MĀKSLAS PULCIŅU AUDZĒKŅU DARBI

17.05.2021. / 6.-9.kl. kursu "Vizuāli plastiskā māksla" audzēkņu radītie darbi ārvidē. Skolotājs - Mārtiņš Skuja

17.05.2021. / Pirmsskolas grupas audzēkņu radītie darbi uzdevumā "Taureņi lido". Skolotāja - Dace Brizauska

Darbu autori - Dārta, Gabriela, Zane

17.05.2021. / 1. un 2. klases audzēkņu paveiktais uzdevumā "Ziedi māmiņai". Skolotāja - Dace Brizauska

17.05.2021. / Pirmskolas kursu audzēkņu darbi uzdevumā "Putni atlidojuši". Skolotāja - Dace Brizauska

17.05.2021. / 1. un 2. klases audzēkņu veiktais uzdevumā "Ūdens valstība". Skolotāja - Dace Brizauska

Darbu autori - Alise, Kristena, Kristers, Selinda, Sofija, Alise

06.04.2021. / 1.-2. klases audzēkņu veiktais uzdevums "Ainava dažādos paņēmienos". Skolotāja - Dace Brizauska


06.04.2021. / 1.-2 klases audzēkņu veiktais uzdevums "Kukaiņi pamodušies". Skolotāja - Dace Brizauska

Emīlija

Kristena

Kristers

16.03.2021./ Pirmsskolas grupu audzēkņu Marijas Dorotejas un Felicitas veidotie "Krāsainie kaķi". Skolotāja - Ineta Perova


16.03.2021. / Pirmsskolas grupu audzēkņu Esteres B. un Justīnes veidotie "Krāsainie kaķi". Skolotāja - Ineta Perova


10.03.2021. / 3. - 5. klases audzēkņu veidotie darbi. Skolotāja - Silvija Melnūdre

Sofija

Niks Kārlis

Evelīna

Elīna

Sabīne

Rasa

05.03.2021. / Pirmsskolas kursa grupas darbs "Leduspuķes". Darbu autori - Estere V., Olivers, Marija Doroteja, Estere B. Skolotāja - Ineta Perova.04.03.2021.

1.-2. klašu audzēkņu zīmējumi par tēmu "Trauku plaukts". Skolotāja - Dace Brizauska

04.03.2021.

Pirmsskolas audzēkņu grupas zīmējumi par tēmu "Sniegpārslu deja Sniega karalienes pilī". Skolotāja - Dace Brizauska

04.03.2021.

Pirmsskolas grupas audzēkņu darbi par tēmu "Sveču mēnesis" un "Dzimšanas dienas torte". Skolotāja - Dace Brizauska


04.03.2021.

1.-2. klašu audzēkņu Zīmējumi par tēmu "Ziemas prieki". Skolotāja - Dace Brizauska

10.02.2021 Animācijas kursu dalībnieku veiktie darbi par tēmu "Lietu animācija". Skolotāja Lāsma Lopatko

LEGO FISHING Nikita Morozovs.mp4

Ņikita

Eliza Bridaka.mp4

Elīza

Ernests Rokpelnis.mp4

Ernests

13.01.2021

  1. un 2. klases audzēkņu iesniegtie darbi Ādažu mākslas un mūzikas skolas organizētā vizuālās mākslas konkursā "Gaujas mozaīka Ādažos". Skolotāja - Dace Brizauska


Selinda "Gaujas varenie ozoli"

Anna "Gaujas atvari"

Alise "Gaujas dzīvība"

Lote "Saulīte rotājas Gaujā"

Kristaps "Gaujas viļņi"

21.12.2020

Pirmskolas vecuma bērnu veidotie porteri par tēmu "Kā es jūtos, kas man patīk?" Skolotāja - Dace Brizauska

Dārta

Dārta

Ruta

21.12.2020

Pirmskolas vecuma bērnu veidotās vējdzirnavas un rotaļas ar plaukstiņām. Skolotāja - Dace Brizauska

Dārta

Dārta

Dārta

Dārta

Ruta

18.12.2020

Audzēkņu (5 un 6 g.v.) veidoto darbu kolāža attālināto mācību laikā.

Skolotāja - Ineta Perova