KURSI PIEAUGUŠAJIEM

Sadarbībā ar biedrību "Vidzemes mākslas izglītības attīstības centrs" tiek organizētas licencētas neformālās izglītības programmas jeb kursi pieaugušajiem.

ŠOBRĪD KURSU GRUPAS JAU IR NOKOMPLEKTĒTAS UN NĀKAMĀ PIETEIKŠANĀS TIKS ORGANIZĒTA 2021.GADA JANVĀRĪ

Biedrība "Vidzemes mākslas izglītības attīstības centrs" piedāvā licencētas neformālās izglītības programmas – kursus pieaugušajiem:

MĀKSLAS KURSI

2020.g. septembris – decembris


Zīmēšana zīmēšanas pamati, dažādu tehniku apguve. Ceturtdienās plkst.19.10. 20 stundas 10 nodarbībās. Pasniedzēja Inese Andersone.

Gleznošana eļļas tehnikas glezniecības pamati un metodes. Sestdienās plkst.9.00. 20 stundas 10 nodarbībās. Pasniedzēja Iveta Gudeta.

Tērpa dizains, tehnoloģijas un šūšana apģērbu dizaina veidošanas pamati, modelēšana, piegriešana, šūšana. Otrdienās plkst.18.00. 30 stundas 12 nodarbībās. Pasniedzēja Māra Nadziņa.

Kaligrāfija iepazīšanās ar kaligrāfijas veidiem, pielietošanu. Rakstības ar tušu un spalvu apguve. Pirmdienās plkst.18.00. 20 stundas 10 nodarbībās. Pasniedzēja Iveta Gudeta.

Keramika māla trauku veidošana, dekorēšana, apdedzināšana. Ceturtdienās plkst.18.00. 30 stundas 12 nodarbībās. Pasniedzēja Zane Melnace-Priedniece.

Foto pamati profesionālas fotografēšanas pamatu apguve. Piektdienās plkst.18.00. 20 stundas 10 nodarbībās. Pasniedzējs Zigmunds Kazanovskis.

Porcelāna apgleznošana porcelāna trauku apgleznošana, apdedzināšana. Ceturtdienās plkst.18.00. 24 stundas 12 nodarbībās. Pasniedzēja Kristīne Zemļicka-Brālēna.

Tekstilmozaīka daudzveidīgas tehstilmozaīkas šūšanas tehnikas, patchworka, quilta, aplikāciju un mašīnizšūšanas apguve. Pirmdienās plkst.18.00. 30 stundas 12 nodarbībās. Pasniedzēja Māra Nadziņa.

Kursi notiks reizi nedēļā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā, Purva ielā 12. Cilvēku skaits vienā grupā 68. Kursu apmeklētāji slēdz līgumu, mācību maksa mēnesī EUR 50,00. Kursu noslēgumā saņem pieaugušo neformālās izglītības apliecību.

Pieteikšanās elektroniski: inese.andersone@valmiera.edu.lv. Tālr. uzziņām 26181088