AKTUALITĀTES

12.07.2024./VDMV PEDAGOĢE ILZE MELNALKSNE IEGUVUSI BALVU "SIEVIETE - DIZAINA VEICINĀTĀJA 2023"


Šī gada 11. jūlijā Kultūras centrā “Siguldas Devons” jau astoto reizi norisinājās Latvijas Būvnieku padomes rīkotā foruma/konkursa “Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā” noslēguma pasākums. Nominācijā “Sieviete - dizainere” balvu “Sieviete - dizaina veicinātāja 2023” ir ieguvusi Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pedagoģe un Profesionālās vidējās izglītības programmas nodaļas “Interjera dizains” vadītāja Ilze Melnalksne. Balvas “Sieviete - dizaina veicinātāja” mērķis ir cildināt un izcelt sievietes, kuras ir devušas ieguldījumu dizaina procesos un godināt profesionāles, kuras ar savu darbu un entuziasmu iedvesmo un motivē citus.


Konkursa „Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā” misija ir popularizēt un izcelt sabiedriski aktīvas Latvijas sievietes, izcilas profesionāles, kuras sniegušas īpašu ieguldījumu arhitektūras, dizaina un būvniecības procesos, veicinot pilsētu, ēku un dizaina projektu realizāciju. Konkursa mērķis ir iedvesmot sabiedrību ar šo sieviešu veiksmes stāstiem, izceļot viņu lomu kā aktīvām, radošām līderēm, kuru darbs veicina ekonomiski un estētiski nozīmīgu procesu attīstību, un radīt emocionālu vēstījumu par sieviešu nozīmīgo lomu šajās jomās.


Sirsnīgi sveicam Ilzi ar iegūto balvu! Pateicamies par ieguldījumu dizaina izglītībā, kas iedvesmo un veicina jauno dizaineru attīstību un vēlam veiksmi turpmāko profesionālo mērķu sasniegšanā.

Informāciju sagatavoja:
VDMV Kultūras projektu vadītāja  Andra Gloka


2.07.2024/ IZLAIDUMS VDMV VIDĒJĀ PROFESIONĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ

Šogad 28.jūnijā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā notika profesionālās vidējās izglītības programmas absolventu izlaidums.

Mūsu skolu absolvēja 38 izglītojamie, kuri pabeidza Interjera dizaina, Reklāmas dizaina, Apģērbu dizaina un Multimediju dizaina nodaļas kā jaunie speciālisti.

Svinīgais pasākums piektdien notika ārā pie skolas, jo pirmo reizi mūsu skolā ir tik liels absolventu skaits, un līdz ar to arī kupls sveicēju pulks. Mūzikas priekšnesumu izlaidumā mums sniedza SIA Event grupas pārstāvis Armands Rutkovskis, kurš šajā svinīgajā svētku  reizē klātesošos pārsteidza ar pirmatskaņojumu savai jaunajai dziesmai. Ļoti priecājamies, ka varam radoši sadarboties ar kultūrprogrammas Latvijas Skolas soma jauno mūziķu komandām. 

 Priecājāmies un lepojamies ar skolas vidējās izglītības programmu absolventiem, kuri kopā ar vidējās izglītības dokumentiem saņems arī kvalifikācijas apliecību. 

Kā jau klases audzinātāja M.Brīkše minēja- viņiem šis posms ir noslēdzies, bet tas nozīmē, ka ir sācies jauns. Katrs īstajā laikā satiek īstos cilvēkus, kas veido mūsu dzīvi. Savukārt skolas direktors ikvienam absolventam teica: "Tu esi vislabākais, Tu esi vislabākā!"

Novēlam, lai šī apziņa- ka tu esi vislabākais, pavada mūsu absolventus un dod stimulu neatlaidīgi iet uz saviem mērķiem.

Informāciju sagatavoja:
VDMV  Direktora vietniece audzināšanas darbā Inese Andersone


1.07.2024/ INTERJERA DIZAINA NODAĻAS KVALIFIKĀCIJAS DARBU AIZSTĀVĒŠANA

18.jūnijā noslēdzās darbietilpīgais VDMV Interjera dizaina nodaļas kvalifikācijas darbu izpildes process. No februāra mēneša  11 Interjera dizaina nodaļas audzēkņi izstrādāja savus kvalifikācijas darbus, ko jūnijā veiksmīgi aizstāvēja. Lepojamies par augstajiem kvalifikācijas darbu rezultātiem. Paldies kvalifikācijas darbu vadītājām: Ilzei Melnalksnei, Ingai Garnierei un Vizmai Auzenbergai – Kalniņai.

Šajā mācību gadā tika izstrādāti 5 dažādi interjera dizaina projekti Ruckas muižas telpu grupām, kas ietvēra gan pasākumu zāles, gan dāmu istabas, gan gaiteņu dizaina projekta piedāvājumus. Paldies Ruckas muižas pārstāvjiem, īpaši Renāram Sproģim – par sadarbību 2023/2024. mācību gada laikā.

 Izstrādājot muižas nākotnes dizaina vīziju, jaunieši eksperimentēja, uzdrīkstējās un piedāvāja radošus, nestandarta risinājumus muižas telpām.

Sadarbībā ar Strenču Psihoneiroloģisko slimnīcu un tās valdes locekli Maiju Ancveriņu, tika izstrādāti 6 dažādi interjera projekti Marijas mājas 2.stāva telpu grupām, ietverot gan psihologa, gan fizioterapeita un sensorās telpas, deju un drāmas terapijas kabinetus. Šis projekts bija ne mazāk izaicinošs skolēniem un to darbu vadītājiem – mēģinot izprast gan medicīnas iestādes projektēšanas nianses,  gan psiholoģiskos mentālās veselības aspektus.

Informāciju sagatavoja:
VDMV  Interjera dizaina nodaļas vadītāja, pedagoģe  Ilze Melnalksne


28.06.2024./ GRAFIKAS DIZAINA NODAĻAS KVALIFIKĀCIJAS DARBU AIZSTĀVĒŠANA

21.jūnijā septiņi Reklāmas dizaina nodaļas 4.kursa audzēkņi aizstāvēja savus darbus kvalifikācijas eksāmenā, veiksmīgi iegūstot kvalifikāciju - Vizuālās reklāmas dizaina speciālists.

Reklāmas nodaļas audzēkņiem tika dota iespēja individuāli izvēlēties savām spējām un interesēm atbilstošu kvalifikācijas darba virstēmu un kopā ar kvalifikācijas darbu vadītājām sadarboties ar virstēmai atbilstoša uzņēmuma vai organizācijas klientiem.

Šogad kvalifikācijas eksāmenam tika izraudzītas izaicinošas, bet visnotaļ ļoti vērtīgas tēmas  audzēkņu prasmju attīstīšanā: Vizuālā identitāte “VEZGŌR”, Ilustrāciju dizains ‘’Dusmas un Laipnība’’, Komunikācijas dizains: Trikātas jauniešu centrs, Reklāmas kampaņa: Latviešu futbola sieviešu izlases kvalifikācija EURO 2025, Vizuālā identitāte: DJ CIMMIS, Navigācijas dizains: Naukšēnu Cilvēkmuzejs, Iepakojuma dizains uzņēmumam “ASAIS PIPARS”.

Šie projekti ne tikai attīstīja audzēkņu profesionālās prasmes, bet arī veicināja viņu spēju pielāgoties un radīt risinājumus dažādām dizaina problēmām.

Paldies žūrijas komisijas sastāvam - Ivim Zennei, Megijai Jurevicai un Alvim Berngardam par ieguldīto laiku kvalifikācijas darbu izvērtēšanā divos eksāmena posmos un par vērtīgiem komentāriem un ieteikumiem audzēkņiem turpmākajai profesionālajai dzīvei.

Kvalifikācijas darbu īstenot palīdzēja darbu vadītājas, pedagoģes Agnese Ieva Tīrone un Rūta Kristena Bukava.

Novēlam audzēkņiem panākumus turpmākajos profesionālajos izaicinājumos un esam pārliecināti, ka viņu līdz šim iegūtās zināšanas un prasmes palīdzēs viņiem turpmāk attīstīt zināšanas veidojot savu nākotnes ceļu dizaina nozarē.

 

Lielu apņēmību, drosmi un veiksmi vēlot,

VDMV pedagogi.

Informāciju sagatavoja:
VDMV  Grafikas/Reklāmas nodaļas vadītāja, pedagoģe  Rūta Kristena Bukava

28.06.2024./ MULTIMEDIJU DIZAINA NODAĻAS KVALIFIKĀCIJAS DARBI

Šogad no 17. līdz 20. jūnijam Kocēnu brūzī norisinājās multimediju dizaina kvalifikācijas darbu izstāde, kurā piedalījās 15 audzēkņi. Šī izstāde bija vērienīga gan pēc satura, gan formas, piedāvājot apmeklētājiem iespēju apskatīt dažādas digitālās un fiziskās ekspozīcijas daļas. Izstādes darbus augsti novērtēja Latvijā pazīstami mākslinieki un nozares profesionāļi, atzīmējot audzēkņu talantu un radošumu. Šis pasākums bija lieliska platforma, kur jaunie mākslinieki varēja demonstrēt savas prasmes un iegūt atzinību no pieredzējušiem ekspertiem, kas noteikti veicinās viņu turpmāko karjeras attīstību.

Informāciju sagatavoja:
VDMV  Audiovizuālās komunikācijas nodaļas vadītājs, pedagogs Pēteris Ločmelis


28.06.2024./ KĀRĻA SKALBES PASAKU ILUSTRĀCIJU IZSTĀDE VALMIERAS INTEGRĒTJĀ BIBLIOTĒKĀ 

28.06.-1.11.2024. Valmieras Integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā apskatāmi Vidzemes reģiona Mākslas skolu audzēkņu darbi, kas tapuši 10.05.2024. Valmieras Dizaina un mākslas skolas organizētā klātienes konkursa "Kārļa Skalbes pasaku ilustrācijas" ietvaros. 

Konkursa tēma tika izvēlēta, godinot latviešu rakstnieku Kārli Skalbi, kurš šogad svinētu savu 145. dzimšanas dienu. Skalbes radītie darbi ir pazīstami un mīlēti gan mazo lasītāju, gan pieaugušo vidū. Izstādē aplūkojamas pazīstamāko Kārļa Skalbes darbu ilustrācijas - "Kaķīša dzirnavas", "Pasaka par vērdiņu", "Ziemas pasakas", kas iekļautas Latvijas kultūras kanonā.Informāciju sagatavoja:
VDMV Izglītības metodiķe Ineta Martinsone

28.06.2024./ VDMV MĀKSLAS SKOLAS audzēkņu darbu izstāde "PRIEKA FREKVENCE"

No 2024. gada 1. jūlija līdz 1.septembrim Strenču bibliotēkā apskatāma Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas profesionālās ievirzes izglītības programmas 6. klašu audzēkņu darbu izstāde "PRIEKA FREKVENCE".


Informāciju sagatavoja:
VDMV Izglītības metodiķe Ineta Martinsone

27.06.2024./ DARBA ĒNOŠANA REINJONAS SALĀ

No 17. līdz 23. jūnijam Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pedagoģes Kitija Vāpa, Silvija Melnūdre, Dace Brizauska un Kristīne Zemļicka-Brālēna kopā ar projektu vadītāju Andru Gloku un izglītības metodiķi Inetu Martinsoni devās darba ēnošanas mobilitātē Francijas aizjūras reģionā Reinjonā. 


Mobilitāte tika organizēta ar mērķi sniegt iespēju skolas pedagogiem iegūt praktisku un teorētisku ieskatu citas izglītības iestādes un mākslas organizāciju darbā. Reinjonas mobilitātes aktivitātes galvenokārt norisinājās Ecole Supérieure d'Art de la Réunion (Reinjonas Mākslas koledžā), kur tikāmies ar koledžas direktoru, iepazīstot skolas vidi, darbu un gūstot ieskatu studentu diplomdarbu gatavošanas procesā. Laikmetīgās mākslas centrā “La Friche” un organizācijā “DOCUMENTS D’Artistes de la Réunion” tika rīkotas tikšanās ar māksliniekiem. Mākslinieki ar kuriem tikāmies, tika izvēlēti pielāgojoties mobilitātes dalībnieku profesionālajai darbībai, lai gūtu iedvesmu un labās prakses piemērus savam darbam atgriežoties VDMV. Mobilitātes laikā apmeklējām mākslinieku darbnīcas, kur guvām ieskatu darbu radīšanas procesā. Dalībniekiem bija iespēja ar māksliniekiem aprunāties, uzdot jautājumus, izpētīt viņu darbību. Mobilitāte tika rīkota, lai veicinātu VDMV pedagogu profesionālās kompetences pilnveides attīstību, iedvesmotos un potenciāli ieviestu jauniegūtās zināšanas arī savā ikdienas darbā. Darba ēnošanas aktivitātes Reinjonā bija lieliska iespēja gūt starptautisku ieskatu mākslas un dizaina jomā. Mobilitātes laikā tika nodibināti kontakti ar citiem pedagogiem, skolas darbiniekiem un māksliniekiem, lai potenciāli turpinātu sadarbību arī nākotnē, gan organizējot audzēkņu apmaiņas prakses, gan pedagogu viesošanās vizītes.


