MĀKSLAS SKOLA

STUNDU SARAKSTS

Mācību stundu saraksts 2021./2022.m.g. 1.semestrim – skatīt šeit (saite).

Stundu izmaiņām lūgums sekot līdzi E-klasē.

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS "VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA"

  • Ievirzes 1. līdz 7.klase (programmas kods 20V 211 00 1). Programmu apgūst paralēli pamatizglītībai. Mācību ilgums septiņi gadi. Nodarbības notiek vairākas reizes nedēļā no plkst.15.30 (pēc stundām sākumskolā vai pamatskolā), pēc konkrētā mācību gada stundu saraksta. Izglītības programmas noslēgumā izglītojamie saņem Apliecību par profesionālās ievirzes programmas apguvi;

  • Ievirzes vidusskolas 1.-3.klase (programmas kods 30V 2110). Ar 2016.gada 1.septembri Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola piedāvā apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmu jauniešiem, kuri vidējo izglītību apgūst kādā no vidusskolām/ ģimnāzijām vai prof. vidusskolām/ tehnikumiem. Nodarbības notiek vairākas reizes nedēļā, no plkst.15.30 (pēc stundām vidusskolā, ģimnāzijā, tehnikumā), pēc konkrētā mācību gada stundu saraksta. Mācību ilgums trīs gadi. Noslēgumā izglītojamie saņem Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.

Maksa mēnesī noteikta 14.20 euro. No vecāku līdzfinansējuma maksas atbrīvo (saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.113) :

1. Uz mācību gadu:

  • bērnus un jauniešus ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras pilsētā;

  • atsevišķos gadījumos, kuri tiek izskatīti skolas administrācijas sēdē un ir saskaņoto ar pašvaldību.

2. Uz laiku, kad ir piešķirts konkrētais statuss:

  • trūcīgās ģimenes statusa ģimeņu bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras pilsētā.

3. Uz konkrētu laiku:

  • ja audzēknis nav apmeklējis nodarbības pilnu mēnesi un iesniedzis ārsta izziņu vai vecāku rakstisku iesniegumu par attiecīgo laika posmu.

Atbrīvojumi no līdzfinansējuma maksas vecākiem stājas spēkā ar mēnesi, kurā vecāki skolas administrācijai iesnieguši iesniegumu un apliecinošus dokumentus par attiecīgo faktu, uz kura pamata iespējams saņemt atbrīvojumu.

IZSTĀDES UN NOTIKUMI

IZSTĀDE "ZĪMĒJUMS" VALMIERAS KULTŪRAS CENTRĀ

Izstādes darbi tapuši Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas profesionālās ievirzes audzēkņiem apgūstot mācību priekšmetu "Zīmēšana". Izstādē skatāmie darbi tapuši iedvesmojoties gan no mūsdienu mākslinieku, gan no klasiķu darbiem. Caur bērnu un jauniešu skatpunktu un interpretāciju varam saredzēt gan mūsdienu cilvēku pasaules uztveri, gan baudīt zīmēšanas tehniku sniegto dažādību.

Izstādē skatāmi 3. līdz 7.klases audzēkņu darbi. Pedagogi: Dace Arāja, Dace Brizauska, Ilze Ērgle-Vanaga, Diāna Kokorēviča, Silvija Melnūdre un Velta Rone.

Izstāde būs skatāma no 6.janvāra līdz 31.janvārim VKC foajē. Ieeja brīva.


Informāciju sagatavoja: Inese Andersone, direktores vietniece izglītības jomā

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS IZSTĀDE "VIRSMA. KLĀTBŪTNE"

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

MĀCĪBU PRIEKŠMETU PEDAGOGI

LĀSMA LOPATKO

māca Foto pamatus, Animāciju, Darbs materiālā un Darbs materiālā – Foto pamatus

ILZE ĒRGLE-VANAGA

māca Zīmēšanu un Dizaina pamatus

DACE BRIZAUSKA

māca Zīmēšanas un gleznošanas pamatus, Kompozīciju un Darbs materiālā, Veidošanu

LAILA BENTA

māca Zīmēšanas un gleznošanas pamatus, Datorgrafikas, Darbs materiālā – Datorgrafiku

INESE ANDERSONE

māca Veidošanu un Zīmēšanu

KRISTĪNE ZEMĻICKA-BRĀLĒNA

māca Darbs materiālā – Porcelānu un Darbs materiālā – Grafikas pamatus

SILVIJA MELNŪDRE

māca Zīmēšanu, Kompozīciju un Darbs materiālā

MARTA MADARA GRANTIŅA

māca Zīmēšanas un gleznošanas pamatus, Kompozīciju, Datorgrafiku

INETA PEROVA

māca Arhitektūras pamatus, Dizaina pamatus un kompozīciju

INDRA CĀLĪTE

māca Mākslas valodas pamatus un Gleznošanu

VELTA RONE

māca Kompozīciju un Gleznošanu

SABĪNE PITURA

māca Mākslas valodas pamatus, Zīmēšanas un gleznošanas pamatus, Gleznošanu, Zīmēšanu

