PRAKSE PROJEKTĀ NORISE

Jaunais mācību gads mūsu skolā sācies ļoti aktīvi! Pirmā nedēļa – Prakse projektā.

Darbojamies 12 grupās, katrai grupai ir iedalīti projekti pie kā strādāt. Katrs no mums aktīvi iesaistās un iesaka savas radošās idejas. Veidojam prezentācijas, maketus, darbojamies sociālajos tīklos, taisām plakātus, pilnveidojam skolu un jauki pavadām laiku.

Prakses uzdevums ir veicināt sadraudzību vienam ar otru, attīstīt izpratni par dizaina procesu, radīt radošas idejas, kā arī nonākt pie superīga gala darba.

Pirmā diena – sadalījāmies grupās, ģenerējām idejas, kā arī dalījāmies viedokļos – tā tika veltīta tam, lai jaunie studenti pierastu pie skolas un iepazītos ar citiem skolēniem.

Otrā diena – skolēni ar smaidu rada savus darbus, veido prezentācijas, stāsta par savu grupu idejām skolotājiem, gatavojas lielajai prezentēšanas dienai – PIEKTDIENAI!

Informāciju sagatavoja: Vivita Ķerpe,

Reklāmas nodaļas 3.kursa izglītojamā

PIRMAIS SEPTEMBRIS

Ņemot vērā ar COVID-19 noteiktos ierobežojumus, 1.septembri organizēsim:

Profesionālajā ievirzē (no 1.–7.klasei un 1.–3.vsk. klasēm)

  • Uz svinīgo 1.septembra pasākumu plkst.17.00 ierodas TIKAI 1.klašu un 7.klašu audzēkņi un vecāki (pasākuma norise ārā pie skolas ieejas durvīm);

  • Pārējās 2.–6.klases un vidusskolas 1.–3.klases 1.septembrī mākslas skolu neapmeklē, bet ierodas uz informatīvajām stundām:

2.09. – 2. un 3.klases no plkst.15.30;

3.09. – 4. un 5.klases no plkst.15.30;

4.09. – 6.klases un vsk. klases plkst.15.30.

Profesionālajā ievirzē mācības pēc stundu saraksta sāksies no 7.septembra (stundu saraksts tiks publicēts skolas mājaslapā un E-klasē).


Profesionālajā vidējā izglītībā (1.-4.kurss un b kursi)

  • Plkst.10.00 Multimediju dizaina 1.kurss (skolas zālē, bez vecākiem);

  • Plkst.11.00 Reklāmas, Interjera un Apģērbu dizaina 1.kurss (skolas zālē, bez vecākiem);

  • Plkst.12.00 2.kurss (visi skolas zālē – gan Multimediji, gan Reklāma, gan Apģērbs, gan Interjers);

  • Plkst.12.00 3.kurss – 215.kab;

  • Plkst.12.00 4.kurss – 403.kab;

  • 2.b kursam 1.septembris nenotiek.

Mācību process norisināsies jau no 2.septembra.

VALMIERAS PILSĒTAS SVĒTKOS SKOLAS DARBNĪCAS ĪPAŠI APMEKLĒTAS

Valmieras dzimšanas dienas svinībās sestdienā, 25.jūlijā laikā no 11.00 līdz 15.00, liela iedzīvotāju interese bija par sietspiedes apdrukas darbnīcu DARE koprades darbnīcā, kur katrs svētku viesis varēja apdrukāt līdzi paņemto krekliņu ar svētku simbolu – lidmašīnu. Atvainojamies visiem, kuri nepaspēja krekliņu apdrukāt darbnīcu laikā lielā pieprasījuma dēļ. Kopā sietspiedes darbnīcā tika apdrukāti apmēram 520 krekli.

Paralēli T-kreklu apdrukas darbnīcai aktīvi norisinājās Mākoņu foto studija, kuras laikā ģimenes izveidoja pašas savus mākoņus un fotografējās foto stūrītī Daces Brizauskas vadībā. Foto studijā piedalījās 53 interesentu grupas.

Paldies enerģiskajiem sietspiedes darbnīcas vadītājiem Kristai Jūlijai Kreišmanei, Karīnai Vītiņai, Ilzei Ērglei Vanagai, Lainei Uzulēnai, Mikam Amerikam; Mākoņu darbnīcas vadītājai Ivetai Gudetai, fotogrāfei Dacei Brizauskai.

