AKTUALITĀTES

.27.03.2023. / GATAVOJOTIES VALSTS KONKURSAM, TAPUŠI VIDEO SIŽETI - MEISTARA VIZĪTKARTES

Šā mācību gada 2. semestrī 2. un 3. kursu izglītojamie mācību procesa ietvaros gatavoja darbus valsts konkursam Latvijas profesionālās vidējās izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 2022./2023. mācību gadā.

Šā gada konkursa tēma bija audiovizuāls darbs “Iepazīstam meistarus”. Lai attīstītu audzēkņu profesionālās prasmes, uzstāšanās kultūru mākslā un dizainā, izglītojamie pie pedagogiem Pētera Rozīša, Uģa Brālēna un Rūtas Kristenas Bukavas izstrādāja video sižetus – meistara vizītkartes, intervējot un filmējot kādu no amatniekiem vai lietišķās mākslas meistariem, kurš praktizē amatu vai izgatavo amatniecības darinājumus. Līdztekus video, izglītojamie veidoja reklāmas plakātu video sižetam.

Skolas līmenī izvērtējot visus darbus, tika lemts, ka uz konkursa 1. kārto tiks izvirzīti trīs konkursam gatavotie audiovizuālie darbi.

Līdztekus šo iesniegto darbu vērtēšanai, 13. un 14. aprīlī jaunieši dosies uz Rīgas Mākslas un mediju tehnikumu, kur piedalīsies konkursa 2. kārtā – viktorīnā.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

A_grupa_VDMV_Ance_Evelina_Bulina_Megija_Dimina.mp4

“Tekstūrā tīts”. Video un plakāta autores - 2. kursa audiovizuālās komunikācijas dizaina izglītojamās Ance Evelīna Buliņa un Megija Dimiņa (pedagogi – Pēteris Rozītis, Rūta Kristena Bukava).

B_grupa_VDMV_Meldra_Zālamane_Roberts_Beitins.mp4

“Ieaužot dabu”.  Video un plakāta autori – 3. kursa reklāmas dizaina izglītojamie Meldra Zālamane un Roberts Beitiņš (pedagogi – Uģis Brālēns, Rūta Kristena Bukava).

A_grupa_VDMV_Elizabete_Ance_Spozuma_Una_Salmina.mp4

“Vērot”.  Video un plakāta autores – 2. kursa audiovizuālās komunikācijas dizaina izglītojamās Elizabete Ance Spožuma un Una Salmiņa (pedagogi – Pēteris Rozītis, Rūta Kristena Bukava).

27.03.2023. / IEPRIEKŠUZŅEMŠANA VALMIERAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLĀ

No 3. aprīļa līdz 14. aprīlim Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā norisināsies iepriekšuzņemšana. 

VDMV uzņemšana norisinās divās kārtās. Pirmā – iepriekšuzņemšana, kas sniegs zināmas priekšrocības vienādu rezultātu gadījumā, kā arī izpildītais un iesniegtais mājasdarbs būs jau nopelnītā pirmā atzīme 2023./2024. mācību gadā mācību priekšmetā “Kompozīcija”. Otrā uzņemšanas kārta norisināsies no 26. jūnija līdz 30. jūnijam, kad notiks dokumentu iesniegšana, pēc kuras konkursa kārtībā tiks izvērtēti pieteikumi un attiecīgi uzņemti izglītojamie izglītības programmās.

Arī šogad VDMV piedāvā pēc pamatskolas absolvēšanas apgūt četras vidējās profesionālās izglītības programmas – Interjera dizains (iegūstamā kvalifikācija – interjera dizainera asistents), Grafikas dizains (iegūstamā kvalifikācija - grafikas dizainera asistents, Audiovizuālās komunikācijas dizains (iegūstamā kvalifikācija – audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents)  un Apģērbu dizains (iegūstamā kvalifikācija – apģērbu dizainera asistents). Mācību ilgums skolā ir 4 gadi.

Papildu vispārizglītojošiem mācību priekšmetiem, izglītojamie apgūst tādus mācību priekšmetus kā zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, dizaina procesus un daudz citus profesionālos mācību priekšmetus. Liela daļa no mācību laika tiek veltīta praktiskām nodarbībām. Daļa no tām tiek īstenotas Valmieras koprades darbnīcā DARE, kurā pieejamas modernas iekārtas un instrumenti,  lai veiktu 3D skenēšanu, 3D printēšanu, izmantotu sietspiedi, lāzergriezēju, frēzi u.c. instrumentus savu radošo ieceru īstenošanai.

Līdztekus vidējās izglītības un kvalifikācijas iegūšanai dizaina un mākslas nozarē, VDMV audzēkņiem ir iespēja mācīties vai iziet prakses Erasmus + projektu ietvaros, saņemt ikmēneša stipendiju līdz 150 eur apmērā, darboties studentu pašpārvaldē un Eko padomē, dzīvot labiekārtotā dienesta viesnīcā, kā arī regulāri apmeklēt dažādas mākslinieku meistarklases.

Pieredze liecina, ka ik gadu VDMV uzsāk mācības no daudzām Vidzemes reģiona pilsētām. Tā, piemēram, pagājušo gadu līdztekus valmieriešiem, mācības skolā uzsāka jaunieši no Burtniekiem, Alojas, Priekuļiem, Cēsīm, Smiltenes, Rūjienas, Valkas un citām pilsētām. 

VDMV ir akreditēta pašvaldības mākslas un dizaina izglītības iestāde, kas īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmas. Skolas programmas un metodikas ir tradīcijās balstītas un mijas ar mūsdienu jauninājumiem un tehnoloģijām. VDMV vērtības ir izcilība, profesionālisms, tolerance, radoša pašiniciatīva un iekļaujoša vide.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

Ar uzņemšanas noteikumiem vari iepazīties šeit.

Vairāk par iepriekšuzņemšanas kārtību un izglītības programmām uzzini šeit.

24.03.2023. / VDMV IZSLUDINA KONKURSU BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM "LAIKS PLĀNOT"

Lai sekmētu bērnu un jauniešu izpratni par savu darbību un uzvedības pakāpeniskumu, mērķtiecīgumu un efektivitāti,  Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību izsludina mākslas konkursu “Laiks plānot”.

Konkursa mērķis ir ar mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem radīt stāstu par savu laika plānošanu dienas, mēneša vai ilgākā laika periodā.

Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem ir jāizveido priecīgs, asprātīgs, pārsteidzošs 2D darbs digitālajā kolāžā. Darba izveidē ļauts pielietot savus grafiskos zīmējumus, zīmējumus uz grafiskās planšetes un foto, un sakārtot to kompozīcijā, balstoties uz kompozīcijas režģa principiem.

Konkursā aicināti piedalīties bērni un jaunieši no 10 līdz 20 gadiem, kuri mācās profesionālās ievirzes, vidējās profesionālās vai vispārizglītojošās izglītības iestādēs.

Konkursam darbi jāiesniedz līdz 15. maijam, tā rezultāti tiks paziņoti 26. maijā.

Sagatavojot darbus iesniegšanai, jāņem vērā nolikumā noteiktās prasības.

Papildinformācija par konkursu:


Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

23.03.2023. / VDMV IZGLĪTOJAMIE IZSTRĀDĀ VAIDAVAS TRIATLONA LOGO PIEDĀVĀJUMUS

3. Reklāmas dizaina programmas izglītojamais Aksels Suksis uzvar Latvijas Triatlona federācijas logo izstrādes konkursā. Viņa izstrādātais logo turpmāk būs redzams Vaidavas triatlona reklāmas un mārketinga materiālos.

Atbalstot Latvijas Triatlona federācijas ieceri, 2023. gada Vaidavas triatlonam izveidot jaunu logo, 3. kursa Reklāmas dizaina programmas septiņi izglītojamie kopā ar pedagoģi Kristīni Zemļicku – Brālēnu mācību ietvaros izstrādāja logo piedāvājumus.

Pētot, analizējot, skicējot, maketējot tapa septiņi dažādi piedāvājumi. Gan izpētes procesu, gan gala produktu izglītojamie prezentēja klātesošajiem 23. martā – Latvijas Triatlona federācijas prezidentam Aigaram Strausam, Valmieras novada pašvaldības Sporta pārvaldes vadītājam Rihardam Zaltem, laikraksta “Liesma” žurnālistam Guntim Vīksnam un Evai Sniķerei. 

Prezentāciju laikā LTF prezidents Aigars Strauss atzina, ka ir patīkami pārsteigts par izglītojamo dažādo skatījumu. Tāpat izglītojamie norādīja, ka uzdevums nav bijis viegls, bet interesants un gana izaicinošs.

Konkursa mērķis bija izvēlēties Vaidavas triatlona logo, kuru paredzēts izmantot poligrāfiskajos izdevumos, pasākumu vizuālajā noformējumā, uz veidlapām, apliecībās, atzinībās, diplomos, vizītkartēs, reprezentācijas materiālos, suvenīros, publicitātes materiālos.

Visus izglītojamo izstrādātos logo vari apskatīt šeit.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

Konkursa uzvarētāja izstrādātais logo

21.03.2023. / ATVĒRTO DURVJU DIENĀS LIELA INTERESE PAR VDMV

16. un 17. martā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā norisinājās Atvērto durvju dienas. Līdztekus informācijas iegūšanai par skolas piedāvātajām izglītības programmām, skolēniem un viņu vecākiem bija iespēja apmeklēt mācību stundas, tajās līdzdarboties, kā arī iepazīties ar skolu tuvāk organizētu ekskursiju laikā.

Atvērto durvju dienā bija ieradušies ap 60 interesentu, kas interesējās par VDMV piedāvātajām profesionālās vidējās izglītības programmām. Vislielāko atsaucību guva Interjera dizaina un Apģērbu dizaina programmas.

Iespēju iepazīt skolu izmantoja gan Valmieras novada iedzīvotāji, gan iedzīvotāji no tuvākām un tālākām vietām, kā piemēram, Cēsīm, Smiltenes, Alūksnes, Rūjienas, Matīšiem, Siguldas, Jūrmalas, Rencēniem, Rubenes, Ērģemes, Valkas, Stalbes.

Skolas apmeklētāji atzinīgi novērtēja skolas vidi, atmosfēru un skolas materiāltehnisko nodrošinājumu.

Izsakām lielu pateicību skolotājiem un izglītojamiem par aktīvu dalību un interesi Atvērto durvju organizēšanā un īstenošanā!

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

20.03.2023. / VDMV IZGLĪTOJAMIE MĀCĀS SASKATĪT CILVĒCĪGO 

Ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “”Latvijas skolas soma” satura radīšana” atbalstu SIA “Liepāja Music” ir tapis izglītojošs video stāsts par spilgtu 20.gs. 80. gadu kultūras personību- dzejnieku Klāvu Elsbergu.

“Elsbergs- divos naktī”.

Kā nedaudz vairāk kā 30 minūtēs lai atspoguļo radoša cilvēka mūžu? Kā to izdarīt, lai mūsdienu- 21.gadsimta- jaunietis to ne tikai izprastu, bet pieņemtu kā sev kaut ko tuvu?

Kā?

Atbilde: tieši un atklāti, “bez Elsberga tekstu rediģēšanas, ļaujot jauniešiem domāt. Pieskaroties dzejnieka laikmetam un velkot paralēles ar mūsdienām, kad radošai personībai arī nākas cīnīties ar savu iekšējo būtību, lai “nepārdotos par grašiem”, paliekot tīram, neielaižot sevī dubļus,”- tā filmas režijas autors Mārtiņš Kalita. “Konflikts un balansa meklējums starp radošās pasaules mērķiem un kvalitātēm, sadzīvi, ikdienas problēmām, izdzīvošanu ir bijis aktuāls jau Elsberga dzīves laikā. Vai šodien ir savādāk?”

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas 3.kursu jauniešiem tika piedāvāts noskatīties filmu “Elsbergs- divos naktī” un atbildēt sev pašiem: vai viņi- šodienas jaunie- spēj saklausīt to laiku jaunā cilvēka – Klāva -  dzejā un vēstulēs ietverto mūsdienās tik ļoti deficīto silto cilvēcību. Filmā jauniešiem saprotamā veidā- repa un popmūzikas valodā- atklājas dzejnieka saasinātā laika uztvere gan laikmeta, gan cilvēka mūža neatgriezeniskuma dramatismā un traģismā. K.E.: “Dzīvīte, dzīvīte, kam tu man devi tādu divvientulību ar sevi?”

Pāragri un neizskaidrojami aprāvies Klāva mūžs. Daudz jautājumu. Jautājums arī Klāva pirmajā publikācijā- dzejolī “Mācēšana”(1978):

Kā tie vecie tā māk?

Ja man būtu viņu sudrabs,

Es sistu papēžus pret zemi kā zaldāts.

Ja man būtu viņu raupjums,

Es saplēstu egli smalkās skaidās.

Ja man būtu viņu ievu ziedi,

Es noglāstītu meiteni līdz pašai sirdij.

Ja man būtu viņu grūtums…

Kā viņi māk tā valdīties?

Informāciju sagatavoja:
skolotāja Inta Kurvīte

Pasūtītāja izvēlētais logo.
Darba autore - Ance Miķelsone

15.03.2023. / VDMV IZGLĪTOJAMIE IZSTRĀDĀ LOGO PIEDĀVĀJUMUS PII "KĀRLIENA"

Mācību procesa ietvaros 2. kursu Grafikas dizaina un Audiovizuālās komunikācijas dizaina izglītojamie sadarbībā ar skolotāju Lailu Bentu mācību stundu laikā strādāja pie Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” logo izstrādes.

Uzdevuma pasūtītāja nosacījumi bija, lai logo būtu vienkāršs, saprotams un logo būtu ietvertas šādas krāsas – dzeltena, silti pelēka, pavasara zaļa un silti oranža.

Izglītojamie, izstrādājot savus logo piedāvājumus, sniedza arī pamatojumu par konkrētā logo izmantotajiem burtveidoliem, tajos iekļautajiem simboliem.

Izvērtējot visus izsniegtos logo, pasūtītājs par sev piemērotāko atzina 2. Audiovizuālās komunikācijas dizaina programmas izglītojamās Ances Miķelsones veidoto logo.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

14.03.2023. / VDMV IZGLĪTOJAMO CIEMOŠANĀS EIROPAS PARLAMENTĀ STRASBŪRĀ

Jau pagājušajā mācību gadā skola iesaistījās Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas organizētajos pasākumos un ieguva Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas nosaukumu. Aktivitāšu nebija visai daudz, bet darbošanās turpinājās arī šajā mācību gadā. Tā kā aktivitātēs iesaistījās 1. kursu  audzēknes ,kuru zināšanas par Eiropas Savienību nebija visai  plašas, sākām ar informācijas vākšanu par Eiropas Savienību, tās institūcijām un darbību. Tālākajos plānos ir doma ar iegūto informāciju iepazīstināt arī pārējo kursu audzēkņus, sagatavot Eiropas dienu pasākumu 9.maijā, kā arī vēl citas ieceres.

