Vecuma grupa 7 - 11 gadi

1. vieta

Aļona Novika

Jūrmalas Mākslas skola

2. vieta

SWEDBANK balva

Anna Loze

Cēsu pilsētas Mākslas skola

3.vieta

Vladislavs Ponomars

Smiltenes Mākslas skola

Vecuma grupa 12 - 16 gadi

1.vieta

Anna Baranova

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola

1.vieta

SWEDBANK balva

Nora Zvīne

Cēsu Pilsētas Mākslas skola

2.vieta

Terēze Dzērve

Liepājas bērnu mākslas skola

3.vieta

Loretta Cērpiņa

Cēsu DA Valsts ģimnāzija

Vecuma grupa 17 - 20 gadi

1.vieta

Viktorija Kņigovka

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola

2.vieta

Dinija Pusvāciete

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola

3.vieta

SWEDBANK balva

Oļesja Kirčenko

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola

3.vieta

Krišs Gulbis

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola