AKTUALITĀTES

22.04.2024./ PANĀKUMI KONKURSĀ "GAISA SPORTS MIERMĪLĪGAI PASAULEI"

Sveicam un lepojamies! 

Starptautiskā Aeronautikas federācijas (FAI - Federation Aeronautique Internationale) un Latvijas Aeroklubu (LAK) izsludinātā vizuālās mākslas konkursa " GAISA SPORTS MIERMĪLĪGAI PASAULEI " Latvijas posms ir noslēdzies. 

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas Interjera dizaina 1.kursa audzēknis Alens Amoliņš ieguvis 3. vietu. Paldies zīmēšanas skolotājai Inesei Andersonei!

Saskaņā ar konkursa Nolikumu, godalgoto vietu darbi tiek nosūtīti uz FAI (Starptautiskā Aeronautikas federācija), lai  turpinātu dalību konkursā nu jau starptautiskā arēnā. 

Informāciiu sagatavoja:
VDMV izglītības metodiķe Ineta Martinsone


22.04.2024. / PROJEKTA NOSAUKUMS: VIDEI DRAUDZĪGS NĀKOTNES UZŅĒMĒJS! 

Projekta numurs: 1-08/20/2024

Projekta mērķis: Veidot jauniešu izpratni par videi draudzīgu rīcību un veicināt līdzdalību caur izglītojošu un praktisku zaļā kursa principu īstenošanu savos skolēnu mācību uzņēmumos.

Projekta īstenošanas periods: 01.03.2024. – 30.04.2025. (14 mēneši)

Projekta programma: Valsts budžeta programma 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana”.

Projekta partneri: Valmieras Attīstības aģentūra ir vienīgais un galvenais projekta partneris un īstenotājs, kas nodrošinās aktivitāšu ieviešanu un rezultātu sasniegšanu. Projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar Valmieras, Limbažu, Smiltenes un Cēsu novadu skolām.

Projektā plānotās aktivitātes:

Sasniedzamie rezultāti:

 

 

Kontaktpersona Valmieras Attīstības aģentūrā: Projekta vadītāja Inna Purmale, e-pasts: inna.purmale@valmierasnovads.lv, T. +371 29459332.

Koordinatore MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā: SMU konsultante Evita Eglīte, e-pasts:evita.eglite@valmiera.edu.lv

19.04.2024. / KOSMOSA NAKTS AIZVADĪTA

12.04. 2024. Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā norisinājās tematiskais pasākums Kosmosa nakts no plkst.17:00-23:00, kurā piedalījās profesionālās ievirzes 3.-7.klašu izglītojamie, pedagogi un vidusskolas brīvprātīgie palīgi. 


Šogad pasākums par Kosmosa tēmu notika tieši kosmonautikas dienā. Bet saturs bija ļoti bagātīgs. Mūsu pasākumā īpašā viese bija Kosmosa izpētes zinātnes centra lektore E.Skore, kura demonstrēja iespaidīgus eksperimentus, izmantojot gaisu, dūmus, uguni, dažādus ķīmiskos sastāvus. Atsaucība un ieinteresētība bija milzīga. Savstarpēji paralēli vēl notika vienpadsmit radošās un izzinošās darbnīcas, kuras vadīja VDMV pedagogi. Audzēkņi uzzināja ko kosmonauti var ēst un ņemt līdzi kosmosā, paši arī degustējot cienastu sk. Ineses un sk.Inetas Kosmisko ēdienu darbnīcā. Tālāk devās uz Visuma fraktāļu darbnīcu, kur sk.Indras vadībā uzzināja par kosmosa fraktāļu atspulgu savās acīs, radot brīnišķīgus gleznojumus. Bet pie sk.Silvijas iepazina puantilisma glezniecības saistību ar kosmosa tēmu. Lai pilnvērtīgi dotos kosmosā tāpat ir vajadzīgas kosmosa ķiveres, kuras tapa pie sk.Daces, un iepazina planētu īpašības pie 2.kursa meitenēm Keisjias, Evelīnas, Līgas un Daces, atbildot un jautājumiem un izveidojot savu planētu galvas rotu. Tālāk pa gaiteņiem bija iespējas atrast savu Zvaigznāju un kā observatorijā to izpētīt kopā ar 2.kursa darbnīcas vadītāju Elīzu. Bet rosīgi viss notika 4.stāvā, kur audzēkņi dzirdēja stāstu par Mazo princi, palīdzēja veidot viņam savas Planētas iedzīvotājus kopā ar sk. Veltu. Un rosīgākā darbnīca turpat 4.stāvā notika sk. Elīzas, Andras un Laines vadībā, kur tapa kosmiskai tēmai atbilstoši "slaimi". Kad nu daudzas darbnīcas pieminētas, īpaši jāatzīmē arī foto portretu darbnīca, kuru vadīja sk. Lāsma un Kitija. Tanī tapa visu dalībnieku "kosmiskie" portreti raķetēs, ķiverēs, ar un bez planētām un zvaigznēm.


Jautrība un aktivitātes darbnīcās ilga līdz 21:30, bet pēc tam visi atgriezās zālē, kur 3., 4.,7.klases bija sagatavojuši Popielas priekšnesumus, ko jau kopā ar bērniem vēroja arī viņu vecāki. Nu un noslēgumā notika pirmā balle, kurā palīdzēja vidusskolēni, meklējot atraktīvu mūziku un izkustoties visiem dejas ritmos.

Atzīmējam un sakām paldies arī mūsu aktīvajiem skolotājiem- foto mirkļu ķērējiem sk. Zigmundam un sk. Rūtai Kristenai, kuru fotomirkļus var skatīt galerijā. Tāpat sakām milzīgu paldies mūsu darbnīcu palīgiem un kosmisko komandu vadītājiem no 1.kursa- Samantai Gabrielai, Amandai, Danielai, Patrīcijai, Keitai, Paulai, Sofijai Elisai, Anetei Zēģelei, no 2.kursa- Keisijai Katei, Līgai Ancei, Evelīnai, Dacei, Elīnai, Santai, Lindai un Sanijai, un no 3.k. Izabellai. 


Paldies skolas vārdā visiem atsaucīgajiem vecākiem, kuri atbalstīja savus bērnus, darināja atbilstošus tērpus, palīdzēja izdomāt Popielu, veda uz un no pasākuma!


Pasākums tapa profesionālās ievirzes skolotāju un direktora vietnieces Ineses Andersones sadarbībā.


Informāciiu sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Inese Andersone

19.04.2024. / INTERJERA UN APĢĒRBU DIZAINA 1. KURSU PĀRGĀJIENS

18. aprīlī Interjera dizaina un Apģērbu dizaina 1. kursu izglītojamie kopā ar audzinātāju Sanitu Bukavu devās 14 kilometru garā ainaviskā pārgājienā gar Abuls upi Brenguļos.

Pārgājiena laikā jauniešiem bija jāpārvar dažādi dabā esoši šķēršļi, nepieciešamības gadījumā to pārvarēšanā iesaistot savus kursa biedrus. Atbalsts tika sniegts gan šķērsojot upi, gan piepalīdzēts, tiekot augstākos kalnos vai no tiem lejā.

Pārgājiena mērķis bija kļūt saliedētākiem, iepazīt vienam otru tuvāk, apzināties savu lomu grupā un prast uzņemties lielāku iniciatīvu. Pirms pasākuma izglītojamie izvēlējās savu atbildības jomu un visa pasākuma laiku par to arī atbildēja. Pārvarot šķēršļus, jaunieši guva apziņu tam, ka, iedvesmojot, atbalstot viens otru, mērķus var sasniegt ātrāk un vieglāk. Tāpat kustība, svaigs gaiss, dabas krāšņums un daudzveidība uzlādēja un nomierināja.

Taka veda gar Abula upes kreiso krastu, mežiem un muižu apbūvēm. Maršruts sākās Brenguļu ciema centrā un vijās gar Abula krastu līdz pat upes ietekai Gaujā, tālāk metot loku pa meža takām un seno muižu teritorijām atpakaļ uz Brenguļiem.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece, audzinātāja Sanita Bukava

15.04.2024./ VDMV 7. KLASES IEPAZĪST KURZEMES MĀKSLAS PĒRLES 

Profesionālās ievirzes 7.a un 7.b klašu audzēkņi kopā ar klases audzinātāju Daci Brizausku 13.aprīlī apceļoja Kurzemes ievērojamās vietas - Saldu un Jaunpili. Saldū jaunieši iepazinās ar Jaņa Rozentāla dzīvi un daiļradi, Sv. Jāņa baznīcu ar vides objektiem - skulptūrām , kas atveidotas pēc Jaņa Rozentāla 1894.gadā tapušās gleznas "No baznīcas". Jaunpils pilī izglītojamie izzināja viduslaiku dzīvi.

Informāciju sagatavoja:

Skolotāja, 7.klašu audzinātāja Dace Brizauska

12.04.2024. / VDMV IZGLĪTOJAMIE IZSTRĀDĀ VIZUĀLO IDENTITĀTI VALMIERAS PILSĒTAS SVĒTKIEM


Grafikas dizaina 3. kursa izglītojamiem šajā semestrī bija lieliska iespēja izstrādāt konceptu ideju pieteikumus Valmieras pašvaldībai priekš šā gada pilsētas svētku vizuālās identitātes par godu Jāņa Daļiņa gadadienai.


12.aprīlī tika aizvadīts viens no pēdējiem posmiem, kur jaunieši prezentēja savas idejas tālākai elementu izvirzīšanai uz realizāciju un izmantošanu Pilsētas svētkos.


Šī sadarbība veido izpratni audzēkņiem par to, kā veidojas apjomīga projekta īstenošana un tā nianses, balstoties uz jau esošo Valmieras pilsētas tēlu.


Informāciju sagatavoja:

Grafikas dizaina nodaļas vadītāja, skolotāja Rūta Kristena Bukava

11.04.2024. VDMV IZGLĪTOJAMIE KOPĀ AR NORVĒĢU JAUNIEŠIEM STRĀDĀ PIE VIDZEMES KĀ TŪRISMA GALAMĒRĶA REKLAMĒŠANAS

No šī gada 3. līdz 5. aprīlim, Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Entrepreneurship in Vidzeme” ietvaros, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā viesojās audzēkņi un skolotāji no Norvēģijas Elverum reģiona. Trīs dienu garumā VDMV Grafikas dizaina nodaļas 1. kursa audzēkņi un Elverum vidusskolas audzēkņi sadarbojās, lai veidotu vizuālo materiālu (suvenīru) idejas, lai parādītu Vidzemi kā tūrisma galamērķi Norvēģijas mērķa grupai. Projekta mērķis bija organizēt apmaiņas vizīti, lai veicinātu izpratni par grafisko dizainu no tūrisma mārketinga perspektīvas un stiprinātu starptautisko sadarbību starp Norvēģiju un Latviju. Darbnīcu plānošanā un realizēšanā piedalījās VDMV skolotāja Kristīne Zemļicka-Brālēna un Koprades darbnīca “DARE”.


Pasākuma ievadā lekciju par tūrisma mārketingu sniedza Dr.Geogr., Vidzemes Augstskolas Asociētais profesors Andris Klepers, projekta dalībniekus iepazīstinot ar abu valstu tūrisma darbību un aicinot iedziļināties kopīgajā un atšķirīgajā. Projekta laikā grupu darbā tika izstrādātas idejas trīs veidu suvenīriem -  T-krekliem un auduma maisiņiem, krūzēm un krūžu palikņiem. Katra grupa veidoja suvenīrus par pamatu ņemot tādas tēmas kā ēdiena kultūra, pilsētas un pārgājieni Vidzemē. Izstrādātās idejas realizējot, jaunieši apguva sietspiedes, termodrukas un lāzergriešanas tehnikas. Pēc suvenīru izstrādes jauniešiem bija iespēja izveidot produktu fotogrāfijas pie fotogrāfes Anetes Rudmiezes Koprades mājā Skola6, Cēsīs.


Projekta gaitā, ne tikai tika izstrādātas suvenīru idejas un to realizācija, bet arī tika veicināta ideju apmaiņa un radošas diskusijas starp skolēniem no abām valstīm. Dalībnieki dalījās savās kultūrās, tradīcijās un izpratnē par dizainu, tādējādi iegūstot dziļāku izpratni par citu valstu uzskatiem. Sadarbība ne tikai veicināja izpratni par grafisko dizainu un tūrisma mārketingu, bet arī stiprināja starptautisko sadarbību starp Latviju un Norvēģiju. Rezultātā abu skolu jaunieši ieguva vērtīgu pieredzi un savstarpējo sapratni, kas palīdzēs turpmākajās sadarbības iniciatīvās.


Paldies par pasākuma organizēšanu Vidzemes plānošanas reģionam.

Paldies par dalību Grafikas nodaļas 1.kursam, skolotājām Kristīnei Zemļickai-Brālēnai un Kitijai Vāpai, Koprades darbnīcai DARE, Koprades mājai Skola6 un lektoram Andrim Kleperam.

Informāciju sagatavoja:

VDMV projektu vadītāja  Andra Gloka

11.04.2024. VDMV IZGLĪTOJAMIE TIEKAS AR SPECIĀLISTIEM, KAS PIEDALĪJUŠIES VALMIERAS PILS KULTŪRVIDES CENTRA IZVEIDĒ

10. aprīlī Interjera dizaina programmas 1., 2. un 3. kursu izglītojamie kopā ar skolotājām Ilzi Melnalksni-Puriņu, Ingu Garnieri un Vizmu Auzenbergu-Kalniņu aizvadīja karjeras izglītības pasākumu Valmieras pils kultūrpils centrā, Valmierā.

Valmieras pils kultūrvides centrs ar jauno ekspozīciju de Woldemer ir ieguvis 1.vietu

konkursā Latvijas Būvniecības Gada balva 2023 nominācijā Jauna sabiedriska būve.

Atsaucoties biedrības "Building Design and Construction council" piedāvājumam, skolas izglītojamiem bija iespēja tikties ar speciālistiem – arhitektiem, būvniekiem, restauratoriem, kas organizēja un vadīja un piedalījās muzeja būvdarbos.


Pēc muzeja apmeklējuma jaunieši apskatīja  ceļojošo izstādi pilsētvidē “Arhitektūra. Inženierija. Formu spēks,” kas iepazīstina ar labākajiem objektiem, izceļot to formu, stilistiku un nozīmi sabiedrības labklājības veicināšanā.

 

Informāciju sagatavoja:

VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

10.04.2024. / ATSKATS UZ ĒNU DIENU VALMIERAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLĀ 

Jau otro gadu ēnot devās visi Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas izglītojamie, izņemot divu nodaļu skolēnus, kuri šajā dienā piedalījās citos projektos. 

Ēnot devās apmēram simts mūsu skolas jaunieši. Kā Ēnu vakances tika izvēlētas pārsteidzoši dažādas profesijas. Lūk, daži īsi fragmenti no pašu ēnotāju atziņām un vērojumiem.


Šie ir tikai nelieli fragmenti no jauniešu secinājumiem un vērojumiem. Liels paldies visiem atsaucīgajiem, “šausmīgi jaukajiem” (ēnotāja citāts) Ēnu vakanču devējiem!

Arī Ēnu devēji tika aicināti uzrakstīt savas atsauksmes par mūsu skolas ēnotājiem. Lūk, pavisam nedaudzas no tām –

Aptaujas anketā jaunieši atzina, ka Ēnu diena ir vērtīga pieredze un to vērts turpināt kā skolas tradīciju.                                                                               

                                                                                       Informāciju sagatavoja un Ēnu dienas atsauksmju anketās ielūkojās

VDMV karjeras konsultante Ineta Īvāna

10.04.2024. / PRIEKŠUZŅEMŠANA VALMIERAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLĀ 

No 8.aprīļa līdz 21.aprīlim Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā norisināsies priekšuzņemšana.

