MĀKSLAS PULCIŅI

NODARBĪBU SARAKSTS 2019./2020.m.g. 2.semestrim

Operatīvās izmaiņas mācību priekšmetu un prakšu stundu sarakstā: Šobrīd valstī noteiktajā ārkārtas situācijas periodā interešu izglītības nodarbības nenotiek un netiek organizētas attālināti, bet piedāvājam uzdevumus ierosmei, kur vecāki var darboties kopā ar bērniem mājās.

Operatīvās izmaiņas tiek aktualizētas līdz kārtējās dienas plkst.13:00

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

  • Vizuāli plastiskā māksla pirmskolas vecuma grupām (no pieciem gadiem);
  • Vizuāli plastiskā māksla no 1. līdz 12.klasei, atbilstoši vecuma grupai;
  • Animācija vecuma grupā 2.-5.klase;
  • Veidošana vecuma grupā 1.-5.klase;
  • Datorgrafika vecuma grupā 7.-9.klase.

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā divas mācību stundas, pēc konkrētā mācību gada stundu saraksta. Kursi parasti sākas septembra otrajā nedēļā. Maksa mēnesī noteikta 14.20 euro.

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI

INETA PEROVA

māca Pirmskolas A un C grupu

LAILA BENTA

māca Pirmskolas B un D grupu

DACE BRIZAUSKA

māca Vizuāli plastiskās mākslas 1.-2.klasi un Veidošanas 1.-5.klasi

SILVIJA MELNŪDRE

māca Vizuāli plastiskās mākslas 2.-5.klasi un 6.-9.klasi

LĀSMA LOPATKO

māca Animācijas 2.-5.klasi

KARĪNA VĪTIŅA

māca Datorgrafikas 7.-9.klasi un Vizuāli plastiskās mākslas 10.-12.klasi

UZŅEMŠANA INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ

  • Nepieciešams tikai vecāku/ aizbildņu iesniegums un līgums (aizpilda uz vietas skolā).

Tālruņi uzziņām: 64207372 vai 20216721

UZDEVUMI IEROSMEI

Skolotājas Inetas Perovas veidotais uzdevums pirmsskolas vecuma bērniem.

Uzdevums pirmsskolas vecuma bērniem sk. Ineta.pdf

Skolotājas Daces Brizauskas veidotais materiāls ar uzdevumiem Mātes dienai dažāda vecuma bērniem.

Ziedi un apsveikumi mātes dienā.pdf

Skolotājas Daces Brizauskas veidotais materiāls ar uzdevumiem dažāda vecuma bērniem.

Interešu izglītībai uzdevumi 1.05.2020..pdf

Šeit skolotājas Lailas Bentas piedāvātais uzdevumus par ziedu uzzīmēšanu no dažādiem priekšmetiem:

Skolotājas Diānas Kokorevičas veidotais materiāls par aušanu ar papīru. Uzdevumi piemēroti dažāda vecuma bērniem.

AUSANA_AR_PAPIRU.pdf

Skolotājas Silvijas Melnūdres veidotais materiāls par ūdensrozēm – kā uzzīmēt ūdensrozi. Uzdevuma izpildei nepieciešams – papīra lapa, akvareļkrasās vai krāsainie zīmuļi, vai akvareļzīmuļi. Uzdevumi piemēroti bērniem vecumā no 5.klases.

ūdensroze....pdf

Daces Brizauskas apkopotais materiāls par tauriņu tematiku – var zīmēt, līmēt, griezt un citādi darboties. Uzdevumi piemēroti dažāda vecuma bērniem.

Tēma Tauriņi.pdf

Piedāvājam skolotājas Daces Brizauskas apkopoto materiālu par Lieldienu tematiku – var zīmēt zaķa portretu, līmēt, griezt un citādi darboties. Uzdevumi piemēroti dažāda vecuma bērniem.

VDMV_uzdevumi_Lieldienas.pdf
ziemassvetki.mp4

Animāciju veidoja kursu Animācija 2.-5.kl. audzēkņi ar skolotāju Lāsmu Lopatko.