Informāciju un foto sagatavoja: Laine Uzulēna, Kultūras projektu vadītāja skolā

UZŅEMŠANAS REZULTĀTI 1.KURSĀ

Paldies jauniešiem un vecākiem par novērtējumu – šogad esam saņēmuši rekordlielu pieteikumu skaitu mācībām 1.kursā. Ar uzņemšanas konkursa rezultātiem iespējams iepazīties šeit (spied uz saites). Sveicam visus mūsu topošos pirmkursniekus – tiksimies septembrī! Informācija par 1.septembri tiks publicēta skolas mājaslapā augusta otrajā nedēļā.

SKOLAS ABSOLVENTI GATAVI DZĪVEI

Pēc tik savādā un mācībām grūtā pavasara perioda, 26.jūnijā diplomus un skolas pateicības dāvanas, mūziķa M.Frišfelda pavadījumā, saņēma VDMV 18 absolventes.

Apģērba dizaina speciālistes – Rita Ābelīte (divgadīgā profesionālā programma), Kristīne Alksne, Ērika Brante, Paula Raiskuma;

Reklāmas dizaina speciālistes – Kristīne Bērziņa, Nikola Drēviņa, Patrīcija Jolkina, Marija Krevica, Evija Merga, Laura Ozoliņa Sāra Kristīne Zvejniece;

Interjera dizaina speciālistes – Zane Liepiņa, Arita Pidža, Evita Bērziņa-Ziplāne (divgadīgā profesionālā programma), Elza Līna Andersone, Roberta Solovjova, Kitija Amanda Viļumsone, Elīna Žuravļeva.

Diplomus, kas apliecina dizaina speciālista kvalifikācijas, saņēma divgadīgo programmu audzēknes. Vidusskolas beidzējiem kvalifikācija ir iegūta, tikai vēl jāgaida centralizēto eksāmenu rezultāti, lai saņemtu vērtīgo dokumentu.

Izlaidums notika neierasti, ievērojot kvadrāta robežas, liekot absolventiem un viņu vecākiem aizdomāties par cilvēka dzīves robežām. Tās mēs veidojam paši, nosakot to plašumu ar savām zināšanām, prasmēm un attieksmēm. Īpaši par to liekot aizdomāties jauniešus, kuru dzīves mērķi sasniedzami tikai pašu spēkiem. Esam motivējuši un teicami sagatavojuši savus absolventus nākamajam izglītības pakāpienam augstskolās – Latvijas Mākslas akadēmijā, Kultūras akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē, Vidzemes augstskolā, Latvijas Universitātē un citās. Esam arī atbildīgi sagatavojuši savus audzēkņus darba gaitu uzsākšanai dizaina jomas uzņēmumos. Par to liecina prakšu devēju atsauksmes un labie audzēkņu vērtējumi.

Novērtējot mācību sasniegumus un aktīvo darbu skolēnu pašpārvaldē, Valsts Simtgades stipendija tika piešķirta interjera dizaina nodaļas absolventei Elīnai Žuravļevai.

Kaut daļēji attālināti notiekot mācību procesam, četrgadīgo un divgadīgo programmu beidzēji varēja lepoties ar kvalifikācijas darbiem reklāmas, interjera un apģērba dizaina specialitātēs. Diplomdarbos izstrādātie projekti ir gatavi, lai sadarbības partneri tos ieviestu dzīvē – Valmieras 2.un 5.vidusskolas interjeros, Sajūtu parka dabas takā un Valmieras pašvaldības reklāmas materiālos. Dizaina profesionāļi šos projektus ir novērtējuši kā labus un teicamus, izcilus.

Atzinīgus vārdus saņēma kvalifikācijas darbu vadītāji, pedagogi – reklāmas nodaļā Krista Jūlija Kreišmane un Karīna Vītiņa, interjera nodaļā – Ineta Perova, Vizma Auzenberga-Kalniņa un Madara Bula, apģērba dizaina nodaļa – Inga Berga-Bīriņa, Silvija Melnūdre un Diāna Kokoreviča. Paldies no skolas, audzēknēm un vecākiem saņēma arī pārējie skolotāji, kuri visu mācību programmas laiku bija kā padomdevēji, atbalstītāji, virzītāji, sadarbības partneri un draugi. Lepojamies ar viņiem, jo viņu ieguldījums mērāms audzēkņu labajos un teicamajos mācību sasniegumos, panākumos konkursos, izstādēs un sabiedriskajā darbā.

Kā katru gadu, arī šogad bija grūti šķirties. Katrai audzēknei ir savs stāsts, kas arī ilgi pēc beigšanas būs stāstāms par kopīgi pavadīto laiku Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā.

Novēlam savējām radošu un izaicinājumiem pilnu nākamo dzīves cēlienu. Lai viegli veras grūti veramās durvis, un ne tik grūti – pašas atveras!

VDMV direktore, 4.kursa audzinātāja Inese Mētriņa

Foto: Dāvis Sargūns, VDMV nu jau 3.kursa audzēknis

VALMIERAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA RADA DIZAINU VALMIERAI

Skolā mācību gads noslēdzas ar kvalifikācijas darbu izstādi un to aizstāvēšanu. Īpaši var izcelt sadarbību ar Valmieras pilsētas pašvaldību, tās izglītības iestādēm Valmieras 5. vidusskolu un PII “Varavīksne”, Gaujas stāvo krastu sajūtu parku (VOC) un Valmieras Tūrisma Informācijas centru.

Pirmskolas izglītības iestādei “Varavīksne” grupas telpas interjera dizainu dažādām vecuma grupām veidoja interjera dizaina programmas 4. kursa izglītojamās: Elza Līna Andersone, Roberta Solovjova, Kitija Amanda Viļumsone un Elīna Žuravļeva. Topošo absolventu darbus vada pedagogi Ineta Perova un Vizma Auzenberga-Kalniņa.

Elīna darba izstrādes procesā pētīja ergonomiku, bērnu drošības noteikumus, lai precīzāk saprastu, kā funkcionāli, ilgtspējīgi un atbilstoši mācību metodikai pielāgot telpu 1,5-2 gadus jauniem bērniem. “Telpas vidi veidoju minimālu un vienkāršu, tomēr vizuāli interesantu, arī bez dažādiem krāsainiem ikdienas interjera priekšmetiem - rotaļlietām, plakātiem, darbiem u.c. Strādājot pie skicēm, izkristalizējās koncepts “krāsainās pasakas“, kurā atsauces ir uz balto, pelēko un dzelteno pasaku”- komentē Elīna. Viņa arī atzīst, ka sadarbība ir nepieciešama, jo tā dod iespēju nonākt darba vidē starp pasūtītāju un dizaineri. Pēc profesionālās vidējās izglītības iegūšanas, absolventes saņems vidējās izglītības apliecību un interjera dizainera speciālista kvalifikāciju.

Valmieras 5. vidusskolai interjeru veidoja topošās interjera noformētājas Arita Pidža un Evita Bērziņa-Ziplāne (kvalif. d. vad. Bula Madara). Kvalifikācijas darba ietvaros tiek veidots interjera dizains garderobei un vestibilam.

Ar Valmieras pilsētas tūrisma informācijas centru sadarbojās topošās vizuālās reklāmas dizaina speciālistes: Nikola Drēviņa, Patrīcija Jolkina un Marija Krevica. Nikola sāka darbu ar vēstures un vides izpēti, kas prasīja aptuveni piecus mēnešus. Absolvente Nikola D. stāsta: "manu īslaicīgo tetovējumu un uzlīmju mērķis ir attēlot Valmieras vēsturi caur asprātības prizmu. Tajos ir iekļauti Valmieras jaunās identitātes elementi un krāsas, kas apvienotas ar Valmieras teikām. Īslaicīgie tetovējumi un uzlīmes var būt kā jauka un interesanta dāvana gan tuvam cilvēkam, gan arī pašam sev. Dari lietas, ar ko lepojamies un cienām!"

Kvalifikācijas darbus Patrīcijai un Marijai vada Karīna Vītiņa, Reklāmas dizaina un arī Multimediju dizaina programmas vadītāja.

Savukārt Marija Krevica veido dizainu Valmieras tūrisma informācijas stendam, kas atradīsies pilsētvidē un sniegs informāciju pilsētas viesiem. Patrīcija Jolkina veido iepakojuma dizainu Valmieras suvenīriem.

