06.04.2022. / VDMV SĀKUSI REALIZĒT MĀCĪBAS PIEAUGUŠAJIEM

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (VDMV), pirmo reizi iesaistoties Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, marta izskaņā sākusi realizēt 2 apmācību grupas strādājošiem pieaugušajiem.

21. martā mācības uzsāka izglītības moduļa “Interjera projektēšana vienai telpai” mācību grupa, kuru vada pedagoģe Signe Krumholce, savukārt 29. martā mācības uzsāka izglītības moduļa “Apģērbu dizaina produktu konstruēšana un modelēšana” dalībnieces, kuru vada pedagoģe Gunita Upeniece.

Šajā projekta kārtā profesionālās vidējās izglītības iestādēm bija iespēja piedāvāt izglītības moduļus no skolā realizētajām modulārājām izglītības programmām. Mācības pieaugušajiem tiek īstenotas klātienē darba dienu vakaros.

Studiju moduļu apguves izmaksas ES fondi un valsts sedz 90% apmērā un strādājošā līdzmaksājums ir 10%. Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Vairāk par projektu un dalību pieaugušo mācībās var uzzināt šeit: www.macibaspieaugusajiem.lv.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU MODUĻI

Mācības VDMV piedāvātajās profesionālās pilnveides programmās notiks tikai klātienē, ņemot vērā apgūstamā moduļa specifiku, kurš līdztekus teorijas apguvei paredz praktisko prasmju apguvi.


Pieteikšanās 7. mācību kārtā ilgs līdz 24. februārim. Mācību grupu komplektēšana un mācību uzsākšana plānota no šī gada marta līdz maija beigām.

Vairāk uzzināt par VDMV piedāvātajām profesionālās pilnveides programmām, kā arī pieteikties tām, vari šeit: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/providers/392

Kontakti:
Sanita Bukava I
sanita.bukava@valmiera.edu.lv I Tālr.: 26445736


Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa"' Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 7.kārtasietvaros.

Biedrība Vidzemes mākslas izglītības attīstības centrs piedāvā
MĀKSLAS KURSUS
2022.g. februāris – maijs

Piedāvājam dažādas programmas pieaugušajiem – 24 stundas 12 nodarbībās:

  • Zīmēšana – zīmēšanas pamati, dažādu tehniku apguve. Ceturtdienas 18.00. Pasniedzēja Inese Andersone.

  • Gleznošana – eļļas tehnikas glezniecības pamati un metodes. Sestdienas 10.00. Pasniedzēja Iveta Gudeta.

  • Tērpa dizains, tehnoloģijas un šūšana – apģērbu dizaina veidošanas pamati, modelēšana, piegriešana, šūšana (30 stundas, 12 nodarbības). Pirmdienas 18.00. Pasniedzēja Māra Nadziņa (mācību maksa mēnesī EUR 62.50) (grupa nokomplektēta).

  • Tekstilmozaīka - sniedz ieskatu interjera priekšmetu izstrādei „Quilta” un „Patchwork” dizainā. Otrdienas 18.00. Pasniedzēja Māra Nadziņa.

  • Kaligrāfija – iepazīšanās ar kaligrāfijas veidiem, pielietošanu. Rakstības ar tušu un spalvu apguve. Otrdienas 18.00. Pasniedzēja Iveta Gudeta.

  • Keramika - māla trauku veidošana, dekorēšana, apdedzināšana. Piektdienas 18.00. Pasniedzēja Zane Melnace-Priedniece (grupa nokomplektēta).

  • Datorgrafika – programmas Corel Draw apguve. Ceturtdienas 18.00. Pasniedzēja Signe Krumholce.

  • Fotomacība – profesionālas fotografēšanas pamatu apguve. Piektdienas 18.00. Pasniedzējs Zigmunds Kazanovskis.


Kursi notiks reizi nedēļā 2 vai 2,5 stundas Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā, Purva ielā 12. Cilvēku skaits vienā grupā 6 - 8. Kursu apmeklētāji slēdz līgumu, mācību maksa mēnesī EUR 50,00 . Piesakās dalībnieki ar sadarbspējīgu sertifikātu.


Pieteikšanās elektroniski: inese.andersone@valmiera.edu.lv. Tālr. uzziņām 26181088