DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA

STUNDU SARAKSTS

Mācību stundu saraksts 2023./2024.m.g. 2.semestrim – skatīt šeit.

STUNDU IZMAIŅAS

STUNDU IZMAIŅAS skatīt šeit.

Stundu izmaiņas katru dienu tiek publicētas līdz plkst.13.00.

PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

INTERJERA DIZAINS 

Iegūstamā kvalifikācija - Interjera dizainera asistents

Mācību ilgums - 4 gadi

Interjera dizaina izglītības programmā Tu iemācīsies veidot privātu un publisku telpu interjera projektus, izstrādāt funkcionālus un mākslinieciskus interjera dizaina ideju risinājumus, veidot maketus un digitālas telpiskās vizualizācijas. Iemācīsies izstrādāt interjera projekta rasējumus, sagatavot dekoratīvo materiālu, mēbeļu, aprīkojuma, iekārtu piedāvājumu. Piedalīsies interjera dizaina projekta īstenošanā.

Vispārziglītojošie mācību priekšmeti:

Profesionālie mācību priekšmeti:


Izglītojamo mācību darbi

GRAFIKAS DIZAINS 

Grafikas dizaina izglītības programmā Tu apgūsi prasmi izstrādāt dizainu drukāto un digitālo mediju komunikācijai dažādos kanālos. Plānosi un veidosi zīmola identitāti, iekļaujot logo, vizītkartes, bukletus un citus vizuālās reklāmas materiālus. Veidosi plakātus, iepakojuma dizainu, grāmatu noformējumu un vides reklāmas projektus. 


Iegūstamā kvalifikācija - Grafikas dizainera asistents

Vispārziglītojošie mācību priekšmeti:Profesionālie mācību priekšmeti:


Izglītojamo mācību darbi

AUDIOVIZUĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS DIZAINS

Audiovizuālās komunikācijas dizaina izglītības programmā Tu iemācīsies veidot interneta lapas, mobilās aplikācijas, datorspēļu, projekciju, sociālo tīklu materiālu dizainus. Izstrādāsi animācijas un modelēsi 3D objektus. Apgūsi foto un video tehnoloģijas un skaņu dizaina veidošanu, lai to pielietotu reklāmās un izklaides nozares projektos.


Iegūstamā kvalifikācija - Audiovizuālās komunikācijas  dizainera asistents

Vispārziglītojošie mācību priekšmeti:

Profesionālie mācību priekšmeti:

Izglītojamo mācību darbi

MUTES DOBUMS 20001-0250.mkv
Helēna Razminoviča - tests 1 un 2.mp4
isfilma.mazais.fails.mp4

APĢĒRBU DIZAINS 

Iegūstamā kvalifikācija - Apģērbu dizainera asistents
Mācību ilgums - 4 gadi

Programmas mērķis - Izglītības procesa rezultātā sagatavot apģērbu dizainera asistentu, kurš izpilda daļu no apģērbu dizainera pienākumiem; apzina lietotāja vajadzības, veic analogu, materiālu un tehnisko risinājumu izpēti; skicē, izgatavo un testē maketus, sagatavo tehnisko projektu, piedalās apģērbu dizaina projekta izstrādē un īstenošanā - funkcionālu un ilgtspējīgu produktu izgatavošanā un rezultātu prezentēšanā.

Vispārziglītojošie mācību priekšmeti:


Profesionālie mācību priekšmeti:


Izglītojamo mācību darbi

PRODUKTU DIZAINS

Iegūstamā kvalifikācija - Produktu dizainera asistents
Mācību ilgums - 4 gadi

Izglītības procesa rezultātā Tu iemācīsies apzināt lietotāja vajadzības, veiksi analogu, materiālu un tehnisko risinājumu izpēti, skicēsi, izgatavosi un testēsi maketus, sagatavosi tehnisko projektu, piedalīsies dizaina projekta īstenošanā - funkcionālu un ilgtspējīgu produktu izgatavošanā un rezultātu prezentēšanā. 

Vispārziglītojošie mācību priekšmeti:

Profesionālie mācību priekšmeti:

Darbu piemēri

MĀCĪBU PRIEKŠMETU UN PRAKŠU PEDAGOGI

GIJA KARĀNE

māca Zīmēšanu

Zīmēšanas un gleznošanas metodiskās kopas vadītaja

ILZE MELNALKSNE PURIŅA

māca 3D modelēšanu un vizualizāciju izstrādi, interjera projektēšanu privātai telpu grupai

Interjera nodaļas vadītāja


INDRA CALĪTE

māca Dizaina procesus, Kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu vides dizainā  

GUNITA UPENIECE

māca Apģērbu dizaina nodaļā Modelēšanu un konstruēšanu, un Šūšanas tehnoloģijas

2.kursu audzinātāja (Apģērbu dizains un Interjera dizains)

DIĀNA KOKOREVIČA

šobrīd atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā

INETA PEROVA

māca Kompozīciju, Maketēšanu un modelēšanu materiālā un Interjera projektēšanu vienai telpai

MERIKA LŪSE

māca Latviešu valodu un Literatūru

INGA BERGA-BĪRIŅA

māca Apģērbu dizaina nodaļā Specialitātes kompozīciju, Šūšanas tehnoloģijas, Modelēšanu un konstruēšanu

Apģērbu dizaina nodaļas vadītāja

DACE ARĀJA

māca Kompozīciju, Mākslas valodas un kompozīcijas pamatus, Gleznošanu un krāsu mācību

PĒTERIS ROZĪTIS

māca Foto un video pamatus, Režijas un koncepcijas izstrādi

SILVIJA MELNŪDRE

māca Apģērbu dizaina nodaļā Rokdarbus un batikas pamatus

KRISTĪNE ZEMĻICKA-BRĀLĒNA

māca Multimediju dizaina un Reklāmas dizaina nodaļā Kompozīciju un Grafisko dizainu

INESE ANDERSONE

māca Zīmēšanu

Audzināšanas darba vadītāja

2.kursu audzinātāja (Grafikas dizains un Audiovizuālās komunikācijas dizains)

INTA KURVĪTE

māca Latviešu valodu un Literatūru

IEVA LAPIŅA-STRAZDĪTE

māca Gleznošanu, Gleznošanu un krāsu mācību, Zīmēšanu

EVITA EGLĪTE

māca Uzņēmējdarbības pamatus, vada skolēnu mācību uzņēmumus un koordinē prakses uzņēmumos

3. kursu audzinātāja (Interjera un Apģērba dizains)

IVETA GUDETA

māca Gleznošanu, Burtu mācību un lietišķo grafiku, Mākslas un kultūras vēsturi, Mākslas un stilu vēsturi, Kultūras pamatus

MĀRĪTE BRĪKŠE

māca par Sabiedrības un cilvēka drošību

4. kursu audzinātāja (Interjera, Apģērba un Reklāmas dizaina grupām)

LĀSMA LOPATKO

māca Foto un video tehnoloģiju lietošanu komunikācijas dizainā, Animācijas veidošanu

3.kursu audzinātāja (Audiovizuālās komunikācijas un Grafiskā dizaina grupām)

ZIGMUNDS KAZANOVSKIS

māca Tehnisko rasējumu izstrādi, Foto un video tehnoloģiju lietošanu komunikācijas dizainā, Interjera projektēšanu vienai telpai

LAINE UZULĒNA

māca Dizaina procesus, Kultūrvēsturisko vērtību apzināšana vides dizainā, Iepakojuma grafikas dizaina veidošana


RŪTA KRISTENA BUKAVA

māca Grafikas datorprogrammu lietošanu komunikācijas dizainā, Vizuālās identitātes izstrādi, Specialitātes kompozīciju

Grafikas dizaina nodaļas vadītāja


DITA MELGALVE

māca Matemātiku un Datoriku

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu kopas vadītāja

ELĪZA JAUNZEME

māca Tipografiku, Grafikas dizaina paņēmienu lietošana vides dizainā

INGA ROKPELNE

māca Angļu valodu un Vēsturi un Sociālās zinātnes


RIHARDS VĪTOLS

māca Interaktīvās vides projektu veidošanu, Multimediju tehnoloģijas

IRINA BARANOVA

māca Fiziku

AGATE BOŠA

māca Apģērbu dizaina produktu ideju izstrādi, Apģērbu dizaina produktu skicēšanu, Apģērbu dizaina produktu izstrādi un pilnveidi, Specialitātes kompozīciju

LAURA ELĪNA EGLE 

māca Informācijas un datu vizualizēšanu, Datorgrafiku un animāciju, Lietotņu, tīmekļa vietņu prototipēšanu, Komunikācijas dizaina konteksta izpēti, Mājaslapu dizainu

AGNESE IEVA TĪRONE

māca Ilustrāciju veidošanu, Komunikācijas dizaina konteksta izstrādi, Specialitātes kompozīciju

MĀRA GAVARE

māca Vēsturi un Sociālās zinātnes

CITI VISPĀRIZGLĪTOJOŠO MĀCĪBU PRIEKŠMETU PEDAGOGI

Maruta Berģe (Dabaszinības);

Ināra Ezergaile (Krievu valoda);

Līga Priedīte (Sports);

Andris Ronis (Angļu valoda);

Gina Mata (Matemātika).