Ar Gaujas stāvo krastu Sajūtu parku kvalifikācijas darbu izstrādē sadarbojas Laura Ozoliņa, Kristīne Bērziņa un Evija Merga. Laura veido vides objektu Gaujas stāvo krastu sajūtu parkā. Tā kā Sajūtu parka vide uztverama ar visām mūsu sajūtām, tad audzēknes projektētā objekta mērķis ir tās vēl pastiprināt un izcelt. Iedvesmojoties no ūdens virsmas, objektā arī būs iespējams ieraudzīt atspulgu. “Stends papildināts ar Dzejas rindām no Valmieras dzejnieces Dainas Sirmās. Autore pati bija priecīga par šo ideju un bija pagodināta, kad izvēlējos tieši viņas dzejotās rindas, “ komentē Laura. Kristīne Bērziņa rada jaunus grafiskās identitātes risinājumus Gaujas stāvo krastu sajūtu parkam. Kristīne atzīst: “mans uzdevums bija izveidot jaunu grafisko identitāti Sajūtu parkam, tajā ietilpst logotips, grafiskie elementi, kuri tiek pielietoti dažādos reprezentējošos materiālos. Logotipa iedvesma ir maņas, tādēļ, tas veido cilvēka sejiņu. Lai attēlotu košo vidi un kustību, ir izveidotas ilustrācijas, kuras dublē”. Evija Merga kvalifikācijas darba ietvaros veido navigācijas norādes Sajūtu parka takām.

Dizaina projektu izstrādi audzēknēm vada Reklāmas dizaina nodaļas pedagogi Karīna Vītiņa un Krista Jūlija Kreišmane.

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola izsaka pateicību visiem sadarbības partneriem, pedagogiem un audzēkņiem, kas iegulda savu laiku un darbu ideju radīšanā. Gaidīsim šo dizaina ideju realizāciju materiālā.

Uzņemšana VDMV profesionālās vidējās izglītības programmās (Interjera dizains, Apģērbu dizains, Reklāmas dizains, Multimediju dizains) no 15.06.2020.–15.07.2020.

Sagatavoja. Laine Uzulēna, Kultūras projektu vadītāja VDMV

MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMS 1.–7.KLASĒM un 1.-3.vsk.KLASĒM

29.maijā noslēdzās mācību gads profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņiem. Šogad mazliet citādāk kā citus gadus – neklātienē.

Pēdējā mācību nedēļā tika vērtēti 7.klašu audzēkņu Nobeiguma darbi mācību priekšmetos "Mākslas valodas pamati" un "Kompozīcija". Darbi tika veidoti tematos – "Mana telpa" ("Kompozīcijā") un "Iedvesmotāji" ("Mākslas valodas pamatos"). Video skatāms viens no darbiem, 7.a klases audzēkņu – Paulas Rozītes un Dārtas Gartmanes Nobeiguma darbs mācību priekšmetā "Mākslas valodas pamati" (skolotāja Indra Cālīte). Savukārt prezentācijā redzams audzēknes Annas Melderas Nobeiguma darbs "Kompozīcijā" (skolotāja Velta Rone).

Šogad profesionālo ievirzi kopumā absolvē 32 audzēkņi.

7.klašu audzēkņu izlaidums 3.jūnijā no plkst.16.00 (audzēkņi un viņu vecāki dalīti grupās un laikos, ņemot vērā nepieciešamos drošības pasākumus).

A_Meldera_Nobeiguma_darbs_Kompozicija_2020.pdf

SKOLAS TERITORIJĀ VIDES OBJEKTS "PA STRAUMI"

Objekta realizācijā piedalījās:

KERAMIKAS Zivis veidoja 3.klase: Broka Gerda, Buliņa Madara Leina, Frīdvalde Marta, Roma Elīna, Strādere Enija, Upīte Anna, Vergins Ričards, Zariņa Annija, Tīlena Tija Beatrise, Brūvere Lāsma, Taube Nils, Balode Kerlīna, Bogdāns Gabriels, Cīrule Ance, Kiršblate Loreta, Klepere Terēze, Pekstiņš Oskars, Skrastiņa Kate, Stolere Elija un Mieze Gabriela;

LAIVA – skolotāja Inese Andersone;

Objekta balsti – VDMV personāls.

Objekts sevī ietver vairākas daļas. Laiva – smailīte, kura ir izmantota smaiļošanai pa Gauju, un vairākas keramiskas skulptūras “Zivis”, kuras peld iekārtas zem smailītes. Zivis ir gatavotas no divām sastāvdaļām – māla un koka zariem, kas savstarpēji savienotas. Zivis pie smailītes iekarinātas ar stieplīti, kas ļauj tām kustēties. Laiva – smailīte – iekārta koka turētājos. Skatītāji “ierauga” straumē mītošos upju iemītniekus noraugoties no apakšas uz augšu. Laivu apdarināta ar vecām papīra grāmatu lapām, avīzēm, tā parādot laika straumi, kura aizplūst līdzīgi kā ūdens.

