PIRMAIS SEPTEMBRIS

Ņemot vērā ar COVID-19 noteiktos ierobežojumus, 1.septembri organizēsim:

Profesionālajā ievirzē (no 1.–7.klasei un 1.–3.vsk. klasēm)

  • Uz svinīgo 1.septembra pasākumu plkst.17.00 ierodas TIKAI 1.klašu audzēkņi un vecāki (pasākuma norise ārā pie skolas ieejas durvīm);

  • Pārējās 2.–7.klases un vidusskolas 1.–3.klases sāk mācības 2.septembrī pēc stundu saraksta (tiks publicēts skolas mājaslapā) un 1.septembrī mākslas skolu neapmeklē.


Profesionālajā vidējā izglītībā (1.-4.kurss un b kursi)

  • Plkst.10.00 Multimediju dizaina 1.kurss (skolas zālē, bez vecākiem);

  • Plkst.11.00 Reklāmas, Interjera un Apģērbu dizaina 1.kurss (skolas zālē, bez vecākiem);

  • Plkst.12.00 2.kurss (visi skolas zālē – gan Multimediji, gan Reklāma, gan Apģērbs, gan Interjers);

  • Plkst.12.00 3.kurss – 215.kab;

  • Plkst.12.00 4.kurss – 403.kab;

  • 2.b kursam 1.septembris nenotiek.

PAPILDUZŅEMŠANA

no 03.08.2020.–30.08.2020.


P.O.C.P.: plkst.9.00–15.00 (tikai līdz 14.08., no 17.08. – plkst.9.00 līdz 12.00)

T.: plkst.15.00–19.00 (tikai līdz 14.08., no 17.08. – plkst.9.00 līdz 12.00)


4 gadu profesionālās vidējās izglītības apguve jauniešiem pēc 9.klases beigšanas:

Tikai uz vakantajām vietām Apģērbu dizainā un Reklāmas dizainā


Par iesniedzamajiem dokumentiem un uzņemšanas noteikumiem skatīt šeit.

Video: Uģis Brālēns

"VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA" profesionālās ievirzes izglītības programmas:

Pamatskolas izglītojamiem (apgūst paralēli pamatizglītībai no 2.–8.klasei. Mācību ilgums 7 gadi. Noslēgumā izglītojamie saņem Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību)

Vidusskolas izglītojamiem (apgūst paralēli vidējai izglītībai no 10.–12.klasei vai prof. vidusskolām/ tehnikumiem. Mācību ilgums 3 gadi. Noslēgumā izglītojamie saņem Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību)


INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

PIRMSKOLAS KLASES 5–6 gadi

VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA 1.–2.klase

VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA 3.–5.klase

ZĪMĒŠANA/ GLEZNOŠANA 6.–9.klase

ZĪMĒŠANA/ GLEZNOŠANA 10.–12.klase

ANIMĀCIJA 2.–5.klase

VEIDOŠANA 1.-5.klase

DATORGRAFIKA 7.-9.klase

FORMU DIZAINS 6.-8.klase

JAUNUMS – ŠŪŠANA/ MODELĒŠANA 7.-9.klase


Par iesniedzamajiem dokumentiem skatīt šeit.

https://www.vdmv.lv/

Adrese: Purva iela 12, Valmiera, LV 4201

E-pasts: vdmv@valmiera.edu.lv

Facebook: @VDMVSKOLA

Instagram: @vdmvskola


VALMIERAS PILSĒTAS SVĒTKOS SKOLAS DARBNĪCAS ĪPAŠI APMEKLĒTAS

Valmieras dzimšanas dienas svinībās sestdienā, 25.jūlijā laikā no 11.00 līdz 15.00, liela iedzīvotāju interese bija par sietspiedes apdrukas darbnīcu DARE koprades darbnīcā, kur katrs svētku viesis varēja apdrukāt līdzi paņemto krekliņu ar svētku simbolu – lidmašīnu. Atvainojamies visiem, kuri nepaspēja krekliņu apdrukāt darbnīcu laikā lielā pieprasījuma dēļ. Kopā sietspiedes darbnīcā tika apdrukāti apmēram 520 krekli.

Paralēli T-kreklu apdrukas darbnīcai aktīvi norisinājās Mākoņu foto studija, kuras laikā ģimenes izveidoja pašas savus mākoņus un fotografējās foto stūrītī Daces Brizauskas vadībā. Foto studijā piedalījās 53 interesentu grupas.

Paldies enerģiskajiem sietspiedes darbnīcas vadītājiem Kristai Jūlijai Kreišmanei, Karīnai Vītiņai, Ilzei Ērglei Vanagai, Lainei Uzulēnai, Mikam Amerikam; Mākoņu darbnīcas vadītājai Ivetai Gudetai, fotogrāfei Dacei Brizauskai.