Reinjonas salas apmeklējums dalībniekiem sniedza ne tikai profesionālo pieredzi, bet arī dziļāku izpratni par salas kultūras daudzveidību, veidojot neaizmirstamus iespaidus un iedvesmu turpmākajam darbam.


Projekts Nr.2022-1-LV01-KA122-VET-000074648 tika realizēts pateicoties Erasmus+ programmas aktivitātei Nr.KA122-VET "Īstermiņa mobilitātes projekti izglītības apguvējiem un personālam".


Informāciju sagatavoja:
VDMV Kultūras projektu vadītāja  Andra Gloka


07.06.2024./ NOSLĒGUSIES VDMV PROFESIONĀLĀS IEVIRZES AUDZĒKŅU PLENĒRA PRAKSE

3.-7.06.2024. Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas profesionālās ievirzes izglītības programmas  4., 5., 6. klašu izglītojamajiem notika plenēra prakse. Mākslas skolas audzēkņi kopā ar pedagogiem zīmēja un gleznoja  Valmieras pilsētvidi- Jāzepa Vītola namu, Valmieras Muzeja apkārtni, industriālo ainavu, ielas, kā arī viesojās Anetes Meleces ilustrāciju izstādē "Anetes kiosks".  Burtniekos mākslinieku saimi Kalndzirnavās laipni uzņēma VDMV skolotāja Ineta Perova. Audzēkņi iemūžināja Dzirnavu kalna vējdzirnavas,  Burtnieku plašās ainavas ar vairākiem plāniem, Burtnieku parku un veidoja dzirnakmeņus no dabas materiāliem . Plenēra prakses nedēļa ir izvērtusies par izzinošu, bagātu pieredzi ar praktisku darbošanos - redzot, domājot un , radot. 


Informāciju sagatavoja:
VDMV Izglītības metodiķe Ineta Martinsone


07.06.2024./VALMIERAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLĀ NOSLĒGUMA DARBU IZSTĀDE "LAIKA PROGNOZE"

No 2024. gada  28. maija līdz 4.septembrim Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā apskatāma profesionālās ievirzes izglītības programmas 7. klašu audzēkņu NOSLĒGUMA DARBU izstāde "LAIKA PROGNOZE". Visi mīļi aicināti!Informāciju sagatavoja:
VDMV Izglītības metodiķe Ineta Martinsone


05.06.2024./ VDMV JAUNAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 2024./25.MĀCĪBU GADĀ - NĀC MĀCĪTIES !

2024./25. mācību gadā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā būs iespējams apgūt 

profesionālās ievirzes izglītību ( bērnu mākslas skolu):

Skola piedāvās:

Abas programmas paredzēts pabeigt un saņemt Apliecību par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu līdz vispārizglītojošās skolas 9.klases absolvēšanai.


Sākot ar pirmsskolas vecumu ( 5 gadi ) līdz pat pilngadībai skolā iespējams darboties dažādos interešu izglītības pulciņos - radošajās darbnīcās. Katrs interešu izglītības nodarbību cikls ilgst 1 gadu, un nodarbības notiek reizi nedēļā 2 mācību stundas. Iespējams izvēlēties arī vairākus pulciņus vienlaikus. Nāc redzēt, domāt, radīt!


Informāciju sagatavoja:
VDMV Izglītības metodiķe Ineta Martinsone

05.06.2024./ IZLAIDUMS PROFESIONĀLĀS IEVIRZES 7.KLASEI

31.05.2024. Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā smaržoja meijas un ziedi, plīvoja sarkanbaltsarkanais karogs un skanēja  Latvijas himna - 7.klašu absolventi saņēma Apliecības par profesionālās ievirzes izglītību. Ģimenes atbalstīti, daudzu skolotāju iedvesmoti un skoloti, jaunieši kopā ar klases audzinātāju Daci Brizausku mākslas skolas radošo atmosfēru baudījuši 7 košus rudeņus, 7 baltas ziemas un 7 ziedošus pavasarus. Lai gaiši, veiksmīgi un radoši arī turpmākie ceļi  jums, Mūsējie!


Informāciju sagatavoja:
VDMV Izglītības metodiķe Ineta Martinsone

05.06.2024./ATVĒRTO DURVJU DIENA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

29.05.2024. Valmieras Dizaina un mākslas skola aicināja ciemos uz Atvērto durvju dienu jaunos māksliniekus kopā ar vecākiem, lai iepazītu skolu, tās piedāvātās interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmas. Viesus laipni sagaidīja, izvadāja ekskursijā pa skolu un interesējošos jautājumus atbildēja skolotāji. Dalībniekiem bija iespēja darboties radošajās darbnīcās. 

Ja vēlējies, bet nepaspēji apmeklēt Atvērto durvju dienu, iepazīsties ar skolas piedāvātajām Izglītības programmām un nāc 2024./25. mācību gadā mācīties Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā! Pie mums radošas nodarbības tiek piedāvātas bērniem no 5 gadu vecuma līdz pat pieaugušā vecumam.

Uzņemšana Profesionālās ievirzes programmās ( Mākslas skolā bērniem) un interešu izglītībā( 1 gadu ilgā pulciņā) 19.-28. augustā. Uzņemšana vidusskolā profesionālajās izglītības programmās 1.-5. jūlijā.

Informāciju sagatavoja:
VDMV Izglītības metodiķe Ineta Martinsone


30.05.2024./ VDMV  PROFESIONĀLĀS IEVIRZES  7 . KLASES  AUDZĒKŅU NOSLĒGUMA DARBU AIZSTĀVĒŠANA24. un 28.05.2024. Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēkņi aizstāvēja savus Noslēguma darbus par tēmu "LAIKA PROGNOZE" . Darbu vadītājas: Indra Cālīte, Laine Uzulēna un Dace Brizauska. Paldies audzēkņiem un pedagogiem par ieguldīto darbu! Priecājamies!


Informāciju sagatavoja:
VDMV Izglītības metodiķe Ineta Martinsone30.05.2024./ PIEDALĪŠANĀS 7. KLAŠU NOSLĒGUMA DARBU VĒRTĒŠANĀ VIDZEMES REĢIONA MĀKSLAS SKOLĀS 

22.05.2024. VDMV kā Vidzemes reģiona metodiskā centra pārstāvji viesojās Valkas Mākslas skolā un piedalījās 7. klašu audzēkņu noslēguma darbu izvērtēšanā. Paldies Valkas Mākslas skolai par uzaicinājumu! Prieks par rūpīgi un pārdomāti tapušajiem audzēkņu darbiem!

Informāciju sagatavoja:
VDMV Izglītības metodiķe Ineta Martinsone


30.05.2024./MĀCĪBU DARBU SKATES VDMV PROFESIONĀLĀS IEVIRZES PROGRAMMĀS


Pavasaris Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā ir ražas laiks. 7.klašu audzēkņu mācību darbu skates notika jau 18.- 24. aprīlī, bet 1. - 6. klašu profesionālās ievirzes izglītojamo darbu izvērtēšana noritēja 20. - 23. maijā.  Priecājamies par paveikto!Informāciju sagatavoja:
VDMV Izglītības metodiķe Ineta Martinsone

25.05.2024/JAUNU AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA VDMV PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

No 1. līdz 5. jūlijam Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā norisināsies JAUNU AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA profesionālās vidējās izglītības programmās.

 

2024./2025. mācību gadā VDMV pēc pamatskolas absolvēšanas piedāvās apgūt piecas vidējās profesionālās izglītības programmas:

 

Mācību ilgums skolā ir 4 gadi. Vairāk par profesionālās vidējās izglītības programmām uzzini ŠEIT.

 

Līdztekus vidējās izglītības un kvalifikācijas iegūšanai dizaina nozarē, VDMV audzēkņiem ir iespēja mācīties vai iziet prakses Erasmus+ projektu ietvaros, regulāri apmeklēt dažādas mākslinieku meistarklases, darboties studentu pašpārvaldē un Eko padomē, kā arī saņemt ikmēneša stipendiju un dzīvot labiekārtotā dienesta viesnīcā.

 

VDMV ir akreditēta pašvaldības mākslas un dizaina izglītības iestāde, kas īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmas. Skolas programmas un metodikas ir tradīcijās balstītas un mijas ar mūsdienu jauninājumiem un tehnoloģijām. VDMV vērtības ir izcilība, profesionālisms, tolerance, radoša pašiniciatīva un iekļaujoša vide.


Uzņemšanas kārtība pieejama ŠEIT.

Papildu informācija:

T.:  64207362
E-pasts: vdmv@valmiera.edu.lv

Informāciju sagatavoja:

VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

22.05.2024./ ATVĒRTO DURVJU DIENA VDMV PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS 29.05.2024.

2024.gada 29. maija pievakarē no plkst. 17.00-19.00 gaidīsim Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā interesentus, kuri 2024./2025. mācību gadā vēlas sākt mācības Mākslas skolā  līdztekus 2. vai 5. klasei vispārizglītojošā skolā. Skola piedāvās 7 gadīgu un 5 gadīgu vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmu, ko paredzēts pabeigt līdz vispārizglītojošās skolas 9. klases absolvēšanai.
Tāpat 2024./2025. gadā būs iespēja radoši darboties dažādās interešu izglītības programmās, kuru ilgums ir 1 gads.
Par visu sīkāk uzzināsi, ja trešdien, 29. maija pievakarē paciemosies Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā.

Informāciju sagatavoja:
VDMV Izglītības metodiķe Ineta Martinsone21.05.2024./ VDMV DALĪBA SKILLS LATVIA 2024

No 8. līdz 11. maijam  Rīgā notika nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2024! Konkurss pulcēja vairāk nekā 110 konkursantus no profesionālās izglītības iestādēm Latvijā. Jaunie profesionāļi divu dienu laikā demonstrēja savas prasmes nozaru ekspertu veidotos darba uzdevumos 20 prasmju konkursos. Konkurss ar moto “Uzvar darītājs!” jau septīto reizi atklāja labākos jaunos profesionālos talantus Latvijā!


Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu pārstāvēja Reklāmas dizaina 4. kursa izglītojamā Meldra Zālamane kategorijā "Grafiskā dizaina tehnoloģijas". 


Šoreiz godalgotas vietas neguvām, bet gandarījumu par jaunām zināšanām un pieredzi gan!


Sirsnīgi pateicamies Meldrai par neatlaidību un drosmi un skolotājai Laurai Elīnai Eglei par sniegto atbalstu.

Informāciju sagatavoja:

VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

21.05.2024./ TIKŠANĀS AR VDMV ABSOLVENTIEM - AUGSTSKOLU STUDENTIEM


17. maijā jau otro gadu notika karjeras pasākums “Absolventu cepināšana”, kur aicinājām mūsu skolas absolventus pastāstīt par savu pieredzi un sajūtām, esot studentiem.

Šogad pasākumā piedalījās četru dažādu augstskolu studenti :

Alise Zālīte- šobrīd studē Latvijas Kultūras akadēmijā Audiovizuālās mākslas nodaļā,

Samanta Pavļika  -  Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas dizaina nodaļas studente,

Kristīne Leitāne- šobrīd mācās Vidzemes augstskolā biznesa vadību, 

Elza Andersone- studē RTU Arhitektūras un dizaina institūta Arhitektūras fakultātes 3. kursā.

Pasākuma pirmajā daļā studentes iepazīstināja ar savu augstskolu un  izvēlēto studiju virzienu, bet “Absolventu cepināšanas” otrajā daļā atbildēja uz dažādiem, iepriekš iesūtītiem jautājumiem..

Pasākumu noslēdza konkurss ar garšīgām balvām, ko bija sagatavojusi pasākuma vadītāja, 4. kursa audzēkne Vendija Vilistere.

Visbeidzot , Alises Zālītes  ieteikums un novēlējums visiem VDMV audzēkņiem: " Sakiet visām dzīves piedāvātajām iespējām JĀ!, bet iemācieties arī pateikt NĒ!, jo,  ja kaut kam piekrīt, tad tas ir arī jāizdara".