Informāciju sagatavoja: Inese Andersone, direktores vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbā)TURPINĀS MĀCĪBU NODROŠINĀJUMS ATTĀLINĀTI

Ņemot vērā ārkārtas situācijas pagarinājumu valstī līdz 12.05., turpinām īstenot mācības attālināti gan profesionālajā ievirzes izglītībā (1.-7.klasei un 1.-3.vidusskolas klasei), gan profesionālajā vidējā izglītībā (1.-4.kurss un b kursi). Lūgums visiem sekot līdzi uzdevumiem un komunikācijai "E-klasē". Mācību maksa profesionālās ievirzes izglītības audzēkņiem ārkārtas situācijas periodā netiks piemērota (par aprīli un šobrīd līdz 12.05.).

Interešu izglītības nodarbības (mākslas kursi) netiek organizētas attālināti, bet interešu izglītības pedagogi izstrādā materiālus ierosmei, kur bērniem ar vecākiem iespējams pašiem mājās radoši darboties. Uzdevumi skatāmi skolas mājaslapā šeit, tos pa laikam papildinām.

Kursi pieaugušajiem šogad tiek atcelti. Jau ieskaitītā mācību maksa tiks atskaitīta atpakaļ. Šiem kursantiem no septembra būs priekšroka turpināt kursus jaunajās grupās.

Skolas administrācija visiem vēl izturību un izdošanos!


Gita Dukure, direktores vietniece metodiskajā darbā

7.klases audzēknes Ances Evelīnas Buliņas darbs Datorgrafikā

VALSTS KONKURSĀ 1. un 2.VIETA MŪSU LĪVAI JEVDOKIMOVAI

Tieši pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas valstī, no Valsts konkursa ar godalgām atgriezās mūsu Apģērbu dizaina nodaļas vadītāja Inga Berga-Bīriņa un 2.kursa audzēkne Līva Jevdokimova. Vairāk par notikušo Valsts konkursu Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) un PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas sagatavotajā materiālā – šeit.

Lepojamies un sveicam!

Foto un materiāli: LNKC un PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

KOPDARES DARBNĪCAS "DARE" ATKLĀŠANA

Februāra izskaņā skolas telpās tika atklāta kopdares darbnīca "DARE". Tā izveidota pateicoties Valmieras Attīstības aģentūrai un viņu projektam, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonda iniciatīva “Pilsētu inovatīvās darbības”, un mūsu skolai un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītajam projektam "Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas sietspiedes materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana" (projekta Nr.2019-1-VIZ-M04013), un, protams, Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstam.

Darbnīcas mērķis ir piedāvāt prototipēšanas iespējas skolas audzēkņiem, topošajiem vai esošajiem uzņēmējiem un citiem interesentiem, tādējādi Valmierā un tās apkārtnē nodrošinot tehnoloģisko pieejamību ikvienam, kurš vēlas attīstīt jaunu ideju produktam, dizainam.

Atklāšanā tika apbalvota arī Reklāmas dizaina 3.kursa audzēkne Betija Tekla Spāre, kura uzvarēja darbnīcas vizuālās identitātes konkursā, kā arī pārējās 3.kursa audzēknes, kuras piedalījās konkursā – Vikija Klāsone, Krista Leimane un Rasa Vītola.

Foto: Dāvis Sargūns, Reklāmas dizaina 2.kurss

MĀCĪBU EKSKURSIJA PIE AMATNIEKA JĒKABA DIMITERA

Reklāmas dizaina 2. un 3.kursa izglītojamie apmeklēja amatnieka Jēkaba Dimitera darbnīcu un guva iedvesmu, un pieredzi no viņa paša. Viņš ir vienlīdz prasmīgs namdara darbos un video veidošanā, kā arī interneta mārketingā, Jēkabs Dimiters ir īsts 21.gadsimta amatnieks. J.Dimiters ir izveidojis zīmolu John Neeman Tools, kura radītie darbarīki ātri vien iemantojuši pasaules slavu, pateicoties to augstajai kvalitātei un noslēpumainajam amatnieku komandas tēlam, ko uzbūrušas Jēkaba fotogrāfijas un īsfilmas. Zīmols John Neeman Tools 2017.gadā kļuva par Ziemeļeiropas amatnieku ģildi "Northmen", apvienojot uz vienas platformas labākos kalējus, kokamatniekus, namdarus, galdniekus, ādas apstrādes meistarus, juvelierus un loku meistarus.

Foto: 2.kursa audzinātāja Inese Andersone

20.MARTĀ PIE MUMS ATVĒRTO DURVJU DIENA (ATCELTS)

Šogad, lai gan par mēnesi agrāk kā ierasts, bet tāpat tikpat ļoti gaidām interesentus uz Atvērto durvju dienu mūsu skolā, kas norisināsies skolēnu pavasara brīvlaikā, piektdienā, 20.martā no plkst.11.00 līdz 15.00.

Gan topošajiem audzēkņiem, gan viņu vecākiem būs iespēja izzināt skolā apgūstamās izglītības programmas, uzdot sev interesējošus jautājumus un iepazīt skolas vidi. Tāpat kā ierasts norisināsies arī darbnīcas – šoreiz sietspiedes un nozīmīšu. Sietspiedes darbnīcas interesentiem lūgums līdzi paņemt T-kreklu, auduma maisiņu u.tml., lai radītu uz tā sev saistošu grafiku.

Skolā apgūstamās izglītības programmas būs iespēja izzināt kopā ar nodaļu vadītājiem un vietniekiem trīs reizes – plkst.11.00, 12.30 un 14.00 – skolas prezentāciju laikā, ar iespējām uzdot jautājumus. Ārpus prezentācijām būs iespēja iepazīt skolas vidi.

Atvērto durvju dienu laikā būs iespēja apskatīt arī skolā esošās audzēkņu darbu izstādes. Iepriekš skolu var iepazīt tās mājaslapā www.vdmv.lv vai skolas sociālo tīklu kontos.

Informāciju sagatavoja: Gita Dukure, direktores vietniece izglītības jomā

DALĪBA "Garage48 Arts & Robots 2020" IGAUNIJĀ

Nedēļas nogalē no mūsu skolas uz Garage48 Arts & Robots 2020, kas norisinājās Igaunijas pilsētā Tartu, devās Karīna Vītiņa (Multimediju un Reklāmas nodaļas vadītāja un pedagoģe) un Lāsma Lopatko (profesionālās ievirzes izglītības pedagoģe), un 4.kursa Interjera dizaina izglītojamā Elīna Žuravļeva.

Pasākumu organizēja Garage48 kopā ar Tartu Universitāti un Pallas University of Applied Sciences, un Igaunijas Mākslas akadēmiju. Jau septīto reizi norisinājās Garage48 Hardware and Arts, kurā tiek apvienota aparatūra (dzelži) kopā ar programmatūru un dizainu – šo jomu speciālisti strādā kopā komandā 48 stundas, lai izstrādātu prototipu idejai, kas saista tehnoloģijas un dizainu.

Kopumā šajā pasākumā piedalījās ap 100 dalībnieku, tika izveidotas 13 komandas, kas 48 stundās izstrādāja prototipus. Komanda, kurā startēja arī skolas pārstāves saucās Roll with it. Viņi izstrādāja prototipu spēlei, kas veicina komunikāciju jauniešu starpā. Spēles virsmērķis bija vairot izpratni par garīgo veselību (raise awareness about mental health issues). Lepojamies, ka komandas prototips ieguva specbalvu kā labākais dizains!

Pasākuma laikā izveidojās veiksmīga sadarbība ar Tartu mākslas skolu, ko plānots uzturēt arī turpmāk.

Skolas pārstāves bija kopā vienā komandā ar vēl vienu pārstāvi no Latvijas, trīs pārstāvjiem no Igaunijas, vienu programmētāju no Indonēzijas un mārketinga speciālisti no Indijas. Komandas dalībnieki bija Lāsma (radošums un dizains), Karīna (produktu dizainere), Elīna (dizaina jomas izglītojamā), Siim (radošums un dizains), Rhea (mārketings), programmētāji un dzelžu pārzinātāji – Martin un Enlik, Aigi (UI/UX dizaineris) un idejas vizionāri Alisi.

Autori fotogrāfijām no pasākuma gan komandas dalībnieki, gan Tartu Universitāte.


Informāciju sagatavoja: Gita Dukure, direktores vietniece izglītības jomā

3.KURSA IZGLĪTOJAMĀS IEKĻUVUŠAS "SkillsLatvia2020" FINĀLĀ

29.janvārī Rīgas Valsts tehnikumā notika nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2020 prasmju konkursa “Grafikas dizains” pusfināls, kurā piedalījās arī mūsu Reklāmas dizaina 3.kursa audzēkne Betija Tekla Spāre. Izglītojamajai līdzi devās skolotāja Krista Jūlija Kreišmane.

Piektdien saņēmām informāciju, ka Betija iekļuvusi prasmju konkursa "Grafikas dizains" finālā. Tas norisināsies aprīļa beigās, kurā piedalīsies seši jaunieši ar labāko rezultātu, un būs iespēja sacensties par Latvijas labākā jaunā profesionāļa titulu.

Arī 3.kursa audzēkne Rasa Vītola pārstāvēs skolu prasmju konkursa Radošā māksla un modes tehnoloģijas – Skatlogu dizains un noformēšana finālā. Tāpat arī 3.kursa Apģērbu nodaļas izglītojamā Linsija Drille.

“Grafikas dizaina” pusfinālā piedalījās audzēkņi no 12 profesionālās izglītības iestādēm. Jauniešu darba uzdevums bija izveidot dotā deju kolektīva grafisko identitāti un izvērst to dažādās platformās tā, lai ikvienā atsevišķā darbā būtu vienoti grafiskie principi, elementi un burtveidoli. 7 stundās konkursanti izstrādā deju kolektīva logotipu, plakātu, Facebook baneri un sertifikātu. Paveikto vērtēja nozares eksperti – Irēna Ansava, Ieva Bečere un Ivs Zenne.

Konkurss notiek projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un līdzfinansē Latvijas valsts.

Foto: Dāvis Sargūns, Reklāmas dizains 2.kurss

MĀKSLAS OBJEKTU KONKURSS "KUSTĪBA"

Katru gadu ar plašu kultūras pasākumu programmu Valmierā norisinās Mākslas dienas. Arī 2020.gadā valmierieši svinēs mākslas svētkus, tādēļ vizuālās mākslas jomā vēlamies aicināt pie sevis ciemiņus no Vidzemes, rīkojot vides objektu konkursu – izstādi. Tā paredzēta laikā no 2020.gada 9.aprīļa līdz 5.maijam Valmieras centrā, Vecpuišu parkā (Leona Paegles iela 10), tā sekmējot Vidzemes reģiona mākslas izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu sadarbību, un pieredzes apmaiņu vides objektu veidošanā.

Mākslas dienu 2020.gada tēma ir “Kustība” – process, telpa, norise, kurā augam, skrienam, kustamies līdzi laikam, maināmies. Konkursa tēmas izaicinājums ir parādīt kustību filozofiskā, idejiskā vai reālistiskā veidā, gatavojot statiskus, kinētiskus vai interaktīvus objektus vai to grupas ar uzdevumu eksponēt āra vidē.

1.kārtā izstrādāto konkursa projektu, jāiesniedz elektroniski (PDF formātā) uz e-pastu: laine.uzulena@valmiera.edu.lv vai klātienē, Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolā, Purva ielā 12, Valmierā, 213.kabinetā, darba laikā līdz 2020.gada 17.februārim. Vairāk informācijas konkursa nolikumā šeit.

Informāciju sagatavoja: Laine Uzulēna, mākslas projektu vadītāja

IZSTĀDE "ZĪMĒJUMS"

Izstādes darbi tapuši Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas profesionālās ievirzes audzēkņiem apgūstot mācību priekšmetu "Zīmēšana". Izstādē skatāmie darbi tapuši iedvesmojoties gan no mūsdienu mākslinieku, gan no klasiķu darbiem. Caur bērnu un jauniešu skatpunktu un interpretāciju varam saredzēt gan mūsdienu cilvēku pasaules uztveri, gan baudīt zīmēšanas tehniku sniegto dažādību.

Izstādē skatāmi 3. līdz 7.klases audzēkņu darbi. Pedagogi: Dace Arāja, Dace Brizauska, Ilze Ērgle-Vanaga, Diāna Kokorēviča, Silvija Melnūdre un Velta Rone.

Izstāde būs skatāma no 6.janvāra līdz 31.janvārim VKC foajē. Ieeja brīva.


Informāciju sagatavoja: Inese Andersone, direktores vietniece izglītības jomā

VIDUSSKOLAS AUDZĒKŅI PIEDALĀS UZLĪMJU KONKURSĀ

Pirmo (Multimediju un Reklāmas dizaina) un otrā kursa (Reklāmas dizaina) izglītojamajiem mācību 2.semestris sācies ļoti rosīgi, jo šie audzēkņi Mācību prakšu ietvaros izstrādās skices, koncepciju un projektu realizācijai uzņēmumam SIA "ZAAO", precīzāk, radīs uzlīmes, kas veicinātu izpratni par atkritumu šķirošanu un atvieglotu to.

Pirms ideju radīšanas pie izglītojamajiem viesojās Dabas un tehnoloģiju parka vadītāja Arita Smalkā-Boriseviča un vairāk pastāstīja par atkritumu šķirošanu, kā arī skolas iekšējā uzlīmju konkursa būtību.

Audzēkņi projektu izstrādās pie skolotājas Karīnas Vītiņas. Pēc tam tiks izvēlēts labākais un atbilstošākais risinājums un tas tiks īstenots. Šī ir lieliska praktiska pieredze un pienesums izglītojamo portfolio – darbs ar reālu pasūtītāju.


Informāciju sagatavoja: Gita Dukure, direktores vietniece izglītības jomā

Foto: Karīna Vītiņa

SKOLĀ PILNVEIDOTA SIETSPIEDES DARBNĪCA

Gada izskaņā no Čehijas esam saņēmuši sietspiedes galdu, kas sekmē sietu ērtāku drukāšanu tos piestiprinot pie speciāla galda, kam ir vakuuma fiksācija un karuseli tekstila u.c. materiālu četru toņu apdrukai, tas nodrošina precizitāti un veiktspēju. Šo mums izdevies īstenot pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam projektam “VDMV sietspiedes materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana”. Arī ar pašvaldības atbalstu esam izveidojuši kabīni sietu skalošanai, gaismošanai, iegādājušies papildu aprīkojumu un pielāgojuši telpu. Nākamā gada sākumā šī darbnīca, sadarbojoties ar Valmieras Attīstības aģentūru, tiks pilnveidota vēl ar citām tehnoloģijām.

Kā raksta māksliniece un skolotāja Krista Jūlija Kreišmane: “Par spīti digitālo tehnoloģisku attīstībai, sietspiede ir saglabājusi svarīgu un uzticamu vietu drukas procesos. Sietspiede sniedz efektīvus un autentiskus rezultātus. Skaitliski vairāk darbu radīšanai tā ir finansiāli izdevīgāka kā digitāldruka. Sietspiede ir ļoti elastīga, ar to var apdrukāt dažādus materiālus – tekstils, papīrs, vinils, plastikāts, koks, metāls, stikls u.c. Ir iespējams apdrukāt telpiskus objektus.

Esošajā mācību procesā, kā arī skolas nākotnes attīstības plānos, sietspiede kā instruments būtiski bagātinās mācību procesu, sniegs plašākas iespējas ideju realizācijai un dos skolēnam neatsveramu pieredzi darbu radīšanā un drukas procesos. Tā ir vienkārša un parocīga tehnika, tādēļ mākslas skolai un dizaina vidusskolai šādas darbnīcas esamība ir nenovērtējama”.

Jau šobrīd audzēkņi paguvuši izmēģināt jaunās darbnīcas iespējas gan radot produktus “VDMV MARKA”, gan interjera nodaļas audzēkņi uzdrukājuši sev uz krekliņiem nodaļas atpazīstamības grafiku, ko radīja skolotāja Vizma Auzenberga-Kalniņa. Tādējādi gan veicinot saliedētību nodaļā, gan apgūstot jaunas iemaņas darbā ar sietspiedi.


Informāciju sagatavoja: Gita Dukure, direktores vietniece izglītības jomā

MŪSU ZVAIGZNES VIDUSSKOLĀ

Šodien tika sumināti profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņi, kuru vidējais vērtējums 2019./2020.m.g. 1.semestrī bija 7 un augstāk. No 1.-4.kursam un b kursos kopumā laureātu bija ne mazums – 61! Arī jaunieši bija nominējuši vairākus skolotājus saņemt pateicību par 1.semestri.

Katrs audzēknis saņēma atstarojošu nozīmīti – lai tā spīd un sargā ikvienu. Paldies palīdzīgajām rokām par nozīmīšu tapšanu, īpaši skolotājai Karīnai Vītiņai.

Jāpiebilst, ka profesionālās ievirzes izglītojamo sveikšana notiks 15.janvārī plkst.15.30 skolas zālē.


Foto: Zigmunds Kazanovskis