ZANE MELNACE-PRIEDNIECE

māca Keramiku un Veidošanu

MĀRTIŅŠ SKUJA

māca Darbs materiālā – Metāls

KLAŠU AUDZINĀTĀJAS

1.klases – Silvija Melnūdre;

2.klases – Laila Benta;

3.klases – Lāsma Lopatko;

4.klases – Dace Brizauska;

5.klases – Ilze Ērgle-Vanaga;

6.klases – Sabīne Pitura;

7.klases – Inese Andersone;

1.–3.vsk. – Kristīne Zemļicka-Brālēna.

AUDZĒKŅU DARBI ATTĀLINĀTAJĀS MĀCĪBĀS

3.klašu darbi 2020./2021.m.g. decembrī. " Animācija "Ziemas mežs", skolotāja Lāsma Lopatko

Vendija Pinzule3a (1).mp4

Vendija Pinzule

Dagmāra Gmizo 3b.mp4

Dagmāra Gmizo

Justīne Dumpe 3c.mp4

Justīne Dumpe

3.klašu darbi 2020./2021.m.g. decembrī. " Animācija "Sapņu dārzs", skolotāja Lāsma Lopatko

Austra_PIL_1 (1).mp4

Austra

Lote Karlivāne 3b.MP4

Lote Karlivāne

Līva Vanaga.mp4

Līva Vanaga

Māra Miķe 3d.mp4

Māra Miķe

Dārta Katana 3d.mp4

Dārta Katana

Paula Megija Zepa 3a.mp4

Paula Megija Zepa

3.klašu darbi 2020./2021.m.g. decembrī. " Aborigēnu māksla", skolotāja Lāsma Lopatko

Dārta Katana

Justīne Dumpe

Anete Ķīkule

Līva Rēzija Vanaga

Lote Karlivāne

Ieva Bērziņa

Elza Vektere

Sabīne Zirne

3.klašu darbi 2020./2021.m.g. decembrī. Glezojums "Brokastis", skolotāja Lāsma Lopatko

Annija

Anete

Linda

Līva

Sabīne

Evelīna Mētra

Luīze Linda

Elza

Māra Miķe

Liliāna Krūskopa

Lote Karlivāne

5.klašu darbi 2020./2021.m.g. decembrī, skolotāja Inese Andersone

Linda Ūdre

Evelīna Sīmansone

Ksenija Šinkuna

5.klašu darbi 2020./2021.m.g. decembrī, skolotājas Ilze Ērgle - Vanaga un Indra Cālīte

Evelīna Sīmsone

Kerija Mugina

Grieta Avotiņa

Māra Lepiksone

Megija Mezīte

Elīza Kuple

Lauma Līva Čukure

Patrīcija Dīmane

Linda Ūdre

1.klašu darbi 2020./2021.m.g. oktobrī

4.klašu darbi 2020./2021.m.g. oktobrī

5.klašu darbi 2020./2021.m.g. oktobrī

7.klašu darbi 2020./2021.m.g. oktobrī

1.-3. vsk. klašu darbi 2019./2020.

AUDZĒKŅU DARBI MĀCĪBU PRIEKŠMETOS

Absolventes Annas Melderas Nobeiguma darbs mācību priekšmetā "Kompozīcija" (skolotāja Velta Rone). Darbs veidots tematā "Mana telpa".

A_Meldra_Nobeiguma_darbs_Kompozicija_2020.pdf

Absolventes Paulas Rozītes un Dārtas Gartmanes Nobeiguma darbs mācību priekšmetā "Mākslas valodas pamati" (skolotāja Indra Cālīte). Darbs veidots tematā "Iedvesmotāji".

Audzēkņa Gabriela Bogdāna veiktais darbs attālinātajā mācību procesā tematā kustības attēlojums (2019./2020.m.g.)


Attalinatais_macibu_pr_VDMV_kustiba_GB_3kl.pdf

MĀCĪBU PRIEKŠMETS "DARBS MATERIĀLĀ" 1.KLASEI

Pie skolotājas Daces Brizauskas

MĀCĪBU PRIEKŠMETA "DARBS MATERIĀLĀ" 6. UN 7.KLAŠU AUDZĒKŅU DARBI DATORGRAFIKĀ

Pie skolotājas Kristas Jūlijas Kreišmanes

MĀCĪBU PRIEKŠMETA "DARBS MATERIĀLĀ" 6. UN 7.KLAŠU AUDZĒKŅU DARBI PORCELĀNA APGLEZNOŠANĀ UN GRAFIKĀ

Pie skolotājas Kristīnes Zemļickas-Brālēnas