Informāciju sagatavoja VDMV Karjeras konsultante Ineta Īvāna

17.05.2024./   IZSTĀDE "2024.gada putns MAZAIS ZĪRIŅŠ" VALMIERAS AUTOOSTĀ

No 22.05.2024. Valmieras autoostā apskatāma Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas 2. kursa audiovizuālās, interjera un  grafikas dizaina nodaļu audzēkņu darbu izstāde " 2024. gada putns MAZAIS ZĪRIŅŠ ".

Izstādē redzamie audzēkņu darbi tapuši VDMV pedagoģes GIJAS KARĀNES vadībā.

Informāciju sagatavoja:
VDMV Izglītības metodiķe Ineta Martinsone

16.05.2024./ KĀRĻA SKALBES PASAKU ILUSTRĀCIJU KONKURSA LAUREĀTI NO VDMV

Sveicam Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēknes - Kārļa Skalbes pasaku ilustrāciju konkursa laureātes:

MATILDI BRĀLĒNU 1. vieta ( 3. vecuma grupā), skolotāja Silvija Melnūdre

EMĪLIJU MEINARTI 2. vieta ( 2. vecuma grupā), skolotāja Silvija Melnūdre


Paldies skolotājām Dacei Brizauskai un Silvijai Melnūdrei par VDMV audzēkņu sagatavošanu konkursam!

Informāciju sagatavoja:
VDMV Izglītības metodiķe Ineta Martinsone

15.05.2024./ PANĀKUMI 52.BĒRNU VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSĀ "LIDICE 2024"

Noslēdzies 52. starptautiskais bērnu vizuālās mākslas konkurss "LIDICE 2024", kurā šogad iesniegti 12946 bērnu mākslas darbi no 81 dalībvalsts par tēmu "KARAVĀNA". 

SVEICAM 

VDMV profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēkni

 ROTU RUGĀJU ( skolotāja Kitija Vāpa) ar iegūto ATZINĪBU! 

Paldies visiem konkursa dalībniekiem no VDMV un skolotājām Kitijai Vāpai un Veltai Ronei !


Informāciju sagatavoja:
VDMV Izglītības metodiķe Ineta Martinsone

14.05.2024./ MIKC VDMV ORGANIZĒTS PASĀKUMS VIDZEMES REĢIONA MĀKSLAS SKOLĀM

2024. gada 10.maijā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola pulcēja vairāk kā 100 Vidzemes reģiona Mākslas skolu audzēkņus un pedagogus no 16 skolām. Audzēkņiem klātienē notika Kārļa Skalbes pasaku ilustrāciju konkurss, bet pedagogiem  - profesionālās pilnveides pasākums “Ilustrācija kā idejas vizuālā forma”.

Kamēr konkursa dalībnieki ilustrēja doto Kārļa Skalbes pasakas fragmentu, skolotāji viesojās Valmieras muzejā, gida vadībā iepazinās ar Valmieras kultūru un vēsturi iepazīstot ekspozīciju “de Woldemer”, kopā ar mākslinieci un pedagoģi Kristīni Zemļicku- Brālēnu dekorēja porcelāna traukus, bet vēlāk kopā ar audzēkņiem devās uz kinoteātri “Gaisma”, lai noskatītos Rozes Stiebras animācijas filmu “Sirds likums” un saviem radošajiem darbiem smeltos iedvesmu Alekseja Naumova košajās filmas ilustrācijās.

Konkursa darbus, šifrētus – numurētus, vērtēja profesionāla žurija: grāmatu autore un ilustratore Rebeka Lukošus, izdevniecība “Liels un mazs” un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pedagogi: Ieva Agnese Tīrone un Gija Karāne.

Pēc apbalvošanas pasākuma Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā viesiem bija iespēja apmeklēt VDMV profesionālās ievirzes audzēkņu darbu izstādi “No līnijas līdz triepienam. Pašportreti ”Sīmaņa baznīcā un aktuālās mākslas izstādes Valmieras Muzeja Izstāžu zālē.

Konkursa rezultāti

Informāciju sagatavoja:
VDMV Izglītības metodiķe Ineta Martinsone

14.05.2024./ "ILUSTRATORS TUVPLĀNĀ" RADOŠĀ DARBNĪCA AR GRĀMATU AUTORI UN ILUSTRATORI REBEKU LUKOŠUS  

2024. gada 9. maijā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas profesionālās ievirzes audzēkņiem bija iespēja piedalīties grāmatu autores un  ilustratores Rebekas Lukošus no izdevniecības “Liels un mazs” radošajā darbnīcā “Ilustrators tuvplānā”. Rebeka Lukošus pastāstīja par savu ceļu līdz kļūšanai par grāmatu ilustratori un autori, par nejaušību lomu mūsu dzīvē, par grāmatu tapšanas procesu un vēl daudz aizraujošu lietu. Radošās darbnīcas otrajā pusē audzēkņi darbojās praktiski un spēra savus pirmos soļus grāmatu ilustratoru virzienā….

Informāciju sagatavoja:
VDMV Izglītības metodiķe Ineta Martinsone

10.05.2024. / AICINĀM VDMV IZGLĪTOJAMOS UZ "ABSOLVENTU CEPINĀŠANU"

Jau otro gadu VDMV notiks "Absolventu cepināšana!"

Mūsu skolas iepriekšējā gada absolventi, nu jau piecu dažādu Latvijas augstskolu studenti stāstīs par savu pieredzi studentu kurpēs un atbildēs uz visiem jautājumiem.

Informāciju sagatavoja:
VDMV Karjeras konsultante Ineta Ivāne

10.05.2024. / AIZVADĪTS SADARBĪBAS PROJEKTS AR VALMIERAS GAUJAS KRASTA VIDUSSKOLU

Šī gada 4. un 11. aprīlī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā norisinājās sadarbības projekts ar Valmieras Gaujas krasta vidusskolu - attīstības centru. Projekts "Dažādības māksla", kura ietvaros notika divas gleznošanas darbnīcas, tika radīts ar mērķi pulcēt kopā VDMV un VGV audzēkņus, veicinot savstarpēju mijiedarbību un radošumu. Radošās darbnīcas sniedza lielisku iespēju jauniešiem no abām izglītības iestādēm apvienot savas prasmes un iemaņas, daloties savā pieredzē un idejās. VGV audzēkņi no 10. līdz 12. klasei sadarbībā ar VDMV Audiovizuālās komunikācijas nodaļas 3. kursa audzēknēm aktīvi iesaistījās radošajā procesā, komunicējot un daloties savos dažādajos uzskatos par mākslu. Projekta galvenais mērķis bija veicināt ilgtermiņa sadarbību un draudzību starp abu skolu audzēkņiem, veidojot vienotu un iedvesmojošu vidi mākslas attīstībai. Šī sadarbība nodrošināja jauniešiem ne tikai iespēju pilnveidot savas mākslinieciskās prasmes, bet arī mācīties no citiem, apgūstot jaunas iemaņas, ar kurām ikdienā nenākas saskarties.


Projekta laikā izveidotie darbi tiks izstādīti sadarbības partnera skolā, lai kalpotu kā atgādinājums par aizgājušo notikumu un kā neizsīkstoša iedvesma jauniešiem turpmākajās ikdienas gaitās.


Projekts Nr. ESC30-SOL-281AE3F5 tika realizēts pateicoties Eiropas solidaritātes korpusa piešķirtajam finansējumam.

Informāciju sagatavoja:
VDMV projektu vadītāja Andra Gloka

07.05.2024. / ŽETONU VAKARS 2024

Šī gada 19. aprīlī norisinājās topošajiem absolventiem veltītais sidrabotais žetonu vakars, kur viesi varēja baudīt dažādas aktivitātes, bagātīgu svētku galdu, kā arī saņemt pavisam netipiskus žetonus vakara vadītāja Mikusa Frišfelda vadībā. 


Viesus sagaidīja pilnībā transfromēta skolas zāle, kur no griestiem krita sudraba zvaigžņu lietus, ikkatru galdu rotāja ziedi un zāle iemirdzējās sudraba fotostūrī, kur viesi varēja iemūžināt mirkli. 


Vakara gaitā tika izspēlētas dažādas kuriozas aktivitātes, kā topošo absolventu bērnības bilžu minēšana un siluetu spēle, kur caur smiekliem tika minēts, kuram skolotājam pieder atbilstošais siluets, kā arī VDMV pop-quiz, kur uzvaras laurus plūca tieši skolotāji.


Pirmo reizi skolas vēsturē kā žetons tika pasniegta skolas direktora Mārtiņa Pundura darināta dāvana un alternatīvais  “Žetona kupons”, kuru būs iespējams iemainīt pret žetona gredzenu izlaiduma dienā.


Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece audzināšanas darbā
Inese Andersone

03.05.2024./SUDDEN LIGHTS GRUPAS PĀRSTĀVJI UZSTĀJAS VDMV

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola šogad kultūrizglītības programmas Latvijas Skolas soma ietvaros uzņēma skolā 26.aprīlī populārās mūziķu grupas Sudden Lights pārstāvjus Andreju Reini Zitmani un Kārli Matīsu Zitmani  ar koncertlekciju "Tautasdziesma, kas tu esi?". Norises mērķis ir aktualizēt latviešu folkloru, īpašu uzmanību veltot tautasdziesmai kā tradīcijai, atklājot tautas mūzikas, džeza un popmūzikas simbiozes iespējas. Koncertlekcijas laikā tika atskaņotas jaunas, oriģinālas tautasdziesmu aranžijas, izmantojot dažādus mūsdienu mūzikas izteiksmes līdzekļus un stilus. Skolēni iepazina tādu etnogrāfisko, moderno un klasisko instrumentus kā kokle, zvangas, ģitāru, trideksni un digitālās skaņas veidošanas rīkus. Šo dažu muzikālo instrumentu spēlēšanā varēja piedalīties arī brīvprātīgie no skolēnu vidus. Koncertlekcija noritēja ārkārtīgi jaukā un sirsnīgā atmosfērā, par ko esam īpaši pateicīgi mūziķiem Andrejam un Kārlim Zitmaņiem.

Norises piedāvājums nāca no apvienības skolassomasprojekti.lv un no A.Abaroniņas. 

Informāciju sagatavoja:

VDMV kultūrizglītības programmas koordinatore I.Andersone

02.05.2024./ No līnijas līdz triepienam. PAŠPORTRETI

09.05.2024.-12.06.2024. Valmieras Svētā Sīmaņa baznīcā apskatāma Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēkņu darbu izstāde "No līnijas līdz triepienam. PAŠPORTRETI"


Informāciju sagatavoja:

VDMV Izglītības metodiķe Ineta Martinsone

26.04.2024. / VDMV PEDAGOGI APMEKLĒ SEMINĀRU "JAUNĀ EIROPAS BAUHAUS PRINCIPI INTERJERA DIZAINA PROJEKTOS"

MIKC VDMV Interjera nodaļas pedagogi 24.aprīlī devās iedvesmoties, mācīties un paplašināt savu redzesloku – Ogres tehnikuma Dizaina un mākslas nodaļas rīkotajā seminārā - Jaunā Eiropas "Bauhaus" principi interjera dizaina projektos kultūras mantojuma vidē, kas norisinājās Kandavas pagasta Rūmenes muižā. 

Pedagogiem bija vienreizēja iespēja paviesoties Rūmenes muižas kompleksā, iepazīstot gan Zaigas Gailes 2004. gadā projektēto kungu māju, gan 2019. gadā pabeigto 3000m2 lielo kūts ēku. Apskatīt, sajust, novērtēt – katru detaļu. Lielākais pienesums šai ekskursijai bija pašas autores – arhitektes Zaigas Gailes stāsts par muižas atjaunošanas procesu, iespaidiem un sajūtām, caur viņas personīgo redzējumu. 

Semināra gaitā arhitekte Zaiga Gaile iepazīstināja arī ar Jaunā Rīgas teātra pārbūves un projektēšanas gaitu, dodot citu – plašāku redzējumu uz renovācijas procesu un ļaujot savādāk skatīties uz rezultātu.

Tik pat iedvesmojoša bija OAD arhitektes Zanes Teteres Šulces uzstāšanās par Jaunā Bauhaus dizaina principiem un Andras Šmites pieredzes stāsts par skaistā izpratni dizainā. 

Informāciju sagatavoja:
VDMV Interjera nodaļas vadītāja Ilze Melnalksne-Puriņa

25.04.2024./ “SASKATĪT DZIĻĀK”

VMDV INTERJERA DIZAINA 4.KURSA AUDZĒKŅU DARBU IZSTĀDE RUCKAS MUIŽĀ

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas caurviju plāna ietvaros starp Publiskā interjera dizaina un Gleznošanas priekšmetiem tika radīti gleznojumi, kuros katrs izglītojamais saistībā ar sava izstrādātā interjera konceptu ir attēlojis dziļi personisku skatījumu uz realitātes un fantāzijas robežu saplūšanu, cilvēka un dabas saikni sapņu un zemapziņas tēlos, caur pasaku un mītu motīviem.

Izstāde "Saskatīt dziļāk" ielūdz apmeklētājus iepazīt jauniešu radošo skatījumu uz pasauli, kas iedvesmots no sirreālisma un maģiskā reālisma glezniecības. Izstādē aplūkojami darbi, kas apvieno reālistisku attēlojumu ar fantāzijas elementiem, radot aizraujošas un noslēpumainas kompozīcijas, kas rosina apmeklētājus uz pārdomām par realitātes un fantāzijas subjektīvo trauslumu.

Aicinām līdz maija beigām apmeklēt izstādi!

Informāciju sagatavoja:
VDMV gleznošanas skolotāja Ieva Lapiņa - Strazdīte

24.04.2024./ GRĀMATA "VALODA DZĪVO, JA TU TAJĀ RUNĀ"

Latviešu valodas aģentūra katru gadu aicina skolu jauniešus nepalikt vienaldzīgiem, bet domāt valstiski un atbildīgi, popularizējot latviešu valodu un ceļot valodas prestižu. Piedaloties radošo darbu konkursā „Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā”, bija iespēja  parādīt latviešu valodas skanīgumu un paust savas domas par valodas situāciju gan jauniešu vidū, gan kopumā sabiedrībā, kā arī demonstrēt savas valodas prasmes un meistarību.

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolēnu dalība radošo darbu konkursos ir kļuvusi par tradīciju, tāpēc īpašs prieks pēc gada saņemt iesūtīto darbu apkopojumu grāmatā. Šajā krājumā ir ievietotas Dārtas Kancēvičas un Helēnas Razminovičas, nu jau 4. kursa audzēkņu, vērojumi, pārdomas, ieteikumi un vēlējumi, kā kopt un saglabāt mūsu mātes valodu.

Somu dzejniece un tulkotāja Heli Lāksonena (Heli Laaksonen) saka: „Latvija ir brīnums: Eiropas vidū saglabājusies sena, dzīvotspējīga valoda, kas nav radniecīga ne kaimiņu igauņu, ne krievu, ne vācu, bet gan lietuviešu un nākamajai tuvākajai valodai – sanskritam!”

Lai latviešu valodas kultūras jautājumi kļūst par katra Latvijas iedzīvotāja rūpi, jo “valoda dzīvo, ja Tu tajā runā”!

Informāciju sagatavoja:
VDMV latviešu valodas skolotāja Merika Lūse

22.04.2024./ PANĀKUMI KONKURSĀ "GAISA SPORTS MIERMĪLĪGAI PASAULEI"

Sveicam un lepojamies! 

Starptautiskā Aeronautikas federācijas (FAI - Federation Aeronautique Internationale) un Latvijas Aeroklubu (LAK) izsludinātā vizuālās mākslas konkursa " GAISA SPORTS MIERMĪLĪGAI PASAULEI " Latvijas posms ir noslēdzies. 

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas Interjera dizaina 1.kursa audzēknis Alens Amoliņš ieguvis 3. vietu. Paldies zīmēšanas skolotājai Inesei Andersonei!

Saskaņā ar konkursa Nolikumu, godalgoto vietu darbi tiek nosūtīti uz FAI (Starptautiskā Aeronautikas federācija), lai  turpinātu dalību konkursā nu jau starptautiskā arēnā. 

Informāciiu sagatavoja:
VDMV izglītības metodiķe Ineta Martinsone

22.04.2024. / PROJEKTA NOSAUKUMS: VIDEI DRAUDZĪGS NĀKOTNES UZŅĒMĒJS! 

Projekta numurs: 1-08/20/2024

Projekta mērķis: Veidot jauniešu izpratni par videi draudzīgu rīcību un veicināt līdzdalību caur izglītojošu un praktisku zaļā kursa principu īstenošanu savos skolēnu mācību uzņēmumos.

Projekta īstenošanas periods: 01.03.2024. – 30.04.2025. (14 mēneši)

Projekta programma: Valsts budžeta programma 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana”.

Projekta partneri: Valmieras Attīstības aģentūra ir vienīgais un galvenais projekta partneris un īstenotājs, kas nodrošinās aktivitāšu ieviešanu un rezultātu sasniegšanu. Projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar Valmieras, Limbažu, Smiltenes un Cēsu novadu skolām.

Projektā plānotās aktivitātes:

Sasniedzamie rezultāti:

 

 

Kontaktpersona Valmieras Attīstības aģentūrā: Projekta vadītāja Inna Purmale, e-pasts: inna.purmale@valmierasnovads.lv, T. +371 29459332.

Koordinatore MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā: SMU konsultante Evita Eglīte, e-pasts:evita.eglite@valmiera.edu.lv

19.04.2024. / KOSMOSA NAKTS AIZVADĪTA

12.04. 2024. Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā norisinājās tematiskais pasākums Kosmosa nakts no plkst.17:00-23:00, kurā piedalījās profesionālās ievirzes 3.-7.klašu izglītojamie, pedagogi un vidusskolas brīvprātīgie palīgi. 


Šogad pasākums par Kosmosa tēmu notika tieši kosmonautikas dienā. Bet saturs bija ļoti bagātīgs. Mūsu pasākumā īpašā viese bija Kosmosa izpētes zinātnes centra lektore E.Skore, kura demonstrēja iespaidīgus eksperimentus, izmantojot gaisu, dūmus, uguni, dažādus ķīmiskos sastāvus. Atsaucība un ieinteresētība bija milzīga. Savstarpēji paralēli vēl notika vienpadsmit radošās un izzinošās darbnīcas, kuras vadīja VDMV pedagogi. Audzēkņi uzzināja ko kosmonauti var ēst un ņemt līdzi kosmosā, paši arī degustējot cienastu sk. Ineses un sk.Inetas Kosmisko ēdienu darbnīcā. Tālāk devās uz Visuma fraktāļu darbnīcu, kur sk.Indras vadībā uzzināja par kosmosa fraktāļu atspulgu savās acīs, radot brīnišķīgus gleznojumus. Bet pie sk.Silvijas iepazina puantilisma glezniecības saistību ar kosmosa tēmu. Lai pilnvērtīgi dotos kosmosā tāpat ir vajadzīgas kosmosa ķiveres, kuras tapa pie sk.Daces, un iepazina planētu īpašības pie 2.kursa meitenēm Keisjias, Evelīnas, Līgas un Daces, atbildot un jautājumiem un izveidojot savu planētu galvas rotu. Tālāk pa gaiteņiem bija iespējas atrast savu Zvaigznāju un kā observatorijā to izpētīt kopā ar 2.kursa darbnīcas vadītāju Elīzu. Bet rosīgi viss notika 4.stāvā, kur audzēkņi dzirdēja stāstu par Mazo princi, palīdzēja veidot viņam savas Planētas iedzīvotājus kopā ar sk. Veltu. Un rosīgākā darbnīca turpat 4.stāvā notika sk. Elīzas, Andras un Laines vadībā, kur tapa kosmiskai tēmai atbilstoši "slaimi". Kad nu daudzas darbnīcas pieminētas, īpaši jāatzīmē arī foto portretu darbnīca, kuru vadīja sk. Lāsma un Kitija. Tanī tapa visu dalībnieku "kosmiskie" portreti raķetēs, ķiverēs, ar un bez planētām un zvaigznēm.


Jautrība un aktivitātes darbnīcās ilga līdz 21:30, bet pēc tam visi atgriezās zālē, kur 3., 4.,7.klases bija sagatavojuši Popielas priekšnesumus, ko jau kopā ar bērniem vēroja arī viņu vecāki. Nu un noslēgumā notika pirmā balle, kurā palīdzēja vidusskolēni, meklējot atraktīvu mūziku un izkustoties visiem dejas ritmos.

Atzīmējam un sakām paldies arī mūsu aktīvajiem skolotājiem- foto mirkļu ķērējiem sk. Zigmundam un sk. Rūtai Kristenai, kuru fotomirkļus var skatīt galerijā. Tāpat sakām milzīgu paldies mūsu darbnīcu palīgiem un kosmisko komandu vadītājiem no 1.kursa- Samantai Gabrielai, Amandai, Danielai, Patrīcijai, Keitai, Paulai, Sofijai Elisai, Anetei Zēģelei, no 2.kursa- Keisijai Katei, Līgai Ancei, Evelīnai, Dacei, Elīnai, Santai, Lindai un Sanijai, un no 3.k. Izabellai. 


Paldies skolas vārdā visiem atsaucīgajiem vecākiem, kuri atbalstīja savus bērnus, darināja atbilstošus tērpus, palīdzēja izdomāt Popielu, veda uz un no pasākuma!


Pasākums tapa profesionālās ievirzes skolotāju un direktora vietnieces Ineses Andersones sadarbībā.


Informāciiu sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Inese Andersone

19.04.2024. / INTERJERA UN APĢĒRBU DIZAINA 1. KURSU PĀRGĀJIENS

18. aprīlī Interjera dizaina un Apģērbu dizaina 1. kursu izglītojamie kopā ar audzinātāju Sanitu Bukavu devās 14 kilometru garā ainaviskā pārgājienā gar Abuls upi Brenguļos.

Pārgājiena laikā jauniešiem bija jāpārvar dažādi dabā esoši šķēršļi, nepieciešamības gadījumā to pārvarēšanā iesaistot savus kursa biedrus. Atbalsts tika sniegts gan šķērsojot upi, gan piepalīdzēts, tiekot augstākos kalnos vai no tiem lejā.

Pārgājiena mērķis bija kļūt saliedētākiem, iepazīt vienam otru tuvāk, apzināties savu lomu grupā un prast uzņemties lielāku iniciatīvu. Pirms pasākuma izglītojamie izvēlējās savu atbildības jomu un visa pasākuma laiku par to arī atbildēja. Pārvarot šķēršļus, jaunieši guva apziņu tam, ka, iedvesmojot, atbalstot viens otru, mērķus var sasniegt ātrāk un vieglāk. Tāpat kustība, svaigs gaiss, dabas krāšņums un daudzveidība uzlādēja un nomierināja.

Taka veda gar Abula upes kreiso krastu, mežiem un muižu apbūvēm. Maršruts sākās Brenguļu ciema centrā un vijās gar Abula krastu līdz pat upes ietekai Gaujā, tālāk metot loku pa meža takām un seno muižu teritorijām atpakaļ uz Brenguļiem.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece, audzinātāja Sanita Bukava

15.04.2024./ VDMV 7. KLASES IEPAZĪST KURZEMES MĀKSLAS PĒRLES 

Profesionālās ievirzes 7.a un 7.b klašu audzēkņi kopā ar klases audzinātāju Daci Brizausku 13.aprīlī apceļoja Kurzemes ievērojamās vietas - Saldu un Jaunpili. Saldū jaunieši iepazinās ar Jaņa Rozentāla dzīvi un daiļradi, Sv. Jāņa baznīcu ar vides objektiem - skulptūrām , kas atveidotas pēc Jaņa Rozentāla 1894.gadā tapušās gleznas "No baznīcas". Jaunpils pilī izglītojamie izzināja viduslaiku dzīvi.

Informāciju sagatavoja:

Skolotāja, 7.klašu audzinātāja Dace Brizauska

12.04.2024. / VDMV IZGLĪTOJAMIE IZSTRĀDĀ VIZUĀLO IDENTITĀTI VALMIERAS PILSĒTAS SVĒTKIEM


Grafikas dizaina 3. kursa izglītojamiem šajā semestrī bija lieliska iespēja izstrādāt konceptu ideju pieteikumus Valmieras pašvaldībai priekš šā gada pilsētas svētku vizuālās identitātes par godu Jāņa Daļiņa gadadienai.


12.aprīlī tika aizvadīts viens no pēdējiem posmiem, kur jaunieši prezentēja savas idejas tālākai elementu izvirzīšanai uz realizāciju un izmantošanu Pilsētas svētkos.


Šī sadarbība veido izpratni audzēkņiem par to, kā veidojas apjomīga projekta īstenošana un tā nianses, balstoties uz jau esošo Valmieras pilsētas tēlu.