 Negaidīti tika saņemta ziņa, ka vēl ar divu Valmieras skolu ( Valmieras Valts ģimnāzija un Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija) pārstāvjiem mums ir tas gods pārstāvēt Latviju  Eiropas Parlamentā Strasbūrā. Mūsu uzdevums bija sagatavoties debatēm par pārtikas produktu patēriņa samazināšanu.  Šo uzdevumu veiksmīgi veica 1.kursu audzēknes  Marta Madara Martinsone , Karlīna Pipara, Stella Anastasija Zviedre, Danija Tīna Grase, Amanda Anda Penka un Linda Tetere.  Meitenēm bija unikāla iespēja pabūt EP galvenajā ēkā Strasbūrā, tikties ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu jauniešiem un pārliecināties par savām angļu valodas prasmēm un zināšanām par šī  brīža aktuālajām problēmām pārtikas produktu jautājumos. Ar  uzdevumu viņas godam tika galā un ieguva labu pieredzi komunikācijas jomā.

 Brauciena laikā bija iespēja iepazīties arī  ar vairākām pilsētām Polijā un Vācijā. Tā Polijā iepazināmies ar Vroclavas skaistajām baznīcām un  unikālo rūķīšu kolekciju vecpilsētā. Vācijā pabijām Nirbergas pilī –cietoksni un varējām aplūkot unikālu ieroču un viduslaiku bruņu kolekciju, bet Drēzdenē bijām slavenajā Cvingera  galerijā , kur bija iespēja aplūkot unikālo Rafaela gleznu Siksta madonna, kā arī daudz citu slavenu renesanses un citu periodu gleznotāju darbus. Apbrīnojām arī slaveno Strasbūras katedrāli un vecpilsētu.

Iespaidu daudz un tas dod pacēlumu jaunām aktivitātēm ,kuras saistītas ar norisēm Eiropā.

                                             Informāciju sagatavoja:

                                            vēstures skolotāja Māra Gavare

13.03.2023. / VALSTS KONKURSA "APĢĒRBS IR VĒSTĪJUMS" FINĀLS LIEPĀJĀ

9. un 10. martā Liepājā norisinājās profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla" audzēkņu Valsts konkursa "Apģērbs ir vēstījums" noslēgums. 

Valsts konkursa uzdevumi šogad bija dot iespēju audzēkņiem uzzināt par aktualitātēm modes industrijā, iepazīt apģērbu dizainera darbu, kā arī izveidot savu apģērbu kolekciju, izmantojot T kreklus un paužot konkrētu vēstījumu.


Konkursa darbu pirmā atlase notika skolā janvāra sākumā, kad žūrija, izvērtējot visu audzēkņu veikumu, lēma tālāk virzīt četras apģērbu kolekcijas: 

Vizītkarte. Video.

Vizītkarte. Video

Vizītkarte. Video

Vizītkarte. Planšete


Neskatoties uz to, ka šajā reizē VDMV audzēkņu darbi netika izvirzīti Valsts konkursa finālam, sakām ļoti lielu paldies visiem mūsu izglītības iestādes konkursantiem - apģērbu kolekciju radītājiem un viņu skolotājiem par ieguldīto laiku, darbu un uzdrīkstēšanos atklāti paust savu vēstījumu! 


Uz Valsts konkursa noslēguma pasākumiem – fināla darbu izstādi, modes skati un  profesionālās pilnveides semināru “Aktuālais modes nozarē un izglītībā. Modes industrijas redzamā un neredzamā daļa” devās arī  VDMV profesionālās ievirzes izglītības skolotāji.  

Izstādē Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā (LMMDV) bija apskatāma neliela daļa no Latvijas mākslas skolās tapušajiem radošajiem projektiem par tēmu "Apģērbs ir vēstījums", savukārt koncertzālē "Lielais dzintars" modes skatē tika demonstrētas 45 labākās apģērbu kolekcijas. Modeļu lomās šajā pasākumā iejutās LMMDV profesionālās ievirzes programmas audzēkņi sadarbībā ar vidusskolas topošajiem modes dizaineriem un stilistiem. 

Konkursa darbus vērtēja nozares profesionāļi – modes dizaineri Laima Jurča (zīmols "Laima Jurča""), Indra Komarova (zīmols "Talanted"), Artis Štamgūts ("Status by Shtamguts"), kostīmu mākslinieces Kristīne Jurjāne, Māra Binde (Latvijas Mākslas akadēmija) un radošais duets "Mareunrol’s". Vērtējuma kritēriji bija tērpu kolekcijas konceptuālā un mākslinieciskā iecere, izpildījums materiālā, radošā darba ieceres un gala rezultāta atspoguļojums vizītkartē, planšetē vai video formātā.


Valsts konkursa noslēguma pasākumu rīkotājs - Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu.


Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

13.03.2023. VDMV INFORMĒ UZŅĒMĒJUS PAR SADARBĪBAS IESPĒJĀM

Pērnās nedēļas nogalē, 10. martā Valmieras tehnikumā norisinājās Valmieras attīstības aģentūras organizēts pasākums “Pēcpusdiena ar mēru”. Pasākuma mērķis bija apzināt 3 Valmieras izglītības iestāžu – Valmieras tehnikuma, Vidzemes augstskolas un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas iespējas darbaspēka sagatavošanas un iespējamās sadarbības jautājumos.

VDMV pārstāvji klātesošos uzņēmējus un domes pārstāvjus informēja gan par iepriekš realizētiem sadarbības projektiem, kas notikuši sadarbībā ar novada uzņēmējiem, gan ieskicēja nākotnes vīzijas turpmākai sadarbībai gan ar uzņēmējiem, gan novada izglītības iestādēm, īpaši izceļot skolā realizētās 4 vidējās profesionālās izglītības programmu specifiku.

Līdzšinēja pieredze liecina, ka abpusēji izdevīga sadarbība skolai ar uzņēmējiem var notikt gan kvalifikācijas darbu ietvaros, gan nodrošinot prakses vietas skolas izglītojamiem. Tāpat mācību procesa ietvaros iespējams realizēt uzņēmēju dotus uzdevumus, izmantojot gan skolas izglītojamo zināšanas un prasmes, gan skolā pieejamo materiāltehnisko nodrošinājumu.

Prezentācijas laikā VDMV pārstāvji norādīja, ka vēlas saviem izglītojamiem nodrošināt mūsdienīgu mācību procesu, pilnveidojot metodisko darbu un pedagogu profesionālās kompetences. Arī uzņēmēju pieredze, labās prakses piemēri var skolai noderēt kā iedvesmojošs un izglītojošs materiāls, lai vēl vairāk uzlabotu izglītības procesu, to vadītu un organizētu. Un, lai VDMV absolvents būtu piemērots darbinieks uzņēmējiem, varētu realizēt savu potenciālu kā pašnodarbinātais vai izvēlētos tālākas dizaina un mākslas studijas augstskolās.

Tikai kopā darot, konsultējot, izglītojot, daloties pieredzē VDMV var – Redzēt! Domāt! Radīt!

Skolas prezentācija pieejama šeit: https://ieej.lv/VyPXT

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece
Sanita Bukava

13.03.2023.  EKO SKOLU ZIEMAS FORUMS 2023

Ekoskolu Ziemas forums 2023, kas norisinājās no 24. līdz 26. februārim Valmieras 2. vidusskolā, bija vērtīga un neaizmirstama pieredze. Šo 3 dienu laikā apmeklējām nodarbības, iepazināmies ar komandas biedriem un strādājām pie idejas, kuru prezentējām hakatona noslēdzošajā dienā. Ieguvām jaunas zināšanas saistībā ar zaļo dzīves veidu, ilgtspēju un ekoskolu darbību.


Hakatonā aktīvi strādājām pie tēmas: “Kā panākt, lai cilvēki privāto automobiļu vietā izvēlas videi draudzīgākus pārvietošanās veidus”. Kopā ar komandu “Vienkārši zaļš” nonācām pie idejas - “Ieripo zaļākā pilsētā”, kuru prezentējām žūrijai un klātesošajiem foruma dalībniekiem. Kā risinājumu šai problēmai piedāvājam izglītības programmu jebkura vecuma cilvēkiem “Ieripo zaļākā pilsētā”, kas aktualizē velosipēdu kā videi draudzīgāku un veselīgāku pārvietošanās metodi. Programmas ietvaros tiek nodrošinātas plaša spektra apmācības gan teorētiski, gan praktiski, kā arī atbalsta iespējas velosipēda iegādei. Idejas galvenās īpašības ir pieejamība, proti, bezmaksas apmācības, finansiālais atbalsts, atbilstoša pilsētvides izveide, kas notiks pakāpeniski līdz ar interesentu daudzuma pieaugumu. Pasākuma noslēgumā ieguvām nomināciju “Labākā nākotnes vīzija”.


Foruma laikā produktīvi pavadījām laiku, izveidojām saliedētu komandu, ieguvām daudz jaunu zināšanu, kuras vēlētos pielietot arī mūsu skolā. Jūtamies neizsakāmi pateicīgas par šo iespēju piedalīties šajā vērienīgajā pasākumā, kurā vienuviet bija sapulcējušies skolēni no visas Latvijas, kuriem rūp vide, klimata pārmaiņas un mūsu planētas nākotne.

Informāciju sagatavoja:
VDMV Ekoskolas koordinatore Kitija Vāpa

03.03.2023. / ATVĒRTO DURVJU DIENAS TOPOŠAJIEM VIDUSSKOLĒNIEM 16., 17.MARTĀ

Ik gadu pavasarī Atvērto durvju dienas ir nozīmīgs notikums ikvienam jaunietim, kuram jāizvēlas savas turpmākas karjeras kāpnes, pa kurām pakāpties augstāk. 

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (VDMV) 16. un 17. martā aicina topošos vidusskolēnus izmēģināt, kā tas īsti ir - mācīties profesionālajā vidusskolā un papildus vispārizglītojošajiem priekšmetiem apgūt dizaina un mākslas jomas moduļus. 

Visi interesenti ir aicināti klātienē gūt iespaidus un iepazīt savu iespējamo nākotnes mācību vidi, dodoties ekskursijā pa skolu, kā arī vērojot vai piedaloties reālās mācību stundās kopā ar VDMV audzēkņiem.

Atvērto durvju dienās darbosies arī informācijas centrs, kurā būs iespējams uzzināt par uzņemšanas nosacījumiem, izglītības programmu saturu, kā arī noskaidrot atbildes uz citiem interesējošiem jautājumiem.

Starpuzņemšana arī vairs nav aiz kalniem - šogad tā notiks laika posmā no 3. līdz 16. aprīlim. Atvērto durvju dienas ir lieliska iespēja ikvienam jaunietim iejusties topošā mākslinieka vai dizainera lomā kādā no četriem profesionālajiem virzieniem:


Piesakies Atvērto durvju dienām VDMV un izstāsti par šo iespēju arī draugiem! Reģistrācijas anketa


Gaidām Tevi Valmierā, Purva ielā 12! Google Maps

Informāciju sagatavoja
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

07.03.2023.  VDMV MĀCĪBU UZŅĒMUMI PIEDALĀS LATVIJAS MĒROGA PASĀKUMĀ - CITS BAZĀRS PAVASARIS 2023

Sestdien, 4. martā, notika gada lielākais “Junior Achievement Latvia” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīkotais skolēnu mācību uzņēmumu Latvijas mēroga pasākums CITS BAZĀRS PAVASARIS 2023, kas norisinājās tirdzniecības centrā “Domina Shopping (Rīgā), kur piedalījās ar pašu radītiem produktiem 270 skolēnu mācību uzņēmumi no visas Latvijas.

No Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas JA Latvia žūrija bija apstiprinājusi dalību 2 Skolēnu mācību uzņēmumu komandām šajā pasākumā:

1. SMU “Flow” - no 4 Int Daniela Supe, Daniela Sindija Vaite, kuras pārdeva sveces ar īpašu dizainu un noformējumu (3 konkrētus sveces aromātu veidus –

mierpilno lavandu, saldo apelsīnu, sildošo kanēli).


2. SMU “Wear it out” - no 3.kursa Evelīna Vikija Priedīte, Dārta Kancēviča, kuras

pārdeva ilgstspējīgus produktus: apģērbus no otrreiz pārstrādāta tekstila auduma; paššūtas somas no otrreizējiem apģērbiem un audumiem; bižutērijas aksesuārus (auskarus, kaklarotas, gredzenus), kas veidoti no pārstrādāta stikla.


CITS BAZĀRS norises laikā, jaunos uzņēmējus (SMU) vērtēja pieredzējusi profesionāļu, uzņēmēju un akadēmisko spēku komandas, kuras izvīrzīja nomināciju sarakstā  “Ilgtspējīgs SMU produkts/pakalpojums” - SMU”Wear it out” un savukārts “Labākais SMU produkta zīmols”- tika virzīta SMU “Flow”.

Pasākuma laikā vienam no SMU komandas bija jāuzstājas ar “Speech” (1 min) uz skatuvītes, kur jāizstāsta par savu Skolēnu mācību uzņēmuma vīziju un par savu produktu/iem.

Skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus CITS BAZĀRS notiek Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros, un to rīko Latvijas lielākā izglītības organizācija Junior Achievement Latvia (JA Latvia) sadarbībā ar ilggadējo atbalstītāju Swedbank

Informāciju sagatavoja:
Evita Eglīte

07.02.2023. / VDMV SKOLĒNU UZŅĒMUMI PIEDALĀS REĢIONĀLAJĀ PASĀKUMĀ - CITS BAZĀRS T/C VALLETA

Sestdien, 18.februārī noritēja JALatvia  SMU reģionālais pasākums CITS BAZĀRS TC Valleta (Valmiera), kuru organizēja Valmieras Tehnikums. Tajā piedalījās 82 jauniešu veidoti skolēnu mācību uzņēmumi no Madonas, Limbažiem, Lizuma, Cēsīm, Rīgas, Salacgrīvas , t.sk., arī no Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas 2 Skolēnu mācību uzņēmumu komandas:

Tās tiek veidotas no maziem vaska gabaliņiem, kas izskatās kā smalkas pārsliņas. Šīs vaska skaidiņas piepilda nelielus stikla trauciņus, kuros paslēpjas dekoratīvi papildelementi, ilustrējot  3 konkrētus sveces aromātu veidus – mierpilno lavandu, saldo apelsīnu, sildošo kanēli.

 

·        apģērbus, kas papildināts ar autentisku dizainu no otrreiz pārstrādāta tekstila auduma.

·        paššūtus maisus/somas dažādos izmēros no otrreizējiem apģērbiem un audumiem;

·        bižutērijas aksesuārus (auskarus, kaklarotas, gredzenus), kas veidoti no pārstrādāta stikla un papildināti ar saplīsušu rotiņu detaļām.

SMU komandas vērtēja izveidotās žūrijas, kur nominācijā kā “Labākais SMU stends” ieguva SMU "Wear it out".

Šīs SMU komandas arī piedalīsies  JA Latvia Skolēnu mācību uzņēmumu Latvijas mēroga pasākumā CITS BAZĀRS PAVASARIS 2023, TC Domina Shopping, Rīgā (04.03.2023.), kur būs 270 SMU konkurence. Lai izdodas!