Informāciju un foto sagatavoja: Laine Uzulēna, Kultūras projektu vadītāja skolā

UZŅEMŠANAS REZULTĀTI 1.KURSĀ

Paldies jauniešiem un vecākiem par novērtējumu – šogad esam saņēmuši rekordlielu pieteikumu skaitu mācībām 1.kursā. Ar uzņemšanas konkursa rezultātiem iespējams iepazīties šeit (spied uz saites). Sveicam visus mūsu topošos pirmkursniekus – tiksimies septembrī! Informācija par 1.septembri tiks publicēta skolas mājaslapā augusta otrajā nedēļā.

SKOLAS ABSOLVENTI GATAVI DZĪVEI

Pēc tik savādā un mācībām grūtā pavasara perioda, 26.jūnijā diplomus un skolas pateicības dāvanas, mūziķa M.Frišfelda pavadījumā, saņēma VDMV 18 absolventes.

Apģērba dizaina speciālistes – Rita Ābelīte (divgadīgā profesionālā programma), Kristīne Alksne, Ērika Brante, Paula Raiskuma;

Reklāmas dizaina speciālistes – Kristīne Bērziņa, Nikola Drēviņa, Patrīcija Jolkina, Marija Krevica, Evija Merga, Laura Ozoliņa Sāra Kristīne Zvejniece;

Interjera dizaina speciālistes – Zane Liepiņa, Arita Pidža, Evita Bērziņa-Ziplāne (divgadīgā profesionālā programma), Elza Līna Andersone, Roberta Solovjova, Kitija Amanda Viļumsone, Elīna Žuravļeva.

Diplomus, kas apliecina dizaina speciālista kvalifikācijas, saņēma divgadīgo programmu audzēknes. Vidusskolas beidzējiem kvalifikācija ir iegūta, tikai vēl jāgaida centralizēto eksāmenu rezultāti, lai saņemtu vērtīgo dokumentu.

Izlaidums notika neierasti, ievērojot kvadrāta robežas, liekot absolventiem un viņu vecākiem aizdomāties par cilvēka dzīves robežām. Tās mēs veidojam paši, nosakot to plašumu ar savām zināšanām, prasmēm un attieksmēm. Īpaši par to liekot aizdomāties jauniešus, kuru dzīves mērķi sasniedzami tikai pašu spēkiem. Esam motivējuši un teicami sagatavojuši savus absolventus nākamajam izglītības pakāpienam augstskolās – Latvijas Mākslas akadēmijā, Kultūras akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē, Vidzemes augstskolā, Latvijas Universitātē un citās. Esam arī atbildīgi sagatavojuši savus audzēkņus darba gaitu uzsākšanai dizaina jomas uzņēmumos. Par to liecina prakšu devēju atsauksmes un labie audzēkņu vērtējumi.

Novērtējot mācību sasniegumus un aktīvo darbu skolēnu pašpārvaldē, Valsts Simtgades stipendija tika piešķirta interjera dizaina nodaļas absolventei Elīnai Žuravļevai.

Kaut daļēji attālināti notiekot mācību procesam, četrgadīgo un divgadīgo programmu beidzēji varēja lepoties ar kvalifikācijas darbiem reklāmas, interjera un apģērba dizaina specialitātēs. Diplomdarbos izstrādātie projekti ir gatavi, lai sadarbības partneri tos ieviestu dzīvē – Valmieras 2.un 5.vidusskolas interjeros, Sajūtu parka dabas takā un Valmieras pašvaldības reklāmas materiālos. Dizaina profesionāļi šos projektus ir novērtējuši kā labus un teicamus, izcilus.

Atzinīgus vārdus saņēma kvalifikācijas darbu vadītāji, pedagogi – reklāmas nodaļā Krista Jūlija Kreišmane un Karīna Vītiņa, interjera nodaļā – Ineta Perova, Vizma Auzenberga-Kalniņa un Madara Bula, apģērba dizaina nodaļa – Inga Berga-Bīriņa, Silvija Melnūdre un Diāna Kokoreviča. Paldies no skolas, audzēknēm un vecākiem saņēma arī pārējie skolotāji, kuri visu mācību programmas laiku bija kā padomdevēji, atbalstītāji, virzītāji, sadarbības partneri un draugi. Lepojamies ar viņiem, jo viņu ieguldījums mērāms audzēkņu labajos un teicamajos mācību sasniegumos, panākumos konkursos, izstādēs un sabiedriskajā darbā.