Informāciju sagatavoja:

Grafikas dizaina nodaļas vadītāja, skolotāja Rūta Kristena Bukava

11.04.2024. VDMV IZGLĪTOJAMIE KOPĀ AR NORVĒĢU JAUNIEŠIEM STRĀDĀ PIE VIDZEMES KĀ TŪRISMA GALAMĒRĶA REKLAMĒŠANAS

No šī gada 3. līdz 5. aprīlim, Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Entrepreneurship in Vidzeme” ietvaros, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā viesojās audzēkņi un skolotāji no Norvēģijas Elverum reģiona. Trīs dienu garumā VDMV Grafikas dizaina nodaļas 1. kursa audzēkņi un Elverum vidusskolas audzēkņi sadarbojās, lai veidotu vizuālo materiālu (suvenīru) idejas, lai parādītu Vidzemi kā tūrisma galamērķi Norvēģijas mērķa grupai. Projekta mērķis bija organizēt apmaiņas vizīti, lai veicinātu izpratni par grafisko dizainu no tūrisma mārketinga perspektīvas un stiprinātu starptautisko sadarbību starp Norvēģiju un Latviju. Darbnīcu plānošanā un realizēšanā piedalījās VDMV skolotāja Kristīne Zemļicka-Brālēna un Koprades darbnīca “DARE”.


Pasākuma ievadā lekciju par tūrisma mārketingu sniedza Dr.Geogr., Vidzemes Augstskolas Asociētais profesors Andris Klepers, projekta dalībniekus iepazīstinot ar abu valstu tūrisma darbību un aicinot iedziļināties kopīgajā un atšķirīgajā. Projekta laikā grupu darbā tika izstrādātas idejas trīs veidu suvenīriem -  T-krekliem un auduma maisiņiem, krūzēm un krūžu palikņiem. Katra grupa veidoja suvenīrus par pamatu ņemot tādas tēmas kā ēdiena kultūra, pilsētas un pārgājieni Vidzemē. Izstrādātās idejas realizējot, jaunieši apguva sietspiedes, termodrukas un lāzergriešanas tehnikas. Pēc suvenīru izstrādes jauniešiem bija iespēja izveidot produktu fotogrāfijas pie fotogrāfes Anetes Rudmiezes Koprades mājā Skola6, Cēsīs.


Projekta gaitā, ne tikai tika izstrādātas suvenīru idejas un to realizācija, bet arī tika veicināta ideju apmaiņa un radošas diskusijas starp skolēniem no abām valstīm. Dalībnieki dalījās savās kultūrās, tradīcijās un izpratnē par dizainu, tādējādi iegūstot dziļāku izpratni par citu valstu uzskatiem. Sadarbība ne tikai veicināja izpratni par grafisko dizainu un tūrisma mārketingu, bet arī stiprināja starptautisko sadarbību starp Latviju un Norvēģiju. Rezultātā abu skolu jaunieši ieguva vērtīgu pieredzi un savstarpējo sapratni, kas palīdzēs turpmākajās sadarbības iniciatīvās.


Paldies par pasākuma organizēšanu Vidzemes plānošanas reģionam.

Paldies par dalību Grafikas nodaļas 1.kursam, skolotājām Kristīnei Zemļickai-Brālēnai un Kitijai Vāpai, Koprades darbnīcai DARE, Koprades mājai Skola6 un lektoram Andrim Kleperam.

Informāciju sagatavoja:

VDMV projektu vadītāja  Andra Gloka

11.04.2024. VDMV IZGLĪTOJAMIE TIEKAS AR SPECIĀLISTIEM, KAS PIEDALĪJUŠIES VALMIERAS PILS KULTŪRVIDES CENTRA IZVEIDĒ

10. aprīlī Interjera dizaina programmas 1., 2. un 3. kursu izglītojamie kopā ar skolotājām Ilzi Melnalksni-Puriņu, Ingu Garnieri un Vizmu Auzenbergu-Kalniņu aizvadīja karjeras izglītības pasākumu Valmieras pils kultūrpils centrā, Valmierā.

Valmieras pils kultūrvides centrs ar jauno ekspozīciju de Woldemer ir ieguvis 1.vietu

konkursā Latvijas Būvniecības Gada balva 2023 nominācijā Jauna sabiedriska būve.

Atsaucoties biedrības "Building Design and Construction council" piedāvājumam, skolas izglītojamiem bija iespēja tikties ar speciālistiem – arhitektiem, būvniekiem, restauratoriem, kas organizēja un vadīja un piedalījās muzeja būvdarbos.


Pēc muzeja apmeklējuma jaunieši apskatīja  ceļojošo izstādi pilsētvidē “Arhitektūra. Inženierija. Formu spēks,” kas iepazīstina ar labākajiem objektiem, izceļot to formu, stilistiku un nozīmi sabiedrības labklājības veicināšanā.

 

Informāciju sagatavoja:

VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

10.04.2024. / ATSKATS UZ ĒNU DIENU VALMIERAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLĀ 

Jau otro gadu ēnot devās visi Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas izglītojamie, izņemot divu nodaļu skolēnus, kuri šajā dienā piedalījās citos projektos. 

Ēnot devās apmēram simts mūsu skolas jaunieši. Kā Ēnu vakances tika izvēlētas pārsteidzoši dažādas profesijas. Lūk, daži īsi fragmenti no pašu ēnotāju atziņām un vērojumiem.


Šie ir tikai nelieli fragmenti no jauniešu secinājumiem un vērojumiem. Liels paldies visiem atsaucīgajiem, “šausmīgi jaukajiem” (ēnotāja citāts) Ēnu vakanču devējiem!

Arī Ēnu devēji tika aicināti uzrakstīt savas atsauksmes par mūsu skolas ēnotājiem. Lūk, pavisam nedaudzas no tām –

Aptaujas anketā jaunieši atzina, ka Ēnu diena ir vērtīga pieredze un to vērts turpināt kā skolas tradīciju.                                                                               

                                                                                       Informāciju sagatavoja un Ēnu dienas atsauksmju anketās ielūkojās

VDMV karjeras konsultante Ineta Īvāna

10.04.2024. / PRIEKŠUZŅEMŠANA VALMIERAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLĀ 

No 8.aprīļa līdz 21.aprīlim Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā norisināsies priekšuzņemšana.

 

Piedalīšanās priekšuzņemšanā sniedz priekšrocības stājoties skolā vienādu mācību rezultātu gadījumā, kā arī izpildītais un iesniegtais mājasdarbs būs jau nopelnītā pirmā atzīme mācību priekšmetā “Kompozīcija”.

 

PRIEKŠUZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

 

MĀJASDARBS

Grafisks darbs ar melnām vai pelēkām līnijām vai/un laukumiem uz balta papīra (divas A4 lapas). Izmanto rapidogrāfu, marķieri, flomasteru, vai melnu pildspalvu! Var strādāt ar vienu no instrumentiem, var arī kombinēt, ja tas nepieciešams iecerei. 

 

Darba tēma: MIERS un NEMIERS

 

Darba saturs: Uz pirmās lapas, kā parādīts attēlā, jāuzzīmē divi abstrakti zīmējumi,  kas ar līniju/laukumu palīdzību attēlo doto tēmu.  Būtu jāizveidojas spilgtam  kontrastam (lielai atšķirībai) starp abām kompozīcijām. Uz otrās lapas jāzīmē viena kompozīcija, kurā abi kontrastējošie jēdzieni satiekas, sajaucas, saskaras, saplūst vienotā kompozīcijā. Var lietot tos pašus izteiksmes līdzekļus, ko lietojāt pirmajā darbā, var radīt pavisam citas kontrastējošās līnijas/formas. Galvenais, ka joprojām kompozīcijā “piedalās” miers un nemiers.

 

Iesūtītos darbus noteikti saglabā, jo vēlāk tie būs jāatrāda klātienē.

 

Šogad VDMV pēc pamatskolas absolvēšanas piedāvā apgūt piecas vidējās profesionālās izglītības programmas:

 

Mācību ilgums skolā ir 4 gadi. Vairāk par profesionālās vidējās izglītības programmām uzzini ŠEIT.

 

Līdztekus vidējās izglītības un kvalifikācijas iegūšanai dizaina un mākslas nozarē, VDMV audzēkņiem ir iespēja mācīties vai iziet prakses Erasmus+ projektu ietvaros, regulāri apmeklēt dažādas mākslinieku meistarklases, darboties studentu pašpārvaldē un Eko padomē, kā arī saņemt ikmēneša stipendiju un dzīvot labiekārtotā dienesta viesnīcā.

 

VDMV ir akreditēta pašvaldības mākslas un dizaina izglītības iestāde, kas īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmas. Skolas programmas un metodikas ir tradīcijās balstītas un mijas ar mūsdienu jauninājumiem un tehnoloģijām. VDMV vērtības ir izcilība, profesionālisms, tolerance, radoša pašiniciatīva un iekļaujoša vide.

 

Dokumentu iesniegšana un pieteikšanās mācībām norisināsies no 25. jūnija līdz 1. jūlijam. Konkursa kārtībā tiks izvērtēti pieteikumi un attiecīgi uzņemti izglītojamie izglītības programmās. Uzņemšanas kārtība pieejama ŠEIT.


Informāciju sagatavoja:

VDMV direktora vietniece Mairita Šperliņa-Priedīte

05.04.2024. / 3. VIETA VALSTS KONKURSĀ

26. un 27. martā MIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā norisinājās Valsts konkursa 2. kārta Latvijas profesionālās vidējās izglītības mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem. Jaunieši no kopumā 11 izglītības iestādēm darbojās šī gada konkursa tēmas “Zīmējums” ietvarā.

Konkursa pirmajā kārtā jaunieši īstenoja radošo projektu “Manai profesijai raksturīgas lietas un dāvana manas profesijas kolēģim” zīmējuma tehnikā. Labāko darbu autori, tostarp 4 Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas (VDMV) izglītojamie - Krista Kristīne Saktiņa,  Una Salmiņa, Gustavs Paeglis, Egīls Krūmiņš, tikās konkursa otrajā kārtā Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, kur uzdevuma “Produkts un iepakojums” ietvaros zīmēja izvēlēto augli vai dārzeni, tā iepakojumu un veidoja grafikas dizainu uz iepakojuma. Uzsverot ilgtspējas koncepta nozīmi, konkursā tika izmantoti pārstrādājami un dabai nekaitīgi materiāli.

Konkursa otrajā kārtā 3. vietu ieguva VDMV Audiovizuālās komunikācijas dizaina programmas 3. kursa izglītojamā Una Salmiņa (pedagogs – Laura Elīna Egle).

Sveicam ar panākumiem!

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

28.03.2024. / VDMV PROFESIONĀLĀS IEVIRZES TRADICIONĀLAIS TEMATISKAIS PASĀKUMS "KOSMOSA NAKTS" NOTIKS 12. APRĪLĪ 

Aicinām profesionālās ievirzes 3.-7.klašu skolēnus šopavasar piedalīties pasākumā, un aizraujošā darbnīcu un uzdevumu virknē iepazīt tēmu par kosmosu gan no zinātniskā, gan mākslinieciskā skatījuma.

Pieteikšanās pie klašu audzinātājiem! Katra klašu grupa aicināta sagatavot arī atbilstošu Popielas priekšnesumu.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece audzināšanas darbā Inese Andersone

28.03.2024. / VALMIERAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA SAŅEM ERASMUS+ AKREDITĀCIJU PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS JOMĀ

Ar lepnumu paziņojam, ka Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola ir ieguvusi Erasmus akreditāciju (akreditācijas kods: 2023-1-LV01-KA120-VET-000188351) periodā no 2024. līdz 2027. gadam. Akreditācija ir nozīmīgs solis uz priekšu mūsu attīstībā, jo tā nodrošina plašas iespējas gan mūsu audzēkņiem, gan pedagogiem piedzīvot jaunas dizaina jomas perspektīvas un iegūt starptautisku pieredzi. Erasmus akreditācija paplašina iespējas doties mobilitātēs, piedaloties apmaiņas programmās un projektos ar citām Eiropas valstīm, attīstot valodu prasmes un iemācoties darboties starptautiskā vidē. Akreditācijas iegūšana garantē vienkāršotāku sistēmu atbalsta saņemšanai un sniedz iespēju mobilitātēs doties neierobežotam dalībnieku skaitam, izvērtējot izglītības iestādes kapacitāti. Pieejamo mobilitāšu skaits veicinās  pedagogu profesionālo pilnveidi un nodrošinās Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņiem augstvērtīgu izglītību un sagatavotu viņus nākotnes izaicinājumiem dizaina un mākslas jomā. Saņemot akreditāciju, ir jāievēro sekojoši nosacījumi: 1. Īstenošanas gaitā tiek veikta akreditācijas uzraudzība un Erasmus plāna, kas ir akreditācijas pieteikuma daļa, aktualizēšana. 2. Akreditācijas piešķiršana vēl nenozīmē tiešu vai garantētu finansējumu, kā arī nenosaka pienākumu iesniegt pieteikumu finansējuma saņemšanai katru gadu. 3. Ja akreditēta organizācija nepieprasa finansējumu trīs gadus, akreditāciju var atcelt.

Erasmus akreditācija ne tikai sniedz iespēju izglītības iestādēm vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam mobilitātes projektiem, bet arī apliecina organizācijas plānu īstenot augstas kvalitātes mobilitāti kā organizācijas attīstības pasākumu kopuma sastāvdaļu, kā arī tā ir paredzēta, lai rosinātu organizācijas stratēģiski plānot mobilitāti organizācijas attīstības veicināšanai. 

Informāciju sagatavoja:
projektu vadītāja Andra Gloka

27.03.2024. / KVALIFIKĀCIJAS DARBU PROJEKTI VEIKSMĪGI AIZSTĀVĒTI VĒRTĒŠANAS KOMISIJAI

Šā gada 25. martā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā norisinājās Kvalifikācijas eksāmenu 1. daļa. Interjera, Reklāmas un Apģērba dizaina programmu 4. kursu izglītojamie vērtēšanas komisijai prezentēja savu līdz šim paveikto.

Interjera dizaina programmas 11 izglītojamie kopā ar darbu vadītājām Ilzi Melnalksni-Puriņu, Ingu Garnieri un Vizmu Auzenbergu-Kalniņu interjera dizaina risinājumus izstrādā VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” un valsts aizsargājamam kultūras piemineklim “Ruckas muiža”. Ņemot vērā abu ēku specifiku, darbs ir gana izaicinošs, bet līdz šim ļoti labi un teicami realizēts. 

Reklāmas dizaina programmas 7 izglītojamie (vadītāja – Agnese Ieva Tīrone) paši pēc savām vēlmēm atraduši, uzrunājuši un darba ietvaros joprojām sadarbojas ar dažādiem uzņēmumiem un māksliniekiem, lai veidotu grafisko identitāti, izstrādātu etiķetes un citus vizuālos materiālus, kas kalpotu gan atpazīstamības veicināšanai, gan jaunu tirgus nišu iekarošanai. 

Savukārt Apģērbu dizaina programmas divas izglītojamās prezentēja savas ieceres par topošajām apģērbu kolekcijām – “SKETZA” un “VEST-FAL” un komisijas pārstāvjiem demonstrēja apģērbu pirmparaugus. Arī šogad jaunietes, darbu vadītājas Ingas Bergas Bīriņas mudinātas, nav baidījušās riskēt, pētot materiālus un cenšoties radīt ko pavisam jaunu.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

22.03.2024. / NOSLĒGUSIES VALSTS KONKURSA 1. KĀRTA MĀKSLAS UN DIZAINA VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU IZGLĪTOJAMIEM

Kā ik gadu, arī šogad mūsu skolas izglītojamie izstrādāja darbus Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētā valsts konkursa ietvaros.  Šā gada konkursa tēma ir “Zīmējums”. Konkursa nolikums paredzēja izglītojamiem izstrādāt grafisku projektu “Manai profesijai raksturīgas lietas un dāvana manas profesijas kolēģim”. Uzdevums ietvēra piecu lietu uzskicēšanu, kas raksturīgas izglītojamā izvēlētajai profesijai, dāvanas iesaiņojumu vienai no iepriekš veidotajām skicēm, lietu un dāvanu iesaiņojumu vizualizāciju, kā arī abpusēji skatāmu kartiņu ar sveicienu.

Šoreiz, ņemot vērā, mācību priekšmetus, kurus apgūst kursi, konkursa 1. kārtas darbus izstrādāja Grafikas dizaina un Audiovizuālās komunikācijas dizaina 3. kursu izglītojamie.

Pateicamies iesaistītajiem pedagogiem – Agnesei Ievai Tīronei, Lainei Uzulēnai, Gijai Karānei, Laurai Elīna Eglei par atbalsta sniegšanu jauniešiem un lielisku savstarpējo sadarbību dažādu mācību priekšmetu ietvaros, lai darbi varētu tikt realizēti!

Žūrijas komisijai izvērtējot darbus, tika nolemts, ka valsts konkursa 2. kārtai tālāk tiks virzīti Grafikas dizaina 3. kursa izglītojamie – Gustavs Paegle un Egīls Krūmiņš (skolotāja Agnese Ieva Tīrone) un Audiovizuālās komunikācijas dizaina 3. kursa izglītojamie Krista Kristīne Saktiņa un Una Salmiņa (skolotāja Laura Elīna Egle).

Turam īkšķus 26. un 27. martā, kad MIKC “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā” noritēs konkursa 2. kārta.

Informāciju sagatavoja:
Direktora vietniece Sanita Bukava

22.03.2024. / 18. UN 19. MARTĀ VDMV NORISINĀJĀS PĒDĒJĀS DIVAS LEKCIJAS SEMIMĀRU CIKLĀ "MĀKSLA TIEKAS AR..." LEKCIJAS 

Pirmdien, 18. martā, VDMV viesojās apģērbu dizainere un zīmolu “Baiba Ladiga” un “Kobayashi” radītāja Baiba Ladiga. Pasākuma pirmajā daļā lektore iepazīstināja ar sevi, savu veikumu apģērbu dizaina jomā. B. Ladiga dalījās ar pieredzi gan Latvijas, gan citu valstu modes nedēļās, kā arī skaidroja savu apģērbu kolekciju iedvesmas avotus. Savās kolekcijās un aksesuāros, kas paredzēti gan ikdienas valkāšanai, gan konceptuālām izpausmēm, Baiba izmanto gan Āzijas kultūras, gan Latvijas dabas elementus. Šajās kolekcijās izcelti arhitektoniski silueti un ģeometriskas apdrukas, kas raksturīgas Āzijas mantojumam un Latvijas ainavai. Svarīga detaļa lektores darbā, kā tas ir minēts lekcijas nosaukumā, ir apģērbu ilgtspējība un “nulles atlikuma” apģērbu veidošana. Darbnīcas laikā lektore dalībniekus iepazīstināja ar origami mākslu, aicinot izveidot savus dizainus un izmēģināt savu roku “nulles atlikuma” apģērbu radīšanai, izmantojot origami principus.


Savukārt, otrdien, 19. martā, VDMV viesojās skaņu mākslinieks Artūrs Punte, daloties ar pieredzi skaņu dizaina jomā un iepazīstinot lekcijas dalībniekus ar savu mākslas darbu konceptuālajām idejām, tehniskajiem risinājumiem un dalību mākslas festivālos. Lekcijas otrajā daļā lektors vadīja unikālu radošo darbnīcu, kur katram dalībniekam, ar sava mobilā telefona palīdzību, bija jāpiedalās “Frekvenču korī”, sekojot līdzi lektora norādījumiem par nepieciešamās frekvences uzslēgšanu, kopā radot neparastu skaņdarbu.


Pasākumi tika realizēti pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda finansētajam projektam “Izglītojošs radošo aktivitāšu cikls “Māksla tiekas ar…”” un pašvaldības līdzfinansējumam. Lekcijas un darbnīcas tika organizētas piecās daļās. Šī projekta mērķis bija sniegt iespēju Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pedagogiem, audzēkņiem un citu mākslas skolu viesiem gūt ieskatu no tās jomas pārstāvja, kuru viņi ir izvēlējušies par savu profesionālo virzienu. Sadarbībā ar nozares profesionāļiem, projekta mērķis bija veicināt izcilību un profesionalitāti mākslas un dizaina izglītībā visās izglītības programmās. 

Pateicamies par dalību visiem lekciju apmeklētājiem!

Informāciju sagatavoja:
projektu vadītāja Andra Gloka

21.03.2024. / APRĪLĪ NORISINĀSIES VALMIERAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLAS UN VALMIERAS GAUJAS KRASTA VIDUSSKOLAS - ATTĪSTĪBAS CENTRA PROJEKTS


"Dažādības māksla" ir iedvesmojošs projekts, kas pulcē kopā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas un Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra audzēkņus, ar mērķi veicināt savstarpēju sapratni un radošu sadarbību. Šīs radošās darbnīcas tiks organizētas, lai radītu stimulējošu vidi mākslas izpratnei un attīstībai, nodrošinot iespēju abu skolu audzēkņiem kopā piedalīties radošajās aktivitātēs. Šajā projektā piedaloties, VGV audzēkņi ne tikai iegūs iespēju izmēģināt savas mākslinieciskās prasmes, bet arī uzklausīs un apgūs VDMV audzēkņu pieredzi un idejas, lai radītu izteiksmīgus mākslas darbus. Projekta mērķis ir attīstīt mākslinieciskās spējas un veicināt sociālo integrāciju un izpratni par dažādību. 


Projekts Nr.ESC30-SOL-281AE3F5  "Radošās darbnīcas "Dažādības māksla"" tiek realizēts pateicoties "Eiropas solidaritātes korpusa" piešķirtajam finansējumam. 


Informāciju sagatavoja:
projektu vadītāja Andra Gloka

18.03.2024. /  IZSTĀDE MUZEJĀ

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņi no 2.kursa Grafikas un Audiovizuālās komunikācijas nodaļas 5.martā apmeklēja Jāņa Roberta Jansona izstādi Valmieras muzeja izstāžu zālē.

Audzinātāja Inese Andersone ievadā pastāstīja par mākslinieku un viņa ieguldījumu mūsu skolas dibināšanā. Kā arī novēlēja visiem gūt prieku un pasmaidīt, aplūkojot mākslinieka darbus. Kā izstādes sākumā runājām- izrādās, ka Jānis Roberts Jansons ir bijis ne tikai I.Andersones skolotājs, bet arī tagadējā Grafikas nodaļas audzēkņa Raivja skolotājs Mazsalacas mākslas skolā. Visus tiešām pārsteidza un iepriecināja mākslinieka plašā izstāde un tajā skatāmā tehniku daudzveidība. Vairāki skatoties šo izstādi izsaucās- Cik interesanti! Cik radoši un cik mīlīgi! Man patīk! Prieks, ka mākslinieks spēj uzrunāt dažādas paaudzes un sniegt vēstījumu ar humoru par sasāpējušiem politikas vai dzīves  jautājumiem!

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece audzināšanas darbā Inese Andersone

15.03.2024. / VDMV ATVĒRTO DURVJU DIENĀS SKOLĒNIEM LIELA INTERESE PAR DIZAINA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀM

11. un 12. martā MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā norisinājās Atvērto durvju dienas, kuras apmeklēja ap 70 interesentu. Šogad vislielāko interesi guva Interjera dizaina un Grafikas dizaina izglītības programmas.

Skolēni piedalījās profesionālo mācību priekšmetu stundās savā izvēlētajā mācību programmā – interjera, grafikas, audiovizuālās komunikācijas vai apģērbu dizaina.

Jaunieši apmeklēja tādas mācību stundas kā Kompozīcija, Grafikas dizaina paņēmienu lietošana, Foto un video tehnoloģiju lietošana komunikācijas zinātnē, Iepakojuma grafikas dizaina veidošana, Gleznošana, Zīmēšana, Dizaina procesi.

Tāpat ikvienam interesentam bija iespēja doties ekskursijā pa skolu, kur skolas pārstāve iepazīstināja ar klasēm, skolotājiem, jauniešiem un atbildēja uz daudz jo daudz jautājumiem.

Plašāku informāciju par VDMV piedāvātajām izglītības programmām varēja gūt Informācijas centrā, kur bija aplūkojami arī izglītojamo mācību procesa vai kvalifikācijas darbu izstrādes ietvaros realizētie darbi.

Atvērto durvju dienas apmeklēja jaunieši un viņu ģimenes ne tikai no Valmieras, ciemiņi bija arī no Siguldas, Smiltenes, Cēsīm, Limbažiem, Valkas, Kocēniem, Staiceles, Alojas, Trikātas.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

15.03.2024. / AR VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA ATBALSTU TIKS PILNVEIDOTA DIVU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU MATERIĀLTEHNISKĀ BĀZE

MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola ir saņēmusi Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu mērķprogrammā "Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" 3995 EUR apmērā. Līdzfinansējums iegūts arī mērķprogrammā “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” 3550 EUR apmērā.

Iegūtais līdzfinansējums tiks izmantots Profesionālās vidējās izglītības programmas “Apģērbu dizains” materiāltehniskās bāzes pilnveidošanā ar mērķi modernizēt Apģērbu dizaina nodaļas darbnīcu un sekmētu izglītojamo interesi par apgūstamo profesiju, uzlabotu izglītības kvalitāti, paaugstinātu absolventu konkurētspēju darba tirgū, kā arī pavērtu plašāku iespēju pieaugušo apmācībai - profesionālās kompetences pilnveidošanai. Savukārt Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” materiāltehniskās bāzes pilnveidošanas mērķis ir attīstīt izglītības programmu, piedāvājot audzēkņiem iespēju praktiski apgūt dažādu materiālu apstrādi un veidošanu, veicot reālas darbības un projektus. VKKF atbalsts projektu īstenošanai ļaus audzēkņiem un pedagogiem apgūt jaunas zināšanas jauniegūto iekārtu izmantošanā un veicinās daudzveidīgāku un inovatīvāku izglītības programmu apguvi. 