Informāciju sagatavoja:
Evita Eglīte


07.03.2023. KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA 1. DAĻU VEIKSMĪGI NOKĀRTOJUŠI ARĪ REKLĀMAS DIZAINA PROGRAMMAS IZGLĪTOJAMIE

2. martā savus kvalifikācijas darbu projektus aizstāvēja Reklāmas dizaina programmas astoņi 4. kursa izglītojamie.

Šogad visu kvalifikācijas darbu vienojošā tēma ir vizuālā identitāte.

Sadarbībā ar pasūtītājiem un savu darbu vadītājām - Rūtu Kristenu Bukavu un Agnesi Ievu Tīroni, izglītojamie prezentēja līdz šim izdveidotos 3 vizuālās identitātes risinājumus tetovētājai Baibai Šomasei, Māra Štromberga apgērbu zīmolam, Bērzes Brūzim, Ingas Gardumiem, uzņēmumiem Veneficus un Ozola spēks, Daugmales Jāņa bišu medum un rokgrupai Fools on Parade.

Informāciju sagatavoja:

VDMV direktora vietniece

Sanita Bukava

28.02.2023. / AIZVADĪTA KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA 1. DAĻA

23. februārī sekmīgi aizvadīta Kvalifikācijas eksāmenu 1. daļa interjera dizaina un apģērbu dizaina programmas 4. kursu izglītojamiem.

Šogad katrā izglītības programmā eksāmenu kārtoja 6 izglītojamie.

Šajā mācību gadā interjera dizaina risinājumi tiek izstrādāti kafejnīcai Matīšos, sporta klubam "TuffStuff", pansijai "Rauna", Valmieras tirgus paviljonam, Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību telpām un Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļai.

Savukārt apģērbu kolekcijas radītas gan ikdienā valkājamiem apģērbiem, kā piemēram, "KIIETA" mēteļi un "BOSS LADIE`S" žaketes, gan, iedvesmojoties no savas personīgās pieredzes, veidotas kolekcijas, kas risina dažādas problēmas, kā piemēram, kolekcijas "SHIZO", "NE-Pārliecība". Tāpat ir audzēkņi, kuri nemainīgi uzticīgi palikuši "zero-waste" principam, veidojot savas kolekcijas.

Informāciju sagatavoja:

VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

28.02.2023. / NE TIKAI MĀCĀMIES, BET ARĪ SPORTOJAM


Ar vairāk nekā tūkstoš dalībniekiem, un sacenšoties 106 skolām, iepriekšējās nedēļas nogalē Ērgļos, Gaiziņkalnā aizvadīts Latvijas skolu Ziemas festivāls. Visas dienas garumā skolēni bez profesionālām iemaņām piedalījās dažādos ziemas sporta veidos.

Ziemas festivālā piedalījās arī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēknis Renārs Perovs. Renārs startēja frīstaila slēpošanā junioru grupā. Sīvā cīņā līderu grupā Renārs izcīnīja godpilno 3.vietu. 

Apsveicam Renāru ar sasniegto rezultātu!

Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

28.02.2023. / TIEKAMIES AR LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS PĀRSTĀVJIEM 

28. februārī skolā viesojās pārstāvji no Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) – Komunikāciju departamenta vadītāja Aija Lūse, Sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Melbārde un programmas “Radošās industrijas” students Rūdolfs Kivlenieks. 

Nodarbība bija visai neparasta – saruna par mākslīgo intelektu, plusiem un mīnusiem, par vietnēm, kas atvieglo studenta mācību procesu, kā arī par digitālo mārketingu. Nodarbības laikā tika dots radošs uzdevums – izveidot digitālu reklāmu (“runājošu galvu”) kādam skolas pasākumam vai problēmas pieteikumam. Jauniešu komandas šo uzdevumu risināja asprātīgi, izdomāto tekstu liekot runāt gan pazīstamam politiķim, dziedātājam, gan arī pašam nodarbības vadītājam - studentam Rūdolfam. (Šīs komandas prezentācija arī ieguva visskaļākos aplausus un balvu. )

Studijas LKA tika raksturotas divos vārdos -  “ĻOTI DZĪVAS”. LKA studiju interesentiem piedāvā iespēju uzzināt par studiju procesu nepastarpināti no pirmavota – no pašiem studentiem. Akcijā “Instagram tērzētava” ikvienam ir iespēja sazināties ar dažādu LKA bakalaura un maģistra programmu, apakšprogrammu un specializāciju studentiem, kuri sniegs atbildes uz visdažādākajiem ar studiju norisi saistītiem jautājumiem un dalīsies savā studiju pieredzē. 

Seko līdzi akcijai LKA Instagram platformā: https://www.instagram.com/lkakademija/ (@lkakademija), highlight “Tērzētava”.

Informāciju sagatavoja:
VDMV  karjeras konsultante Ineta Īvāna

24.02.2023./ AICINĀM PIEAUGUŠOS PIETEIKTIES ŠŪŠANAS KURSIEM 

Turpinot pagājušā gadā veiksmīgi uzsākto pieaugušo apmācību, sākot no šā gada 7. marta Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola sāks realizēt pieaugušo neformālās izglītības šūšanas kursus.

Pieredzējušas un zinošas pasniedzējas uzraudzībā viena mēneša laikā kursu dalībnieki apgūs prasmi uzšūt konkrētu tērpu.

Plānoto kursu norise:

Nodarbības notiks divas reizes nedēļā, otrdienās un trešdienās no plkst. 17:00 līdz 19:40.

Maksa par vienu kursu (32 stundas) – 98,00 eur (ar PVN)

Interesentus aicinām pieteikties, rakstot uz e-pastu: sanita.bukava@valmiera.edu.lv vai zvanot – 26445736.

Informāciju sagatavoja:
Sanita Bukava
VDMV direktora vietniece

24.02.2023. / SADARBĪBĀ AR IZGLĪTOJAMIEM VDMV PEDAGOĢES TAPUSĪ INSTALĀCIJA BŪS SKATĀMA 1. VALMIERAS STARPTAUTISKAJĀ MULTIMEDIJU FESTIVĀLĀ

No 27. februāra līdz 5. martam festivāls aicina iepazīt mākslas satura un formu daudzveidību mijiedarbībā ar tehnoloģijām gan Valmieras pilsētvidē un labi pazīstamās kultūrvietās, gan vietās, kurās līdz šim kultūras pasākumi nav notikuši.
Pirmajā festivāla gadā interesentiem tiks piedāvāta bagātīga un daudzveidīga multimediju mākslas programma, ko veidos gan jaundarbi, gan jau izrādīti multimediāli mākslas darbi, kas festivāla nedēļas laikā būs apskatāmi Valmierā.
Pieci jauni mākslas objekti, ko veidojuši Latvijā zināmi jauno mediju mākslinieki – Sabīne Šnē, Eltons Kūns, Miķelis Mūrnieks, Santa France un Ieva Vīksne sadarbībā ar arhitekti Dinu Suhanovu, – būs apskatāmi ar paplašinātās realitātes tehnoloģijas piedāvātajām iespējām.
Festivāla ietvaros sadarbībā ar Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņiem būs skatāma mākslinieces Karīnas Vītiņas vadībā tapusi multimediāla instalācija Noturēties virs ūdens.

Multimediāla instalācija “Noturēties virs ūdens” rosina pārdomas par mentālās veselības problēmām un akcentē sabiedrībā pastāvošo stigmu. Ar mentālās veselības problēmām – izdegšanas sindromu, sociofobiju, histēriju, depresiju, trauksmi u.c. – mūsdienās saskaras liela daļa sabiedrības locekļu. Tās slēptā un atklātā veidā izpaužas daudzu cilvēku ikdienas dzīvē, saskarsmē ar sabiedrību un vidi. 

Autoru grupas veidotie audiovizuālie mākslas darbi reflektē par cilvēka spēju pārvarēt grūtības – burtiski un metaforiski “noturēties virs ūdens”. Tie parāda emocijas un pieredzi, ko izjūt cilvēki ar kādu no mentālās veselības traucējumiem. Baseins simbolizē sabiedrību un indivīda spēju pārvarēt emocionālo spriedzi, atrodoties sabiedrībā. 

Darbu veidošanā izmantotas mūsdienu tehnoloģiskās iespējas – mākslīgais intelekts, 3D modelēšana, pēcapstrādes un video efektu programmas. Skaņas dizains tapis, ierakstot apkārtējās vides un priekšmetu skaņas, kā arī sarunu fragmentus. 

22.02.2023. / VDMV IZGLĪTOJAMĀ DEBATĒ AR LATVIJAS VALSTS PREZIDENTU

“Cilvēks nevar būt bez vērtībām. Cits jautājums - kādas ir tās vērtības. Un par to jau liecina cilvēka rīcība." Tā klātesošos - skolēnus, skolotājus, direktorus -, kas bija sapulcējušies uz debašu cikla "#Satversmei100: vērtības nākotnei " noslēguma pasākumu Rīgas pils Svētku zālē, uzrunāja Valsts prezidents Egils Levits.

Šī gada 15. februārī Rīgas pilī notika Satversmes debašu cikla “#Satversmei100: vērtības nākotnei” svinīgs noslēguma pasākums, uz kuru tika aicināti jaunieši, viņu skolotāji un skolu direktori no 28 Latvijas skolām. Pasākumā piedalījās arī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas Grafikas dizaina programmas 2. kursa izglītojamā Aiva Enija Erneste un viņas audzinātāja Lāsma Lopatko.

Pirms gada, lai rosinātu izzināt un izprast Satversmi, Valsts prezidents Egils Levits aicināja jauniešus piedalīties debatēs par nozīmīgām Satversmes vērtībām. Aiva Enija Erneste nolēma pieņemt izaicinājumu un piedalīties debatēs “#Satversmei100: vērtības nākotnei”. Lai piedalītos debatēs, vajadzēja  izpētīt Satversmi un atrast tajā sev nozīmīgu vērtību dilemmas, aprakstīt piemērus, kur tās saskatāmas šodienas dzīvē.

Gada garumā notika debates arī reģionos – Vidzemē, Latgalē, Zemgalē, Kurzemē un Sēlijā.

Cikla noslēgums norisinājās 2023. gada 15. februārī Rīgas pilī, kas kopš 1922. gada ir Latvijas Valsts prezidenta rezidence. 

Pasākums noritēja radošā gaisotnē darba grupās, kuru uzdevums bija no 29 vērtībām aktualizēt 12 nozīmīgākās. Aktivitātes tika veidotas tā, lai katram klātesošajam būtu piederības sajūta Latvijas valstij, sadarbība notika uz personīgās pieredzes pamata, ne vien izzinot, bet arī izjūtot, reflektējot un sasaistot reālos notikumus, kuri atspoguļojās mūsu valsts pamatvērtībās. Katras darba grupas dalībnieks diskusijā par vērtību hierarhiju ar Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu pilnveidoja savas prezentēšanas prasmes.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

21.02.2023. / SKOLĒNU MĀCĪBU UZŅĒMUMU DALĪBA TIRDZIŅĀ "CITS BAZĀRS"

Sestdien, 18.februārī noritēja JALatvia  SMU reģionālais pasākums CITS BAZĀRS TC Valleta (Valmiera), kuru organizēja Valmieras Tehnikums. Tajā piedalījās 82 jauniešu veidoti skolēnu mācību uzņēmumi no Madonas, Limbažiem, Lizuma, Cēsīm, Rīgas, Salacgrīvas , t.sk., arī no Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas 2 Skolēnu mācību uzņēmumu komandas:

Tās tiek veidotas no maziem vaska gabaliņiem, kas izskatās kā smalkas pārsliņas. Šīs vaska skaidiņas piepilda nelielus stikla trauciņus, kuros paslēpjas dekoratīvi papildelementi, ilustrējot  3 konkrētus sveces aromātu veidus – mierpilno lavandu, saldo apelsīnu, sildošo kanēli.

 

·        apģērbus, kas papildināts ar autentisku dizainu no otrreiz pārstrādāta tekstila auduma.

·        paššūtus maisus/somas dažādos izmēros no otrreizējiem apģērbiem un audumiem;

·        bižutērijas aksesuārus (auskarus, kaklarotas, gredzenus), kas veidoti no pārstrādāta stikla un papildināti ar saplīsušu rotiņu detaļām.

SMU komandas vērtēja izveidotās žūrijas, kur nominācijā kā “Labākais SMU stends” ieguva SMU "Wear it out".

Šīs SMU komandas arī piedalīsies  JA Latvia Skolēnu mācību uzņēmumu Latvijas mēroga pasākumā CITS BAZĀRS PAVASARIS 2023, TC Domina Shopping, Rīgā (04.03.2023.), kur būs 270 SMU konkurence. Lai izdodas!

Informāciju sagatavoja:
Evita Eglīte

21.02.2023. / AUDZĒKŅU DARBU IZSTĀDES FEBRUĀRĪ UN MARTĀ

Šobrīd, kad ārā vēl ziema un vairāk laika mēs pavadām iekštelpās, VDMV profesionālās ievirzes izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" audzēkņi piedāvā ikvienam interesentam doties nelielā izbraukumā pa Valmieras novadu (un arī nedaudz tālāk...), lai nesteidzīgā gaisotnē aplūkotu mācību stundās tapušos radošos darbiņus un baudītu atšķirīgas  noskaņas dažādās kultūras iestādēs. 

Līdz 19.martam varat paspēt apmeklēt šādas izstādes:

Matīšu Tautas namā - "Ko es redzēju mežā" un "Amforas ceļojums" (4.klases, skolotājas Laila Benta un Inese Jurjāne-Jercuma).

Ēveles Tautas namā - "Daba Ziemeļvalstīs" un "Daba Latvijā" (3.klases, skolotājas Silvija Melnūdre, Dace Brizauska. 4.kurss, skolotājs Uģis Brālēns).

Valmieras pagasta kultūras namā - "Skaisti dzīvot Latvijā" (5.klases, skolotāja Lāsma Lopatko).

Smiltenes Kultūras centrā - "Tādi mēs esam..."  (7.klases, skolotājas Silvija Melnūdre, Indra Cālīte, Laila Benta, skolotājs Mārtiņš Skuja)

Tāpat arī VDMV telpās, gaiteņos un K2 galerijā katrs apmeklētājs atradīs tur izstādītos bērnu un jauniešu darbiņus, pie kuriem uzkavēties, priecēt acis un dvēseli.    


Informāciju sagatavoja
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

20.02.2023. / TIEKAMIES AR VIDZEMES AUGSTSKOLAS STUDENTĒM

14.februārī, Valentīndienā – iepazinām Vidzemes augstskolu!

Pie mums viesojās divas studentes – Ieva un Laura,  pārstāvot katra savu studiju virzienu – Mediju studijas un žurnālistiku un Komunikāciju zinības un sabiedriskās attiecības.

ViA bakalaura studijas galvenokārt ir  profesionālas. Tas nozīmē mācību prakses, ERASMUS apmaiņas braucienus, kā arī dalību projektā EUDRES. Kā informēja studentes - ViA ir sadarbība un iespēja studentiem doties mācību un prakses apmaiņas braucienos uz 130 augstskolām 48 valstīs. Savukārt EUDRES ir sadarbības programma , kurā drīkst piedalīties ES “mazās augstskolas”. Tās ir dažādas īsa laika studentu apmaiņas programmas starp 9 ES valstīm.

Studentes uzsvēra ViA priekšrocības – mazas studiju grupas, procentuāli augsta iespēja mācīties par valsts budžeta līdzekļiem, individuāla pieeja katram studentam, daudz praktisku nodarbību, daudz un dažādi ārpusstudiju pasākumi. Arī Improvizācijas teātris, kurš mūsu skolā viesosies 27. aprīlī.

Studenti tiek nodrošināti ar vietu modernā studentu kopmītnē.

Ēnu dienā, kas notiks 5. aprīlī, mūsu skolas interesenti varēs doties uz ViA ēnot pasniedzējus un studentus. Tāpat varam doties 3 stundu klātienes ekskursijā uz ViA – iepazīt vidi, multimediju laboratoriju, kopmītnes. Ja ir interese piedalīties šādā ekskursijā, lūdzu pieteikties pie Ineses Andersones vai Inetas Īvānas. Noorganizēsim!

Starp citu, ViA piedāvā ātro testu, kas palīdz noorientēties, kuru no 17 studiju programmām izvēlēties. 

www.karjerastests.lv

Informāciju sagatavoja:
VDMV  karjeras konsultante Ineta Īvāna

20.02.2023. / IZGLĪTOJAMO IESPĒJA CEĻOT UN GŪT JAUNAS ATZIŅAS

No 22. - 29. janvārim bijām FISOM organizācijas rīkotajā 8 dienu ceļojumā pa Eiropu. Kopā ar 70 citiem jauniešiem, divstāvu autobusā apciemojām un iepazinām Eiropas iespaidīgākās pilsētas - Hamburgu, Amsterdamu, Briseli, Versaļu, Parīzi, Barselonu, Milānu un Budapeštu.

Ceļojuma laikā apmeklējām vērienīgus apskates objektus kā Eifeļa torni un grandiozo Luvru Parīzē, Van Goga muzeju Amsterdamā, Versaļas pili, iepazinām Milānas un Budapeštas arhitektūru, kā arī izbaudījām siltumu Barselonā, kur mūs sildīja saule un Vidusjūras gaiss uzjundīja patīkamas emocijas. Šīs astoņas dienas mums deva gan neatņemamas atmiņas, gan arī patiešām noderīgu pieredzi. Tas lika mums saprast, cik patiesībā svarīgas ir ērtības mūsu dzīve. Nemitīgi atrodoties ceļā, iemācĪjāmies novertēt vismazākās dzīves detaļas, kas ikdienā nemaz nešķiet ievērības cienīgas - silta maltīte, laiks, ko pavadām vannasistabā, lai sagatavotos dienai, kā arī to noslēgtu, mājas siltums un ērta gulta. Šīs visas lietas ikdienā šķiet pašsaprotamas, tās vienmēr ir pieejamas, taču, kad esi nostādīts situācijā, kad tev tās tiek atņemtas, tu apzinies, ka ērtības patiešām ir privilēģija. Par laimi, cilvēks spēj ātri pielāgoties grūtībām un saprast, ka nemaz nevajag daudz, lai būtu labi. Šo astoņu dienu laikā iemācījāmies dzīvot bez jebkādām ērtībām. Varam teikt, ka bez tām var iztikt, jo, mūsuprāt, tieši ērtību trūkums padarīja šo pieredzi daudz vērtīgāku.


FISOM abreviatūra nozīmē ‘’freedom is a state of mind’’ jeb brīvība ir stāvoklis, kurā ir tavs prāts. Ceļojuma laikā ieguvām jaunu brīvības definīciju, kas būs klātesoša arī mūsu tālākajās gaitās. Iesakām ikvienam kaut reizi doties šadā piedzīvojumā, pārkāpt pāri savam ego un komforta zonai.


Una un Elizabete Ance

Audiovizuālās komunikācijas dizaina 2. kurss

27.01.2023. / UZZINĀM VAIRĀK PAR STUDIJĀM RTU CĒSU FILIĀLĒ

24. janvārī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā viesojās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Cēsu studiju un zinātnes centra direktora vietniece Rita Bībere. 

Lektore nodarbību sāka, sadalot 3. - 4.kursa jauniešus septiņās grupās. Katra grupa saņēma melnu maisu ar dažāda izmēra un formu koka klučiem. Jauniešiem 15 minūšu laikā bija jāuzbūvē iespējami augstāks un stabilāks tornis - tāds kā nākamo arhitektu uzdevums, ar ko visi itin veiksmīgi tika galā. 

Tālāk tika demonstrēta animācijas filmiņa, kas jauniešiem palīdzēja detalizētāk iepazīties ar Cēsu filiāles studiju programmām, uzņemšanas noteikumiem, budžeta vietu skaitu un citu svarīgu informāciju. 

RTU Cēsu filiāles piedāvājums ir saistošs ar nelielu studējošo skaitu, bet daudzām budžeta vietām un tuvu lokāciju.


Informāciju sagatavoja:
Ineta Īvāna, VDMV pedagogs - karjeras konsultante

10.01.2023. / PORTRETS. EMOCIJAS

Visu, ko nevaram izteikt vārdos, var izlasīt mūsu sejās. Tās spēj paust daudz un dažādas emocijas - no mulsuma, izbrīna un skumjām līdz dzirkstošam saviļņojumam, bērnišķīgam priekam un patiesai laimei. Emocijas mūsu sejās ir tikpat daudzveidīgas un bagātīgas kā pašas sejas… 

Kādas emocijas saskatījuši Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņi? To vari uzzināt izstādē “Portrets. Emocijas” Valmieras Kultūras centrā no 9. līdz 31. janvārim.

Darbu autori: profesionālās ievirzes izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" 1. un 7. klases audzēkņi, kā arī interešu izglītības 1.- 2. kases audzēkņi.

Paldies pedagogiem - Indrai Cālītei, Veltai Ronei, Lāsmai Lopatko, Kitijai Vāpai, Mārtiņam Skujam. 

Informāciju sagatavoja
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

27.12.2022. / PASNIEGTAS PATEICĪBAS IZGLĪTOJAMIEM PAR AUGSTIEM SASNIEGUMIEM MĀCĪBĀS 1. SEMESTRĪ

23. decembrī tika sumināti 9 Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas izglītojamie, kuri ar godprātīgu mācību darbu šā mācību gada 1. semestrī guvuši augstus sasniegumus mācībās. Pateicības tika iesniegtas profesionālās vidējās izglītības programmu izglītojamiem, kuru vidējais semestra vērtējums bija "9" un augstāk.

Sekmīgākie izglītojamiem saņēma arī dāvanu kartes no autoskolas "Einšteins" 500 eur un 100 eur vērtībā.

Paldies par ieguldīto darbu!

22.12.2022. / STARP AKTĪVĀKAJIEM NOVADA JAUNIEŠIEM ARĪ MŪSĒJIE

15. decembrī pirmo reizi tika sumināti aktīvākie Valmieras novada jaunieši, tostarp arī trīs mūsu skolas izglītojamie – 2. grafikas dizaina kursa izglītojamā Enija Aiva Erneste un 2. audivizuālās komunikācijas dizaina kursa izglītojamās Una Salmiņa un Elizabete Ance Spožuma. Jaunatnes gada balvu saņēmējas ieguva balvu kategorijas “Brīvprātīgais darbs Valmieras novadā” apakškategorijā - “Dimanta jaunietis” – par ieguldījumu sabiedrībā un izaugsmē.

Informāciju sagatavoja:
direktora vietniece Sanita Bukava

LAI MIERPILNS ZIEMASSVĒTKU LAIKS UN RADOŠĀM IDEJĀM BAGĀTS JAUNAIS 2023.GADS!

20.12.2022. / IZNĀCIS PIRMAIS SKOLAS AVĪZES NUMURS

Šodien, 20.decembrī dienas gaismu ieraudzījis mācību gada pirmais VDMV Skolas Avīzes numurs. Tā veidotāji - vidusskolas audzēkņu radošā komanda un skolotāja Laila Benta ļoti cer, ka katrs lasītājs avīzē atradīs sev ko interesantu un noderīgu. 


Pirmajā izdevumā ir iespējams noklausīties sarunu ar audzēkņu pašpārvaldes prezidenti Andru Rozenbergu, izlasīt interviju ar kreklu ražošanas jauno biznesmeni Rejoni, atskatīties fotogrāfijās uz pirmā semestra vērienīgākajiem ārpusstundu pasākumiem, kā arī rubrikā “Traļi vaļi” atrast dažādas izklaides iespējas.


Lasiet, dalieties ar komentāriem, piesakieties par brīvprātīgajiem “avīzes klubiņā”, rakstot uz e-pastu: laila.benta@valmiera.edu.lv. 


Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

19.12.2022. / "VDMV MARKA" VEIKSMĪGI AIZVADĪTA

Šā gada 17. decembrī tika aizvadīts jau 10. Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas izglītojamo dizaina lietu tirdziņš “VDMV Marka”.

Tirdziņš pulcēja ap 30 dalībnieku, tostarp kā vidusskolas, tā Mākslas skolas audzēkņus, kā arī skolas pedagogus. Tirdziņā bija iespēja iegādāties dažnedažādas audzēkņu un pedagogu radītas lietas, kā piemēram, praktiski pielietojamas - skiču blokus no pašu radīta papīra, krāsojamās grāmatas, sedziņas, čības, traukus, tāpat arī lietas skaistām sajūtām un mirkļiem – auskarus,  pērļu kroņus un piespraudes, sveces un svečturus, eglīšu rotājumus un apsveikuma kartītes un daudz ko citu.

Komandā vai individuāli, izlolojot ideju, rūpīgi strādājot pie produkta izveides, esam mūsu jauniešiem ļāvuši noticēt savām spējām! 

Informāciju sagatavoja
Direktora vietniece Sanita Bukava

09.12.2022. / IESPĒJA SAŅEMT IZMAKSU KOMPENSĀCIJU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANAI

No 2021. gada Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (VDMV) ir noslēgusi ar Izglītības un kvalitātes valsts dienestu deleģēšanas līgumu par tiesībām novērtēt profesionālo kompetenci. Tas paredz, ka VDMV ir tiesības novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci, kas atbilst trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Ikvienam interesentam, kurš savas zināšanas un prasmes dizaina un mākslas jomā ir  apguvis ārpus formālās izglītības sistēmas, ir iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju, nokārtojot profesionālo kvalifikācijas eksāmenu, tādejādi paaugstinot savu konkurētspēju darba tirgū.

Pamatojoties uz līgumu, VDMV nodrošina profesionālās kompetences novērtēšanu šādās profesionālās kvalifikācijās:

Patreiz, sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, kura īsteno ESF projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide, strādājošiem un pašnodarbinātiem iedzīvotājiem vecumā no 25 gadiem", ir iespēja nokārtot kvalifikācijas eksāmenu un iegūt kvalifikāciju, saņemot 90-100% izmaksu kompensāciju.

Kārtība, kādā novērtē personas (pretendents) profesionālo kompetenci:

Papildu informācija:


Kontaktinformācija:

Direktora vietniece Sanita Bukava

T.: 64207362 

E-pasts: sanita.bukava@valmiera.edu.lv

06.12.2022. / VDMV IZGLĪTOJAMIE IEPAZĪST IGAUŅU MĀKSLU

29. novembrī 2. audiovizuālās komunikācijas dizaina, 2. grafikas dizaina un 3. multimediju dizaina kursa izglītojamie kopā ar pedagoģēm Karīnu Vītiņu un Lāsmu Lopatko devās mācību ekskursijā uz Tartu, Igaunija.  

Tās ietvaros izglītojamie apmeklēja iespaidīgo 356 metru garo pelēko stikla milzi - “Eesti Rahva Muuseum” jeb Igaunijas tautas muzeju. Kultūrvēsturiskajā muzejā bija skatāma sadzīve un kultūra kā dzīvesveids, ņemot vērā laika, telpisko un sociālo daudzveidību. Muzeja ekspozīcijā uzsvars likts uz igauņu kultūru, papildinot to ar citu somugru, it īpaši tuvējo Baltijas jūras somu, mazo tautu kultūru.

Tāpat mācību ekskursijas ietvaros izglītojamie apmeklēja Tartu mākslas skolu (Tartu Kunstikool). Tartu mākslas skolas vēsture ir cieši saistīta ar Tartu Nacionālo mākslas institūtu un līdz ar to ar ietekmīgo mākslas skolu Pallas, kas padomju varas sākumā tika pārdēvēta par Konrāda Megi (Konrad Mägi) Augstāko Valsts mākslas skolu. 1944. gadā skola ieguva nosaukumu Tartu Nacionālais mākslas institūts. Ciemojoties Tartu mākslas skolā, izglītojamie smēlās iedvesmu saviem projektiem un testēja GameJam 3D nodaļas izstrādātās spēles; iepazinās ar igauņu mākslu un iespējām mācīties Igaunijā.

Informāciju sagatavoja:
Direktora vietniece Sanita Bukava

05.12.2022. / LAI PILĪ VALDA PRIEKS!

Tuvojoties gada visgaišākajiem svētkiem - Ziemassvētkiem, ir tapusi skaistiem sapņiem un cerībām apvīta izstāde “Balle ledus pilī”, kas no šodienas skatāma Valmieras Kultūras centrā.  Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” 4. un 5. klašu audzēkņi ir uzbūruši svētku noskaņu un ļoti vēlas dalīties tajā ar izstādes apmeklētājiem. Audzēkņu darbos vērojams gan viegls, bērnišķīgs rotaļīgums, gan reizē arī nopietns stāsts par katras meitenes sapni tikt ielūgtai uz svētku balli visgreznākajā pilī. 

Paldies skolotājām Veltai Ronei, Inetai Perovai un Elīzai Jaunzemei par jauno mākslinieku iedvesmošanu radīt svētku sajūtu sev un citiem, kā arī par idejām un ieguldīto darbu izstādes tapšanā. 


Izstāde līdz 2023.gada 8.janvārim aplūkojama Valmieras Kultūras centra 1.stāva vestibilā. Uz tikšanos ballē! 


Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

05.12.2022. /  17. DECEMBRĪ NORISINĀSIES IKGADĒJAIS TIRDZIŅŠ "VDMV MARKA"

Šā gada 17. decembrī no plkst. 10:00 – 13:00 Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā (VDMV) norisināsies ikgadējais Ziemassvētku tirdziņš “VDMV Marka”. Viss, kas būs nopērkams, būs audzēkņu prātos lolots un radīts.

Tirdziņš tematiski būs veltīts Ziemassvētkiem. Kā Mākslas skolas, tā vidusskolas audzēkņi tirgos pašu gatavotus produktus – suvenīrus, rotaslietas, Ziemassvētku kartiņas, zīmējumus, glezniņas, rotaļlietas un daudz citu lietu, kas noderēs ikdienai un svētkiem.

Šogad skolas izglītojamo radītu produktu tirdziņš notiek jau 10. reizi.

Jauniešu darbi tapuši Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) ietvaros, kurus pārstāv Junior Achievement un skola.. Patreiz skolā darbojas 8 SMU, kurus vada skolotājs – konsultants. Piedaloties šajā tirdziņā, skolēni apgūst pirmos soļus biznesā, sākot no tirgus izpētes un biznesa plāna rakstīšanas, beidzot ar produktu radīšanu, pārdošanu un mārketingu.

 

Informāciju sagatavoja:
Direktora vietniece Sanita Bukava

05.12.2022. / AK, EGLĪTES!

Svētku nekad nevar būt par daudz... Un eglītes Ziemassvētku laikā arī - jo vairāk, jo labāk! 3.klašu audzēkņi kopā ar skolotāju Daci Brizausku ir radījuši veselu eglīšu galeriju - citu par citu skaistāku un īpašāku.  


Visu decembri izstāde valmieriešiem un pilsētas viesiem skatāma Valmieras Svētā Sīmaņa baznīcas torņa izstāžu zālē.  


Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

01.12.2022. / NIKLĀVS STRUNKE - KOŠS GAN DZĪVĒ, GAN MĀKSLĀ 

1.decembra pievakarē ar stāstījumu “Niklāvs Strunke. No Vaidavas līdz Romai” Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā viesojās Vaidavas bibliotēkas vadītāja Inguna Dukure. 

Uz sarunu par izcilo latviešu gleznotāju un grafiķi Niklāvu Strunki (1894 — 1966) tikās 3., 6., 7. klašu audzēkņi un citi interesenti, kuri vēlējās uzzinātu vairāk par mākslinieka dzīves gājumu.

Niklāva Strunkes ceļš mākslā pagājušā gadsimta pirmajā pusē saistīts ar Latviju un mūsu novadu.  Nereti savus ar mākslu saistītos rakstus Strunke parakstījis ar pseidonīmu Palmēnu Klāvs, jo viņa dzimtas mājas bija Vaidavā “Palmēnos”. Tomēr, kā apliecinājis pats mākslinieks, turpmākajās dzīves gaitās par viņa otro dzimteni kļuva Itālija, bet par mūža mīlestību - Roma. Niklāvs Strunke - mākslinieks, kurš pārliecinoši un spilgti apliecinājis sevi arī Eiropas mākslinieciskā avangarda pasaulē – košs gan dzīvē, gan mākslā. 

Liels paldies Vaidavas bibliotēkas vadītājai Ingunai Dukurei par  izglītojošo un aizraujošo stāstījumu, bet skolotājai Dacei Brizauskai par pasākuma organizešanu!

Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

21.11.2022. / VDMV AUDZĒKŅU SMU UZŅĒMUMS SAŅEM GODA RAKSTU NOMINĀCIJĀ "GADA MĀCĪBU UZŅĒMUMS"

17. novembrī līdztekus uzņēmēju godināšanai pasākumā “Valmieras novada gada balva uzņēmējdarbībā”, arī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas (VDMV) skolēnu radītais uzņēmums (SMU) saņēma Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Jāņa Baika pasniegtu goda rakstu nominācijā “Gada mācību uzņēmums”.

Uzņēmumu SMU “KRISTINE`S ANGELS” veidojušas un tajā aktīvi darbojas 2 VDMV audzēknes – 4. kursa apģērbu dizaina programmas izglītojamā Kristīne Leitāne un 2. kursa audiovizuālās komunikācijas dizaina izglītojamā Elīza Ģēvele (SMU konsultante – skolotāja Evita Eglīte). Jaunās uzņēmējas izstrādājušas īpaša dizaina galda klājuma dekorus un dizaina lietas bērniem.

Pirmo reizi Valmieras novada vēsturē tika pasniegta “Valmieras novada gada balva uzņēmējdarbībā”, kas notika 2022.gada 17.novembrī Rūjienā.  Balvas mērķis bija izcelt, uzteikt un godināt Valmieras novada uzņēmumus, jaunuzņēmumus un mācību uzņēmumus, kas ar savu darbu devuši nozīmīgu ieguldījumu Valmieras novada attīstībā un uzrādījuši labus uzņēmējdarbības rezultātus.

Informāciju sagatavoja:
Direktora vietniece Sanita Bukava

"Izturi, dvēselīt,

Izturi!

Vēl šodien

Tavas debesis raudās.

Rīt tajās

Šūposies saulīte

Līgotnēs gaiši gaišās.

Bet varbūt rīt

Tu smaidīsi,

Eņģeļu gaismas

Apmirdzēta.

  

Šobrīd skolā ir klusi, neierasti klusi. Gaisma, kas nāca līdz ar Tevi, manāma tagad tikai sveču liesmiņās.

Mūsu 2. kursa Apģērbu dizaina audzēkne Kristīne Stafecka ir aizgājusi aizsaulē. Tik tikko sākusi centīgi virzīties uz savu mērķi, vēl nepaguvusi iepazīt daudzos dzīves priekus… Bet viss, ko esi devusi mums, savai ģimenei, draugiem, nekur nezudīs. Tas paliks. Un turpinās mirdzēt.

Kristīn, lai Tev viegli un gaiši!

VDMV kolektīvs un audzēkņi

14.11.2023./ZIEMEĻVALSTU DABA 3.KLAŠU AUDZĒKŅU DARBOS 

Novembrī ik gadu tiek atzīmēta Ziemeļvalstu literatūras nedēļa. Šogad no 14. līdz 20. novembrim Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā notiek  dažādi pasākumi, kas veltīti Ziemeļvalstu autoriem. 

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas 3.klašu audzēkņi kopā ar skolotājām Daci Brizausku un Silviju Melnūdri šoreiz uzbūruši burvīgu ainavu izstādi, kas atbilst Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ši gada tēmai "Daba Ziemeļvalstīs". 

Izstāde skatāma visu novembra mēnesi.

Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

NOSLĒGUŠIES PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSI PIEAUGUŠAJIEM “APĢĒRBU DIZAINA PRODUKTU KONSTRUĒŠANA UN MODELĒŠANA”

Šā gada 9. novembrī noslēdzās strādājošo pieaugušo profesionālās pilnveides programma “Apģērbu dizaina produktu konstruēšana un modelēšana”. Projekts tika realizēts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Apliecības par profesionālās modulārās izglītības programmas “Apģērbu dizains” moduļa apguvi saņēma 10 dalībnieces, kuras bija gan ar, gan bez priekšzināšanām. Apgūstot šo moduli, dalībnieces apguvušas 9% no profesionālās modulārās izglītības programmas “Apģērbu dizains” kopējā mācību stundu skaita.

Kopumā 5 mēnešus (226 mācību stundas) laikā kursu dalībnieces uzkonstruēja un uzšuva 4 līdz 5 tērpus, pasniedzējas Gunitas Upenieces vadītas, noslēgumā tos demonstrējot skolas pārstāvjiem.

Valmieras Dizaina un mākslas skolai šī bija pirmā dalības reizes šāda veida projektā, kuras laikā tika realizēti 2 moduļi, kas veiksmīgi noslēgušies.

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Informāciju sagatavoja:
direktora vietniece Sanita Bukava

03.11.2022.  VDMV PĒC GADA PĀRTRAUKUMA PIEDALĀS KONKURSĀ "DIZAINA ARĒNA 2022"

No ša gada 4. līdz 6. novembrim Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (VDMV) piedalās mēbeļu, interjera, apgaismojuma un dizaina izstādē “Furtniture&Design Isle 2022”, kas norisināsies Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala.

Izstādes ietvaros tiks paziņoti un apbalvoti Latvijas Dizaineru savienības organizētā skolu konkursa “Dizaina arēna 2022” uzvarētāji. Šogad konkursa otrajā kārtā iekļuva seši VDMV absolventu darbi, kas izstrādāti Kvalifikācijas darbu ietvaros.  

Nominācijā “Lietu dizains” 2. kārtai izvirzīts apģērbu dizaina izglītības programmas:

Nominācijā “Saziņas dizains” 2. kārtai izvirzīts  reklāmas dizaina izglītības programmas:

Konkursam “Dizaina arēna 2022” visi nominētie darbi būs apskatāmi arī izstādē. 4. novembrī starptautiska žūrija izvirzītos darbus izvērtēs atkārtoti, nu jau klātienē un nosauks konkursa uzvarētājus.

Konkursu "Dizaina arēna" organizē Latvijas Dizaineru savienība. Viens no būtiskākajiem ieguvumiem konkursā ir iespēja savu darbu demonstrēt pieredzējušiem nozares līderiem un saņemt profesionālu viedokli, tādējādi gūstot apstiprinājumu sava produkta konkurētspējai pasaules līmenī. Konkurss ir veids, kā apzināt pašreizējo situāciju Latvijas dizainā un būt daļai no šī procesa.

Informāciju sagatavoja:
Direktora vietniece Sanita Bukava

01.11.2022. / MARKA KRONTĀLA LEKCIJA PAR IZGLĪTĪBAS IESPĒJĀM ĀRZEMĒS

1. novembrī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā viesojās jauniešu koučs Marks Krontāls, lai informētu par studiju iespējām ārpus Latvijas. Lekcijā piedalījās 3. un 4. kursu audzēkņi.

Sākumā lektors iepazīstināja ar statistikas datiem: apmēram 20% vidusskolas absolventu savu karjeru izvēlas apzināti un pārdomāti, un tikai 15% augstskolu absolventu strādā tajā jomā, kuru studējuši. 

Tālāk saruna turpinājās par izglītības iespējām ārvalstīs. Populārākās valstis, uz kurām dodas studēt Latvijas jaunieši, ir Īrija, Vācija, Nīderlande, Somija un Zviedrija. Lektors atspēkoja dažādus mītus, piemēram, ka studijas ārzemēs ir nesasniedzami dārgas. Vairākās Eiropas Savienības valstīs jauniešiem studijas ir bez maksas, izņemot atsevišķas privātās mācību iestādes. Vecākiem jānodrošina tikai iztikas līdzekļi studiju laikā, bet atsevišķās valstīs  studējošie drīkst strādāt pusslodzes darbu.

Lektors piedāvāja bezmaksas konsultācijas, tiekoties Rīgā vai attālināti, lai saprastu sev vispiemērotāko profesionālo jomu un studiju virzienu, augstskolu un valsti. Kontaktinformācija: Marks Krontāls – tālr. +371 26011778, e-pasts: marks@kalba.lv

Tāpat viņš arī informēja par iespēju saņemt pilnu pakalpojumu, sākot no nenoteiktas vēlmes studēt ārzemēs līdz pilnīgai dokumentu sagatavošanai un informācijai par izdevīgākajiem studiju variantiem, stipendijām, sadzīves un darba iespējām. Katram interesentam tiek atrasts optimālākais studiju variants, rēķinoties ar interesēm, valodu prasmi, sekmju līmeni un finansiālajām iespējām. Šis pakalpojums gan ir par maksu, bet kā apgalvo Marks Krontāls, šīs konsultācijas dod 95% garantiju veiksmīgai studiju uzsākšanai ārzemēs. Vairāk informācijas var izlasīt www.kalba.lv. 

Lekcijas noslēgumā interesentiem tika dāvināts žurnāls “Freshman” ar apkopotu praktisku informāciju par studiju iespējām ārzemēs. Vairāki eksemplāri vēl ir pieejami Karjeras konsultāciju kabinetā (312. telpa).


Informāciju sagatavoja: karjeras konsultante Ineta Īvāna

28.10.2022. / VDMV PIEDALĀS EP VĒSTNIEKU PASĀKUMĀ LATVIJAS NACIONĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ

Pagājušajā mācību gadā skola ieguva EP Vēstnieku skolas nosaukumu. Tas nozīmē, ka skolas audzēkņi ir aktīvi Eiropas ideju popularizētāji savu vienaudžu vidū. Šobrīd Latvijā ir 75 EP Vēstnieku skolas, kuras atrodas 40 Latvijas pilsētās un tajās darbojas ap 30 000 skolēnu.

25.oktobrī  notika šī mācību gada atklāšanas pasākums, kurā piedalījās arī mūsu skolas audzēknes Agnija Miķelsone un Linda Tetere abas no Interjera dizaina programmas 1. kursa. Šā mācību gada tēma ir saistīta ar vienu no demokrātijas stūrakmeņiem- vēlēšanām visos to daudzveidīgajos aspektos. Pasākuma pirmajā daļā bija iespēja noklausīties profesora D. Auera lekciju par vēlēšanu nozīmi sabiedrības politiskās aktivitātes veicināšanā, kā arī piedalīties tiešsaistes sarunā  ar EP deputātiem D.Melnbārdi, N. Ušakovu un I. Ijabu. Pasākuma otrajā daļā skolēniem bija iespēja tikties ar izciliem ekspertiem, kuri palīdzēja izprast vēlēšanu procesa izaicinājumus. Diskusiju veidā tika risināti jautājumi par par to , vai ir iespējams nozagt vēlēšanas, kādam jābūt deputātam, ko sociālie mediji dara priekšvēlēšanu kampaņās un to laikā un citiem.  Ja runājam par  deputātu, tad skolēni izveidoja vidējo Latvijas deputāta modeli – tas ir vīrietis, ap 60 gadiem, augstāko juridisko izglītību un saspringtu sejas izteiksmi.

 Ieguvām daudz informācijas un apņemšanos šajā mācību gadā gan mācīties  pašām, gan informēt savu un citu kursu audzēkņus par Eiropas Savienību un, galvenais, par vēlēšanu būtību , to norisi un nozīmi katra mūsu pilsoņa dzīvē.

                          Materiālu sagatavoja  vēstures skolotāja Māra Gavare

27.10.2022. / FOTO IZSTĀDE "SKAISTI DZĪVOT LATVIJĀ"

Skaisti dzīvot Latvijā – ar tādu vadmotīvu tapusi Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas 4.kursu audzēkņu un profesionālās ievirzes izglītības programmas 5.klašu audzēkņu radītā foto izstāde. 

Autori savos foto uzņēmumos atspoguļo gan Latvijas četru gadalaiku burvību, gan kultūrvēsturisko mantojumu, kas piešķir vēl personiskāku un nozīmīgāku šķautni Latvijas krāsainajam tēlam.

Mākslu saskatīt un iemūžināt mirkli palīdzēja skolotāji Uģis Brālēns un Lāsma Lopatko.  


Izstāde būs skatāma no 1.novembra līdz 4.decembrim Valmieras Kultūras centra 1.stāva vestibilā.


Informāciju sagatavoja: izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

24.10.2022. / Zaļo toņu burvība Valmieras ainavās

Valmiera ir industriāli spēcīga un attīstīta pilsēta, bet vienlaikus tā ir arī viena no zaļākajām un gleznainākajām pilsētām Latvijā. Tieši šī iemesla dēļ to iecienījis arī Latvijas Mākslas akadēmijas profesors un izcilais ainavu gleznotājs Aleksejs Naumovs, kurš ne vienu vien reizi viesojies šajā pusē un aicinājis uz savām meistarklasēm ainavu gleznošanā. Mākslinieka vadībā tapuši arī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu zaļiem toņiem bagātie gleznojumi.


Izstāde šobrīd skatāma Nodarbinātības valsts aģentūra, Valmieras filiāle.


Informāciju sagatavoja: izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

24.10.2022. / NOSLĒGUSIES KARJERAS NEDĒĻA

Karjeras nedēļa Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā noslēdzās ar pasākumu "Atklāj vidi savām superspējām". Rīta pusē izglītības iestādē viesojās 20 devīto klašu skolēni no Kauguru pamatskolas, bet pēcpusdienā sagaidījām 24 Kocēnu pamatskolas skolēnus. Jaunieši varēja iepazīties ar izglītības programmu piedāvājumu, uzzināt par dažādām radošajām aktivitātēm un pasākumiem skolā. Tālāk sekoja ekskursija pa mācību kabinetiem, darbnīcām un "Dari", lai savām acīm redzētu mācību vidi un uzdotu jautājumus profesionālo mācību priekšmetu skolotājiem un izglītojamiem.

Vizītes noslēgumā visi tika aicināti uz nelielu radošo darbnīcu veidotavā.  Skolotājas Ineses Andersones vadībā jaunieši no māla izveidoja katrs savu Veiksmes pogu. 

Priecāsimies, ja kādi no šiem radošajiem un aizrautīgajiem skolēniem nākamgad būs mūsējie!


Informāciju sagatavoja: karjeras konsultante Ineta Īvāna

19.10.2022. / 4. KURSU IZGLĪTOJAMIE ĢENERĒ BIZNESA IDEJAS

Karjeras nedēļu "Uzņēmējspējas - tavas superspējas" VDMV  iesākām jau pirmdien -  ar 4. kursa viesošanos Biznesa inkubatorā, jo kur gan vēl labāk uzzināt par atbalstu savām uzņēmējspējām?

Darbiniece Zelda Žagara atraktīvi iepazīstināja ar telpām, Biznesa inkubatora darbības būtību un atbalsta iespējām jaunajiem uzņēmējiem. Galvenais uzņēmējdarbībā ir dzīvotspējīga un oriģināla biznesa ideja, tādēļ 4.kursa jauniešu komandas ģenerēja un prezentēja savas biznesa idejas - biznesa modeli.

Jaunieši aktīvi iesaistījās. Valmieras attīstības aģentūras pārstāve Inna Purmale atzina, ka mūsu skolas jaunieši ir superspējīgi jaunu oriģinālu ideju ģenerēšanā un prezentēšanā.

Karjeras nedēļas pasākumi tiek īstenoti visā valstī  VIAA projekta "karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros ar ESF līdzfinansējumu.

Informāciju sagatavoja: karjeras konsultante Ineta Īvāna

17.10.2022. / KARJERAS NEDĒĻAS PASĀKUMI VDMV

No 17. līdz 22. oktobrim visā Latvijā norisinās Karjeras nedēļa, tostarp VDMV. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicina ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas.

Karjeras nedēļu VIAA īsteno projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

Saite uz diskusiju: https://fb.me/e/1WTbr3QrS

Saite uz diskusiju: https://fb.me/e/2DoMMXUgD

10.30 - Pasākums Kauguru pamatskolas 9. klašu interesentiem.

13.30 - Pasākums Kocēnu pamatskolas interesentiem.

17.10.2022. / MĀCĪBU EKSKURSIJA SIA "DIZAINA DARBNĪCĀ"

Šā gada 14.oktobrī interjera dizaina 2. kursa izglītojamiem bija lieliska iespēja viesoties pie ilggadēja mākslinieka un profesionāla interjera dizainera Normunda Cercina, viņa salonā,  Valmierā Stacijas ielā 34.

Normunds Cercins jau 30. gadus ir Valmierā labi zināms dizaineris, kas realizē projektus ar augstu pievienoto vērtību.

Izcilā un saturā bagātā sarunā ar meistaru jaunās mākslinieces uzzināja daudz iepriekš nezināma gan par pašu profesiju, gan obligāti nepieciešamajām zināšanām par elementiem, materiāliem un tehnoloģijām, bez kuriem kvalitatīvs un profesionāli izpildīts projekts nav iedomājams. Tas noteikti motivēs audzēknes meklēt un iegūt šīs zināšanas mācību laikā skolā.

Tāpat audzēkņi ieguva pirmo priekšstatu par augstas kvalitātes un dizaina flīzēm, tapetēm, apdares materiāliem, kokmateriāliem, apgaismes ķermeņiem, un daudz ko citu, kas plašā klāstā un realitātē ir pieejami salonā.

Noslēgumā izglītojamie apmeklēja arī kokapstrādes darbnīcu, kurā iepazina dizaina mēbeļu izgatavošanas procesu no idejas līdz reālam izstrādājumam.

Šī noteikti nav vienīgā tikšanās reize salonā. Bez turpmākajiem kolektīviem apmeklējumiem izglītojamie arī  individuāli tiek laipni gaidīti salonā tik reizes, cik vien tas ir nepieciešams, jo neizrunātā par interjera dizainu ir tik daudz ...

Informāciju sagatavoja: skolotājs Zigmunds Kazanovskis

11.10.2022. / VDMV SKOLOTĀJA INGA BERGA - BĪRIŅA SAŅEM "BALVU IZGLĪTĪBĀ 2022"

Šā gada 7. oktobrī Valmieras novada pašvaldība godināja “Balva izglītībā 2022” laureātus, tostarp arī profesionālās izglītības iestāžu skolotājus. Šogad balvu šajā nominācijā saņēma mūsu skolas profesionālo mācību priekšmetu skolotāja Inga Berga – Bīriņa.

Inga skolā vada Apģērbu dizaina nodaļu, pulcējot ap sevi izcilu pedagogu komandu, un radoši un aktīvi iesaista izglītojamos kā mācību darbā, tā ārpusskolas radošajās aktivitātēs.

Ik gadu Ingas vadītie kvalifikācijas darbi izcēlušies ar unikalitāti, spēju jauniešos atraisīt spēju savas domas, pārliecības, idejas drosmīgi atspoguļot izveidotajās apģērbu kolekcijās.

Nav gads, kad Inga ar saviem izglītojamiem nepiedalītos nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā “Skills Latvia”, turklāt ļoti veiksmīgi. 

Pedagoģes vadībā izglītojamo radītie tērpi, to kolekcijas ir bijušas skatāms gan teātru izrādēs, gan dzīves stila žurnālos un daudzviet citur.

Inga ir kolēģe un pedagoģe, uz kuru var paļauties, kura atbalstīs un tam visam pāri – iedvesmos ar savu degsmi, pārliecību un radošumu.

Informāciju sagatavoja: direktora vietniece Sanita Bukava

07.10.2022. / VDMV VIESOJĀS VALKAS MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKŅI

4. oktobrī Valmieras Dizaina un  mākslas vidusskolā viesojās Valkas mākslas skolas audzēkņi, lai uzzinātu par savam iespējām pēc pamatskolas absolvēšanas mācības uzsākt mūsu skolā kādā no vidējās profesionālās izglītības programmām.

Līdztekus stāstam par skolu, jauniešiem bija iespējams redzēt klātienē, kā norit dažādu profesionālo mācību priekšmetu stundas mūsu skolā, iepazīties ar pedagogiem, gūt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Tāpat skolas skolēnu pašpārvaldes pārstāvji, 4. kursu izglītojamie, savu kvalifikācijas darbu ietvaros, veica nelielu aptauju, kur saņemto informāciju izmantos kvalifikācijas darba tapšanā.

Tikšanās noslēgumā VDMV skolēnu pašpārvalde bija sagatavojusi radošu uzdevumu, kurš kā piemiņa no ciemošanās VDMV turpmāk glabāsies Valkas mākslas skolā.

Informāciju sagatavoja: direktora vietniece Sanita Bukava

04.10.2022. / VDMV IZSTĀDE "VAIDAVAS APKĀRTNE"

No 8. oktobra Vaidavas Kultūras un amatniecības centrā būs skatāma Valmieras mākslas skolas 5. un 6. klašu audzēkņu radīto gleznojumu un zīmējumu izstāde. Darbi tapuši pagājušā mācību gada noslēgumā plenēra laikā Vaidavā, skolotāju Dace Brizauskas, Indras Cālītes, Silvijas Melnūdres un Signes Krumholces vadībā.

28.09.2022. / TIKŠANĀS AR DZEJNIECI TAMĀRU SKRĪNU

Dzejas dienu ietvaros 15. septembrī mūsu skolā viesojās dzejniece Tamāra Skrīna.

 3. kursa audzēkņus pārsteidza viņas spilgtā personība un enerģija, kas ieinteresēja klausītājus un padarīja sarunas atklātas un jautras.

 Dzejniece atklāja, ka viņas valsts ir KLUSUMS, kas ļauj sajust un saredzēt būtisko sev apkārt, kā arī vadīt dzīvi harmonijā. Audzēkņi tika rosināti domāt par svarīgāko, kas mūs vieno kā tautu ar savu pagātni un vērtībām. Apbrīnojama izskanēja īsformāta dzeja- “trīsrindes, ar kurām viņa izteica vairāk nekā dažs rakstnieks veselā grāmatā”.

Interesanti bija uzzināt, ka Tamāra Skrīna neveic labojumus savos dzejas pierakstos, jo domu izsaka vārdos, kad tā atnāk, izkristalizējusies skaidra un izteicoša.

Dzejas rindas mijās un saaudās ar stāstījumu, papildinot vienai otru-”katrā viņas vārdā , teikumā bija kas noslēpumains un ieintriģējošs, gribējās , lai viņa runā vēl un vēl, nejutu kā pagāja laiks”.

Tamāras Skrīnas dzeja runāja par iespēju ieraudzīt pasauli dažādu, par draudzēšanos ar dabu, par mūžīgajiem jautājumiem, bet, svarīgākais, kā atzīst jaunieši, raisīja diskusijas viņu vidū vēl ilgi pēc notikuma.

Pasākums notika pēc latviešu valodas un literatūras skolotājas Intas Kurvītes iniciatīvas, atskatu uz pasākumu, lapojot audzēkņu atsauksmes, veidoja Merika Lūse.

Informāciju sagatavoja: latviešu valodas un literatūras skolotāja Merika Lūse

runca_dancis_2022_vdmv_maksla_kvadrata.mp4

28.09.2022. / VDMV ORGANIZĒTĀS ANIMĀCIJAS DARBNĪCAS DALĪBNIEKU APSVEIKUMS ANIMATOREI MAIJAI BRENCEI

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola organizētās Animācijas darbnīcas dalībnieku sveiciens animatorei - kustības burvei Maijai Brencei, kura kopš 1972. gada tūkstošos zīmējumu izspēlējusi filmas varoņus fantastiskos piedzīvojumos un ir iedvesmotāja veselai animatoru paaudzei.

Animācijas radošās darbnīcas vadītāja - Dace Liepa, lektore - Silva Utāne, bērniem palīdzēja arī Vija Liepiņa, Maija Marija Ozola un Lāsma Lopatko.

Projekts tiek īstenots, pateicoties "Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmai.

Informāciju sagatavoja: direktora vietniece Sanita Bukava

16.09.2022. / PLENĒRA PRAKSES DARBI SKATĀMI SWEDBANK VALMIERAS FILIĀLĒ

No šodienas, 16. septembra AS Swedbank Valmieras filiālē ir apskatāmi Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas 2. un 3. kursu audzēkņu plenēra prakses laikā tapušie darbi. 

Jaunieši mācību gada pirmo nedēļu pavadīja zīmējot un gleznojot Valmieras pilsētvidē. Plenēra dalībnieku darbos iemūžinātas gan parku ainavas un pilsētas objekti, gan putni, dzīvnieki un cilvēki ikdienas gaitās.  Šie plenēra prakses darbi, iespējams, padarīs interesantāku un krāsaināku ikdienu gan bankas klientiem, gan viesiem, kā arī iedvesmos apmeklētājus - redzēt, domāt un radīt.

Plenēra prakses darbi būs apskatāmi līdz 14.oktobrim Swedbank telpās Rīgas ielā 15.   

Informāciju sagatavoja: izglītības metodiķe Mairita Šperlina-Priedīte

09.09.2022. / PLENĒRA PRAKSES NEDĒĻA RUDENĪGAJĀ VALMIERĀ

Jaunais mācību gads Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas 2. un 3. kursu audzēkņiem iesākās ar radošu darbošanos plenēra praksē, kas kā ierasts notiek ārpus mācību telpām, lai vērotu, pētītu, zīmētu, gleznotu dabā un pilsētvidē redzamās ainavas.

Četras rudenīgi skaistas, saulainas dienas audzēkņi un viņu skolotāji devās Valmieras ielās, apmeklēja interesantākās vietas un skaistākos parkus, lai to visu attēlotu savos plenēra prakses darbos. Piektdien jau agri no rīta skolā sākās liela rosība, jo plenēra laikā tapušie darbi tika izstādīti vērtēšanai. Šeit varēja vērot katra jaunā mākslinieka īpašo redzējumu, rokrakstu un, protams, arī profesionālo izaugsmi.

Paldies profesionālo priekšmetu skolotājām Inesei Andersonei, Gijai Karānei, Dacei Arājai, Lāsmai Lopatko, Inesei Jercumai-Jurjānei un Lailai Bentai par audzēkņu motivēšanu, iedvesmošanu, izglītošanu un plenēra darbu vērtēšanu!

No 16.septembra līdz 14.oktobrim daļu plenēra prakses darbu ikviens varēs apskatīt Swedbank Valmieras filiālē.

Informāciju sagatavoja: izglītības metodiķe Mairita Šperlina-Priedīte

09.09.2022 / PROJEKTU NEDĒĻA NOSLĒGUSIES

No 5. līdz 9. septembrim 1. un 4. kursu Valmieras dizaina un mākslas vidusskolas izglītojamie piedalījās dažādu projektu izstrādē. Projektu nedēļas ietvaros tapa gan jau taustāmas, izmantošanai gatavas lietas, gan tika izstrādātas dažādas skices un ģenerētas idejas iespējamajiem risinājumiem.

Pie skolotājas Rūtas Bukavas izglītojamie Zilajam kalnam izstrādāja spēles vizuālā noformējuma risinājumus, kuriem atzinīgus pateicības vārdus veltīja arī prezentācijā klāt esošā iestādes pārstāve Jolanta Milberga.

Domājot par skolas reprezentācijas materiāliem skolotājas Kristīne Zemļicka – Brālēna, Inga Berga - Bīriņa un Gunita Upeniece savās audzēkņu grupās strādāja pie VDMV dažādu reprezentācijas materiālu izstrādes. Šajās dienās tika uzšūtas gan somas, gan spilvendrānas, gan priekšauti, balstoties uz skolas grafisko identitāti. Tāpat tika izstrādāti neskaitāmi piedāvājumi dažādām lielākām un mazākām korporatīvām dāvanām – konfekšu kastītēm, piezīmju blociņiem, grāmatzīmēm, paliktņiem.

Savukārt, atsaucoties uz AS “Valmiera Glass” piedāvājumu izstrādāt atpūtas telpas dizaina skices, izglītojamo grupa pie skolotājas Sintijas Miezes veica apjomīgu izpētes darbu un interjera dizaina risinājumu piedāvājumus, ievērojot uzņēmuma korporatīvo stilu un telpas dažādos uzdevumus.  Kā labi paveiktu darbu to novērtēja arī AS “Valmiera Glass” personāla direktore Dace Purmale.  

Ne mazum prieka un ovācijas izpelnījās audzēkņu grupa, kas kopā ar skolotāju Madaru Bulu visu nedēļu strādāja pie skolas sociālo kontu administrēšanas, tostarp TikTok konta izveides un dažu video filmēšanas, montāžas un to publicēšanas.  Nedēļas garumā strādājot, jaunieši secināja, ka TikTok konta skolai nepieciešams un turpmāk to labprāt administrētu.

Informāciju sagatavoja: direktora vietniece Sanita Bukava

05.09.2022. /  VDMV SĀCIES JAUNAIS MĀCĪBU GADS

Zinību diena Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā aizvadīta radošā un pacilātā noskaņojumā, pulcējot kā izglītojamos, tā pedagogus. Pasākumā uzrunu teica jaunā skolas direktore Benita Svareniece, kā arī sveicienus novēlēt bija ieradies Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Vēloties jo īpaši jaunajiem skolas izglītojamiem ļaut sajust skolas radošo atmosfēru, šajā dienā tika piedāvātas dažādas radošas un izzinošas darbnīcas, kā piemēram, termo adpruka krekliņiem, iepazīšanās spēle pie karjeras konsultanta, kā arī tikšanās bibliotēkā.

Šajā mācību gadā vidējās profesionālās izglītības programmās 1. kursos mācības kopumā uzsāks 49 izglītojamie no dažādām Latvijas vietām. No tiem 1. interjera dizaina kursā mācīsies 12 audzēkņi, 1. apģērba dizaina kursā – 13 audzēkņi (audzinātāja Gunita Upeniece), 1. grafikas dizaina kursā – 12 izglītojamie, 1. audiovizuālās komunikācijas dizaina kursā – 12 izglītojamie (audzinātāja Inese Andersone).

Kopumā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā mācās 158 izglītojamie.

Lai radošs jaunais mācību gads!

VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

05.09.2022. / 1. SEPTEMBRIS MĀKSLAS SKOLĀ

1.septembrī pie Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pulcējās Mākslas skolas audzēkņi, viņu vecāki un skolas pedagogi. Sirsnīgus sveicienus un spēcīgus iedrošinājumu vārdus klātesošajiem svinīgajā pasākumā veltīja gan skolas direktore – Benita Svareniece, gan 1. klašu audzinātāja – Signe Krumholce. 

Šoruden Mākslas skolai pievienojušies 26 jauni audzēkņi, ka uzsāks mācības 1. klasē. Kopumā profesionālās ievirzes izglītības programmā – Vizuāli plastiskā māksla – mācības apgūst 181 audzēknis.

Kā ik gadu, arī šajā mācību gadā paralēli izzinošam un radošam mācību procesam paredzēta audzēkņu dalība dažādos konkursos un izstādēs.

VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

05.09.2022. / SPORTO VISA SKOLA

2.septembrī VDMV vidusskolas audzēkņi uzsāka jaunu tradīciju skolas pasākumu klāstā - Sporta dienu. Visu kursu izglītojamie un audzinātājas devās uz Valmieras Pārgaujas sākumskolas sporta zāli. Sporta diena norisinājās no pulksten.10 līdz 13.45.

Šogad mūsu audzēkņi Sporta dienā izspēlēja 2 turnīrus Tautas bumba un Lauku basketbols. Katrā kursu grupā un nodaļu komandās savstarpēji cīkstēties par labāko sniegumu varēja 8 komandās. 

Sākumā nedroši, bet vēlāk ar lielu aizrautību jaunieši spēlēja Lauku basketbolu,  kur uzdevums saspēles veidā nogādāt bumbu līdz "grozam" jeb vārtsargam. Šajā spēlē bija nepieciešams gan ātrums, gan spēks un labs komandas darbs. Skolotāji un palīgi bija aktīvi līdzjutēji.

Savukārt klasiskā Tautas bumba visiem šķita pazīstama, toties pārbaudīja gan stiprāko izturību, gan visu veiklību,  izvairoties no bumbas trajektorijas.

Noslēguma notika stiprāko grupu savstarpēji turnīri, lai noskaidrotu pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējus kopvērtējumā. 

Kā pirmie kopvērtējumā nominēti apvienotā 3.kursa Reklāmas,  Interjera, Aģērba dizaina nodaļas grupa, otrie- 3.kurss Multimediju dizaina grupa un trešie 1.kursa Audiovizuālo komunikāciju un Grafikas dizaina grupa!

Liels paldies sporta skolotājiem,  audzinātājiem. Īpaši paldies Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktoram V.Litaunieka kungam par atļauju izmantot sporta zāli!

VDMV direktora vietniece audzināšanas darbā Inese Andersone

04.07.2022. VDMV PIRMAJAM PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS KURSAM - APLIECĪBAS SAŅEMTAS

30. jūnijā noslēdzās Valmieras Dizaina un mākslas skolas organizētie 3 mēnešus ilgie profesionālās pilnveides kursi strādājošiem pieaugušajiem “Interjera projektēšana vienai telpai”, kurus vadīja VDMV pedagoģe Signe Krumholce. Apliecības par sekmīgu moduļa apguvi saņēma 20 kursa dalībnieces.

Izglītības programma tika realizēta ESF projekta Nr. 8.4.1/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro.

19.06.2022. / VDMV UZSĀK PROJEKTA "MĀKSLAS DAŽĀDĪBA KVADRĀTĀ" ĪSTENOŠANU

Š.g. 29.jūnijā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas (VDMV) pedagogiem notiks plenērs prof.A.Naumova vadībā pie Vaidavas ezera.


Plenērs var notikt, pateicoties iegūtajam finansējumam Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātā un administrētā, akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā kultūras projektu konkursā "Vidzemes kultūras programma 2022” (VKP 2022) (projekts: https://balso.vidzeme.lv/node/532) un Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumam.

Jaunajā mācību gadā projekta ietvarā ir plānotas arī grafikas un animācijas meistarklases VDMV izglītojamiem.


Inga Rokpelne,

VDMV Kultūras projektu vadītāja

07.06.2022. / MĪTS KĀ BAGĀTĪGS TONĀLS GLEZNOJUMS

Šā mācību gada darba tēma Valmieras Mākslas skolas 7. klašu audzēkņu Noslēguma darbiem bija “Mītiskie stāsti”, kura balstīta uz  četriem atslēgas vārdiem – mīts, ilgtspēja, redzēt un vērtības.

Valmieras Dizains un mākslas vidusskolas direktore Inese Mētriņa, sveicot audzēkņus un viņu vecākus saka: ”Mēs katrs stāstam savu stāstu, un, klausoties citos stāstos, radām mītus. Mīts ir kā bagātīgi tonāls gleznojums, kurā bez krāsām un toņiem,  ir līnijas, forma, sajūtas, skaņas, kustība.  Savādi, bet arī mākslas skolas gadi ir kā mīts, kurā salīmēti daudzu jo daudzu audzēkņu stāsti. Par mītu tie kļūst tikai tad, kad ir pagājis laiks. Jo tikai pēc laika mūsu atmiņu lupatiņām parādās krāsas un sajūtas. Kā katram tonim un līnijai ir savs stāstāmais stāsts, es zinu, ka jūs protat stāstīt šajā valodā.”

Arī šogad, līdzīgi kā iepriekšējos mācību gados, audzēkņi savus darbus bija izvēlējušies realizēt šādos mācību priekšmetos - gleznošana (Velta Rone), zīmēšana (Silvija Melnūdre), datorgrafika (Signe Krumholce) un mākslas valodas pamati (Indra Cālīte), veidotajos darbos iekļaujot katra mācību priekšmeta specifiku. Īpašs prieks par audzēkņiem, kas bija uzdrošinājušies izmantot eksperimenta metodi,  atklājot sev pavisam jaunas tehnikas.

Šie Valmieras Mākslas skolas absolventu darbi drīzumā vienkopus būs skatāmi interaktīvā izstādē. Izstāde “Mītiskie stāsti” tiks atklāta 26. augustā, plkst. 18:00 Valmieras kurtuvē.

20.05.2022. / NĀC ZĪMĒT VAI GLEZNOT MAĢISTRĀLĒ PĻAVA!

Lieliska iespēja Valmieras novada iedzīvotājiem pievienoties mākslas plenērā. Ko tu iegūsi? Iespēju zīmēt vai gleznot, pieredzēt plenēru un padomus motīvu vai ainavu, zīmējumā vai gleznojumā profesionālu mākslas pedagogu pavadībā.

Pieteikšanās - https://forms.gle/gtHriwSNbe3h3oLN9

06.06.2022

Plkst. 14.00

Kur?

Maģistrāle pļava-

Valmiera, Dīvaliņa pļavas, Lucas un Palejas ielas krustojums

18.05.2022. / GAUJAS TRAMVAJS - JAUNĀS KRĀSĀS

Valmieras mākslas skolas 5.a un 5.b klases audzēkņi ar skolotājām Inesi Jurjāni – Jercumu, Daci Brizausku un Silviju Melnūdri šā  mācību gada noslēguma mācību stundas pavadīja īpaši radoši un aizraujoši.  Uzklausot, skicējot un visbeidzot dzīvē realizējot – Gaujas tramvajs ticis pie jauna vizuālā tēla.

Labs darbs, kas padarīts!

Aicinām visus interesentus izbaudīt ainavisko braucienu pa Gauju!

02.05.2022. / VDMV AUDZĒKŅI DODAS MĀCĪBU EKSKURSIJĀ

27. aprīlī 1., 2., un 3. kursu Reklāmas dizaina izglītības programmas audzēkņi devās mācību ekskursijā. Tā norisinājās mācību satura ietvaros, kur redzētais un dzirdētais cieši sasaistījās ar tādiem patreiz apgūstamajiem mācību priekšmetiem kā “Dizaina procesi”, “Materiālmācība” un “Kompozīcija”.

Ekskursijas ietvaros jaunieši apmeklēja Anšlavam Eglītim veltītu ekspozīciju “Anšlavs Eglītis. Jaunais cilvēks” Inciemā “H2E”. Izstādes mērķis ir atklāt rakstnieka daudzšķautnaino personību un dzīves uzskatus.

Tāpat audzēkņiem bija iespēja apmeklēt “Antalis” dizaina centru, kas ir Eiropā vadošais papīru, iepakojumu un vizuālās komunikācijas produktu un risinājumu izplatītājs.

Mācību ekskursiju audzēkņi noslēdza, apmeklējot izstādi “ES_TEXT” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Izstādes kuratori tajā izcēluši mākslas darbus, kuros galvenais aspekts ir ideja, kas attēlota vārdos. Izstādē bija skatāmi 200 darbi, kurus radījuši 70 autori – objekti un instalācijas, glezniecība un grafika, fotogrāfija un video, grāmatas un dienasgrāmatas, mākslinieku arhīvu materiāli.

Mācību ekskursiju organizēja skolotājas - Indra Cālīte, Irita Kiršblūma un Kristīne Zemļicka - Brālēna.

02.05.2022. / VEIDOŠANAS PULCIŅA AUDZĒKŅI GŪST OTRO VIETU VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS KONKURSĀ

Valmieras Mākslas skolas Veidošanas interešu pulciņa audzēkņu kolektīvais darbs ”Skani, skani” guvis 2. vietu Valmieras jaunatnes centrs “Vinda” organizētajā Valmieras novada bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Ieskandinām svētkus ar vēju”.

Sirsnīgi sveicam audzēkņus un skolotāju Daci Brizausku!

Lai skan!

20.04.2022. / KONKURSA "KLUCIS RIPO..." REZULTĀTI

Paldies, visiem konkursa dalībniekiem un viņu pedagogiem par radošiem un iedvesmojošiem darbiem! Balvas tiks izsūtītās nākamās nedēļas laikā. Labāko darbu apkopojuma video ir izveides procesā un tiks publicēts nākamās nedēļas laikā.


Paldies konkursa atbalstītājiem:

AS/ Swedbank

SIA Baltic Data

SIA Vidzemes papīrs

TC Valleta

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (VDMV) sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību pagājušā gada izskaņā izziņoja audiovizuālās komunikācijas darbu konkursu “… klucis ripo…”. Konkurss norisinājās no 1. decembra līdz 31. martam. Dalībnieku uzdevums bija izveidot kustīgu oriģināldarbu audiovizuālajā komunikācijā, mūsdienās aktuālu tēmu atspoguļojot konstruktīvisma stilā un, iedvesmu gūstot no Gustava Kluča daiļrades. 

Konkursa mērķis bija iepazīt latviešu mākslinieka un Valmieras novadnieka Gustava Kluča daiļradi – konstruktīvisma avangarda pamatlicēju, plakātistu, fotomontāžas aizsācēju. Tāpat, izmantojot dažādus audiovizuālās komunikācijas dizaina tehniskos risinājumus un jaunradi, pilnveidot bērnu un jauniešu zināšanas un prasmes mūsdienu tehnoloģiju izmantošanā.

Konkurss norisinājās 3 vecuma kategorijās 10 - 12 gadi, 13 - 15 gadi, 16 - 19 gadi, kopā tika saņemti 75 darbi no 16 Latvijas mākslas skolām un profesionālajām vidusskolām. 

Konkursu vērtēja žūrija, kura sastāvēja no 3 nozares profesionāļiem: 


Vecuma grupā 10 - 12 gadi galveno balvu iegūst Terēze Pranka no Jūrmalas Mākslas skolas. Nominācijas “Domas un idejas skaidrība” saņem Elizabete Monta Rorbaka un “Gustava Kluča mūsdienīga interpretācija” -  saņem Elza Blumberga. Abas no Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas.


Vecuma grupā 13 - 15 gadi galveno balvu iegūst Paula Celmiņa  no Jūrmalas Mākslas skolas. Nomināciju “Sapņu piepildījums” saņem Artūrs Riekstiņš no Mālpils mūzikas un mākslas skola,  un “Domas tīrība”- saņem Artis Meieris no Lubānas mākslas skolas.


Vecuma grupā 16 -19 gadi galveno balvu iegūst Adriana Elizabete Lešinska no PIKC Liepājas mūzikas un mākslas dizaina vidusskolas un Lauris Bogdanovičs PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”. Nomināciju “Veselīga dzīvesveida veicināšana” saņem Samanta Pavļika no Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas,  un “Domas tīrība” - saņem Elizabete Vindule no PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”.VDMV klucis ripo konkursa kopsavilkums v2.mp4

06.04.2022. / VDMV SĀKUSI REALIZĒT MĀCĪBAS PIEAUGUŠAJIEM

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (VDMV),  iesaistoties Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, marta izskaņā sākusi realizēt 2 apmācību grupas strādājošiem pieaugušajiem.