 

Piedalīšanās priekšuzņemšanā sniedz priekšrocības stājoties skolā vienādu mācību rezultātu gadījumā, kā arī izpildītais un iesniegtais mājasdarbs būs jau nopelnītā pirmā atzīme mācību priekšmetā “Kompozīcija”.

 

PRIEKŠUZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

 

MĀJASDARBS

Grafisks darbs ar melnām vai pelēkām līnijām vai/un laukumiem uz balta papīra (divas A4 lapas). Izmanto rapidogrāfu, marķieri, flomasteru, vai melnu pildspalvu! Var strādāt ar vienu no instrumentiem, var arī kombinēt, ja tas nepieciešams iecerei. 

 

Darba tēma: MIERS un NEMIERS

 

Darba saturs: Uz pirmās lapas, kā parādīts attēlā, jāuzzīmē divi abstrakti zīmējumi,  kas ar līniju/laukumu palīdzību attēlo doto tēmu.  Būtu jāizveidojas spilgtam  kontrastam (lielai atšķirībai) starp abām kompozīcijām. Uz otrās lapas jāzīmē viena kompozīcija, kurā abi kontrastējošie jēdzieni satiekas, sajaucas, saskaras, saplūst vienotā kompozīcijā. Var lietot tos pašus izteiksmes līdzekļus, ko lietojāt pirmajā darbā, var radīt pavisam citas kontrastējošās līnijas/formas. Galvenais, ka joprojām kompozīcijā “piedalās” miers un nemiers.

 

Iesūtītos darbus noteikti saglabā, jo vēlāk tie būs jāatrāda klātienē.

 

Šogad VDMV pēc pamatskolas absolvēšanas piedāvā apgūt piecas vidējās profesionālās izglītības programmas:

 

Mācību ilgums skolā ir 4 gadi. Vairāk par profesionālās vidējās izglītības programmām uzzini ŠEIT.

 

Līdztekus vidējās izglītības un kvalifikācijas iegūšanai dizaina un mākslas nozarē, VDMV audzēkņiem ir iespēja mācīties vai iziet prakses Erasmus+ projektu ietvaros, regulāri apmeklēt dažādas mākslinieku meistarklases, darboties studentu pašpārvaldē un Eko padomē, kā arī saņemt ikmēneša stipendiju un dzīvot labiekārtotā dienesta viesnīcā.

 

VDMV ir akreditēta pašvaldības mākslas un dizaina izglītības iestāde, kas īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmas. Skolas programmas un metodikas ir tradīcijās balstītas un mijas ar mūsdienu jauninājumiem un tehnoloģijām. VDMV vērtības ir izcilība, profesionālisms, tolerance, radoša pašiniciatīva un iekļaujoša vide.

 

Dokumentu iesniegšana un pieteikšanās mācībām norisināsies no 25. jūnija līdz 1. jūlijam. Konkursa kārtībā tiks izvērtēti pieteikumi un attiecīgi uzņemti izglītojamie izglītības programmās. Uzņemšanas kārtība pieejama ŠEIT.


Informāciju sagatavoja:

VDMV direktora vietniece Mairita Šperliņa-Priedīte

05.04.2024. / 3. VIETA VALSTS KONKURSĀ

26. un 27. martā MIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā norisinājās Valsts konkursa 2. kārta Latvijas profesionālās vidējās izglītības mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem. Jaunieši no kopumā 11 izglītības iestādēm darbojās šī gada konkursa tēmas “Zīmējums” ietvarā.

Konkursa pirmajā kārtā jaunieši īstenoja radošo projektu “Manai profesijai raksturīgas lietas un dāvana manas profesijas kolēģim” zīmējuma tehnikā. Labāko darbu autori, tostarp 4 Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas (VDMV) izglītojamie - Krista Kristīne Saktiņa,  Una Salmiņa, Gustavs Paeglis, Egīls Krūmiņš, tikās konkursa otrajā kārtā Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, kur uzdevuma “Produkts un iepakojums” ietvaros zīmēja izvēlēto augli vai dārzeni, tā iepakojumu un veidoja grafikas dizainu uz iepakojuma. Uzsverot ilgtspējas koncepta nozīmi, konkursā tika izmantoti pārstrādājami un dabai nekaitīgi materiāli.

Konkursa otrajā kārtā 3. vietu ieguva VDMV Audiovizuālās komunikācijas dizaina programmas 3. kursa izglītojamā Una Salmiņa (pedagogs – Laura Elīna Egle).

Sveicam ar panākumiem!

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

28.03.2024. / VDMV PROFESIONĀLĀS IEVIRZES TRADICIONĀLAIS TEMATISKAIS PASĀKUMS "KOSMOSA NAKTS" NOTIKS 12. APRĪLĪ 

Aicinām profesionālās ievirzes 3.-7.klašu skolēnus šopavasar piedalīties pasākumā, un aizraujošā darbnīcu un uzdevumu virknē iepazīt tēmu par kosmosu gan no zinātniskā, gan mākslinieciskā skatījuma.

Pieteikšanās pie klašu audzinātājiem! Katra klašu grupa aicināta sagatavot arī atbilstošu Popielas priekšnesumu.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece audzināšanas darbā Inese Andersone

28.03.2024. / VALMIERAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA SAŅEM ERASMUS+ AKREDITĀCIJU PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS JOMĀ

Ar lepnumu paziņojam, ka Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola ir ieguvusi Erasmus akreditāciju (akreditācijas kods: 2023-1-LV01-KA120-VET-000188351) periodā no 2024. līdz 2027. gadam. Akreditācija ir nozīmīgs solis uz priekšu mūsu attīstībā, jo tā nodrošina plašas iespējas gan mūsu audzēkņiem, gan pedagogiem piedzīvot jaunas dizaina jomas perspektīvas un iegūt starptautisku pieredzi. Erasmus akreditācija paplašina iespējas doties mobilitātēs, piedaloties apmaiņas programmās un projektos ar citām Eiropas valstīm, attīstot valodu prasmes un iemācoties darboties starptautiskā vidē. Akreditācijas iegūšana garantē vienkāršotāku sistēmu atbalsta saņemšanai un sniedz iespēju mobilitātēs doties neierobežotam dalībnieku skaitam, izvērtējot izglītības iestādes kapacitāti. Pieejamo mobilitāšu skaits veicinās  pedagogu profesionālo pilnveidi un nodrošinās Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņiem augstvērtīgu izglītību un sagatavotu viņus nākotnes izaicinājumiem dizaina un mākslas jomā. Saņemot akreditāciju, ir jāievēro sekojoši nosacījumi: 1. Īstenošanas gaitā tiek veikta akreditācijas uzraudzība un Erasmus plāna, kas ir akreditācijas pieteikuma daļa, aktualizēšana. 2. Akreditācijas piešķiršana vēl nenozīmē tiešu vai garantētu finansējumu, kā arī nenosaka pienākumu iesniegt pieteikumu finansējuma saņemšanai katru gadu. 3. Ja akreditēta organizācija nepieprasa finansējumu trīs gadus, akreditāciju var atcelt.

Erasmus akreditācija ne tikai sniedz iespēju izglītības iestādēm vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam mobilitātes projektiem, bet arī apliecina organizācijas plānu īstenot augstas kvalitātes mobilitāti kā organizācijas attīstības pasākumu kopuma sastāvdaļu, kā arī tā ir paredzēta, lai rosinātu organizācijas stratēģiski plānot mobilitāti organizācijas attīstības veicināšanai. 

Informāciju sagatavoja:
projektu vadītāja Andra Gloka

27.03.2024. / KVALIFIKĀCIJAS DARBU PROJEKTI VEIKSMĪGI AIZSTĀVĒTI VĒRTĒŠANAS KOMISIJAI

Šā gada 25. martā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā norisinājās Kvalifikācijas eksāmenu 1. daļa. Interjera, Reklāmas un Apģērba dizaina programmu 4. kursu izglītojamie vērtēšanas komisijai prezentēja savu līdz šim paveikto.

Interjera dizaina programmas 11 izglītojamie kopā ar darbu vadītājām Ilzi Melnalksni-Puriņu, Ingu Garnieri un Vizmu Auzenbergu-Kalniņu interjera dizaina risinājumus izstrādā VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” un valsts aizsargājamam kultūras piemineklim “Ruckas muiža”. Ņemot vērā abu ēku specifiku, darbs ir gana izaicinošs, bet līdz šim ļoti labi un teicami realizēts. 

Reklāmas dizaina programmas 7 izglītojamie (vadītāja – Agnese Ieva Tīrone) paši pēc savām vēlmēm atraduši, uzrunājuši un darba ietvaros joprojām sadarbojas ar dažādiem uzņēmumiem un māksliniekiem, lai veidotu grafisko identitāti, izstrādātu etiķetes un citus vizuālos materiālus, kas kalpotu gan atpazīstamības veicināšanai, gan jaunu tirgus nišu iekarošanai. 

Savukārt Apģērbu dizaina programmas divas izglītojamās prezentēja savas ieceres par topošajām apģērbu kolekcijām – “SKETZA” un “VEST-FAL” un komisijas pārstāvjiem demonstrēja apģērbu pirmparaugus. Arī šogad jaunietes, darbu vadītājas Ingas Bergas Bīriņas mudinātas, nav baidījušās riskēt, pētot materiālus un cenšoties radīt ko pavisam jaunu.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

22.03.2024. / NOSLĒGUSIES VALSTS KONKURSA 1. KĀRTA MĀKSLAS UN DIZAINA VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU IZGLĪTOJAMIEM

Kā ik gadu, arī šogad mūsu skolas izglītojamie izstrādāja darbus Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētā valsts konkursa ietvaros.  Šā gada konkursa tēma ir “Zīmējums”. Konkursa nolikums paredzēja izglītojamiem izstrādāt grafisku projektu “Manai profesijai raksturīgas lietas un dāvana manas profesijas kolēģim”. Uzdevums ietvēra piecu lietu uzskicēšanu, kas raksturīgas izglītojamā izvēlētajai profesijai, dāvanas iesaiņojumu vienai no iepriekš veidotajām skicēm, lietu un dāvanu iesaiņojumu vizualizāciju, kā arī abpusēji skatāmu kartiņu ar sveicienu.

Šoreiz, ņemot vērā, mācību priekšmetus, kurus apgūst kursi, konkursa 1. kārtas darbus izstrādāja Grafikas dizaina un Audiovizuālās komunikācijas dizaina 3. kursu izglītojamie.

Pateicamies iesaistītajiem pedagogiem – Agnesei Ievai Tīronei, Lainei Uzulēnai, Gijai Karānei, Laurai Elīna Eglei par atbalsta sniegšanu jauniešiem un lielisku savstarpējo sadarbību dažādu mācību priekšmetu ietvaros, lai darbi varētu tikt realizēti!

Žūrijas komisijai izvērtējot darbus, tika nolemts, ka valsts konkursa 2. kārtai tālāk tiks virzīti Grafikas dizaina 3. kursa izglītojamie – Gustavs Paegle un Egīls Krūmiņš (skolotāja Agnese Ieva Tīrone) un Audiovizuālās komunikācijas dizaina 3. kursa izglītojamie Krista Kristīne Saktiņa un Una Salmiņa (skolotāja Laura Elīna Egle).

Turam īkšķus 26. un 27. martā, kad MIKC “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā” noritēs konkursa 2. kārta.

Informāciju sagatavoja:
Direktora vietniece Sanita Bukava

22.03.2024. / 18. UN 19. MARTĀ VDMV NORISINĀJĀS PĒDĒJĀS DIVAS LEKCIJAS SEMIMĀRU CIKLĀ "MĀKSLA TIEKAS AR..." LEKCIJAS 

Pirmdien, 18. martā, VDMV viesojās apģērbu dizainere un zīmolu “Baiba Ladiga” un “Kobayashi” radītāja Baiba Ladiga. Pasākuma pirmajā daļā lektore iepazīstināja ar sevi, savu veikumu apģērbu dizaina jomā. B. Ladiga dalījās ar pieredzi gan Latvijas, gan citu valstu modes nedēļās, kā arī skaidroja savu apģērbu kolekciju iedvesmas avotus. Savās kolekcijās un aksesuāros, kas paredzēti gan ikdienas valkāšanai, gan konceptuālām izpausmēm, Baiba izmanto gan Āzijas kultūras, gan Latvijas dabas elementus. Šajās kolekcijās izcelti arhitektoniski silueti un ģeometriskas apdrukas, kas raksturīgas Āzijas mantojumam un Latvijas ainavai. Svarīga detaļa lektores darbā, kā tas ir minēts lekcijas nosaukumā, ir apģērbu ilgtspējība un “nulles atlikuma” apģērbu veidošana. Darbnīcas laikā lektore dalībniekus iepazīstināja ar origami mākslu, aicinot izveidot savus dizainus un izmēģināt savu roku “nulles atlikuma” apģērbu radīšanai, izmantojot origami principus.


Savukārt, otrdien, 19. martā, VDMV viesojās skaņu mākslinieks Artūrs Punte, daloties ar pieredzi skaņu dizaina jomā un iepazīstinot lekcijas dalībniekus ar savu mākslas darbu konceptuālajām idejām, tehniskajiem risinājumiem un dalību mākslas festivālos. Lekcijas otrajā daļā lektors vadīja unikālu radošo darbnīcu, kur katram dalībniekam, ar sava mobilā telefona palīdzību, bija jāpiedalās “Frekvenču korī”, sekojot līdzi lektora norādījumiem par nepieciešamās frekvences uzslēgšanu, kopā radot neparastu skaņdarbu.


Pasākumi tika realizēti pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda finansētajam projektam “Izglītojošs radošo aktivitāšu cikls “Māksla tiekas ar…”” un pašvaldības līdzfinansējumam. Lekcijas un darbnīcas tika organizētas piecās daļās. Šī projekta mērķis bija sniegt iespēju Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pedagogiem, audzēkņiem un citu mākslas skolu viesiem gūt ieskatu no tās jomas pārstāvja, kuru viņi ir izvēlējušies par savu profesionālo virzienu. Sadarbībā ar nozares profesionāļiem, projekta mērķis bija veicināt izcilību un profesionalitāti mākslas un dizaina izglītībā visās izglītības programmās. 

Pateicamies par dalību visiem lekciju apmeklētājiem!

Informāciju sagatavoja:
projektu vadītāja Andra Gloka

21.03.2024. / APRĪLĪ NORISINĀSIES VALMIERAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLAS UN VALMIERAS GAUJAS KRASTA VIDUSSKOLAS - ATTĪSTĪBAS CENTRA PROJEKTS


"Dažādības māksla" ir iedvesmojošs projekts, kas pulcē kopā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas un Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra audzēkņus, ar mērķi veicināt savstarpēju sapratni un radošu sadarbību. Šīs radošās darbnīcas tiks organizētas, lai radītu stimulējošu vidi mākslas izpratnei un attīstībai, nodrošinot iespēju abu skolu audzēkņiem kopā piedalīties radošajās aktivitātēs. Šajā projektā piedaloties, VGV audzēkņi ne tikai iegūs iespēju izmēģināt savas mākslinieciskās prasmes, bet arī uzklausīs un apgūs VDMV audzēkņu pieredzi un idejas, lai radītu izteiksmīgus mākslas darbus. Projekta mērķis ir attīstīt mākslinieciskās spējas un veicināt sociālo integrāciju un izpratni par dažādību. 


Projekts Nr.ESC30-SOL-281AE3F5  "Radošās darbnīcas "Dažādības māksla"" tiek realizēts pateicoties "Eiropas solidaritātes korpusa" piešķirtajam finansējumam. 


Informāciju sagatavoja:
projektu vadītāja Andra Gloka

18.03.2024. /  IZSTĀDE MUZEJĀ

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņi no 2.kursa Grafikas un Audiovizuālās komunikācijas nodaļas 5.martā apmeklēja Jāņa Roberta Jansona izstādi Valmieras muzeja izstāžu zālē.

Audzinātāja Inese Andersone ievadā pastāstīja par mākslinieku un viņa ieguldījumu mūsu skolas dibināšanā. Kā arī novēlēja visiem gūt prieku un pasmaidīt, aplūkojot mākslinieka darbus. Kā izstādes sākumā runājām- izrādās, ka Jānis Roberts Jansons ir bijis ne tikai I.Andersones skolotājs, bet arī tagadējā Grafikas nodaļas audzēkņa Raivja skolotājs Mazsalacas mākslas skolā. Visus tiešām pārsteidza un iepriecināja mākslinieka plašā izstāde un tajā skatāmā tehniku daudzveidība. Vairāki skatoties šo izstādi izsaucās- Cik interesanti! Cik radoši un cik mīlīgi! Man patīk! Prieks, ka mākslinieks spēj uzrunāt dažādas paaudzes un sniegt vēstījumu ar humoru par sasāpējušiem politikas vai dzīves  jautājumiem!

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece audzināšanas darbā Inese Andersone

15.03.2024. / VDMV ATVĒRTO DURVJU DIENĀS SKOLĒNIEM LIELA INTERESE PAR DIZAINA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀM

11. un 12. martā MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā norisinājās Atvērto durvju dienas, kuras apmeklēja ap 70 interesentu. Šogad vislielāko interesi guva Interjera dizaina un Grafikas dizaina izglītības programmas.

Skolēni piedalījās profesionālo mācību priekšmetu stundās savā izvēlētajā mācību programmā – interjera, grafikas, audiovizuālās komunikācijas vai apģērbu dizaina.

Jaunieši apmeklēja tādas mācību stundas kā Kompozīcija, Grafikas dizaina paņēmienu lietošana, Foto un video tehnoloģiju lietošana komunikācijas zinātnē, Iepakojuma grafikas dizaina veidošana, Gleznošana, Zīmēšana, Dizaina procesi.

Tāpat ikvienam interesentam bija iespēja doties ekskursijā pa skolu, kur skolas pārstāve iepazīstināja ar klasēm, skolotājiem, jauniešiem un atbildēja uz daudz jo daudz jautājumiem.

Plašāku informāciju par VDMV piedāvātajām izglītības programmām varēja gūt Informācijas centrā, kur bija aplūkojami arī izglītojamo mācību procesa vai kvalifikācijas darbu izstrādes ietvaros realizētie darbi.

Atvērto durvju dienas apmeklēja jaunieši un viņu ģimenes ne tikai no Valmieras, ciemiņi bija arī no Siguldas, Smiltenes, Cēsīm, Limbažiem, Valkas, Kocēniem, Staiceles, Alojas, Trikātas.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

15.03.2024. / AR VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA ATBALSTU TIKS PILNVEIDOTA DIVU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU MATERIĀLTEHNISKĀ BĀZE

MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola ir saņēmusi Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu mērķprogrammā "Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" 3995 EUR apmērā. Līdzfinansējums iegūts arī mērķprogrammā “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” 3550 EUR apmērā.

Iegūtais līdzfinansējums tiks izmantots Profesionālās vidējās izglītības programmas “Apģērbu dizains” materiāltehniskās bāzes pilnveidošanā ar mērķi modernizēt Apģērbu dizaina nodaļas darbnīcu un sekmētu izglītojamo interesi par apgūstamo profesiju, uzlabotu izglītības kvalitāti, paaugstinātu absolventu konkurētspēju darba tirgū, kā arī pavērtu plašāku iespēju pieaugušo apmācībai - profesionālās kompetences pilnveidošanai. Savukārt Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” materiāltehniskās bāzes pilnveidošanas mērķis ir attīstīt izglītības programmu, piedāvājot audzēkņiem iespēju praktiski apgūt dažādu materiālu apstrādi un veidošanu, veicot reālas darbības un projektus. VKKF atbalsts projektu īstenošanai ļaus audzēkņiem un pedagogiem apgūt jaunas zināšanas jauniegūto iekārtu izmantošanā un veicinās daudzveidīgāku un inovatīvāku izglītības programmu apguvi. 

Informāciju sagatavoja:
projektu vadītāja Andra Gloka

12.03.2024. / VALMIERAS INTEGRĒTAJĀ BIBLIOTĒKĀ BŪS SKATĀMA VALMIERAS BĒRNU MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKŅU DARBU IZSTĀDE


No 13. marta līdz 1. jūnijam Valmieras Integrētās bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļā būs skatāma izstāde “Prieka frekvence”.

Izstādē būs aplūkojami MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas bērnu mākslas skolas 6. klašu audzēkņu zīmējumi, kas tapuši, iedvesmojoties no Latviešu laikmetīgās mākslinieces Elitas Patmalnieces un Pop art stila. Audzēkņi kopā ar skolotājām – Silviju Melnūdri un Lāsmu Lopatko radījuši izteiksmīgas ilustrācijas, paužot savu individuālo redzējumu un sajūtas, cerot iedvesmot ikvienu izstādes apmeklētāju.

Aicinām visus interesentus aplūkot krāšņo darbu ekspozīciju!

Informāciju sagatavoja:

VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

12.03.2024. / VDMV 4. KURSA IZGLĪTOJAMIE IEPAZĪST MULTIMEDIJU UN GRAFIKAS DIZAINA SFĒRAS BARSELONĀ

No 19. februāra līdz 1. martam VDMV Multimediju dizaina un Reklāmas dizaina nodaļu 4. kursu audzēkņi piedalījās Erasmus+ projektā "Development of the New Sustainable Competences and Knowledge in the Design and Art Sector" Barselonā, sadarbojoties ar organizāciju “Sagitter Training”.


Šī pieredze bija pilna ar iespaidiem un radošiem uzdevumiem. Audzēkņiem bija iespēja iepazīt gan multimediju, gan grafikas dizaina dažādās sfēras. Galvenais uzdevums bija attēlot atpazīstamu filmu ainas, sadarbojoties ar Barselonas filmu režisoru Nacho Gomez. Dalībnieki aktīvi piedalījās visos procesa posmos - sākot no režisēšanas un kameru novietošanas līdz skaņas ierakstīšanai un aktierspēlei. Darbnīcas laikā audzēkņiem bija unikāla iespēja iepazīties ar darbu filmu industrijā, ne tikai praktiski piedaloties, bet arī iegūstot teorētiskas zināšanas no profesionāļiem.


Mobilitātes dalībnieki strādāja arī kopā ar lietotnes FENLES veidotāju Pablo Aldana Caballero. Viņa izveidotā aplikācija nodrošina iespēju iegūt informāciju par Barselonā notiekošajiem pasākumiem, koncertiem, teātri, kā arī pieejamo restorānu izvēli. Sadarbībā ar lietotnes FENLES veidotāju, audzēkņi nelielās grupās veica trīs uzdevumus: Lietotnes lietotāju interfeisa un lietotāju pieredzes (UI/UX) analīzi, radot priekšlikumus un piemērus veicamajām izmaiņām. Plānoja un radīja sociālo tīklu satura plānu tuvākajām nedēļām, kā arī apkopoja lietotnes vizuālās identitātes elementus pārskatāmā bibliotēkā. Plānoja un radīja lietotnes reklāmas rullīti izmantošanai sociālajos tīklos.


Prakses laikā mūsu audzēkņi ne tikai paplašināja savas digitālās prasmes, bet arī iemācījās strādāt efektīvi kā daļa no radošas un inovatīvas komandas. Šī pieredze atspoguļoja Erasmus+ projekta mērķi - attīstīt jaunas, ilgtspējīgas kompetences un zināšanas dizaina un mākslas jomā.


Projekts nr. 2022-1-LV01-KA122-VET-000074648 tika realizēts pateicoties Erasmus+ programmas aktivitātei nr. KA122-VET "Īstermiņa mobilitātes projekti izglītības apguvējiem un personālam".


Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja Andra Gloka

01.03.2024. /  VIDZEMES REĢIONA MĀKSLAS SKOLAS AICINĀTAS PIEDALĪTIES KONKURSĀ "KĀRĻA SKALBES PASAKU ILUSTRĀCIJAS"

MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (VDMV) sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību izsludina zīmēšanas konkursu “Kārļa Skalbes pasaku ilustrācijas”, kurā aicināti piedalīties Vidzemes reģiona Mākslas skolu izglītojamie.

Konkurss norisināsies klātienē VDMV, Purva ielā 12, Valmierā 10. maijā no plkst. 10:00 līdz 16:00.

Konkurss ietvers ilustrācijas izveidi izlozētajai K.Skalbes pasakai, kā arī idejas apraksta izveidi, paužot savu personisko attieksmi pret K.Skalbes pasakā paustajām vērtībām un īsi komentējot sava zīmējuma ideju.

Laikā, kad taps konkursa darbi, pedagogiem būs iespēja strādāt radošā darbnīcā, iepazīties ar skolu un apmeklēt Valmieras muzeja patstāvīgo ekspozīciju “de Woldemer”.

Konkursa mērķi ir rosināt bērnu un jauniešu mākslinieciskās izpausmes, attīstīt iztēli, radošo domāšanu un idejas vizualizēšanas prasmes, zīmējot dažādās tehnikās, kā arī veicināt interesi par Kārļa Skalbes daiļradi, viņa atveidotajiem pasaku varoņiem, savstarpējām attiecībām, noskaņu un vidi.

Šāda konkursa tēma izvēlēta, godinot latviešu rakstnieku un dzejnieku Kārli Skalbi, kurš šogad svinētu savu 145.dzimšanas dienu. Skalbes radītie darbi ir pazīstami un mīlēti gan mazo lasītāju, gan pieaugušo lasītāju vidū. Pazīstamākie no tiem – “Kaķīša dzirnaviņas”, “Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties”, “Pasaka par vērdiņu” u.c. Savukārt Kārļa Skalbes pasaku krājums “Ziemas pasakas” ir iekļauts Latvijas kultūras kanonā.

Konkursa nolikums pieejams šeit.

Konkursa pieteikuma veidlapa pieejama šeit.

Informāciju sagatavoja:

VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

01.03.2024. / AICINĀM UZ BAIBAS LADIGAS LEKCIJU "ILGSTPĒJĪGS MODES DIZAINS UN DOMĀŠANA"

Šī gada 18. martā no plkst. 13:00 līdz aptuveni 17:00 Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā norisināsies lekcija un radošā darbnīca “Ilgtspējīgs modes dizains un domāšana”. 


Ceturtajā cikla lekcijā par lektori ir uzaicināta modes dizainere un zīmola “Baiba Ladiga” radītāja Baiba Ladiga, kas dalīsies ar savu pieredzi apģērbu dizainā un modes biznesā, lai iedvesmotu profesionālās vidējās izglītības programmas “Apģērbu dizains” pedagogus, audzēkņus un citus interesentus, un atbildētu uz lekcijas dalībnieku jautājumiem par darbu jomā. Dizainere Baiba Ladiga savā dizaina procesā uzsver ilgtspējības nozīmi un cenšas radīt apģērbus, kas ir draudzīgi gan dabai, gan cilvēka ķermenim. Dizainere strādā ar dabīgiem materiāliem, īpašu uzmanību pievērš materiāla kvalitātei un ievēro zero–waste modes principus. Pēc lekcijas teorētiskās daļas tiek plānota arī praktiskā daļa, kur būs iespēja radīt nulles atlikuma dizaina objektus, strādāt ar papīru un līdzīgiem ilgtspējīgiem materiāliem, lai neradītu atkritumus.


Lekcija un darbnīca tiek organizēta bez dalības maksas, dalībnieki pēc pasākuma norises saņems pedagogu profesionālās kompetences pilnveides apliecības.


Pasākums tiek realizēts pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda finansētajam projektam “Izglītojošs radošo aktivitāšu cikls "Māksla tiekas ar..."”, lekcija un darbnīca tiek organizēta kā trešā no cikla daļām. Šī projekta mērķis ir sniegt iespēju Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pedagogiem, audzēkņiem un citu mākslas skolu viesiem gūt ieskatu no tās jomas pārstāvja, kuru viņi ir izvēlējušies par savu profesionālo virzienu. Sadarbībā ar nozares profesionāļiem, projekta mērķis ir veicināt izcilību un profesionalitāti mākslas un dizaina izglītībā visās izglītības programmās. Pasākums Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā ir atvērts apģērbu dizaina nodaļas pedagogiem, audzēkņiem un citiem interesentiem no Vidzemes mākslas skolām.


Pieteikšanās semināram šeit.

Informāciju sagatavoja:

VDMV projektu vadītāja Andra Gloka

01.03.2024. AICINĀM PIETEIKTIES UZ ARTŪRA PUNTES LEKCIJU "FREKVENČU KORIS"

Šī gada 19. martā no plkst. 13:00 līdz aptuveni 17:00 Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā norisināsies lekcija un radošā darbnīca “Frekvenču koris”. Lekciju vadīs Artūrs Punte, mediju mākslinieks, viens no apvienības “Orbīta” (1999) dibinātājiem un jaunā projekta “Strenču sonifikācijas stacija” kurators.


Četru stundu garās darbnīcas mērķis ir dod īsu ieskatu laikmetīgās skaņu mākslas praksē, vēsturē un idejās, apzināties skaņu kā mediju un, visiem dalībniekiem iesaistoties, radīt un iemūžināt pārsteidzošu skaņu mākslas darbu – performanci “Frekvenču koris”.


Darbnīca ir iedalāma vairākos posmos:


Visas darbnīcas laikā būs iespējams uzdot jautājumus, bet tās praktiskajā daļā – piedāvāt arī savus radošos risinājumus. Pārtraukums arī būs.

Visi dalībnieki aicināti kārtīgi uzlādēt un paņemt līdzi savus viedtālruņus, kā arī lādētājus un/vai ārējos akumulatorus; parūpēties lai viedirīcēs būtu daži megabaiti brīvas atmiņas, jo intensīvi darbosimies ar šo universālo mediju mākslas instrumentu, kas mums vienmēr ir pa rokai.


Lekcija un darbnīca tiek organizēta bez dalības maksas, dalībnieki pēc pasākuma norises saņems pedagogu profesionālās kompetences pilnveides apliecības.


Pasākums tiek realizēts pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda finansētajam projektam “Izglītojošs radošo aktivitāšu cikls "Māksla tiekas ar..."”, lekcija un darbnīca tiek organizēta kā trešā no cikla daļām. Šī projekta mērķis ir sniegt iespēju Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pedagogiem, audzēkņiem un citu mākslas skolu viesiem gūt ieskatu no tās jomas pārstāvja, kuru viņi ir izvēlējušies par savu profesionālo virzienu. Sadarbībā ar nozares profesionāļiem, projekta mērķis ir veicināt izcilību un profesionalitāti mākslas un dizaina izglītībā visās izglītības programmās. Pasākums Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā ir atvērts audiovizuālās komunikācijas dizaina nodaļas pedagogiem, audzēkņiem un citiem interesentiem no Vidzemes mākslas skolām.


Pieteikšanās saite.

Informāciju sagatavoja:
VDMV projektu vadītāja Andra Gloka

Edit Workshop IED Latvia Nacho G.mp4

29.02.2024. / VDMV IZGLĪTOJAMIE BARSELONĀ VEIDO PAZĪSTAMU FILMU AINAS

Sākot no 19. februāra, MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas Multimediju dizaina un Reklāmas dizaina nodaļu 4. kursu audzēkņi piedalījās Erasmus+ projektā "Development of the New Sustainable Competences and Knowledge in the Design and Art Sector" (2022-1-LV01-KA122-VET-000074648) Barselonā, un veica uzdevumu sadarbībā ar Barselonas filmu režisoru Nacho Gomez.


Šīs radošās darbnīcas mērķis bija attēlot atpazīstamu filmu ainas. Dalībnieki aktīvi piedalījās režisēšanā, apgaismojuma un kameru novietojumā, skaņas ierakstīšanā, aktierspēlē, apģērba izvēlē, grimā un specefektos.


Uzdevumā uzmanība galvenokārt tiek pievērsta dažādu šķēršļu pārvarēšanai un ideju vizuālai izteikšanai, lai nonāktu pie pēc iespējas līdzīgāka rezultāta oriģinālajai filmas ainai. Audzēkņi iejutās dažādās lomās, lai izprastu katra darbinieka lomu filmēšanas laukumā. Visas radošās darbnīcas garumā audzēkņiem bija lieliska iespēja iepazīties ar darbu filmu industrijā un jautāt sev interesējošus jautājumus režisoram.


Informāciju sagatavoja:

VDMV projektu vadītaja Andra Gloka

26.02.2024. / VDMV IZGLĪTOJAMIE ATZĪMĒ VALENTĪNDIENU

VDMV laikā no 13.02.-15.02. atzīmēja visu mīlētāju dienu- Valentīndienu. Šogad bija iespēja 3 dienas ierasties tematiskos tērpos, nosūtīt mīlestības rozi un ceturtdien nodemonstrēt popielas priekšnesumus. 

Popielā piedalījās 4 grupas, kur kā labākos skolas pašpārvaldes žūrija atzīmēja 2.kursa apģērba priekšnesumu "Pie visa vainīgs Kupidons". Vakara noslēgumā skolēnu pašpārvalde organizēja balli- diskotēku.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece audzināšanas darbā
Inese Andersone

21.02.2024. / NOSLĒDZIES APJOMĪGS DARBS PIE INTERJERA DIZAINA RISINĀJUMU IZSTRĀDES RUCKAS MUIŽAI UN STRENČU PSIHONEIROLOĢISKAI SLIMNĪCAI

MIKC VDMV Interjera dizaina programmas 4. kursu izglītojamie ša mācību gada 1. semestrī izstrādāja 5 interjera projektus “Ruckas muižas” pirmā stāva ieejas zonai un vienam viesu numuriņam ar vannas istabu, printētavai un bibliotēkai. Savukārt 6 interjera dizaina projektus -  Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas pirmā stāva gaitenim, uzgaidāmajai zonai, kāpņu telpai un divām koplietošanas labierīcībām. Abu projekti veikti noslēdzošā moduļa “Interjera projektēšana publiskai telpu grupai” ietvaros.

Izglītojamo uzdevums bija gan iepazīties ar pasūtītāju vēlmēm, gan publisko telpu izstrādes principiem, vienlaikus ņemot vērā abu projektējamo ēku specifiku. Skolotājas Ingas Garnieres vadībā izglītojamie darba procesam piegāja ar interesi, radot mūsdienīgus, aktuālus interjera dizaina piedāvājumus.

Kvalifikācijas darbu ietvaros tiks turpināta sadarbība ar abiem pasūtītājiem, izstrādājot piedāvājumus citām telpu grupām. 

Sirsnīgi pateicamies ”Ruckas muižai” un “Strenču psihoneiroloģiskai slimnīcai “- par atsaucību, kā ar skolotājām – Ingai Garnierei un Ilzei Melnalksnei-Puriņai par sniegtajām zināšamām un atbalstu izglītojamiem, īstenojot projektus!

Izstrādātie interjera projekti Strenču psihoneiroloģiskai slimnīcai

Izstrādātie interjera projekti Ruckas muižai

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava sadarbībā ar
Interjera dizaina nodaļas vadītāju Ilzi Melnalksni-Puriņu

21.02.2024. / VDMV AUDZĒKŅI IZGLĪTOJAS SIA ZAAO

Aprites ekonomikas dizaina un Uzņēmējdarbības dizaina programmas ietvaros, 3. kursa Interjera dizaina programmas grupa  kopā ar skolotājām Ingu Garniere un Evitu Eglīti, apmeklēja SIA "ZAAO" DAIBE,  DABAS UN TEHNOLOĢIJU PARKS “URDA” . 

Programmas "Vide -šodien un rīt" ietvaros bija iespēja apskatīties mākslinieces Ilze Hakas izstādi "Adīti dārzeņi, augļi un meža veltes" un atpazīt dārzeņus un augļus.

Apmācību laikā audzēkņi noklausījās lekciju par aprites ekonomikas jēdzienu, atkritumu atšķirībām, par videi draudzīgu dzīvesveidu, ietekmi uz vidi un atkritumu samazināšanu.  

Lai izglītojamie izprastu Aprites ekonomiku, tika ģenerētas idejas jeb ideju Hakatons ar Lego klucīšu palīdzību, kur pēc tam tika prezentētas idejas.

Tika arī izpētīts atkritumu poligons "Daibe", lai noskaidrotu par atkritumu apsaimniekošanas procesiem un pārstrādei derīgajiem iepakojumiem, to šķirošanu un resursu saudzēšanu.

Informāciju sagatavoja:
skolotāja Evita Eglīte

19.02.2024. / VDMV IZGLĪTOJAMIE TIRGOJAS "CITĀ BAZĀRĀ"


Sestdien, 17.februārī notika Junior Achievement Latvia Reģionālais SMU pasākums CITS BAZĀRS, Valmierā, TC Valleta, kuru organizēja Valmieras Tehnikums. Tajā piedalījās 60 Skolēnu mācību uzņēmumi no Vidzemes reģiona. Tai skaitā, arī dalību ņēma no Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas 2 kursa Apģērba dizaina programmas Stella Anastasija Zviedre,  Agnese Eglīte ar savu SMU "Golden Cloud", kur piedāvāja  paštaisītas, tamborētas somas un rotaļlietas.


SMU komandas vērtēja vairākas žūrijas, kur deva noderīgus ieteikumus un atziņas. Kā arī SMU savā starpā izveidoja sadarbību un apmainījās ar savu pieredzi.


Paldies meitenēm par aktīvu dalību tirdziņā!

Informāciju sagatavoja:
projekta koordinatore Evita Eglīte

16.02.2024. / ATSKAITE PAR DARBA ĒNOŠANU DUBLINĀ

No 5. februāra līdz 9. februārim MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pedagoģes Ieva Lapiņa-Strazdīte, Laine Uzulēna, Inga Garniere, Ilze Melnalksne-Puriņa, Inese Andersone un Iveta Gudeta piedalījās darba ēnošanas mobilitātē Dublinas Tehniskajā Universitātē


Šī mobilitāte, kas organizēta ar mērķi dot iespēju skolas pedagogiem iegūt praktisku un teorētisku ieskatu citas izglītības iestādes darbā, kas ir veiksmīgs solis profesionālās attīstības virzienā. Pedagogiem tika dota iespēja piedalīties lekcijās, iepazīties ar lektoriem, uzdot jautājumus un apmainīties ar idejām un uzklausīt arī ar Dublinas Tehniskās Universitātes studentu viedokli par mākslas un dizaina studijām Īrijā.


Mobilitāte veicināja starptautisku pieredzes apmaiņu un kontaktu veidošanu ar Dublinas Tehniskās Universitātes pedagogiem un citiem skolas darbiniekiem. Šī pieredze ļāva pedagogiem iegūt svaigu perspektīvu par mākslas un dizaina izglītību Īrijā un iespēju potenciāli ieviest jaunas idejas un metodes savā ikdienas darbā.


Pēc mobilitātes noslēguma pedagogi atgriezās uzņēmīgi un gatavi dalīties ar jaunām idejām un zināšanām, kas iegūtas Dublinā. MIKC Valmieras Dizaina un Mākslas Vidusskola aktīvi strādā, lai stiprinātu gan pedagogu, gan audzēkņu attīstību un veicinātu starptautisko sadarbību izglītības jomā.


Projekts nr. 2022-1-LV01-KA122-VET-000074648 tika realizēts pateicoties Erasmus+ programmas aktivitātei nr. KA122-VET "Īstermiņa mobilitātes projekti izglītības apguvējiem un personālam".

Informāciju sagatavoja:
projektu vadītāja Andra Gloka

NĀC UN IEPAZĪSTI VDMV!

Šā gada 11. un 12. martā, kad MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā (VDMV) norisināsies Atvērto durvju dienas, visiem interesentiem būs iespēja iepazīties tuvāk ar skolu, tās piedāvātajām izglītības programmām, pedagogiem, izglītojamiem un vidi. Līdztekus tam būs iespēja uzzināt interesējošo informāciju no skolotāju komandas, kas sagaidīs ikvienu Atvērto durvju dienu apmeklētāju.

2024./ 2025. mācību gadā MIKC VDMV būs iespēja apgūt 5 profesionālās vidējās izglītības programmas – Interjera dizainu (kvalifikācija – interjera dizainera asistents), Apģērba dizainu (kvalifikācija – apģērba dizainera asistents), Grafikas Dizainu (kvalifikācija – grafikas dizainera asistents), Audiovizuālās komunikācijas dizainu (kvalifikācija – audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents), kā arī no nākamā mācību gada skolā būs iespēja apgūt līdz šim skolā vēl nerealizētu programmu – Produktu dizainu (kvalifikācija – produktu dizainera asistents).

Lai tuvāk iepazītu skolu, ikviens varēs doties ekskursijā pa skolu, piedalīties mācību stundās kopā ar izglītojamiem. Tāpat šajās dienās darbosies informācijas centrs, kurā būs iespējams uzzināt par uzņemšanas nosacījumiem, izglītības programmu saturu, kā arī noskaidrot atbildes uz citiem interesējošiem jautājumiem.

Atvērto durvju dienās varēs piedalīties tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās!

Informācija par Atvērto durvju dienu programmu un pieteikšanos tuvākajā laikā tiks publicēta!

Informāciju sagatavoja:

VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

07.02.2024. /  VAI JAUNIETIS VAR?

6. februārī mūsu skolā viesojās pārstāvji no dažādām jaunatnes organizācijām. Pirmie trīs kursi piedalījās diskusijā “Būt pilsoniski aktīvam – vai jaunietis var?”

Jēdziens “Karjera” nav tikai profesijas vai tālākizglītības iestādes izvēle. Ja karjeru salīdzinātu ar ratu riteni, tad tā balstošie, vienlīdzsvarīgie spieķi būtu – darbs ( mācības ), vaļasprieks, ģimene, garīgums un pilsoniskums. Jā, no visiem šiem jēdzieniem tieši “pilsoniskums” ir visgrūtāk saprotams.

Ko tas jaunietim nozīmē - būt pilsoniski aktīvam? Vai jauniešiem tas ir aktuāli? Kādas ir iespējas mainīt apkārtējo vidi, notikumus ( “mainīt pasauli” ) un padarīt savu dzīvi interesantāku? Kā jauniešu organizācijas var motivēt, “iedot grūdienu” karjeras izaugsmē? Kāda ir jauniešu organizāciju pārstāvju personīgā pieredze? Par šiem un citiem jautājumiem diskusijā runāja Eiropas kopienas mesesamkopa.eu pārstāve Anna Šiline, jauniešu organizācijas YATA LATVIA valdes locekle Liene Zīvere, “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” un ANO Jauniešu delegātu programmas pārstāve Ance Mālkalna un organizācijas “Pilsēta cilvēkiem” aktīvists Brunis Mārtiņš Ķibilds. Diskusiju vadīja Daniels Zeltiņš, aktīvs Jauno līderu programmas pārstāvis.

Diskusija turpinājās “Iespēju biržā” – jauniešiem bija iespēja četros atsevišķos kabinetos tikties ar jauniešu organizāciju pārstāvjiem un uzzināt konkrētāku informāciju par iespēju iesaistīties. Kā teica viena no pasākuma dalībniecēm, Anna Šiline – “ Bez jauniešiem nekas nenotiek. Jaunieši – tā nav pagātne vai nākotne. Jaunieši – tā ir tagadne! “

Pasākumu filmēja Re TV.

Fotografēja Lāsma Lopatko.

Ar dāvanu kartēm diskusijas dalībniekus atbalstīja ZRAILBIKES.

Informāciju sagatavoja:

Ineta Īvāna, karjeras konsultante

08.02.2024. / MELDRAI ZĀLAMANEI 3. VIETA KONKURSA "SKILLSLATVIA 2024"  PUSFINĀLĀ

Prasmju konkursa "SkillsLatvia 2024" pusfinālā Reklāmas dizaina 4. kursa izglītojamā Meldra Zālamane ieguvusi 3. vietu un tiesības piedalīties konkursa finālā, kas norisināsies maijā.

Sirsnīgi sveicam Meldru un skolotāju Rūtu Kristenu Bukavu par augstiem sasniegumiem!

Prasmju konkursa pusfināla uzdevumu vērtēšanu veica profesionālās izglītības iestāžu pedagogi nozares eksperta Iva Zennes vadībā. 

Informāciju sagatavoja:

VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

3zaki_animacija.mp4

05.02.2024. DIVI VDMV IZGLĪTOJAMIE PIEDALĀS KONKURSA "SKILLSLATVIA 2024" PUSFINĀLA

Šā gada 1. februārī norisinājās Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2024” prasmju konkursu “Tērpu dizains” un “Grafiskā dizaina tehnoloģijas” pusfināli, kuriem cītīgi gatavojās un piedalījās divas MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas izglītojamās - Apģērbu dizaina programmas 3. kursa izglītojamā Sanija Bivālova (pedagogs – Inga Berga Bīriņa) un Reklāmas dizaina 4. kursa izglītojamā Meldra Zālamane (pedagogs Rūta Kristena Bukava).

Konkursa kategorijas “Grafiskā dizaina tehnoloģijas” uzdevums paredzēja projekta ieceres izstrādāšanu un vizualizēšanu digitālā formātā, dažāda tipa digitālu attēlu izstrādi, apstrādi, stilizēšanu un pielāgošanu projekta vajadzībām.

Savukārt konkursa kategorijas “Tērpu dizains” uzdevums bija radīt apģērba modeļa skices, izvēlēties un uzzīmēt gala idejas skici atbilstoši materiālu paraugiem.

Atšķirībā no iepriekšējo gadu konkursiem, šogad vērtēšanas komisijas locekļi bija konkursantus pavadošie izglītības iestāžu pedagogi, kuri piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mācībās par konkursa uzdevumu vērtēšanu.

Konkurss ar moto “Uzvar darītājs!” jau septīto reizi atklās labākos jaunos profesionālos talantus Latvijā! “SkillsLatvia” katru gadu pulcē vairāk nekā 100 konkursantus no profesionālās izglītības iestādēm Latvijā. Konkursu organizē VIAA un tas norisinājās Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, Rīgā.

Konkursa mērķi ir sekmēt profesionālās izglītības attīstību Latvijā, veicināt sadarbību starp darba devējiem un izglītības iestādēm, motivēt audzēkņus profesionāli pilnveidoties un celt savu konkurētspēju, kā arī novērtēt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu prasmes un iemaņas izvēlētājā profesijā.

Pateicamies izglītojamiem par drosmi un profesionalitāti un pedagogiem par veltīto laiku izglītojamo sagatavošanā dalībai konkursā!

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

05.02.2024. DATORGRAFIKAS DARBU IZSTĀDE LĒDURGAS KULTŪRAS NAMĀ

Sākot no 5. februāra Lēdurgas kultūras namā būs skatāma MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas  un Valmieras Mākslas skolas izglītojamo mācību procesā radīto datorgrafikas darbu izstāde.

Izstādē eksponēto darbu autori ir mākslas skolas 7. klašu un vidusskolas 1. un 2. kursu izglītojamie. Darbu tapšanā zināšanas un atbalstu sniegušas pedagoģes – Rūta Kristena Bukava un Laila Benta.

Daļa izstādē aplūkojamo darbu tapuši, audzēkņiem piedaloties IV Starptautiskā Vizuālās mākslas konkursā "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot" (tēma - pilsētas ainava).  Savukārt citi eksponētie datorgrafikas darbi ir audzēkņu radošā pašizpausme ar nedaudz sirreālistisku pieskaņu, kas mums ļauj paskatīties uz dzīvi citādāk – ar ironiju, smaidu vai izbrīnu.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

02.02.2024. / VDMV IZGLĪTOJAMIE APCIEMO VALMIERAS DZĪVNIEKU PATVERSMI

30. janvārī klases stundā devāmies uz Valmieras Dzīvnieku patversmi. Pirms tam rūpīgi sagatavojot dzīvniekiem dāvanas- īpašu barību, konservus, kā arī rotaļlietas. Pārtikas sagādē mums palīdzēja Keisijas Kates mamma, kura piezvanīja uz Dzīvnieku patversmi un noskaidroja, kas tad īpaši varētu garšot šiem aprūpējamiem?

Jaunieši paši ziedoja līdzekļus šim mērķim. Un tā šodien devāmies  uz Dzīvnieku patversmi. Nācās nedaudz arī uzgaidīt, jo darbinieces bija steidzamā izsaukumā. Bet tad pēc neilga laika arī satikām pirmos iemītniekus. Rudais suņuks, kas nu jau visu mūža nogali pavadīs patversmē laipni nāca ar mums apsveicināties un nofotografēties.

Jautājām par šo mājdzīvnieku likteņiem. Un tie ir dažādi. Blekijs tikai dažus mēnešus vecs tika atrasts piesiets mežā pie koka! Pelēcis - jauktenis bija vairāk kā 10 dienas ziemā dzīvojis piesiets pagalmā pie ķēdes, un bija pilnīgi badā, jo, kā izrādās, saimnieks bija miris un nebija neviena, kas par atstātajiem mājdzīvniekiem parūpētos. Ar šo suņuku kopā patversmē nonāca kaķene ar vairākiem kaķēniem. Ārā satikām vairākus suņus, kuri katrs savā voljērā mūs novērtēja. Katram savs stāsts..bet galvenais, ka reiz bija vajadzīgi, tagad vairs ne! Gan kaķi, gan suņi. Bet, šķiet, ka cilvēki aizmirst- tie ir "mājdzīvnieki", par kuriem kāds bija sākumā priecīgs, bet tad pietrūcis cilvēcības un atbildības. 

Noslēgumā teicām paldies- dzīvnieku patversmes darbiniecēm! Ceru, ka būs katram sirdī iesēta cilvēcības un atbildības sēkla!

Informāciju sagatavoja:
kursu audzinātāja Inese Andersone

31.01.2024. / VAI VDMV JAUNIETIS VAR/GRIB BŪT AKTĪVS?

2024. gada 06. februārī mūsu skolā viesosies pārstāvji no dažādām jauniešu organizācijām. Vispirms paredzēta diskusija "Būt pilsoniski aktīvam - vai jaunietis var?" Tajā meklēsim atbildes uz jautājumiem - ko nozīmē būt sabiedriski / pilsoniski aktīvam? Kādas ir jauniešu iespējas līdzdarboties jauniešu organizācijās, piedalīties dažādos projektos, attīstīt savas prasmes, ceļot, iegūt jaunus draugus Latvijā un Eiropā? Kā šī informācija var noderēt karjeras tālākā izvēlē un attīstībā?

Pasākuma otrajā daļā jaunieši varēs piedalīties "Iespēju biržā" -  4 skolas kabinetos individuāli tiekoties un aprunājoties ar sev interesējošās programmas pārstāvjiem.

Šo pasākumu atbalsta ZRAILBIKES.

Informāciju sagatavoja:
karjeras konsultante Ineta Īvāne

29.01.2024. ATSKATS NO ERASMUS + 

No šī gada 8. līdz 19. janvārim VDMV Apģērbu dizaina nodaļas 3.kursa audzēkņi, sadarbībā ar organizāciju “Artykel Creative Form” devās uzņēmuma praksē Prāgā. Seši apģērbu nodaļas audzināmie ir aizvadījuši 12 radošas un iespaidiem pilnas dienas, kur viņiem bija iespēja iepazīt apģērbu dizaina jomas dažādās puses. Mobilitātē piedalījās arī apģērbu un grafiskā dizaina pedagogi, kur viņiem bija iespēja apmeklēt lekcijas, darbnīcas un piedalīties darba ēnošanas aktivitātēs. VDMV pedagogi iedvesmojās savam ikdienas darbam un aplūkoja aizkulises dažādām aģentūrām.


Audzēkņu mobilitāte:


VDMV Apģērbu dizaina nodaļas 3. kursa audzēkņi Nikoleta Meirēna, Jēkabs Brīkšis, Elīza Krista Kiršblūma, Laura Varsegova, Sanija Bivālova un Rita Klētniece, piedaloties Erasmus+ programmas mobilitātes projektā Prāgā, ieguva neaizmirstamu pieredzi, sadarbojoties ar Prāgā strādājošu apģērbu dizaineri. Šajā laikā skolēni sadarbībā ar organizāciju "Artykel Creative Form" izgāja savu uzņēmumu praksi, strādājot ciešā sadarbībā ar apģērbu dizaineri, Beznal Studio brenda radītāju, kur tika piesaistīti arī citi jomas speciālisti, lai radītu audzēkņiem izglītojošu un aizraujošu pieredzi prakses laikā. Viņi ne tikai uzklausīja apģērbu dizaineru stāstus un pieredzi, bet arī kopīgi piedalījās projektos, kas ļāva izpētīt dažādus apģērbu dizaina aspektus un iespējamās darbības jomas.

Skolēniem bija unikāla iespēja izmantot savu radošumu un prasmes, piedaloties kopējos projektos ar apģērbu dizaineri un citām iesaistītajām personām. Viņi iepazinās ar praktiskiem darba procesiem, no konceptuālās idejas līdz gala produkta radīšanai. Šī pieredze ne tikai paplašināja viņu praktiskās un teorētiskās prasmes, bet arī veicināja sadarbības un komandas darba spējas. Gūstot iespaidus no Prāgas apģērbu dizaina jomas, skolēni ieguva neaizmirstamu pieredzi, kas ir kļuvusi par lielisku pamatu viņu turpmākajai profesionālajai attīstībai.


Pedagogu mobilitāte:


VDMV Apģērbu un Grafiskā dizaina pedagoģes Agnese Ieva Tīrone, Gunita Upeniece un Lāsma Lopatko, piedaloties Erasmus+ mobilitātes projektā Prāgā, aktīvi iesaistījās dažādās aktivitātēs, kas deva iespēju smelties idejas, lai papildinātu savu ikdienas darbu ar jauniem risinājumiem un mācību metodēm dizaina jomā. Pedagogi piedalījās darba ēnošanā, kopīgās tikšanās ar grafiskajiem dizaineriem un fotogrāfiem, kā arī apmeklēja dažādas mākslas organizācijas un izstādes.

Dalība mobilitātē palīdzēja pedagogiem iegūt svaigas perspektīvas un jaunas idejas savam mācību procesam. Tikšanās ar nozares profesionāļiem ļāva viņiem iepazīties ar jaunākajām dizaina un mākslas tendencēm no Prāgas skatu punkta. Izstāžu un organizāciju apmeklēšana deva iespēju gūt izpratni par industriju un veicināja profesionālo tīklu veidošanu. Šī pieredze pedagogiem kalpos kā starta punkts, no kura rast jaunus risinājumus un dalīties ar jaunajiem iespaidiem arī savā mācību procesā skolā.


Projekts nr. 2022-1-LV01-KA122-VET-000074648 tika realizēts pateicoties Erasmus+ programmas aktivitātei nr. KA122-VET "Īstermiņa mobilitātes projekti izglītības apguvējiem un personālam". 


Lai šī pieredze kalpo par iedvesmu un ceļazīmi audzēkņiem viņu turpmākajai karjerai apģērbu dizaina jomā un pedagogiem - par jaunu perspektīvu dalīšanos un ieviešanu!

Informāciju sagatavoja:
projektu vadītāja Andra Gloka

10.01.2024. / ATSKATS NO ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMA VDMV IZGLĪTOJAMIEM

VDMV 1.semestra noslēgumā profesionālās vidējās izglītojamiem tika organizēts Ziemassvētku pasākums. Pasākumā piedalījās 1.-4.kursa izglītojamie, kuri varēja aktīvi piedalīties programmas "Latvijas Skolas soma" un skolassomaprojekti.lv muzikālā koncertā "Ziemassvētku ekspresis". Šo ārkārtīgi sirsnīgo koncertu pie mums vadīja dziedošais aktieris Emīls Kivlenieks un mūziķis Armands Rutkovskis. "Ziemassvētku ekspresis" bija atvedis aizkustinošus stāstus, pazīstamas dziesmas un mūzikas gabalus. Visi kopā baudījām, līdzi dziedājām un smaidījām.

Noslēgumā skolas direktors Mārtiņš Pundurs sveica tos izglītojamos, kas 1.semestrī uzrādīja ļoti labas un teicamas sekmes. Šajā semestrī tādu bija 19 izglītojamo- divi no pirmā kursa, septiņi no 3.kursa un 10 no 4.kursa. Novēlam sekmes un neatlaidību arī 2.semestrī visiem VDMV izglītojamiem, neizsīkstošu enerģiju skolotājiem un darbiniekiem.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece audzināšanas darbā Inese Andersone

10.01.2024. / JAUNAIS EIROPAS PARLAMENTA BIROJA RĪGĀ KALENDĀRA ATVĒRŠANAS SVĒTKI UN IZSTĀDE

EP birojs Latvijā 2023. gada martā uzaicināja tās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas, kuras ir ar mākslas novirzienu - Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu, piedalīties mākslas darbu konkursā. Konkursa uzdevums bija atainot kādu no ES 13 vērtībām ,kā , piemēram, cieņa, miers, brīvība, līdztiesība, tiesības uz izglītību u.c.. Konkursa dalībnieki varēja zīmēt, gleznot vai izmantot kādu citu vizuālās mākslas tehniku. Bija paredzēts, ka no visiem iesūtītajiem darbiem tiks izvēlēti 12 darbi, no kuriem tiks izveidots EP biroja Latvijā 2024. gada  Eiropas kalendārs Latvijā. Tāds bija šīs idejas sākums.

  Skolotājas Ineses Andersones uzrunāti un mudināti, 2022.gadā pavasarī 1.kursa Interjera dizaina grupas audzēkņi ķērās pie darba. Tapa interesanti zīmējumi un kopumā uz Rīgu aizceļoja 14 darbi. Interjeristiem pievienojās arī divi 4. kursa meiteņu darbi ( Alise Zālīte un Alma Īvāne, skolotāja Ieva Lapiņa – Strazdīte).

 Laikam ritot par kalendāru pat piemirsās, bet tad gada beigās no EP biroja tika atsūtīts kalendārs. Bija liels prieks, kad ieraudzījām, ka kalendāra 6 mēnešus rotāja mūsu audzēkņu darbi. Kalendārā tika iekļauti – Almas Martas Īvānes, Ralfa Vēvera, Elīzas Atslēgas, Angelīnas Gondarjukas, Alfrēda Kalniņa un Tīnas Grases darbi.

5.janvārī tikām aicināti uz Rīgu, kur notika iesūtīto darbu izstādes atklāšana. Katrs no autoriem dāvanā saņēma kalendāru un citas veltes.

Liels prieks par mūsu jaunajiem māksliniekiem un viņu paveikto!

                         Informāciju sagatavoja:
skolotāja Māra Gavare

22.12.2023. / TIRDZIŅŠ "VDMV MARKA" 

Ziemassvētku noskaņās noritēja 1.decembrī ikgadējais tradicionālais MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu darbu  tirdziņš “MARKA”, kur audzēkņi  Skolēnu mācību uzņēmumu ietvaros pārdeva oriģinālus produktus: sveces ar īpašu dizainu un smaržu, skiču blokus no otrreizējiem papīriem, T-kreklus ar dizaina apdruku, apģērbus gan ar atstarojošiem elementiem, gan autentisku dizaina apgleznojumu, krāsojāmās grāmatas, Ziemassvētku kartiņas,  rotaslietas un tamborētus dzīvnieciņi, ko pircēji varēja iegādāties sev vai tuvajiem kā davanas.

Pirmoreiz Skolēnu mācību uzņēmumus vērtēja žūrija, kura sastāvā bija no LIAA Biznesa inkubatora Valmieras BI L. Zvirgzdiņa, Valmieras Attīstības aģentūras projektu vadītāja I. Ulmane,  RTU lektore “Uzņēmējdarbībā”  G. Mata, VDMV direktors M. Pundurs, VDMV projektu vadītāja A. Gloka un VDMV 3 Graf audzēkne A. E. Buliņa. Žūrija izvērtēja biznesa idejas inovitāti, produkta pārdošanu, reklāmu, stenda, zīmola un produkta noformējumu. Visaugstāk tika novērtēts tieši apģēbu jomā: SMU “Krekli-T” - T-krekli ar dizaina apdruku ar atstarojošiem elementiem, kur komandā bija no 4 Rekl audzēkņi M.Zālamane, S.D.Timma, P.A.Svensons un 4 Apģ S.K.Vestfāle.

Dalība tirdziņā attiecīgi audzēkņiem veicināja gūt praktiskas iemaņas uzņēmējdarbībā un stiprināt uzņēmējspējas. SMU komandas sagatavoja skolotājas I. Kiršblūma un E. Eglīte.

Informāciju sagatavoja:

skolotāja Evita Eglīte

18.12.2023. / MĀCĪBU DARBU SKATES "MAZAJĀ" MĀKSLAS SKOLĀ

Pagājušā nedēļā mācību darbu skates norisinājās arī profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēkņiem. Skolas zālē un klašu telpās tika izstādīti zīmējumi, gleznojumi, kompozīcijas darbi, keramikas, porcelāna un metāla izstrādājumi, ēku maketi un arhitektoniskās skices. Tas viss atspoguļo mūsu audzēkņu piedzīvoto un padarīto 1.semestra mācību stundās. Audzēkņu darbos patīkami bija vērot gan radošumu, gan profesionālo prasmju attīstību. 

Šīs mācību darbu skates apliecināja, ka mūsu izglītības iestādē aug nākamā mākslinieku un dizaineru paaudze ar bagātīgu iztēli un prasmēm. 

Paldies visiem pedagogiem, kas piedalījās un veicināja Mākslas skolas bērnu un jauniešu izaugsmi!

Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

18.12.2023. / RUDENS SEMESTRA SKATES AIZVADĪTAS

Kā ierasts, noslēdzoties moduļiem vai mācību priekšmetiem, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas izglītojamie pedagogiem un viens otram prezentē savu paveikto visa moduļa apmācības laikā. Tas ļauj gan novērtēt pašam savu izaugsmi, iegūtās zināšanas un prasmes, kā arī  pamanīt līdz galam nepaveikto. Līdztekus tam izglītojamie trennē uzstāšanās un prezentēšanas prasmes.

Kā ik gadu, darbi bija skatāmi gleznotavās, zīmētavās, zālē un gaiteņos.

Skates un prezentācijas skolā norisinājās no 11. līdz 15. decembrim un bija šādos moduļos – Zīmēšana II vides dizainā, Kultūrvēsturisko vērtību apzināšana vides dizainā, Zīmēšanā II, Gleznošanā I, Modelēšanā un konstruēšanā, Šūšanas tehnoloģijās, Foto un video pamatos un Režijā un koncepcijas izstrādē. Kopumā norisinājās 17 skates, kurās piedalījās lielākā daļa skolas izglītojamo.

Pateicamies pedagogiem par ieguldīto darbu, neatlaidību, prasmi ieinteresēt un izglītojamiem par drosmi uzstāties un novērtēt savu ieguldījumu!

Informāciju sagatavoja:
Direktora vietniece Sanita Bukava

14.12.2023. / "SNIEG..." VALMIERAS KULTŪRAS CENTRĀ UN VDMV

No 12. decembra līdz 8. janvārim Valmieras kultūras centrā skatāma VDMV audzēkņu darbu izstāde “Snieg…” Izstādes nosaukums ne vien norāda uz ziemu kā sezonu, bet vienlaikus ir kā stāsts par bērna iztēli un sajūtām ziemā, un katrs zīmējums izceļas kā atsevišķs stāsta fragments.

Šī ziemas ainavām bagātā izstāde piedāvā dažādas interpretācijas par ziemas brīnumu. Bērni un jaunieši radoši izmantojuši dažādus materiālus un tehnikas, lai atveidotu sniega maigo pieskārienu. 

Darbu autori ir gan profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēkņi (1. – 7. klase), gan arī interešu izglītības kursu izglītojamie.

Daļa izstādes “Snieg…” darbu aplūkojami un sniegotā atmosfēra baudāma arī tepat pie mums VDMV telpās. 

Paldies mākslas skolas un interešu izglītības kursu skolotājiem par ieguldījumu izstādes tapšanā un bērnu radošā iedvesmošanā! 

Lai snieg! 

Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

08.12.2023. / SPRĪDĪTIS PASAULĒ

4.decembrī ar svinīgu pasākumu Valmieras Integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā tika nosvinēta 120 gadu jubileja Annas Brigaderes literārajam tēlam Sprīdītim. 


Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas 4.- 6. klašu audzēkņi (skolotāja Silvija Melnūdre) arī ļoti vēlējās izzināt Sprīdīša laimes meklēšanas ceļus. Sapņojot, iztēlojoties un zīmējot, tika radīti daudz interesanti stāsti par viņa gaitām.  


Sprīdīša visus galamērķus iespējams aplūkot izstādē “Sprīdītis pasaulē” Valmieras Integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā. 

Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

07.12.2023. /VDMV MĀCĪBAS UZSĀK PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU 3 GRUPAS

Šā gada novembrī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola uzsāka realizēt 2 pieaugušo izglītības kursus. Jau otro reizi izglītības iestāde uzsākusi pasniegt profesionālās pilnveides kursus/moduli “Apģērbu dizaina produktu konstruēšana un modelēšana” 226 stundu apjomā. Šos kursus vada skolas pasniedzēja Gunita Upeniece un līdz 2024. gada maijam ar kursu dalībniecēm izstrādās un sašūs vairākus tērpu komplektus.

Tāpat izglītības iestāde pirmo reizi uzsākusi organizēt neformālās izglītības kursus/meistarklases “Rotu darināšana”. Ņemot vērā lielo interesi, patreiz mācības notiek divās grupās paralēli pie pasniedzējiem – Diānas Grīnbergas un Pētera Ločmeļa. Šie kursi tiks īsteno līdz šā gada beigām.

Teorētiskas un praktiskas iemaņas interesējošās jomās izvēlējušies apgūt iedzīvotāji ne tikai no Valmieras un tās novada, bet arī no Cēsīm, Smiltenes, Raunas. 

Informāciju sagatavoja:
Direktora vietniece Sanita Bukava

04.12.2023. / MEISTARKLASE AR MĀKSLAS TERAPEITI SIGNI VANADZIŅU AIZVADĪTA

Šī gada 27.novembrī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā norisinājās jau otrā semināru cikla “Māksla tiekas ar…” lekcija. Lekciju un eksperimentālo darbnīcu vadīja māksliniece un mākslas terapeite Signe Vanadziņa. Pasākumu bija iespēja apmeklēt gan mūsu pašu pedagogiem, gan interesentiem no citām mākslas skolām.

Lekcijas pirmajā daļā lektore vairāk iepazīstināja ar sevi, daloties gan ar pieredzi, ko ir ieguvusi strādājot kā pedagogs, gan ar plašo izstāžu skaitu, kurās ir piedalījusies. Pēdējo gadu laikā māksliniece ir pievērsusies mākslas terapijas jomai, precīzāk, drāmas terapijai. Lektore iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar savu ikdienas darbu darbojoties kā terapeitei, skaidrojot tās nozīmi un aprakstot, kā mākslas terapijas paņēmienus integrēt mācību procesā.

Lekcijas otrajā daļā lektore aicināja dalībniekus ļauties krāsu pludināšanai, izmantojot dažādas dabas veltes - otu vietā tika izmantoti priežu zari vai putna spalva, savukārt, tradicionālo krāsu vietā tika izmantota tinteņu tinte, sarkanvīns, tēja un citi līdzīgi materiāli, kuri atstāj aiz sevis izteiktu toni. Kopā ar lektori tika aizvadīta radoša un iespaidiem pilna pēcpusdiena, kurā pedagogiem bija iespēja nedaudz attālināties no ierastās ikdienas un ļauties krāsu plūdumam.

Lekcija notika pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda finansētajam projektam "Izglītojošs radošo aktivitāšu cikls "Māksla tiekas ar...'". Lai iegūtu papildu informāciju par turpmākajiem semināru cikla notikumiem, aicinām sekot līdzi informācijai mūsu mājaslapā. 

Informāciju sagatavoja:
projektu vadītāja Andra Gloka

04.12.2023. / VDMV IZGLĪTOJAMIE PIRMO REIZI PIEDALĀS HAKATONĀ "YOUNG CLIMATHON 2023"

Trešo gadu pēc kārtas aizritējis skolēnu hakatons “ Young Climathon 2023 “ kurā pirmo reizi starp 90 jauniešiem no visas Latvijas piedalījās arī VDMV ekopadome audzēkņi  - Keita Gavrilova-Rogoza, Amanda Karole, Jānis Lavironovičs, Elizabete Ance Spožuma, Una Salmiņa un Ance Evelīna Buliņa.

No 23.-24. novembrim  jauniešiem bija jāatrdo risinājums uzņēmuma Milzu!, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) izaicinājumiem izglītot sabiedrību par aprites ekonomiku un palīdzēt samazināt pārtikas atkritumu rašanos.

Mūsu audzēkņi hakatona laikā iemācījās pičot ideju un veidot prezentācijas, kā arī paplašināt redzesloku par šo tematu. 

Kā risinājumu šai problēmai , izvēlējās padziļināti izpētīt kopienas dārzus konceptu veidu kā samazināt pārtikas atkritumu daudzumu, un aktualizēt veselīgas pārtikas nozīmīgumu. 

Par savu veidoto ideju ieguvām specbalvu no uzņēmuma “Milzu” pārstāvjiem.

Informāciju sagatavoja:
Ekopadomes vadītāja Kitija Vāpa

29.11.2023. / AICINĀM UZ LEKCIJU UN RADOŠO DARBNĪCU "PUBLISKAIS INTERJERS UN ZĪMOLI"

Šī gada 18.decembrī no plkst. 13:00 līdz 17:30 Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā norisināsies lekcija un radošā darbnīca “Publiskais interjers un zīmoli”. Lekciju vadīs aģentūras “Wing Space” radošā direktore un interjera arhitekte Guna Akona. 

Pasākums tiks sadalīts 3.daļās: 

Pirmā daļa sastāvēs no lektores teorētiskā skatījuma, kur tiks rastas atbildes uz tādiem jautājumiem kā - "Kas ir publisks interjers, ar ko tas atšķiras no privātā interjera?" "Kā sadarboties ar zīmolu interjerā?" Kā arī lektore dalīsies ar savu pieredzi strādājot studijā "Wing Space" kā radošā direktore. 

Otrajā daļā notiks radošā darbnīca, kur dalībnieki tiks sadalīti komandās. Lektore iepazīstinās ar radošu uzdevumu, kuram tiks veltītas aptuveni 30 minūtes. 

Trešajā daļā visām komandām būs jāprezentē savs veikums - jādalās ar savu radošo procesu, jāpaskaidro izvēles un izmantotās metodes. Visi nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti uz vietas. 


Lekcija un darbnīca tiek organizēta bez dalības maksas, dalībnieki pēc pasākuma norises saņems pedagogu profesionālās kompetences pilnveides apliecības


Pasākums tiek realizēts pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda finansētajam projektam “Izglītojošs radošo aktivitāšu cikls "Māksla tiekas ar..."”, lekcija un darbnīca tiek organizēta kā trešā no cikla daļām. Šī projekta mērķis ir sniegt iespēju Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pedagogiem, audzēkņiem un citu mākslas skolu viesiem gūt ieskatu no tās jomas pārstāvja, kuru viņi ir izvēlējušies par savu profesionālo virzienu. Sadarbībā ar nozares profesionāļiem, projekta mērķis ir veicināt izcilību un profesionalitāti mākslas un dizaina izglītībā visās izglītības programmās. Pasākums Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā ir atvērts interjera dizaina nodaļas pedagogiem, audzēkņiem un citiem interesentiem no Vidzemes mākslas skolām.


Pieteikšanās semināram:

https://docs.google.com/forms/d/1xVMZe6fFyjwTiJfQ-iDwAv1adX7HtOhG8kJmN-R3tnM/edit

Informāciju sagatavoja:
projektu vadītāja Andra Gloka

29.11.2023. / MĀCĪBU EKSKURSIJA 4. KURSU IZGLĪTOJAMIEM

4.kursa Interjera, Reklāmas un Multimedija kursu mācību ekskursija uz radošo kvartālu Skolas 6 un Kosmosa izziņas centru 28.novembrī kopā ar skolotājām Mārīti Brīkšu un Karīnu Vītiņu.

Jaunieši apciemoja Radošā kvartāla SKOLAS 6 ēku, kur iepazinās ar co-working ideju, kā arī iepazina esošos uzņēmumus. Ieguva izzinošu skatījumu par iespējām radošajā kvartālā un sadarbības iespējām. Ieguvām lielisku iespēju kā izglītības iestāde vēlvienai prakses vietai ar neskaitāmiem uzņēmumiem radošajās industrijās. 

Kosmosa izziņas centrā jaunieši ieguva zināšanas par visumu un zemi, programmēšanu un dizainu, ekspozīciju un izglītojošām interaktīvām tehnoloğijām. Centra darbinieki nodrošināja lekciju ciklu ar izglītojošiem uzdevumiem divu stundu garumā.

Informāciju sagatavoja:
skolotāja Karīna Vītiņa

23.11.2023. / AIZVADĪTA ERASMUS+ SAGATAVOŠANĀS VIZĪTE BARSELONĀ

No 20. līdz 22. novembrim Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pedagoģes Karīna Vītiņa, Rūta Kristena Bukava un projektu vadītāja Andra Gloka devās otrajā Erasmus+ sagatavošanās vizītē uz Barselonu, Spāniju, kas norisinājās projekta “Development of the New Sustainable Competences and Knowledge in the Design and Art Sector” ietvaros. Vizītes laikā tika iepazīta vide, kurā darbojās uzņemošā organizācija un izveidota detalizēta prakses programma 4. Multimediju un Reklāmas kursiem. Papildus tam, tika izvēlētas organizācijas, ar kurām sadarbojoties, audzēkņiem būs iespēja iziet uzņēmumu praksi februārī. Vizītes laikā mēs izstrādājām prakses programmu, kas ir pielāgota  abu minēto nodaļu audzēkņiem, nodrošinot iespēju ne tikai pierādīt sevi un iepriekš gūtās zināšanas, bet arī apgūt jaunas prasmes.  

Informāciju sagatavoja:
projektu vadītāja Andra Gloka

22.11.2023. / SAEIMAS IZSTĀDĒ IEKĻAUTS VDMV IZGLĪTOJAMĀS DARBS

Saeimas namā ceturtdien, 16.novembrī, svinīgi tika atklāta jauniešu fotokonkursa “Manas brīvības piemineklis” uzvarētāju darbu izstādi.

Pasākuma laikā tika apbalvoti arī fotokonkursa uzvarētāji, tostarp Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas Grafikas dizaina programmas 3. kursa izglītojamā Enija Erneste, kā arī pedagogi, kuri rosinājuši jauniešu dalību konkursā.

Izstādi atklāja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Klātesošos uzrunāja arī Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis, Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba izpildsekretārs pulkvedis Māris Gavrilko, Zemessardzes komandieris pulkvedis Kaspars Pudāns, Jaunsardzes centra direktors pulkvedis Aivis Mirbahs, bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris atvaļināts viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots un bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris atvaļināts ģenerālleitnants Raimonds Graube. Tāpat konkursa uzvarētājus uzrunāja un balvu pasniedza Aizsardzības ministrijas fotogrāfs Armīns Janiks. 

Pēc izstādes atklāšanas konkursa uzvarētāji, īpašo balvu ieguvēji un pedagogi izstaigāja Saeimas namu un apmeklēja Ādažu militāro bāzi, kur devās izbraucienā ar bruņutransportieriem “Patria”.

Izstādē iekļauti 12 darbi, kuri fotokonkursā “Manas brīvības piemineklis” atzīti par labākajiem. Tuvojoties Lāčplēša dienai un godinot brīvību kā mūsu kopīgu un sargājamu vērtību, parlaments aicināja jauniešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem piedalīties fotokonkursā. Tā dalībniekiem radošā un pārdomas rosinošā fotogrāfijā bija jāietver savs redzējums par brīvību un tās simboliem – lietām, priekšmetiem un cilvēkiem.

Fotokonkursu organizē Saeima. To rīko Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Jaunsardzes centru. 

22.11.2023. / VDMV IZGLĪTOJAMIE ATZĪMĒ LATVIJAS REPUBLIKAS DIBINĀŠANAS 105. GADADIENU

Atzīmējot Latvijas Republikas dibināšanas 105.gadadienu, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā 16.novembrī notika svinīgs svētku pasākums. Svētku pasākuma ievadvārdus teica skolas direktors M.Pundurs. Pasākumu kuplināja Valmieras mūzikas skolas kolektīva vecāko klašu audzēkņi, kas pirmo reizi VDMV vēsturē sniedza koncertu mūsu skolas telpās. Esam ļoti pateicīgi Valmieras Mūzikas skolas kolektīvam un audzēkņiem par sagādāto svētku sajūtu! Paldies skolotājai I.Birzniecei, koklētāju ansamblim I.Veides vadībā, pūtējiem un pedagogam J. Krūmiņam, taustiņ instrumentālistiem un skolotājai A.Tauriņai un citiem, kas palīdzēja sagatavot un atskaņot priekšnesumus.

Otrajā pasākuma daļā VDMV Eiropas parlamenta vēstnieku skolas pulciņa dalībnieki bija sagatavojuši viktorīnu "Es mīlu Tevi, Latvija" skolotājas M.Gavares vadībā. Viktorīnā piedalījās 9 komandas, tostarp arī pedagogu, kas pārbaudīja savu erudīciju un veiksmi. Priecājamies par uzvarētājiem 1.kursa apvienoto komandu no Interjera dizaina un Apģērba dizaina, kam šogad uzsmaidīja veiksme un viņi ieguva 1.vietu viktorīnā.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece audzināšanas darbā Inese Andersone

17.11.2023. / VDMV PEDAGOGI APMEKLĒ SEMINĀRU "MŪSDIENU TENDENCES IZSTĀŽU UN CITU EKSPOZĪCIJU DIZAINĀ"


Vakar, 16. novembrī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pedagogi – Indra Cālīte, Kristīne Zemļicka-Brālēna, Rūta Kristena Bukava un Sanita Bukava apmeklēja Ogres tehnikuma organizētu semināru “Mūsdienu tendences izstāžu un citu ekspozīciju dizainā”.

Semināra ietvaros pedagoģes apmeklēja Ulfes Izoloto izstādi “Mūsu mājas bija zeme. Uzplaukums”, kā arī uzklausīja izstādes producentes un līdzkuratores Elīnas Vikmanes stāstījumu par to, kā radusies ideja par šo izstādi, gan ieguldīto darbu izstādes sagatavošanā.

Savukārt Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (DMDM)  māksliniece, izstāžu scenogrāfe un producente Gundega Makita Evelone dalījās ar savu pieredzi par nestandarta situācijām izstāžu iekārtošanā.  Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūta pētniece Liene Jākobsone prezentēja arhitektu biroja “SAMPLING” pieredzi ekspozīciju veidošanā. Par izstāžu dizaina un scenogrāfijas pieredzi “Zuzeum” un Latvijas ekspozīcijas izveidi  Venēcijas biennāles 18. starptautiskajā arhitektūras izstādē runāja arhitekts Toms Kampars.

Tāpat semināra dalībniekiem bija iespēja aplūkot jaunāko Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja izstādi Korejas keramikas mākslas izstādi “Pašterapija”, kā arī iepazīties ar ekspozīciju “Dizaina process”, kā arī uzzināt tās izveides aizkulises no DMDM vadītājas Ineses Baranovskas.

Semināra izskaņā dalībnieki apmeklēja izstādi “Redzes lauks” izstāžu centrā “Zuzeum”, kā arī uzklausīja šīs ekspozīcijas izstrādātāju – arhitektu biroja “SIJA” stāstu par izstādes izveidi un sadarbību ar citām iesaistītajām pusēm izstādes veidošanas laikā.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

15.11.2023. / RADOŠAS SARUNAS UN PRAKTISKAS NODARBĪBAS KOPĀ AR MĀKSLINIEKU ĒRIKU BOŽI

14. novembrī 2. un 3. kursu topošie grafikas un audiovizuālā dizaina komunikācijas speciālisti tikās radošās, praktiskās nodarbībām kopā ar mākslinieku Ēriku Boži. 

Ēriks Božis ir latviešu mākslinieks, kas pamatā darbojas konceptuālās mākslas, fotogrāfijas un video žanrā. Viņš ir piedalījies vairāk nekā 40 izstādēs Latvijā un ārzemēs. Pēdējais vērienīgais projekts, kurā piedalījās Ēriks Božis, bija skatāms Valmierā no 7. oktobra līdz 10. novembrim. Viņš ir viens no astoņiem māksliniekiem, kurš ar saviem darbiem piedalījās Māra Bišofa daiļradei veltītajā izstādē “Pretrunu pilns zīmējums ar gaišredzības iezīmēm” Valmieras pilsētvidē. 

Nodarbību sākumā Ēriks Božis pastāstīja par savu sadarbību ar Māri Bišofu, kurš viņa uztverē ir kā brīvs, radošs cilvēks… paraugs un etalons… cilvēks, kurš no rīta pamostoties zīmē… zīmē to, kas viņam patīk…. Tad sekoja spilgts un detalizēts skaidrojums, ar kādu domu un kādā veidā tapuši viņa divi mākslas darbi – vides objekti un instalācijas Valmierā.  

Nodarbība otrajā daļā VDMV audzēkņiem tika piedāvāta praktiska darbošanās, kur katram bija iespēja no piedāvātā materiālu klāsta radīt savu instalāciju jeb pieminekli, kurā ielikta ideja par paša raksturīgākajām īpašībām, izjūtām un dzīves skatījumu (gan autora paša, gan citu cilvēku skatījumā). Darbi tapa stilistiski daudzveidīgi -  gan dziļi pārdomāti ar privātu stāstu pamatā, gan viegli un humoristiski. Ēriks Božis ar lielu interesi uzklausīja katra darba autora prezentāciju un piedāvāja savu redzējumu par idejas potenciālo turpmāko risinājumu un praktisku realizāciju pilsētvidē. Jauniešiem “acis dega”, jo mākslinieks spēja gan iedvesmot, gan dot ceļa maizi turpmākām pārdrošajām idejām un to risinājumiem. 

Paldies Valmieras novada Kultūras pārvaldei par doto iespēju VDMV audzēkņiem tikties klātienes nodarbībā ar mākslinieku Ēriku Boži!

Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

15.11.2023. / AUDZĒKŅU DARBU TIRDZIŅŠ "VDMV MARKA"

Notiks tradicionālais MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas “Audzēkņu darbu  tirdziņš “Marka”  šā gada 15.decembrī.

Šāds audzēkņu darbu tirdziņš pirms Ziemassvētkiem skolā norisinās ikgadu, kur MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņi izveidoto Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) ietvaros, izgatavojuši dažādus suvenīrus, sveces, skiču blokus, T-kreklus ar apdruku, rotaslietas, kas attiecīgi veicina gūt praktiskas iemaņas uzņēmējdarbībā un stiprināt uzņēmējspējas.

Līdzās būs arī VDMV pedagogu, individuāli un profesionālās ievirzes ( Mākslas skola) audzēkņu izgatavotie oriģinālie darbi, kas noderēs pašiem vai būs kā maza, bet sirsnīga dāvana tuvajiem.

Tiek laipni aicināti 15.12.2022., plkst.15:00 – 20:00, MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā, Purva iela 12, Valmierā.

Informāciju sagatavoja:
skolotāja Evita Eglīte

15.11.2023. / EMĪLA DARBI UN NEDARBI VDMV AUDZĒKŅU RADĪTAJĀS ILUSTRĀCIJĀS

No 13. novembra Valmieras Integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā apskatāma ilustrāciju izstāde “Emīla darbi un nedarbi”, kuru sagatavojuši VDMV profesionālās ievirzes izglītības 3. – 6. klašu audzēkņi (skolotājas Silvija Melnūdre) un interešu izglītības programmas “Grafikas dizaina darbnīca” audzēkņi  (skolotāja Kitija Vāpa).

Ik gadu novembrī norisinās Ziemeļvalstu literatūras nedēļa, ko Latvijā administrē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Šogad īpaša uzmanība tiek veltīta Astridas Lindgrēnes darbu varonim Lennebergas Emīlam, kurš atzīmē 60. dzimšanas dienu.

Nedēļas laikā bibliotēkā notiek grāmatu izstāde “Lennebergas Emīlam – 60!”, fragmentu lasījumi, izstādes, konkursi un citi pasākumi. Īpaša uzmanība tiks pievērsta Ziemassvētku tradīcijām un svinēšanai Ziemeļvalstīs. Visi laipni aicināti!

Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

13.11.2023. / AICINĀM PIETEIKTIES SIGNES VANADZIŅAS LEKCIJAI UN EKSPERIMENTĀLAJAI DARBNĪCAI "PLUDINĀT UN ĻAUTIES"

Šī gada 27. novembrī no plkst. 11:30 līdz 16:30 Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā norisināsies lekcija un eksperimentālā darbnīca “Pludināt un ļauties”. Lekciju vadīs gleznotāja, māksliniece un mākslas terapeite Signe Vanadziņa. Pasākums tiks sadalīts divās daļās - pirmajā daļā notiks saruna, kur lektore stāstīs par savu personīgo pieredzi mākslas jomā, dalīsies ar praktiskiem ieteikumiem, kā mudināt bērnus un jauniešus ļauties plūstošam mākslas procesam un iedvesmos citiem tematiem par savu profesionālo dzīvi. Otrajā daļā notiks radošā darbnīca, kur dalībniekiem būs iespēja gleznot ar dabas veltēm - tinteņu tinti, tēju, kafiju, ogli no ugunskura un sarkanvīnu. Uz darbnīcu līdzi vēlams ņemt kaut ko no dabas, ar ko varētu gleznot – smilgas, niedri, zariņu ar skujām utml. Visi pārējie materiāli tiks nodrošināti uz vietas. Lekcija un darbnīca tiek organizēta bez dalības maksas, dalībnieki pēc pasākuma norises saņems pedagogu profesionālās kompetences pilnveides apliecības

 

Pasākums tiek realizēts pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda finansētajam projektam “Izglītojošs radošo aktivitāšu cikls "Māksla tiekas ar..."”, lekcija un darbnīca tiek organizēta kā otrā no cikla daļām. Šī projekta mērķis ir sniegt iespēju Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pedagogiem, audzēkņiem un citu mākslas skolu viesiem gūt ieskatu no tās jomas pārstāvja, kuru viņi ir izvēlējušies par savu profesionālo virzienu. Sadarbībā ar nozares profesionāļiem, projekta mērķis ir veicināt izcilību un profesionalitāti mākslas un dizaina izglītībā visās izglītības programmās. Pasākums Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā ir atvērts profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un citiem interesentiem no Vidzemes mākslas skolām.


Nemācīsimies zīmēt kubu, bet mācīsimies ļauties, kas nav viegli cilvēkam, kurš radis kontrolēt. Dabas motīvus pārvērtīsim daļēji abstraktā kompozīcijā, par iedvesmu ņemot, krāsainu puķi, kukaiņa spārnu, koka mizu vai jūras vilni, kas pārvēršas par fantāzijas lidojumu - S.Vanadziņa.


Pieteikšanās semināram:

https://docs.google.com/forms/d/1zD-AlZozHTbJ1X0N5lWTdkzgc5HUH82gCbqxu5vtDeU/edit


Informāciju sagatavoja:
projektu vadītāja Andra Gloka

13.11.2023. / VDMV IZGLĪTOJAMĀS SAŅEM GODA RAKSTU

Valmieras Attīstības aģentūras organizētais pasākums "Valmieras novada gada balvas uzņēmējdarbībā 2023", 10.11.2023., kur nominācijā "Gada Skolēnu mācību uzņēmums" saņēma Goda rakstu SMU "Wear it out" - Evelīna Vikija Priedīte (4Int) un Dārta Kancēviča (4 Mult), par aktīvu, uzņēmīgu Skolēnu mācību uzņēmu darbību, par aprites ekonomikas pielietošanu izgatavojot apģērbus un rotaslietas no otrreizējiem materiāliem. 

Informāciju sagatavoja:
SMU konsultante sk. Evita Eglīte

09.11.2023.  AIZVADĪTA  ERASMUS + SAGATAVOŠANĀS VIZĪTE PRĀGĀ 

No 6. līdz 8. novembrim Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pedagoģes Inga Berga-Bīriņa, Agate Boša un projektu vadītāja Andra Gloka devās Erasmus+ sagatavošanās vizītē uz Prāgu, Čehiju. Vizītes laikā tika iepazīta vide, kurā darbojās uzņemošā organizācija “Artykel Creative Form” un izveidota detalizēta prakses programma 3.kursam. Papildus tam, tika apmeklēti apģērbu dizaineri Prāgā, ar kuriem audzēkņi sadarbosies prakses laikā janvārī.  Vizītes laikā mēs izstrādājām detalizētu programmu, kas ir pielāgota mūsu skolas apģērbu nodaļas audzēkņiem, nodrošinot iepēju iegūt papildus zināšanas apģērbu dizaina jomā. Janvāra mobilitātē pievienosies arī mūsu skolas pedagogi, kur būs iespēja piedalīties kursos un apmācībās, sadarbojoties ar šo pašu organizāciju. Arī pedagogiem tiks piedāvāta atsevišķa aktivitāšu un lekciju programma, nodrošinot pedagogu profesionālo pilnveidi. 

Informāciju sagatavoja:
projektu vadītāja Andra Gloka

02.11.2023. / VDMV IZGLĪTOJAMIE PIEDALĀS PIRMAJĀ VISLATVIJAS IT EKSĀMENĀ

No 18. līdz 20.oktobrim Latvijā sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru “Karjeras nedēļas” ietvaros pirmo reizi notika Vislatvijas IT eksāmens, kura mērķis bija veicināt digitālo prasmju attīstību Latvijas iedzīvotāju vidū, 2023. gadā īpašu uzmanību pievēršot jauniešu auditorijai.  Šajā IT eksāmenā ikviens izglītojamais varēja noskaidrot savas zināšanas par digitālo pasauli, IT profesijām, drošību internetā, kā arī, laimēt vērtīgas balvas.

Arī VDMV 1.kursa izglītojamie skolotājas Ditas Melgalves mudināti atsaucās aicinājumam un 20.oktobrī piepulcējās pārējiem Latvijas vidusskolas un profesionālo skolu vienaudžiem un tiešsaistē pārbaudīja savas IT prasmes un guva neatsveramu pieredzi un jaunas zināšanas! Esam gandarīti  un priecājamies par mūsu aktīvajiem audzēkņiem, kuri piedalījās šajā eksāmenā, viņu entuziasmu un vēlmi vienmēr uzzināt ko jaunu! 

Informāciju sagatavoja:
datorikas un matemātikas skolotāja Dita Melgalve

02.11.2023. / VDMV AICINA PIEAUGUŠOS MĀCĪTIES

MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola šā gada novembrī plāno uzsākt piecu pieaugušo izglītības kursu īstenošanu.

Līdz 12. novembrim interesenti aicināti pieteikties šādiem profesionālās pilnveides un neformālās izglītības kursiem:

Plānots, ka nodarbības notiks Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā, Purva ielā 12, Valmierā, darba dienu vakaros – no plkst. 17:30 līdz 20:10. Kursus vadīs Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pedagogi ar ilggadēju pieredzi gan jauniešu izglītošanā, gan kursu vadīšanā pieaugušajiem, kā arī praktisku darba pieredzi konkrētajā apmācības jomā.

Īstenojot kursus, pastiprināta uzmanība tiks veltīta jaunu prasmju apguvē un to spējā tās turpmāk, pēc kursu norises, pielietot personīgām vai darba vajadzībām.

Plašāka informācija un pieteikšanās šeit.

