VIDUSSKOLAS AUDZĒKŅU DARBI

05.01.2021

4. kursa audzēknes Betijas pašportrets

Skolotāja - Gija Karāne22.12.2020

2. apģērbu dizaina kursa audzēknes Anetes tapušie darbi mācību priekšmetā "Datografika". Skolotāja - Diāna Kokoreviča

22.12.2020

2. apģērbu dizaina kursa audzēknes Līvas tapušie darbi mācību priekšmetā "Datorgrafika". Skolotāja - Diāna Kokoreviča

22.12.2020

3. apģērbu dizaina kursa audzēknes Līvas sagatavotā planšete mācību priekšmetā "Datografika". Skolotāja - Diāna Kokoreviča