Informāciju sagatavoja:
projektu vadītāja Andra Gloka

12.03.2024. / VALMIERAS INTEGRĒTAJĀ BIBLIOTĒKĀ BŪS SKATĀMA VALMIERAS BĒRNU MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKŅU DARBU IZSTĀDE


No 13. marta līdz 1. jūnijam Valmieras Integrētās bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļā būs skatāma izstāde “Prieka frekvence”.

Izstādē būs aplūkojami MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas bērnu mākslas skolas 6. klašu audzēkņu zīmējumi, kas tapuši, iedvesmojoties no Latviešu laikmetīgās mākslinieces Elitas Patmalnieces un Pop art stila. Audzēkņi kopā ar skolotājām – Silviju Melnūdri un Lāsmu Lopatko radījuši izteiksmīgas ilustrācijas, paužot savu individuālo redzējumu un sajūtas, cerot iedvesmot ikvienu izstādes apmeklētāju.

Aicinām visus interesentus aplūkot krāšņo darbu ekspozīciju!

Informāciju sagatavoja:

VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

12.03.2024. / VDMV 4. KURSA IZGLĪTOJAMIE IEPAZĪST MULTIMEDIJU UN GRAFIKAS DIZAINA SFĒRAS BARSELONĀ

No 19. februāra līdz 1. martam VDMV Multimediju dizaina un Reklāmas dizaina nodaļu 4. kursu audzēkņi piedalījās Erasmus+ projektā "Development of the New Sustainable Competences and Knowledge in the Design and Art Sector" Barselonā, sadarbojoties ar organizāciju “Sagitter Training”.


Šī pieredze bija pilna ar iespaidiem un radošiem uzdevumiem. Audzēkņiem bija iespēja iepazīt gan multimediju, gan grafikas dizaina dažādās sfēras. Galvenais uzdevums bija attēlot atpazīstamu filmu ainas, sadarbojoties ar Barselonas filmu režisoru Nacho Gomez. Dalībnieki aktīvi piedalījās visos procesa posmos - sākot no režisēšanas un kameru novietošanas līdz skaņas ierakstīšanai un aktierspēlei. Darbnīcas laikā audzēkņiem bija unikāla iespēja iepazīties ar darbu filmu industrijā, ne tikai praktiski piedaloties, bet arī iegūstot teorētiskas zināšanas no profesionāļiem.


Mobilitātes dalībnieki strādāja arī kopā ar lietotnes FENLES veidotāju Pablo Aldana Caballero. Viņa izveidotā aplikācija nodrošina iespēju iegūt informāciju par Barselonā notiekošajiem pasākumiem, koncertiem, teātri, kā arī pieejamo restorānu izvēli. Sadarbībā ar lietotnes FENLES veidotāju, audzēkņi nelielās grupās veica trīs uzdevumus: Lietotnes lietotāju interfeisa un lietotāju pieredzes (UI/UX) analīzi, radot priekšlikumus un piemērus veicamajām izmaiņām. Plānoja un radīja sociālo tīklu satura plānu tuvākajām nedēļām, kā arī apkopoja lietotnes vizuālās identitātes elementus pārskatāmā bibliotēkā. Plānoja un radīja lietotnes reklāmas rullīti izmantošanai sociālajos tīklos.


Prakses laikā mūsu audzēkņi ne tikai paplašināja savas digitālās prasmes, bet arī iemācījās strādāt efektīvi kā daļa no radošas un inovatīvas komandas. Šī pieredze atspoguļoja Erasmus+ projekta mērķi - attīstīt jaunas, ilgtspējīgas kompetences un zināšanas dizaina un mākslas jomā.


Projekts nr. 2022-1-LV01-KA122-VET-000074648 tika realizēts pateicoties Erasmus+ programmas aktivitātei nr. KA122-VET "Īstermiņa mobilitātes projekti izglītības apguvējiem un personālam".


Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja Andra Gloka

01.03.2024. /  VIDZEMES REĢIONA MĀKSLAS SKOLAS AICINĀTAS PIEDALĪTIES KONKURSĀ "KĀRĻA SKALBES PASAKU ILUSTRĀCIJAS"

MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (VDMV) sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību izsludina zīmēšanas konkursu “Kārļa Skalbes pasaku ilustrācijas”, kurā aicināti piedalīties Vidzemes reģiona Mākslas skolu izglītojamie.

Konkurss norisināsies klātienē VDMV, Purva ielā 12, Valmierā 10. maijā no plkst. 10:00 līdz 16:00.

Konkurss ietvers ilustrācijas izveidi izlozētajai K.Skalbes pasakai, kā arī idejas apraksta izveidi, paužot savu personisko attieksmi pret K.Skalbes pasakā paustajām vērtībām un īsi komentējot sava zīmējuma ideju.

Laikā, kad taps konkursa darbi, pedagogiem būs iespēja strādāt radošā darbnīcā, iepazīties ar skolu un apmeklēt Valmieras muzeja patstāvīgo ekspozīciju “de Woldemer”.

Konkursa mērķi ir rosināt bērnu un jauniešu mākslinieciskās izpausmes, attīstīt iztēli, radošo domāšanu un idejas vizualizēšanas prasmes, zīmējot dažādās tehnikās, kā arī veicināt interesi par Kārļa Skalbes daiļradi, viņa atveidotajiem pasaku varoņiem, savstarpējām attiecībām, noskaņu un vidi.

Šāda konkursa tēma izvēlēta, godinot latviešu rakstnieku un dzejnieku Kārli Skalbi, kurš šogad svinētu savu 145.dzimšanas dienu. Skalbes radītie darbi ir pazīstami un mīlēti gan mazo lasītāju, gan pieaugušo lasītāju vidū. Pazīstamākie no tiem – “Kaķīša dzirnaviņas”, “Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties”, “Pasaka par vērdiņu” u.c. Savukārt Kārļa Skalbes pasaku krājums “Ziemas pasakas” ir iekļauts Latvijas kultūras kanonā.

Konkursa nolikums pieejams šeit.

Konkursa pieteikuma veidlapa pieejama šeit.

Informāciju sagatavoja:

VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

01.03.2024. / AICINĀM UZ BAIBAS LADIGAS LEKCIJU "ILGSTPĒJĪGS MODES DIZAINS UN DOMĀŠANA"

Šī gada 18. martā no plkst. 13:00 līdz aptuveni 17:00 Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā norisināsies lekcija un radošā darbnīca “Ilgtspējīgs modes dizains un domāšana”. 


Ceturtajā cikla lekcijā par lektori ir uzaicināta modes dizainere un zīmola “Baiba Ladiga” radītāja Baiba Ladiga, kas dalīsies ar savu pieredzi apģērbu dizainā un modes biznesā, lai iedvesmotu profesionālās vidējās izglītības programmas “Apģērbu dizains” pedagogus, audzēkņus un citus interesentus, un atbildētu uz lekcijas dalībnieku jautājumiem par darbu jomā. Dizainere Baiba Ladiga savā dizaina procesā uzsver ilgtspējības nozīmi un cenšas radīt apģērbus, kas ir draudzīgi gan dabai, gan cilvēka ķermenim. Dizainere strādā ar dabīgiem materiāliem, īpašu uzmanību pievērš materiāla kvalitātei un ievēro zero–waste modes principus. Pēc lekcijas teorētiskās daļas tiek plānota arī praktiskā daļa, kur būs iespēja radīt nulles atlikuma dizaina objektus, strādāt ar papīru un līdzīgiem ilgtspējīgiem materiāliem, lai neradītu atkritumus.


Lekcija un darbnīca tiek organizēta bez dalības maksas, dalībnieki pēc pasākuma norises saņems pedagogu profesionālās kompetences pilnveides apliecības.


Pasākums tiek realizēts pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda finansētajam projektam “Izglītojošs radošo aktivitāšu cikls "Māksla tiekas ar..."”, lekcija un darbnīca tiek organizēta kā trešā no cikla daļām. Šī projekta mērķis ir sniegt iespēju Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pedagogiem, audzēkņiem un citu mākslas skolu viesiem gūt ieskatu no tās jomas pārstāvja, kuru viņi ir izvēlējušies par savu profesionālo virzienu. Sadarbībā ar nozares profesionāļiem, projekta mērķis ir veicināt izcilību un profesionalitāti mākslas un dizaina izglītībā visās izglītības programmās. Pasākums Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā ir atvērts apģērbu dizaina nodaļas pedagogiem, audzēkņiem un citiem interesentiem no Vidzemes mākslas skolām.


Pieteikšanās semināram šeit.

Informāciju sagatavoja:

VDMV projektu vadītāja Andra Gloka

01.03.2024. AICINĀM PIETEIKTIES UZ ARTŪRA PUNTES LEKCIJU "FREKVENČU KORIS"

Šī gada 19. martā no plkst. 13:00 līdz aptuveni 17:00 Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā norisināsies lekcija un radošā darbnīca “Frekvenču koris”. Lekciju vadīs Artūrs Punte, mediju mākslinieks, viens no apvienības “Orbīta” (1999) dibinātājiem un jaunā projekta “Strenču sonifikācijas stacija” kurators.


Četru stundu garās darbnīcas mērķis ir dod īsu ieskatu laikmetīgās skaņu mākslas praksē, vēsturē un idejās, apzināties skaņu kā mediju un, visiem dalībniekiem iesaistoties, radīt un iemūžināt pārsteidzošu skaņu mākslas darbu – performanci “Frekvenču koris”.


Darbnīca ir iedalāma vairākos posmos:


Visas darbnīcas laikā būs iespējams uzdot jautājumus, bet tās praktiskajā daļā – piedāvāt arī savus radošos risinājumus. Pārtraukums arī būs.

Visi dalībnieki aicināti kārtīgi uzlādēt un paņemt līdzi savus viedtālruņus, kā arī lādētājus un/vai ārējos akumulatorus; parūpēties lai viedirīcēs būtu daži megabaiti brīvas atmiņas, jo intensīvi darbosimies ar šo universālo mediju mākslas instrumentu, kas mums vienmēr ir pa rokai.


Lekcija un darbnīca tiek organizēta bez dalības maksas, dalībnieki pēc pasākuma norises saņems pedagogu profesionālās kompetences pilnveides apliecības.


Pasākums tiek realizēts pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda finansētajam projektam “Izglītojošs radošo aktivitāšu cikls "Māksla tiekas ar..."”, lekcija un darbnīca tiek organizēta kā trešā no cikla daļām. Šī projekta mērķis ir sniegt iespēju Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pedagogiem, audzēkņiem un citu mākslas skolu viesiem gūt ieskatu no tās jomas pārstāvja, kuru viņi ir izvēlējušies par savu profesionālo virzienu. Sadarbībā ar nozares profesionāļiem, projekta mērķis ir veicināt izcilību un profesionalitāti mākslas un dizaina izglītībā visās izglītības programmās. Pasākums Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā ir atvērts audiovizuālās komunikācijas dizaina nodaļas pedagogiem, audzēkņiem un citiem interesentiem no Vidzemes mākslas skolām.


Pieteikšanās saite.

Informāciju sagatavoja:
VDMV projektu vadītāja Andra Gloka

Edit Workshop IED Latvia Nacho G.mp4

29.02.2024. / VDMV IZGLĪTOJAMIE BARSELONĀ VEIDO PAZĪSTAMU FILMU AINAS

Sākot no 19. februāra, MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas Multimediju dizaina un Reklāmas dizaina nodaļu 4. kursu audzēkņi piedalījās Erasmus+ projektā "Development of the New Sustainable Competences and Knowledge in the Design and Art Sector" (2022-1-LV01-KA122-VET-000074648) Barselonā, un veica uzdevumu sadarbībā ar Barselonas filmu režisoru Nacho Gomez.


Šīs radošās darbnīcas mērķis bija attēlot atpazīstamu filmu ainas. Dalībnieki aktīvi piedalījās režisēšanā, apgaismojuma un kameru novietojumā, skaņas ierakstīšanā, aktierspēlē, apģērba izvēlē, grimā un specefektos.


Uzdevumā uzmanība galvenokārt tiek pievērsta dažādu šķēršļu pārvarēšanai un ideju vizuālai izteikšanai, lai nonāktu pie pēc iespējas līdzīgāka rezultāta oriģinālajai filmas ainai. Audzēkņi iejutās dažādās lomās, lai izprastu katra darbinieka lomu filmēšanas laukumā. Visas radošās darbnīcas garumā audzēkņiem bija lieliska iespēja iepazīties ar darbu filmu industrijā un jautāt sev interesējošus jautājumus režisoram.