Informāciju sagatavoja:
direktora vietniece Sanita Bukava

01.11.2023. / DALĀMIES PIEREDZĒ PAR VDMV MĀCĪBU DARBU UN IESPĒJĀM PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBĀ 

Oktobra pēdējā nedēļa Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā pagāja ļoti viesmīlīgi. Izmantojot lietderīgi skolēnu brīvlaiku, pieredzes apmaiņas vizītē bija ieradusies Madonas novada metodiskā apvienība (vizuālās mākslas un dizaina un tehnoloģiju skolotāji), kā arī Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs, kurā šobrīd strādā arī divas ilggadējas Valmieras Mākslas skolas direktores – Sandra Konstante un Dace Blūma. Prieks par atkal redzēšanos ar bijušajiem kolēģiem un ekskursija pa izglītības iestādi deva siltu sajūtu un gandarījumu gan mums, gan ciemiņiem.  

24. oktobrī Valmierā notika Latvijas pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoru seminārs “Pieaugušo izglītības darba organizēšana un īstenošana pašvaldībā”, kuru organizēja Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Šī pasākuma ietvaros pieaugušo izglītības koordinatori apmeklēja arī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu, devās ekskursijā pa skolu, aprunājās ar skolotājiem par izglītības aktualitātēm, noskaidroja vairāk par VDMV pieaugušo izglītības programmu īstenošanas pieredzi. Diskusijas par labās prakses piemēriem un izaicinājumiem raisījās turpat divu stundu garumā. Esam patiesi priecīgi dalīties savā pieredzē, kā arī diskutēt un uzklausīt kolēģu viedokļus!  

Informāciju sagatavoja:

izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

31.10.2023. / STUDENTI RADĪJUŠI 37 INOVĀCIJAS – BIZNESA IDEJAS UN RISINĀJUMUS UZŅĒMUMU DOTIEM IZAICINĀJUMIEM

20. oktobrī, koncertzālē “Valmiera” notika “Vidzemes inovāciju programma studentiem – VIPs” DEMO diena un projekta Noslēguma forums. VIPs 3. posma dalībnieki prezentēja inovatīvus risinājumus uzņēmēju dotiem izaicinājumiem un arī vienu biznesa inovāciju. Neformālā gaisotnē tikās uzņēmēji, studenti un izglītības jomas pārstāvji, lai dalītos pieredzē un diskutētu par sadarbības iespējām. 

DEMO dienā noslēdzās 3. atbalsta programmas cikls, kā laikā kopš šī gada maija vidus 12 komandas, kopumā 45 dalībnieki, veikuši darbu pie 1 biznesa inovācijas izstrādes un 11 uzņēmumu dotiem izaicinājumiem. Biznesa un Inovāciju laboratorijās vērtēšanas komisijas skatījumā veiksmīgākie risinājumu autori bija komandas Buzzārs un MMK, kas radīja mūsdienīgu  konceptu Valmieras tirgus kvartālam. Apbalvots tika arī komandas InteriorEssence darbs – interjera risinājums skaņas izolācijai SIA MiraMotionLatvija ražošanas telpām. Tāpat atzinīgi novērtēta komandas BioSolutions izstrādātā stratēģija bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas ieviešanai SIA ZAAO darbības reģionā. Kā arī komandas KDMedia veiktā Baltijas valstu tirgus izpēte metālapstrādes uzņēmuma SIA VRV Trading jaunajam produktam un komandas VIJA Creative izveidotais video materiāls par SIA VALPRO.

Klātienē varēja aplūkot trīs ciklu laikā VIPs dalībnieku izstrādātos 37 inovāciju prototipus – mini koģenerācijas staciju, hidroponikas sistēmu, Valmieras tirgus kvartāla maketu un Ideju katalogu attīstībai, automatizētu pagrabu, liofilizētu dārzeņu un augļu pulverīšus mazuļiem un daudz ko citu. Valmieras koprades darbnīcas DARE mobilajā stendā pasākuma apmeklētāji varēja uzzināt par pieejamajiem pakalpojumiem, darbībā vērot 3D printeri un uzzināt ar kurām iekārtām ikviens interesents pēc iepriekšēja pieraksta var darbnīcā patstāvīgi strādāt. Kā arī uzzināt vairāk par programmas rezultātiem.

30.10.2023. / VDMV AUDZĒKŅI PIEDALĀS EP VĒSTNIEKU SKOLU MĀCĪBU GADA ATKLĀŠANAS PASĀKUMĀ RĪGAS 2. VALSTS ĢIMNĀZIJĀ

Četri mūsu skolas audzēkņi – Stella Zviedre ( 2.kurss Apģērbs), Jānis Lavrinovičs(1.kurss Interjers),Linda Tetere ( 2.kurss Interjers)  un Alise Rozenberga(3.kurss Interjers) piedalījās ikgadējā EP Vēstnieku skolu jaunā mācību gada atklāšanas pasākumā.

Pasākuma mērķis bija iepazīstināt ar jaunā mācību gada novitātēm, kur uzsvars likts uz demokrātiskiem pārvaldības principiem gan Eiropā, gan Latvijā un gaidāmajām EP vēlēšanām 2024. gada 8. jūnijā.  Jauniešiem bija iespēja tikties ar Latvijas EP deputātiem Daci Melbārdi un Ivaru Ijabu un piedalīties sarunā par Eiropas vēlēšanām.

Pēc pusdienām bija iespēja piedalīties sarunās ar ekspertiem , lai labāk izprastu komunikācijas stratēģijas būtību, izzinātu ES dažādo politiku novitāti, kā arī iepazīties ar jauniešu kustības līderiem. Tika gūtas jaunas un vērtīgas atziņas, kuras labi noderēs turpmākajā darbā.

Informāciju sagatavoja: vēstures un sociālo zinību skolotāja Māra Gavare

30.10.2023. / VDMV SPORTA DIENA

Š.g. 26.oktobrī VDMV notika kārtējā sporta diena. Pasākums notika Pārgaujas sākumskolas sporta zālē. Sporta dienā piedalījās visi kursu audzēkņi,  skolas pedagogi.

Sacensību programmā: tautas bumba meitenēm, basketbols zēniem, volejbols jauktajām komandām.

Tautas bumbā piedalījās 6 komandas un tika izspēlētas 15 spēles. Pirmo vietu spraigās cīņās ieguva 4.kursa meitenes, uzvarot visās spēlēs.

Basketbolā piedalījās 2 zēnu komandas 1.,2.,3.kursa izlase pret 4.kursa puišiem. Ar rezultātu 19 – 9 uzvarēja 4.kursa komanda. Volejbolā tika veidotas jauktās komandas. 1.,2.kursa zēni un meitenes, 4.kursa 1.komanda, 4.kursa 2.komanda. 1.vietu spraigās cīņās izcīnīja 1.,2.kursa komanda. 

Pirmo vietu ieguvēji saņēma balvas no skolas kafejnīcas.

Pasākumu organizēja un vadīja VSMV sporta skolotāja L.Priedīte

Informāciju sagatavoja:
sporta skolotāja Līga Priedīte

30.10.2023. /  AIZVADĪTS SEMINĀRS "MĀKSLAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU JAUNĀS VADLĪNIJAS"

26. oktobrī MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā (VDMV) notika Latvijas Nacionālā kultūras centra organizēts seminārs, kur Vidzemes reģiona Mākslas skolu skolotāji tika iepazīstināti ar topošo profesionālās ievirzes izglītības standartu, mākslas izglītības programmu aktuālo saturu un mācību priekšmetu vadlīnijām.

Pieredzē dalījās Latvijas Nacionālā kultūras centra mākslas izglītības eksperte Ilze Kupča, MIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas" pedagoģes Agate Ķiģele - Ābele, Ieva Leismane un Kristīne Vizbule un MIKC VDMV pedagoģe Indra Cālīte, informējot un iedvesmojot.

Informāciju sagatavoja:

direktora vietniece Sanita Bukava

26.10.2023. / VDMV AR PIEREDZI DALĀS LMA ASOCIĒTĀ PROFESORE MAIJA ROZENFELDE

Šī gada 25. oktobrī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā norisinājās pirmā semināru cikla “Māksla tiekas ar…” lekcija. Lekciju vadīja uzņēmuma "KID design" dizaina direktore, Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas dizaina katedras vadītāja un asociētā profesore Maija Rozenfelde. Pasākumu bija iespēja apmeklēt gan mūsu pašu skolas pedagogiem un audzēkņiem, gan interesentiem no citām mākslas skolām.


Lekcija tika veltīta plašam dizaina procesu kopskatam, kurā M.Rozenfelde dalījās ar savu pieredzi un stāstiem no prakses gan strādājot reklāmas nozarē, gan darbojoties grafiskā dizaina jomā. Lektore ne tikai dalījās ar  vērtīgiem padomiem, bet arī aicināja klausītājus aktīvi iesaistīties lekcijas saturā, piedāvājot aizdomāties par jautājumiem, kas varētu palīdzēt jaunajiem un arī jau pieredzējušiem dizaineriem labāk attīstīt dizaina domāšanu. Pēc lekcijas noklausīšanās, klausītājiem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus lektorei.

Lekcija notika pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda finansētajam projektam "Izglītojošs radošo aktivitāšu cikls "Māksla tiekas ar...'". Lai iegūtu papildu informāciju par turpmākajiem semināru cikla notikumiem, aicinām sekot līdzi informācijai mūsu mājaslapā. 

Informāciju sagatavoja:
projektu vadītāja Andra Gloka

25.10.2023. / VDMV IZGLĪTOJAMIE IESAISTĀS VĒRIENĪGAS MĀKSLAS IZSTĀDES TAPŠANĀ VALMIERĀ 

7. oktobrī Valmierā tika atklāta Latvijas Laikmetīgās mākslas centra organizētā izstāde “Pretrunu pilns zīmējums ar gaišredzības iezīmēm”, kurā astoņi Latvijas mākslinieki reflektē un mijiedarbojas ar Māra Bišofa daiļradi. 

Jau septembra sākumā mākslinieces Vivianna Maria Stanislavska un  Ingrīda Pičukāne vairāku dienu garumā kopā arī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņiem strādāja pie mākslas darbu ideju izstrādes un skiču veidošanas, kā arī zīmējumu darbnīcā veidoja zīmējumus par dzimumu un sociālo lomu tēmu mākslā, kas ir daļa no vērienīgās izstādes Valmierā.

Darbi pie izstādes tapšanas turpinājās arī oktobra pirmajā nedēļā, kad vairāki VDMV izglītojamie kā brīvprātīgie darbojās pie mākslinieka Ērika Boža projekta, kura vadošā ideja bija - pārvērst Māra Bišofa divdimensionālajos zīmējumos ietvertās absurdās situācijas instalācijās pilsētvidē. Darbojoties pie šādiem lielformāta mākslas objektiem, mūsu jaunieši guvuši vērtīgu pieredzi – kā norisinās sadarbība ar mākslinieku, un kāds ceļš ejams, lai realizētu savas radošās idejas dzīvē.  

Izstāde “Pretrunu pilns zīmējums ar gaišredzības iezīmēm” Valmieras pilsētvidē skatāma vēl līdz 10. novembrim. 


Informāciju sagatavoja:

izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

 25.10.2023. / VDMV IZGLĪTOJAMIE APMEKLĒ KONFERENCI "UZDRĪKSTIES UZVARĒT!"

19.oktobrī notika ikgadējā Junior Achievement  Latvia uzņēmējdarbības konference Latvijā "Uzdrīksties Uzvarēt", kur ar iedvesmojošiem pieredzes stāstiem par drosmi un izdošanos biznesā un profesionālajā darbībā dalījās spilgtākie Latvijas biznesa, sporta un radošo industriju pārstāvji.  Konference notika starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala”, pulcējot 6000 drosmīgākos un uzņēmīgākos jauniešus no visas Latvijas. Konferencē piedalījās arī  Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas 12 jaunieši no 4. kursa, kas ir aktīvi Skolēnu mācību uzņēmumu izveidē.

Šī gada konferences tēma bija "Apsteidz nākotni!", un tajā veiksmīgi uzņēmēji, jauno tehnoloģiju pazinēji, radošo industriju pārstāvji dalījās ar savu pieredzi, panākumiem un padomiem, lai iedvesmotu ļauties jauno tehnoloģiju iespējām, nepadoties izaicinājumu priekšā, sekmīgi pielāgoties izmaiņām biznesa pasaulē un sabiedrībā.

Informāciju sagatavoja:
skolotāja Evita Eglīte

25.10.2023. / KARJERAS NEDĒĻAS PASĀKUMI VALMIERAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLĀ  

No 16. līdz 20. oktobrim visā Latvijā nu jau 11. reizi notika Karjeras nedēļa, kuras tematika šogad bija “Tavs prasmju portfelis.”

Karjeras nedēļas ietvaros mūsu izglītības iestādi apmeklēja Valmieras tehnikuma jaunieši, Valmieras Viestura vidusskolas interesentu grupa un Kauguru pamatskolas 9. klases skolēni, kopā vairāk nekā 50 cilvēku. 

Tā kā dienas moto bija “Iepazīsti profesionālās prasmes”, izglītojamiem piedāvājām iespēju iepazīties ar skolas radošo vidi un ielūkoties mācību kabinetos, kuros tiek apgūti profesionālie mācību priekšmeti. Pēc tam skolēni dalījās četrās grupās un devās uz prasmju darbnīcām pie skolotājiem Kristīnes, Gunitas, Ineses un Zigmunda. Katrā no darbnīcām izglītojamie varēja iepazīties un izmēģināt kādu profesionālo prasmi, piemēram, apdrukāt T-kreklus vai auduma maisiņus, pavingrināties šūšanas prasmēs, gleznot pie molberta vai kopā ar mūsu skolas 2. kursa audzēkņiem piedalīties mācību stundā “Foto un video tehnoloģiju lietošana komunikāciju dizainā”.

Paldies visiem atsaucīgajiem pedagogiem!


Informāciju sagatavoja:

karjeras konsultante Ineta Īvāna

19.10.2023. / KUR MEKLĒT RUDENS KRĀŠŅUMU? FOTOGRĀFIJĀS!

Valmieras pagasta bibliotēkā, Viestura laukumā 1 visu novembra mēnesi apmeklētājus priecēs Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēkņu radītā foto izstāde “Skaisti dzīvot Latvijā. Rudens”. Tā ir neliela daļa foto darbu, kas tapuši pagājušā gada rudenī, tomēr savu aktualitāti nepavisam nav zaudējuši. Tā kā šoruden krāsas dabā ienāk pavisam negribīgi, tad lai foto izstāde ļauj mums ieraudzīt un izbaudīt visu rudens krāšņumu bildēs! 

Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

17.10.2023. / DIVAS 1. VIETAS KONKURSĀ “DIZAINA ARĒNA 2023”  

Noslēdzies Latvijas Dizaineru savienības organizētais konkurss skolām un augstskolām “Dizaina arēna 2023”, kurā fantastiskus panākumus guvuši arī MIKC "Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola" izglītojamie, tagad jau absolventi. 

Esam ļoti priecīgi par jauniešu un pedagogu ieguldījumu pagājušā gada kvalifikācijas darbu izstrādē, kas rezultējusies ar divām 1. vietām dizaina konkursā:  

Projekta mērķis: uzlabot Valmieras tirgus paviljona iekštelpu vizuālo stāvokli. Iecere ir radīt iekļaujošu, funkcionālu un estētisku vidi ikvienam tirgotājam un apmeklētājam, piekopjot ilgtspējīgas saimniekošanas prakses.


Skolu konkursa fināla rezultāti ŠEIT.

Sveicam nominēto darbu autorus un vadītājus, kā arī milzīga pateicība visai darba komandai, kas palīdzēja būt mums pamānāmiem un novērtētiem Ķīpsalas Starptautiskajā izstāžu centrā! Kopā esam spēks!  Informāciju sagatavoja:

izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte