PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSI

A PROGRAMMAS KURSI

Pedagogu profesionālas kompetences pilnveides A programmas kursi "Sietspiedes tehnikas pamati":

Kursu apjoms: 12 stundas;

Kursu norises vieta: Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (Purva iela 12, Valmiera);

Programmas mērķi:

  • Apgūt zināšanas un prasmes darbam ar sietspiedes tehniku;

  • Apgūt pielietošanas iespējas;

  • Izkopt prasmi īstenot savu radošo ieceri;


Kursu saturs īsumā:

  • Iepazīšanās ar sietspiedes tehniku (sietspiedes vēsture, tehnikas specifika, materiāli u.tml.);

  • Trafareta sagatavošana;

  • Sieta sagatavošana gaismošanai;

  • Gaismošana;

  • Druka;


Saziņai par kursiem izmantot skolas e-pastu – vdmv@valmiera.edu.lv.