CITI PROFESIONĀLO MĀCĪBU PRIEKŠMETU PEDAGOGI

Lauris Taube (Multimediju tehnoloģijas);

Inga Garniere (Interjera projektēšana publiskais telpu grupai);

Irita Kiršblūma (Uzņēmējdarbības pamati dizainā).

KURSU AUDZINĀTĀJAS

Četru gadu kursiem:

1 Apģ, 1 Int audzinātāja Sanita Bukava;

1 Audviz, 1 Graf audzinātāja Kitija Vāpa;

2 Apģ, 2 Int audzinātāja Gunita Upeniece;

2 audviz, 2 Graf audzinātāja Inese Andersone;

3 audviz, 3 Graf audzinātāja Lāsma Lopatko;

3 Int, 3 Apģ audzinātāja Evita Eglīte;

4 Rekl, 4 Int, 4 Apģ, 4 Mult audzinātāja Mārīte Brīkše.

SADARBĪBA UN PRAKSES

01.12.2021.

VDMV sadarbība ar Junior Achievement Latvia

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolai sadarbība ar Junior Achievement Latvia norit jau kopš 2015./2016. mācību gada. VDMV ik gadu piedalās JA Latvia organizētājā uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē « Uzdrīksties uzvarēt », kas norisinās oktobra beigās, Ēnu dienās, veido un reģistrē Skolēnu mācību uzņēmumus.

Bet jau kā tradīcija no 2012.gada notiek ikgadējais Ziemassvētku tirdziņš « VDMV Marka », kas norit decembrī pirms Ziemassvētkiem, kur Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu izveidotie Skolēnu mācību uzņēmumi pārdod savu produktu, tā gūstot praktiskas iemaņas uzņēmējdarbībā.

Junior Achievement Latvia ir sabiedriskā labuma organizācija un praktiskās biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās.

Organizācijas misija ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, iesaistoties jaunatnes izglītošanā, uzņēmējspēju veicināšanā un jaunās uzņēmēju paaudzes veidošanā, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi atbilstoši ekonomikai Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Junior Achievement Latvia (JA Latvia) ir viens no 40 JA Europe un 118 Worldwide tīkla biedriem kopš 1991. gada. JA Latvia katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskās biznesa izglītības programmu pieejamību aptuveni 120 000 skolēnu visā Latvijā visos izglītības līmeņos. Biedrība nodrošina savu dalībskolu skolotājiem kvalifikācijas paaugstināšanas un tālākizglītības programmas gan Latvijā, gan ārzemēs.

Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv Junior Achievement Latvia un skola. SMU konsultē un atbalsta SMU konsultanti/biznesa konsultanti.

SMU darbības laikā ir iespējams piedalīties gadatirgos un festivālos, kur SMU būs iespēja prezentēt un pārdot savu produktu, skolēniem - iepazīties ar jauniem draugiem. Ja SMU būs iekļuvis labāko Latvijas SMU vidū, tad skolēniem būs iespēja piedalīties Latvijas SMU finālā un nokļūt Eiropas SMU finālā.


SMU konsultante Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā – Evita Eglīte

evita.eglite@valmiera.edu.lv

SMU «e’te’» - auskari ar grafiskiem elementiem (2019./20.m.g.)

SMU «PRESET» - T-krekli ar apdruku (2019./20.m.g.)

SMU «Kociņi» - papīra lampiņu abažūrs (2019./20.m.g.)

SMU «Babycool» - bērnu bodiji ar apdruku  (2019./20.m.g.)

SMU «PEK» - rokām veidoti glazēti māla trauki (2019./20.m.g.)

SMU «Švīkas» - klades un papīra mapes vāciņi ar zīmējumiem  (2019./20.m.g.)

18.12.2020

Kā pavadīt divus mēnešus uz Marsa?