21. martā skolā mācības uzsāka izglītības moduļa “Interjera projektēšana vienai telpai” mācību grupa, kuru vada pedagoģe Signe Krumholce, savukārt 29. martā mācības uzsāka izglītības moduļa “Apģērbu dizaina produktu konstruēšana un modelēšana” dalībnieces, kuru vada pedagoģe Gunita Upeniece.

Šajā projekta kārtā profesionālās vidējās izglītības iestādēm bija iespēja piedāvāt izglītības moduļus no skolā realizētajām modulārājām izglītības programmām. Mācības pieaugušajiem tiek īstenotas klātienē darba dienu vakaros.

Studiju moduļu apguves izmaksas ES fondi un valsts sedz 90% apmērā un strādājošā līdzmaksājums ir 10%. Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona. 

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Vairāk par projektu un dalību pieaugušo mācībās var uzzināt šeit: www.macibaspieaugusajiem.lv.

VDMV direktora vietniece
Sanita Bukava

30.03.2022. / VDMV AUDZĒKŅI GŪST TEICAMUS PANĀKUMUS VALSTS KONKURSĀ

Izaicinājumu pilnais laiks nav bijis šķērslis, lai VDMV audzēkņi piedalītos konkursos un gūtu tajos teicamus rezultātus.

24. un 25. martā norisinājās valsts konkurss PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā “Saules skola”, kurā VDMV audzēkņi uzrādīja teicamus sasniegumus un guva godalgotas vietas.

Izglītojamo sagatavošanā iesaistījās liela daļa Interjera dizaina nodaļas pedagogu – Ineta Perova, Sintija Mieze, Mārtiņš Skuja, Aleksandra Federika Krastiņa, Signe Krumholce, Gija Karāne un Audiovizuālās komunikācijas dizaina nodaļas vadītāja – Karīna Vītiņa.

Interjera dizaina nodaļas vadītāja Madara Bula atzīst: ”Gatavošanās konkursam bija komandas darbs, kas vainagojies labiem rezultātiem. Ņemot vērā, ka iepriekš mācību process bija 2 gadus lielākoties attālināts, secinām, ka tas nav bijis šķērslis, lai audzēkņi apgūtu jaunas zināšanas un prasmes, kuras atspoguļojas konkursa labajos rezultātos.”

Konkursa vienojošā tēma bija “Modulis vides dizainā”, kas balstīta uz Šveices - Francijas arhitekta Lekorbizjē (Le Corbusier) radītās antropometriskās proporciju sistēmas MODULOR.

Konkurss noritēja divās kārtās. I kārtu organizēja izglītības iestāde, kurā piedalījās visi 2. un 3. kursa interjera dizaina programmas izglītojamie, kā arī viens 3. multimediju dizaina programmas kursa izglītojamais.

Ik gadu Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) organizē valsts konkursu Latvijas profesionālās vidējās izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem.


29.03.2022. / JA LATVIJA CITS BAZĀRS PAVASARĪ

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas Skolēnu mācību uzņēmuma (SMU) "Kristine's Angel's" dalībnieces Elīza Ģēvele (1.kurss, Audiovizuālās komunikācijas dizains) un Kristīne Leitāne (3.kurss, Apģērbu dizains) piedalījās ar saviem izgatavotiem darbiņiem Junior Achievement Latvia organizētājā CITS Bazārs Pavasarī tirgošanās pasākumā online, kas notika 2022.gada 3.martā (latviešu val.) un 4.martā (angļu val.), kur bija nepieciešams arī prezentēt 5 minutēs savu SMU un SMU produktus.

Audzēknes ieguva vērtīgu pieredzi, kā pārvarēt satraukumu un attālināti tiešsaistē iepazīstināt ar savu SMU komandu, spēt pastāstīt dažās minūtēs par savu produktu nozīmi, īpašībām un mērķauditoriju. Spēt arī ātri atbildēt gan augstas kompetentas Latvijas žūrijas, gan starptautiskas žūrijas jautājumiem angļu valodā. Audzēknēm bija izaicinājums pārvarēt dažādas grūtības (veselības, elektroniskās).

Var iepazīties un iegādāties SMU "Kristine's Angel's"  izgatavotās preces, kas ir ievietotas elektroniskajā SMU katalogā: Katalogs (jalatvia.lv) , Valmiera - Pleds "Zīdaiņi" un rotaļu "Zaķītis".

Pleds « Zīdaiņi »  - pleds ar skaitļiem, kas paredzēts zīdaiņu mēnešu jubileju foto uzņemšanai ar četstūrīti (iekļauts komplektā) un vēlāk bērniem, kad sāk mācīties skaitļus.

Rotaļu « Zaķītis » - ar rokām tamborēts Zaķītis un pildīts ar vati.  Piemērots bērniem, kas vecāki par 3 gadiem.

SMU konsultante Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā – Evita Eglīte

16.02.2022. / VDMV AUDZĒKŅU UN ABSOLVENTU DARBI SKATĀMI MADONAS NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJĀ

Izstādes vadmotīvs ir gaisma. Tā apskatāma Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā no 15. janvāra līdz 27. martam. Ekspozīcijā aplūkojami Madonas novada mākslas skolu, vispārizglītojošo skolu, Latvijas mākslas skolu, dizaina un mākslas vidusskolu – Valmieras, Rēzeknes un Daugavpils audzēkņu darbi. 

Noskaties Jāņa Simsona Madonas Mākslas skolas veidotu video!


Intervija ar Apģērbu dizaina 4. kursa audzēkni Līvu Jevdokimovu

Intervija ar Interjera dizaina 4. kursa audzēkni Haritu Auziņu

Intervija ar Multimediju dizaina 2. kursa audzēkni Dārtu Kancēviču

Intervija ar Multimediju dizaina 2. kursa audzēkni Samantu Ābolu

10.12.2021. VDMV IZSLUDINA KONKURSU "...KLUCIS RIPO..."

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (VDMV) sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību aicina bērnus un jauniešus piedalīties audiovizuālās komunikācijas darbu konkursā “… klucis ripo…”.

Konkurss norisinās no 1. decembra līdz 31. martam. Tā uzdevums ir izveidot kustīgu oriģināldarbu audiovizuālajā komunikācijā, mūsdienās aktuālu tēmu atspoguļojot konstruktīvisma stilā, iedvesmu gūstot no Gustava Kluča daiļrades. Konkursa dalībnieki aicināti darbus veidot kā animāciju, videomateriālus, videografikas, audiovizuālas video grafikas u.c.

Konkursa mērķis ir iepazīt latviešu mākslinieka un Valmieras novadnieka Gustava Kluča daiļradi – konstruktīvisma avangarda pamatlicēju, plakātistu, fotomontāžas aizsācēju. Tāpat, izmantojot dažādus audiovizuālās komunikācijas dizaina tehniskos risinājumus un jaunradi, pilnveidot bērnu un jauniešu zināšanas un prasmes mūsdienu tehnoloģiju izmantošanā.

Konkurss tiek izsludināts vispārizglītojošo un profesionālo skolu bērniem un jauniešiem, kuri apgūst mākslas un dizaina programmas vecumā no 10 un 19 gadiem.

Žūrijai vērtējot iesūtītos darbus, uzmanība tiks pievērsta šādiem kritērijiem – mākslinieka Gustava Kluča māksliniecisko risinājumu izmantojumam, autora radošai idejai un oriģinalitātei un izteiksmes līdzekļu un tehnoloģiju izvēle, izstrādājot konkursa darbu.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2022. gada 20. aprīlī. Godalgoto darbu autori saņems balvas no konkursa atbalstītājiem – maiznīcas “Liepkalni” un “Baltic Data”.  

Konkursa nolikums pieejams šeit.

Pieteikums konkursam pieejams šeit.

20.01.2022 / IZGLĪTOJOŠA LEKCIJA - IEVADS KURATORIĀLĀ METODOLOĢIJĀ

28. janvārī plkst. 12:00 tiešsaistē notiks Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas organizēta un izstāžu kuratores Augustes Petres  vadīta izglītojoša lekcija “Ievads kuratoriālā metodoloģijā” mākslas pedagogiem. Lekcija tiek organizēta ar mērķi pedagogus iepazīstināt ar kuratora darbības pamatprincipiem, kuratora darbības nozīmi 21. gadsimtā, tādā veidā sniedzot priekšstatu par kuratora profesiju.

Pasākumā jo īpaši aicināti piedalīties pedagogi, kuri šogad sagatavo Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina programmu audzēkņus dalībai Valsts konkursā, kura tēma ir “Mākslas izstāde”.

Lekcijas otrā daļa veltīta diskusijai, kurā mākslas skolas pedagogi aicināti pārrunāt Valsts konkursa 2022 nolikumu un vērtēšanas kritērijus.

Pieteikšanās lekcijai - https://forms.gle/HoMymshWUpeU1obLA

28.09.2021. / ĪSTENOTS VKKF ATBALSTĪTS PROJEKTS

Jaunajā mācību gadā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas multimediju dizaina programmas audzēkņi izmanto papildināto tehnisko nodrošinājumu: projektoru, augstas izšķirtspējas televizoru un portatīvo datoru, kas paredzēts jaudīgiem grafiskajiem risinājumiem.

Tehnoloģijas bija iespējams iegādāties, saņemot atbalstu projektam "Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas profesionālās vidējās izglītības programmas Multimediju dizains materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana" Valsts Kultūrkapitāla fonda 2021. gada konkursa mērķprogrammā "Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana". Iegūtais finansējums – 2500 EUR.

Projektu līdzfinansē Valmieras pilsētas pašvaldība. Par līdzfinansējumu tika iegādātas virtuālās realitātes brilles.

 

Inga Rokpelne,

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas

Kultūras projektu vadītāja


17.06.2021. / NOTIKUSI ANDRA EGLĪŠA UN KATRĪNAS NEIBURGAS MEISTARKLASE SAVVAĻĀ

Projekta “Māksla Kvadrātā” ietvaros 14. jūnijā notika gleznotāja Andra Eglīša gleznošanas meistarklase un scenogrāfes Katrīnas Neiburgas video mākslas meistarklase brīvdabas izstādē “SAVVAĻA” (Jaundrusti, Drustu pagasts, LV-4132).

Meistarklasēs piedalījās  profesionālās vidējās izglītības programmas 20 izglītojamie, kuri apgūst prof. vidējās izglītības programmas:  “Apģērbu dizains”, “Reklāmas dizains”, “Interjera dizains” un “Multimediju dizains” un profesionālā priekšmeta pedagogi: I. Lapiņa- Strazdīte, G. Karāne, I. Cālīte, K. Vītiņa, L. Uzulēna un P. Rozītis. Gleznošanas meistarklases laikā izglītojamie iepazinās ar gleznotāju, LMA Glezniecības katedras  vadītāju un docentu Andri Eglīti, tā radošo darbību, orģināldarbiem, apguva dažādas mākslas darbu radīšanas tehnikas zemes toņu glezniecībā, iepazinās ar laikmetīgo mākslu un konceptuālo mākslu. Izglītojamie  meistarklases laikā radīja zemes toņu krāsas no teritorijā atrodamiem materiāliem- māliem un minerāļiem, tos sajaucot ar akrila laku. Šādā veidā iepazīstoties ar autortehniku, kurā Andris Eglītis specializējies vairāku gadu gaitā. Jaunieši dodoties plenērā, gleznoja dabas ainavu iepazīstot zemes toņu glezniecības daudzveidību. Izglītojamie papildus fotografēja dabas daudzveidību un  darbu radīšanas procesu. Izglītojamo radītās gleznas autortehnikā eksponēs mākslas darbu izstādē VDMV galerijā K2 un vestibilā septembrī un oktobrī.

 

 Video mākslas meistarklases laikā izglītojamie iepazinās ar  scenogrāfi un video mākslinieci Katrīnu Neiburgu, tās radošo darbību, apskatīja publiski nepieejamus video darbus, apguva dažādas video mākslas darbu radīšanas tehnikas, papildināja zināšanas scenogrāfijā un režijā, iepazīsinās ar laikmetīgo mākslu un konceptuālo mākslu. Praktiskajā daļā veica mākslinieces uzdevumu- nofilmēt video fragmentus no dabas elementiem, vietu kadrējumiem, kurus apstrādājot izmantot “vīdžejošanai”. Septembrī ar speciālu multimediju tehnoloģiju palīdzību tiks apstrādāti video faili, radot vizuālus efektus, kas reālā laikā pavada mūziku. Rezultātā tiek veidots uz videofragmentiem balstīts jaundarbs, kuru eksponēs izstādē un atskaņos skolas pasākumos.

 

Meistarklases norisinājās mākslinieka A. Eglīša darbnīcā un brīvdabas izstādē “SAVVAĻA”. Izstādes apmeklējums plānots kā pārgājiens, kura laikā vēroja brīvdabās eksponētos laikmetīgās mākslas darbus, kas radīti uz vietas SAVVAĻA. Pārgājiens trīs stundu garumā iedvesmoja doties plenērā un skicēt dabas ainavas, fotografēt vides mākslas objektus un laikmetīgās mākslas tēlniecības darbus. Jāatzīmē, ka Izstādē “SAVVAĻA” 2020. gadā ir izstādīti 18 latviešu un ārzemju laikmetīgo mākslinieku darbi – šogad izstāde tika paplašināta ar vēl 21 jaunradītu mākslas objektu.

Projekts “Māksla Kvadrātā” tiek realizēts ar Vidzemes plānošanas reģiona, Latvijas Valsts meži, Valsts Kultūrkapitāla fonda un Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu. 

09.06.2021. / ELITAS PATMALNIECES MEISTARKLASE VDMV 

Projekta “Māksla Kvadrātā” ietvaros 26. maijā pulksten 11.00 notika Elitas Patmalnieces meistarklase Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā.

Meistarklasē piedalījās profesionālās ievirzes izglītības programmas izglītojamie, kuri apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu "Vizuāli plastiskā māksla". Meistarklases laikā izglītojamie iepazinās ar mākslinieci Elitu Patmalnieci, tās radošo darbību, orģināldarbiem- gleznām, kleitām, skicēm, apguva dažādas mākslas darbu radīšanas tehnikas, attīstīja radošumu. Praktiskajā meistarklases norises laikā radīja mākslas darbus, skices un gleznas, kuras eksponēs mākslas darbu izstādē VDMV galerijā K2 un vestibilā septembrī un oktobrī.

 

Par veiksmīgu meistarklases organizēšanu un realizēšanu pateicamies VDMV pedagogiem: Indrai Cālītei, Dacei Brizauskai, Ilzei Ērglei- Vanagai, Sabīnei Piturai, Diānai Kokorēvičai, Inesei Andersonei kā arī VDMV direktorei Inesei Mētriņai un visiem iesaistītajiem skolas tehniskajiem darbiniekiem.

 

Plānots, ka 14. jūnijā norisināsies vēl divas profesionālo mākslinieku meistarklases- gleznotāja Andra Eglīša un video mākslinieces Katrīnas Neiburgas vadībā.