01.11.2023. AICINĀM PIETEIKTIES MIKC VALMIERAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLAS ĪSTENOTIEM PIEAUGUŠO KURSIEM

INTERJERA PROJEKTĒŠANA VIENAI TELPAI (124 STUNDAS)

/Moduļa mērķis - sekmēt izglītojamo spējas projektēt interjeru vienai telpai/

Moduļa ietvaros apgūsi: 

APĢĒRBA DIZAINA PRODUKTU KONSTRUĒŠANA UN MODELĒŠANA (226 STUNDAS)

/Moduļa mērķis - sekmēt izglītojamā spējas konstruēt, modelēt un šūt apģērba dizaina produktus/

Moduļa ietvaros apgūsi: 

KLEITAS  ŠŪŠANA (32 STUNDAS)

/Programmas mērķis - izglītības procesa rezultātā nodrošināt specifiskas zināšanas un profesionālās prasmes kleitas modelēšanā un izgatavošanā/

Kursa laikā apgūsi:

ROTU DARINĀŠANAS MEISTARKLASE (36 STUNDAS)

Kursa laikā apgūsi:

PAMATI DARBAM AR AUTOCAD PROGRAMMU 2D UN 3D VIDĒ (48 STUNDAS)

/Programmas mērķis -  sniegt izglītojamam visas rasēšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas praktisko iemaņu realizēšanai darbam ar projektēšanas programmatūrām/

Kursa laikā apgūsi:

Pieteikšanās kursiem un plašāka informācija:

Tālr.: 26445736
E-pasts: sanita.bukava@valmiera.edu.lv

11.11.2022. NOSLĒGUŠIES PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSI PIEAUGUŠAJIEM “APĢĒRBU DIZAINA PRODUKTU KONSTRUĒŠANA UN MODELĒŠANA”

Šā gada 9. novembrī noslēdzās strādājošo pieaugušo profesionālās pilnveides programma “Apģērbu dizaina produktu konstruēšana un modelēšana”. Projekts tika realizēts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Apliecības par profesionālās modulārās izglītības programmas “Apģērbu dizains” moduļa apguvi saņēma 10 dalībnieces, kuras bija gan ar, gan bez priekšzināšanām. Apgūstot šo moduli, dalībnieces apguvušas 9% no profesionālās modulārās izglītības programmas “Apģērbu dizains” kopējā mācību stundu skaita.

Kopumā 5 mēnešus (226 mācību stundas) laikā kursu dalībnieces uzkonstruēja un uzšuva 4 līdz 5 tērpus, pasniedzējas Gunitas Upenieces vadītas, noslēgumā tos demonstrējot skolas pārstāvjiem.

Valmieras Dizaina un mākslas skolai šī bija pirmā dalības reizes šāda veida projektā, kuras laikā tika realizēti 2 moduļi, kas veiksmīgi noslēgušies.

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Informāciju sagatavoja:
direktora vietniece Sanita Bukava

06.04.2022. / VDMV SĀKUSI REALIZĒT MĀCĪBAS PIEAUGUŠAJIEM

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (VDMV), pirmo reizi iesaistoties Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, marta izskaņā sākusi realizēt 2 apmācību grupas strādājošiem pieaugušajiem.

21. martā mācības uzsāka izglītības moduļa “Interjera projektēšana vienai telpai” mācību grupa, kuru vada pedagoģe Signe Krumholce, savukārt 29. martā mācības uzsāka izglītības moduļa “Apģērbu dizaina produktu konstruēšana un modelēšana” dalībnieces, kuru vada pedagoģe Gunita Upeniece.

Šajā projekta kārtā profesionālās vidējās izglītības iestādēm bija iespēja piedāvāt izglītības moduļus no skolā realizētajām modulārājām izglītības programmām. Mācības pieaugušajiem tiek īstenotas klātienē darba dienu vakaros.

Studiju moduļu apguves izmaksas ES fondi un valsts sedz 90% apmērā un strādājošā līdzmaksājums ir 10%. Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona. 

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Vairāk par projektu un dalību pieaugušo mācībās var uzzināt šeit: www.macibaspieaugusajiem.lv.

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU MODUĻI

Mācības VDMV piedāvātajās profesionālās pilnveides programmās notiks tikai klātienē, ņemot vērā apgūstamā moduļa specifiku, kurš līdztekus teorijas apguvei paredz praktisko prasmju apguvi. 


Pieteikšanās 7. mācību kārtā ilgs līdz 24. februārim. Mācību grupu komplektēšana un mācību uzsākšana plānota no šī gada marta līdz maija beigām.

Vairāk uzzināt par VDMV piedāvātajām profesionālās pilnveides programmām, kā arī pieteikties tām, vari šeit: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/providers/392

Kontakti:
Sanita Bukava I sanita.bukava@valmiera.edu.lv I Tālr.: 26445736


Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa"' Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 7.kārtasietvaros.