Informāciju sagatavoja:

VDMV projektu vadītaja Andra Gloka

26.02.2024. / VDMV IZGLĪTOJAMIE ATZĪMĒ VALENTĪNDIENU

VDMV laikā no 13.02.-15.02. atzīmēja visu mīlētāju dienu- Valentīndienu. Šogad bija iespēja 3 dienas ierasties tematiskos tērpos, nosūtīt mīlestības rozi un ceturtdien nodemonstrēt popielas priekšnesumus. 

Popielā piedalījās 4 grupas, kur kā labākos skolas pašpārvaldes žūrija atzīmēja 2.kursa apģērba priekšnesumu "Pie visa vainīgs Kupidons". Vakara noslēgumā skolēnu pašpārvalde organizēja balli- diskotēku.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece audzināšanas darbā
Inese Andersone

21.02.2024. / NOSLĒDZIES APJOMĪGS DARBS PIE INTERJERA DIZAINA RISINĀJUMU IZSTRĀDES RUCKAS MUIŽAI UN STRENČU PSIHONEIROLOĢISKAI SLIMNĪCAI

MIKC VDMV Interjera dizaina programmas 4. kursu izglītojamie ša mācību gada 1. semestrī izstrādāja 5 interjera projektus “Ruckas muižas” pirmā stāva ieejas zonai un vienam viesu numuriņam ar vannas istabu, printētavai un bibliotēkai. Savukārt 6 interjera dizaina projektus -  Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas pirmā stāva gaitenim, uzgaidāmajai zonai, kāpņu telpai un divām koplietošanas labierīcībām. Abu projekti veikti noslēdzošā moduļa “Interjera projektēšana publiskai telpu grupai” ietvaros.

Izglītojamo uzdevums bija gan iepazīties ar pasūtītāju vēlmēm, gan publisko telpu izstrādes principiem, vienlaikus ņemot vērā abu projektējamo ēku specifiku. Skolotājas Ingas Garnieres vadībā izglītojamie darba procesam piegāja ar interesi, radot mūsdienīgus, aktuālus interjera dizaina piedāvājumus.

Kvalifikācijas darbu ietvaros tiks turpināta sadarbība ar abiem pasūtītājiem, izstrādājot piedāvājumus citām telpu grupām. 

Sirsnīgi pateicamies ”Ruckas muižai” un “Strenču psihoneiroloģiskai slimnīcai “- par atsaucību, kā ar skolotājām – Ingai Garnierei un Ilzei Melnalksnei-Puriņai par sniegtajām zināšamām un atbalstu izglītojamiem, īstenojot projektus!

Izstrādātie interjera projekti Strenču psihoneiroloģiskai slimnīcai

Izstrādātie interjera projekti Ruckas muižai

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava sadarbībā ar
Interjera dizaina nodaļas vadītāju Ilzi Melnalksni-Puriņu

21.02.2024. / VDMV AUDZĒKŅI IZGLĪTOJAS SIA ZAAO

Aprites ekonomikas dizaina un Uzņēmējdarbības dizaina programmas ietvaros, 3. kursa Interjera dizaina programmas grupa  kopā ar skolotājām Ingu Garniere un Evitu Eglīti, apmeklēja SIA "ZAAO" DAIBE,  DABAS UN TEHNOLOĢIJU PARKS “URDA” . 

Programmas "Vide -šodien un rīt" ietvaros bija iespēja apskatīties mākslinieces Ilze Hakas izstādi "Adīti dārzeņi, augļi un meža veltes" un atpazīt dārzeņus un augļus.

Apmācību laikā audzēkņi noklausījās lekciju par aprites ekonomikas jēdzienu, atkritumu atšķirībām, par videi draudzīgu dzīvesveidu, ietekmi uz vidi un atkritumu samazināšanu.  

Lai izglītojamie izprastu Aprites ekonomiku, tika ģenerētas idejas jeb ideju Hakatons ar Lego klucīšu palīdzību, kur pēc tam tika prezentētas idejas.

Tika arī izpētīts atkritumu poligons "Daibe", lai noskaidrotu par atkritumu apsaimniekošanas procesiem un pārstrādei derīgajiem iepakojumiem, to šķirošanu un resursu saudzēšanu.

Informāciju sagatavoja:
skolotāja Evita Eglīte

19.02.2024. / VDMV IZGLĪTOJAMIE TIRGOJAS "CITĀ BAZĀRĀ"


Sestdien, 17.februārī notika Junior Achievement Latvia Reģionālais SMU pasākums CITS BAZĀRS, Valmierā, TC Valleta, kuru organizēja Valmieras Tehnikums. Tajā piedalījās 60 Skolēnu mācību uzņēmumi no Vidzemes reģiona. Tai skaitā, arī dalību ņēma no Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas 2 kursa Apģērba dizaina programmas Stella Anastasija Zviedre,  Agnese Eglīte ar savu SMU "Golden Cloud", kur piedāvāja  paštaisītas, tamborētas somas un rotaļlietas.


SMU komandas vērtēja vairākas žūrijas, kur deva noderīgus ieteikumus un atziņas. Kā arī SMU savā starpā izveidoja sadarbību un apmainījās ar savu pieredzi.


Paldies meitenēm par aktīvu dalību tirdziņā!

Informāciju sagatavoja:
projekta koordinatore Evita Eglīte

16.02.2024. / ATSKAITE PAR DARBA ĒNOŠANU DUBLINĀ

No 5. februāra līdz 9. februārim MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pedagoģes Ieva Lapiņa-Strazdīte, Laine Uzulēna, Inga Garniere, Ilze Melnalksne-Puriņa, Inese Andersone un Iveta Gudeta piedalījās darba ēnošanas mobilitātē Dublinas Tehniskajā Universitātē


Šī mobilitāte, kas organizēta ar mērķi dot iespēju skolas pedagogiem iegūt praktisku un teorētisku ieskatu citas izglītības iestādes darbā, kas ir veiksmīgs solis profesionālās attīstības virzienā. Pedagogiem tika dota iespēja piedalīties lekcijās, iepazīties ar lektoriem, uzdot jautājumus un apmainīties ar idejām un uzklausīt arī ar Dublinas Tehniskās Universitātes studentu viedokli par mākslas un dizaina studijām Īrijā.


Mobilitāte veicināja starptautisku pieredzes apmaiņu un kontaktu veidošanu ar Dublinas Tehniskās Universitātes pedagogiem un citiem skolas darbiniekiem. Šī pieredze ļāva pedagogiem iegūt svaigu perspektīvu par mākslas un dizaina izglītību Īrijā un iespēju potenciāli ieviest jaunas idejas un metodes savā ikdienas darbā.


Pēc mobilitātes noslēguma pedagogi atgriezās uzņēmīgi un gatavi dalīties ar jaunām idejām un zināšanām, kas iegūtas Dublinā. MIKC Valmieras Dizaina un Mākslas Vidusskola aktīvi strādā, lai stiprinātu gan pedagogu, gan audzēkņu attīstību un veicinātu starptautisko sadarbību izglītības jomā.


Projekts nr. 2022-1-LV01-KA122-VET-000074648 tika realizēts pateicoties Erasmus+ programmas aktivitātei nr. KA122-VET "Īstermiņa mobilitātes projekti izglītības apguvējiem un personālam".

Informāciju sagatavoja:
projektu vadītāja Andra Gloka

NĀC UN IEPAZĪSTI VDMV!

Šā gada 11. un 12. martā, kad MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā (VDMV) norisināsies Atvērto durvju dienas, visiem interesentiem būs iespēja iepazīties tuvāk ar skolu, tās piedāvātajām izglītības programmām, pedagogiem, izglītojamiem un vidi. Līdztekus tam būs iespēja uzzināt interesējošo informāciju no skolotāju komandas, kas sagaidīs ikvienu Atvērto durvju dienu apmeklētāju.

2024./ 2025. mācību gadā MIKC VDMV būs iespēja apgūt 5 profesionālās vidējās izglītības programmas – Interjera dizainu (kvalifikācija – interjera dizainera asistents), Apģērba dizainu (kvalifikācija – apģērba dizainera asistents), Grafikas Dizainu (kvalifikācija – grafikas dizainera asistents), Audiovizuālās komunikācijas dizainu (kvalifikācija – audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents), kā arī no nākamā mācību gada skolā būs iespēja apgūt līdz šim skolā vēl nerealizētu programmu – Produktu dizainu (kvalifikācija – produktu dizainera asistents).

Lai tuvāk iepazītu skolu, ikviens varēs doties ekskursijā pa skolu, piedalīties mācību stundās kopā ar izglītojamiem. Tāpat šajās dienās darbosies informācijas centrs, kurā būs iespējams uzzināt par uzņemšanas nosacījumiem, izglītības programmu saturu, kā arī noskaidrot atbildes uz citiem interesējošiem jautājumiem.

Atvērto durvju dienās varēs piedalīties tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās!

Informācija par Atvērto durvju dienu programmu un pieteikšanos tuvākajā laikā tiks publicēta!

Informāciju sagatavoja:

VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

07.02.2024. /  VAI JAUNIETIS VAR?

6. februārī mūsu skolā viesojās pārstāvji no dažādām jaunatnes organizācijām. Pirmie trīs kursi piedalījās diskusijā “Būt pilsoniski aktīvam – vai jaunietis var?”

Jēdziens “Karjera” nav tikai profesijas vai tālākizglītības iestādes izvēle. Ja karjeru salīdzinātu ar ratu riteni, tad tā balstošie, vienlīdzsvarīgie spieķi būtu – darbs ( mācības ), vaļasprieks, ģimene, garīgums un pilsoniskums. Jā, no visiem šiem jēdzieniem tieši “pilsoniskums” ir visgrūtāk saprotams.

Ko tas jaunietim nozīmē - būt pilsoniski aktīvam? Vai jauniešiem tas ir aktuāli? Kādas ir iespējas mainīt apkārtējo vidi, notikumus ( “mainīt pasauli” ) un padarīt savu dzīvi interesantāku? Kā jauniešu organizācijas var motivēt, “iedot grūdienu” karjeras izaugsmē? Kāda ir jauniešu organizāciju pārstāvju personīgā pieredze? Par šiem un citiem jautājumiem diskusijā runāja Eiropas kopienas mesesamkopa.eu pārstāve Anna Šiline, jauniešu organizācijas YATA LATVIA valdes locekle Liene Zīvere, “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” un ANO Jauniešu delegātu programmas pārstāve Ance Mālkalna un organizācijas “Pilsēta cilvēkiem” aktīvists Brunis Mārtiņš Ķibilds. Diskusiju vadīja Daniels Zeltiņš, aktīvs Jauno līderu programmas pārstāvis.

Diskusija turpinājās “Iespēju biržā” – jauniešiem bija iespēja četros atsevišķos kabinetos tikties ar jauniešu organizāciju pārstāvjiem un uzzināt konkrētāku informāciju par iespēju iesaistīties. Kā teica viena no pasākuma dalībniecēm, Anna Šiline – “ Bez jauniešiem nekas nenotiek. Jaunieši – tā nav pagātne vai nākotne. Jaunieši – tā ir tagadne! “

Pasākumu filmēja Re TV.

Fotografēja Lāsma Lopatko.

Ar dāvanu kartēm diskusijas dalībniekus atbalstīja ZRAILBIKES.

Informāciju sagatavoja:

Ineta Īvāna, karjeras konsultante

08.02.2024. / MELDRAI ZĀLAMANEI 3. VIETA KONKURSA "SKILLSLATVIA 2024"  PUSFINĀLĀ

Prasmju konkursa "SkillsLatvia 2024" pusfinālā Reklāmas dizaina 4. kursa izglītojamā Meldra Zālamane ieguvusi 3. vietu un tiesības piedalīties konkursa finālā, kas norisināsies maijā.

Sirsnīgi sveicam Meldru un skolotāju Rūtu Kristenu Bukavu par augstiem sasniegumiem!

Prasmju konkursa pusfināla uzdevumu vērtēšanu veica profesionālās izglītības iestāžu pedagogi nozares eksperta Iva Zennes vadībā. 

Informāciju sagatavoja:

VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

3zaki_animacija.mp4

05.02.2024. DIVI VDMV IZGLĪTOJAMIE PIEDALĀS KONKURSA "SKILLSLATVIA 2024" PUSFINĀLA

Šā gada 1. februārī norisinājās Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2024” prasmju konkursu “Tērpu dizains” un “Grafiskā dizaina tehnoloģijas” pusfināli, kuriem cītīgi gatavojās un piedalījās divas MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas izglītojamās - Apģērbu dizaina programmas 3. kursa izglītojamā Sanija Bivālova (pedagogs – Inga Berga Bīriņa) un Reklāmas dizaina 4. kursa izglītojamā Meldra Zālamane (pedagogs Rūta Kristena Bukava).