2020. gada 1.oktobrī astoņas komandas no sešām Valmieras skolām uzsāka aizraujošu ceļojumu uz Marsu jauniešu iniciatīvu projektā “Tehno Prātnieks”, kas notika ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Pasākumu īstenoja Valmieras Attīstības aģentūra sadarbībā ar ZINOO, SIA “Eži”, “Fizmix” un Tehnobusu. Projekta dalībnieki bija Valmieras skolu 9. - 12. klašu audzēkņi, tajā skaitā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas komanda.

Konkursa “Tehno Prātnieks” uzdevums komandām bija izveidot Marsa bāzes maketu, kurā cilvēki var dzīvot un strādāt vairākus mēnešus, ir nodrošināti ar skābekli un pārtiku.

Līdz konkursa beigām mūsu skolas pirmkursnieku komandu “D. A. M.” aizveda kapteinis Niklāvs Saulītis. Kopā ar viņu strādāja Kristiāna Hāne, Vendija Vilistere, Līva Mince, Rēzija Bartkeviča un Roberts Sniedze. Niklāvs un Roberts veiksmīgi prezentēja komandas veikumu tiešsaistes noslēguma pasākumā 3. decembrī. Katra komanda pēc žūrijas vērtējuma ieguva kādu titulu, ņemot vērā to, kas žūriju visvairāk piesaistīja prezentācijā. Mūsējiem tika tituls “Estēti”.


Tā kā konkurss sākās jau pirmajā oktobrī, pirmā kursa jaunieši skolā kopā bija pavadījuši tikai vienu mēnesi. Dalība konkursā bija liels izaicinājums, un piedalīšanās ļāva labāk iepazīt gan katram sevi, gan savus komandas biedrus. VDMV īpašu paldies izsaka Valmieras Attīstības Aģentūrai un personīgi Innai Purmalei.

Sagatavoja: Komandas mentore Biruta Pjalkovska

Sadarbība ar DTP "URDA"

2018.gadā tika noslēgta sadarbība ar SIA "ZAOO", Dabas un tehnoloģiju parku "URDA". Kvalifikācijas darbu ietvaros tika izstrādāti vairāki projekti – gan interjera, gan citi, piemēram, spēle "Globālais cirks", ko šobrīd parks arī izmanto savās darbnīcās. Kvalifikācijas darbos "URDA" bija kā pasūtītājs. Sadarbība ar uzņēmumu joprojām turpinās.

Fotogrāfijās (foto: Uģis Brālēns) ieskats 2018./2019.gada Kvalifikācijas darbu prezentēšanā, kurā klāt bija arī "URDA" pārstāvji, kuri slavēja jauniešu sniegumu. Arī Kvalifikācijas darbu vērtēšanas komisija atzinīgi novērtēja jauniešu projektus. Komisija uzsvēra arī reāla pasūtītāja esamības nozīmību Kvalifikācijas darbu izstrādē.

Jāpiebilst, ka trīs no darbiem tika izvirzīti 2019. gada "Latvijas Dizaineru savienības" balvas 2.kārtai. "LDS 2019" skolu konkursa kategorijā Saziņas dizains 3.vietu ieguva mūsu skolas absolvente Megija Saleniece ar izstrādāto kvalifikācijas darbu Grafiskā identitāte. Kvalifikācijas darba vadītāja – skolotāja Kristīne Zemļicka-Brālēna. Šogad konkurence bija saspringta un pavisam tika vērtēti vairāk kā 90 darbi. 

Sadarbība ar Gaujas stāvo krastu "Sajūtu parku"

2019.gada septembrī tika noslēgta sadarbība ar "Vidzemes Olimpisko centru" un "Sajūtu parku". Līguma slēgšanas dienā vidusskolēni visas dienas garumā piedalījās dažādās aktivitātes, kas bija saskaņā ar Reklāmas un Multimediju dizaina nodaļas vadītājas Karīnas Vītiņas izstrādāto metodiku. Aktivitāšu mērķis bija, izmantojot dažādas maņas, izzināt parku, dokumentēt izjūtas u.tml., lai vēlāk attīstītu dažādas projektu idejas. 

projekti_sajutu parks.pdf

IZLAIDUMI

05.07.2022. / VDMV 4. kursu izlaidums

Ilgi gaidītais noticis – izlaidums aizvadīts un diplomus par profesionālo vidējo izglītību 30. jūnijā saņēma 16 Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas (VDMV) absolventi – 6 interjera, 8 reklāmas un 2 apģērbu dizaina programmas izglītojamie.

Sveicot absolventus, VDMV direktore Inese Mētriņa novēl: ”Pagātne, tagadne, nākotne. Laika līnija, kas veido katra dzīves ceļu. Šos trīs laikus vieno viena būtiska molekula – mirklis. Mirklī mūsu molekulas var būt prieka un atvieglojuma, vai neveiksmju un izmisuma pilnas. Pagātnes molekulas mēs mainīt nespējam, jo laiks ir iztecējis. Taču mēs varam saglabāt būtiskāko.

Tagadni mēs veidojam šobrīd un tepat. To uzbūvi nosakām mēs, radoši patstāvīgi vai viens otru balstot un iedvesmojot. Un apzinoties, ka tagadnei ir mirkļa uzplaiksnījums, kas dažkārt var pēkšņi mainīt dzīves līniju. Iemācīsimies mirkļus piepildīt ar lietderīgo. Nesēsim tagadnes mirkļus vējā, riskējot šis sēklas iebērt arī nākotnē.

Mirkļi ir molekulas. Izvērtējiet tās un sašķirojiet! Atstājiet zināšanu, prasmju un atbildības molekulas. Ja to spēsiet, tad tagadnē būs vieglāk. Jo tikai tagadne ir īsta ir patiesa. Neviļus prātā ienāk latviešu tautas sakāmvārds – Ko sēsi, to pļausi. Katram pašam jāizvētī sējamais. Tikai, katram pašam.

Nākotnes mirkļi ir tikai paredzami. Tos sauc par sapņiem vai bailēm. Noticiet sev. Bailes neļauj sapņiem piepildīties. Sapņojiet jau šodien un tagadnes mirkļus ar darbu, radošu azartu un dzīvesprieku iesējiet nākotnē. Tā sapņi taps piepildīti.

Lai viegla sēja jūsu nākotnē. Nav svarīgi, - vai tas būs turpinājums šodienas diplomam, vai pavisam cits virziens. Ejiet ceļu un meklējiet to, ko sirds saka. Esiet dzīvi, patiesi, prasmīgi un prātīgi!

Liels paldies pedagogiem, ka iedevāt īsto sieta šķietu saviem audzēkņiem. Paldies vecākiem par līdzi dzīvošanu un sadzīvošanu šos četrus gadus. Paldies mūsu audzēkņu atbalstītājiem – draugiem, ģimenēm un tuviniekiem! Lai aug!

KVALIFIKĀCIJAS DARBI

2021./2022. mācību gada Kvalifikācijas darbi

21. jūnijā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā (VDMV) noritēja Kvalifikācijas eksāmens 16 skolas izglītojamiem. Savus izstrādātos Kvalifikācijas darbus sekmīgi aizstāvēja 6 Interjera dizaina programmas audzēkņi (darbu vadītājas skolotājas Madara Bula un Ineta Perova), - Harita Auziņa, Santa Gaugere, Arta Kārkliņa, Elija Pauliņa, Alise Rutkovska un Sanda Strauberga., 8 reklāmas dizaina programmas audzēkņi (darbu vadītāja skolotāja Karīna Vītiņa) – Laura Voitkeviča, Markuss Ādamsons, Dārta Zane Jēgere, Vivita Ķerpe, Kristiāna Lazda, Stella Ote, Maija Skujiņa un Liene Slaidiņa un 2 apģērbu dizaina programmas audzēknes (darbu vadītāja skolotāja Inga Berga – Bīriņa) – Līva Jevdokimova un Laura Diāna Pētersone.

Interjera dizaina programmas izglītojamie bija izvēlējušies rast interjera dizaina risinājumus VDMV administrācijas telpām. Reklāmas dizaina programmas audzēkņu izstrādātie kvalifikācijas darbi bija veltīti plānotajām aktivitātēm gadījumā, ja Valmiera gūtu uzvaru konkursā “Kultūras galvaspilsēta 2027”. Savukārt Apģērbu dizaina programmas audzēkņu tērpu kolekcijas bija radītas, balstoties uz ilgtspējīgiem risinājumiem.


UZŅEMŠANA VIDUSSKOLĀ

Jāiesniedz šādi dokumenti:

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Sīkāka informācija pa tālruni 64207372