MĀKSLAS SKOLA

STUNDU SARAKSTS 2019./2020.m.g. 2.semestrim

Operatīvās mācību priekšmetu izmaiņas: no 23.03. līdz 14.04. tiek nodrošināta attālināta mācīšanās profesionālajā ievirzes izglītībā, sekot līdzi uzdevumiem un komunikācijai "E-klasē".

Operatīvās izmaiņas tiek aktualizētas līdz kārtējās dienas plkst. 13:00

3.KLAŠU AUDZĒKŅU DARBI KĀ PATEICĪBAS ŽŪRIJAI LABDARĪBAS PASĀKUMĀ

3.klašu izglītojamie radījuši labdarības pasākumam, bērnu karnevālam "Pasakas, sapņi, fantāzijas" pateicības dāvanas – zīmējumus, karnevāla žūrijai.

Paldies 3.klases audzēknes Martas mammai par iniciatīvu un 3.klašu bērniem par atsaucību un radošumu.

Foto: Dace Brizauska

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

MŪSU ZVAIGZNES PROFESIONĀLĀS IEVIRZES KLASĒS

Foto: Lāsma Lopatko

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

IZSTĀDE "ZĪMĒJUMS" VALMIERAS KULTŪRAS CENTRĀ

Izstādes darbi tapuši Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas profesionālās ievirzes audzēkņiem apgūstot mācību priekšmetu "Zīmēšana". Izstādē skatāmie darbi tapuši iedvesmojoties gan no mūsdienu mākslinieku, gan no klasiķu darbiem. Caur bērnu un jauniešu skatpunktu un interpretāciju varam saredzēt gan mūsdienu cilvēku pasaules uztveri, gan baudīt zīmēšanas tehniku sniegto dažādību.

Izstādē skatāmi 3. līdz 7.klases audzēkņu darbi. Pedagogi: Dace Arāja, Dace Brizauska, Ilze Ērgle-Vanaga, Diāna Kokorēviča, Silvija Melnūdre un Velta Rone.

Izstāde būs skatāma no 6.janvāra līdz 31.janvārim VKC foajē. Ieeja brīva.


Informāciju sagatavoja: Inese Andersone, direktores vietniece izglītības jomā

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

IZSTĀDES "VIRSMA. KLĀTBŪTNE" ATKLĀŠANA

Foto: Uģis Brālēns

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

"VIRSMA. KLĀTBŪTNE" SVĒTDIENA ŪDENSTORNĪ

Foto: Gita Dukure

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS "VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA"


  • Ievirzes 1. līdz 7.klase (programmas kods 20V 211 00 1). Programmu apgūst paralēli pamatizglītībai. Mācību ilgums septiņi gadi. Nodarbības notiek vairākas reizes nedēļā no plkst.15.30 (pēc stundām sākumskolā vai pamatskolā), pēc konkrētā mācību gada stundu saraksta. Izglītības programmas noslēgumā izglītojamie saņem Apliecību par profesionālās ievirzes programmas apguvi;
  • Ievirzes vidusskolas 1.-3.klase (programmas kods 30V 2110). Ar 2016.gada 1.septembri Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola piedāvā apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmu jauniešiem, kuri vidējo izglītību apgūst kādā no vidusskolām/ ģimnāzijām vai prof. vidusskolām/ tehnikumiem. Nodarbības notiek vairākas reizes nedēļā, no plkst.15.30 (pēc stundām vidusskolā, ģimnāzijā, tehnikumā), pēc konkrētā mācību gada stundu saraksta. Mācību ilgums trīs gadi. Noslēgumā izglītojamie saņem Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.

Maksa mēnesī noteikta 14.20 euro.

MĀCĪBU PRIEKŠMETU PEDAGOGI

LĀSMA LOPATKO

māca Foto pamatus, Veidošanu, Animāciju, Darbs materiālā un Darbs materiālā – Foto pamatus

ILZE ĒRGLE-VANAGA

māca Zīmēšanas un gleznošanas pamatus, Zīmēšanu un Dizaina pamatus

DACE BRIZAUSKA

māca Zīmēšanas un gleznošanas pamatus, Kompozīciju un Darbs materiālā

LAILA BENTA

māca Zīmēšanu/ Gleznošanu

INESE ANDERSONE

māca Keramiku un Veidošanu

DACE ARĀJA

māca Gleznošanu un Kompozīciju

KRISTA JŪLIJA KREIŠMANE

māca Kompozīciju, Darbs materiālā – Datorgrafiku un Darbs materiālā

DIĀNA KOKOREVIČA

māca Zīmēšanu un gleznošanas pamatus

SILVIJA MELNŪDRE

māca Zīmēšanu, Kompozīciju un Zīmēšanas un gleznošanas pamatus

KRISTĪNE ZEMĻICKA-BRĀLĒNA

māca Darbs materiālā – Porcelānu un Darbs materiālā – Grafikas pamatus, Darbs materiālā un Kompozīciju

PĒTERIS ROZĪTIS

māca Dizaina pamatus un kompozīciju/ Datorgrafiku

INDRA CĀLĪTE

māca Mākslas valodas pamatus un Gleznošanu

VELTA RONE

māca Gleznošanu un Kompozīciju

MADARA BULA

māca Arhitektūras pamatus

OSKARS ROZENBLATS

māca Darbs materiālā – Metālu, Veidošanu, Dizaina pamatus un kompozīciju

SABĪNE PITURA

māca Mākslas valodas pamatus

KLAŠU AUDZINĀTĀJAS

1.klases – Inese Mētriņa;

2.klases – Lāsma Lopatko;

3.klases – Dace Brizauska;

4.klases – Ilze Ērgle-Vanaga;

5.klases – Dace Arāja;

6.klases – Inese Andersone;

7.klases – Silvija Melnūdre.

UZŅEMŠANA PROGRAMMU KLASĒS


  • 1.klasē uzņem izglītojamos no 8 līdz 9 gadu vecuma (līdztekus mācībām vispārējās pamatizglītības 1. vai 2.klasē);
  • 1.vsk. klasē uzņem izglītojamos no 15 gadu vecuma (līdztekus mācībām vispārējās vai profesionālās izglītības programmās).


Jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Vecāku/ aizbildņu iesniegums, līgums (var aizpildīt uz vietas);
  • Medicīnas izziņa par izglītojamā veselības stāvokli;
  • Izglītojamā pases vai personas apliecības, vai dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • Foto 2 gb. 3 x 4cm.

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Sīkāka informācija pa tālruni 64207372

AUDZĒKŅU DARBI MĀCĪBU PRIEKŠMETOS

MĀCĪBU PRIEKŠMETS "DARBS MATERIĀLĀ" 1.KLASEI

Pie skolotājas Daces Brizauskas

MĀCĪBU PRIEKŠMETA "DARBS MATERIĀLĀ" 6. UN 7.KLAŠU AUDZĒKŅU DARBI DATORGRAFIKĀ

Pie skolotājas Kristas Jūlijas Kreišmanes

Visenta Kosolapova, 7.c klase

Greisa Geca, 7.klases absolvente

Elizabete Gorodko, 7.c klase Greisa Geca, 7.klases absolvente

Evelīna Marta Lamaka, 6.a klase

Lizete Leontīne Bērziņa, 7.b klase

Loreta Anna Ločmele, 6.a klase

Anna Meldera, 7.a klase

Rūta Brence, 6.a klase

Elizabete Gorodko, 7.c klase

Greisa Geca, 7.klases absolvente

Anna Meldera, 7.a klase

Ance Evelīna Buliņa, 7.c klase

Ance Evelīna Buliņa, 7.c klase

MĀCĪBU PRIEKŠMETA "DARBS MATERIĀLĀ" 6. UN 7.KLAŠU AUDZĒKŅU DARBI PORCELĀNA APGLEZNOŠANĀ UN GRAFIKĀ

Pie skolotājas Kristīnes Zemļickas-Brālēnas