MĀKSLAS PULCIŅU AUDZĒKŅU DARBI

13.01.2021

  1. un 2. klases audzēkņu iesniegtie darbi Ādažu mākslas un mūzikas skolas organizētā vizuālās mākslas konkursā "Gaujas mozaīka Ādažos". Skolotāja - Dace Brizauska


Selinda "Gaujas varenie ozoli"

Anna "Gaujas atvari"

Alise "Gaujas dzīvība"

Lote "Saulīte rotājas Gaujā"

Kristaps "Gaujas viļņi"

21.12.2020

Pirmskolas vecuma bērnu veidotie porteri par tēmu "Kā es jūtos, kas man patīk?" Skolotāja - Dace Brizauska

Dārta

Dārta

Ruta

21.12.2020

Pirmskolas vecuma bērnu veidotās vējdzirnavas un rotaļas ar plaukstiņām. Skolotāja - Dace Brizauska

Dārta

Dārta

Dārta

Dārta

Ruta

18.12.2020

5 un 6 gadus jauno mākslas pulciņu audzēkņu veidoto darbu kolāža attālināto mācību laikā.

Skolotāja - Ineta Perova