JAUNU AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ

14. jūnijs - 30. jūnijs - Uzņemšana

Dokumentu iesniegšana:

 • Vecāku/aizbildņu iesniegums

 • Līgums (tiek aizpildīts uz vietas)


Dokumentu pieņemšanas laiki klātienē, Purva ielā 12, Valmierā

Pirmdiena 10:00 - 16:00
Otrdiena 10:00 - 16:00
Trešdiena 13:00 - 19:00
Ceturtdiena 10:00 - 16:00
Piektdiena 10:00 - 16:00
Sestdiena 10:00 - 14:00

9. jūlijs - Uzņemšanas rezultātu paziņošana (elektroniski)

Kontaktinformācija
T.: 64207372
Ar uzņemšanas noteikumiem iepazīties vari šeit!

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

 • Vizuāli plastiskās mākslas pulciņš (no 5 gadu vecuma)

 • Vizuāli plastiskās mākslas pulciņš (1.-2. klase)

 • Vizuāli plastiskās mākslas pulciņš (3.-5. klase)

 • Zīmēšanas un gleznošanas pulciņš (6.-9.klase)

 • Zīmēšanas un gleznošanas pulciņš (10.-12.klase)

 • Kolāžas pulciņš (7.-9.klase)

 • Animācijas pulciņš (2.-5. klase)

 • Veidošanas pulciņš (1.-5. klase)

 • Datorgrafikas pulciņš (7.-9.klase)

 • Kombinēto rokdarbu pulciņš (5.-7. klase)

 • Šūšanas un modelēšanas pulciņš (7.-9.klase)