Kā katru gadu, arī šogad bija grūti šķirties. Katrai audzēknei ir savs stāsts, kas arī ilgi pēc beigšanas būs stāstāms par kopīgi pavadīto laiku Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā.

Novēlam savējām radošu un izaicinājumiem pilnu nākamo dzīves cēlienu. Lai viegli veras grūti veramās durvis, un ne tik grūti – pašas atveras!

VDMV direktore, 4.kursa audzinātāja Inese Mētriņa

Foto: Dāvis Sargūns, VDMV nu jau 3.kursa audzēknis


VALMIERAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA RADA DIZAINU VALMIERAI

Skolā mācību gads noslēdzas ar kvalifikācijas darbu izstādi un to aizstāvēšanu. Īpaši var izcelt sadarbību ar Valmieras pilsētas pašvaldību, tās izglītības iestādēm Valmieras 5. vidusskolu un PII “Varavīksne”, Gaujas stāvo krastu sajūtu parku (VOC) un Valmieras Tūrisma Informācijas centru.

Pirmskolas izglītības iestādei “Varavīksne” grupas telpas interjera dizainu dažādām vecuma grupām veidoja interjera dizaina programmas 4. kursa izglītojamās: Elza Līna Andersone, Roberta Solovjova, Kitija Amanda Viļumsone un Elīna Žuravļeva. Topošo absolventu darbus vada pedagogi Ineta Perova un Vizma Auzenberga-Kalniņa.

Elīna darba izstrādes procesā pētīja ergonomiku, bērnu drošības noteikumus, lai precīzāk saprastu, kā funkcionāli, ilgtspējīgi un atbilstoši mācību metodikai pielāgot telpu 1,5-2 gadus jauniem bērniem. “Telpas vidi veidoju minimālu un vienkāršu, tomēr vizuāli interesantu, arī bez dažādiem krāsainiem ikdienas interjera priekšmetiem - rotaļlietām, plakātiem, darbiem u.c. Strādājot pie skicēm, izkristalizējās koncepts “krāsainās pasakas“, kurā atsauces ir uz balto, pelēko un dzelteno pasaku”- komentē Elīna. Viņa arī atzīst, ka sadarbība ir nepieciešama, jo tā dod iespēju nonākt darba vidē starp pasūtītāju un dizaineri. Pēc profesionālās vidējās izglītības iegūšanas, absolventes saņems vidējās izglītības apliecību un interjera dizainera speciālista kvalifikāciju.

Valmieras 5. vidusskolai interjeru veidoja topošās interjera noformētājas Arita Pidža un Evita Bērziņa-Ziplāne (kvalif. d. vad. Bula Madara). Kvalifikācijas darba ietvaros tiek veidots interjera dizains garderobei un vestibilam.

Ar Valmieras pilsētas tūrisma informācijas centru sadarbojās topošās vizuālās reklāmas dizaina speciālistes: Nikola Drēviņa, Patrīcija Jolkina un Marija Krevica. Nikola sāka darbu ar vēstures un vides izpēti, kas prasīja aptuveni piecus mēnešus. Absolvente Nikola D. stāsta: "manu īslaicīgo tetovējumu un uzlīmju mērķis ir attēlot Valmieras vēsturi caur asprātības prizmu. Tajos ir iekļauti Valmieras jaunās identitātes elementi un krāsas, kas apvienotas ar Valmieras teikām. Īslaicīgie tetovējumi un uzlīmes var būt kā jauka un interesanta dāvana gan tuvam cilvēkam, gan arī pašam sev. Dari lietas, ar ko lepojamies un cienām!"

Kvalifikācijas darbus Patrīcijai un Marijai vada Karīna Vītiņa, Reklāmas dizaina un arī Multimediju dizaina programmas vadītāja.

Savukārt Marija Krevica veido dizainu Valmieras tūrisma informācijas stendam, kas atradīsies pilsētvidē un sniegs informāciju pilsētas viesiem. Patrīcija Jolkina veido iepakojuma dizainu Valmieras suvenīriem.

Ar Gaujas stāvo krastu Sajūtu parku kvalifikācijas darbu izstrādē sadarbojas Laura Ozoliņa, Kristīne Bērziņa un Evija Merga. Laura veido vides objektu Gaujas stāvo krastu sajūtu parkā. Tā kā Sajūtu parka vide uztverama ar visām mūsu sajūtām, tad audzēknes projektētā objekta mērķis ir tās vēl pastiprināt un izcelt. Iedvesmojoties no ūdens virsmas, objektā arī būs iespējams ieraudzīt atspulgu. “Stends papildināts ar Dzejas rindām no Valmieras dzejnieces Dainas Sirmās. Autore pati bija priecīga par šo ideju un bija pagodināta, kad izvēlējos tieši viņas dzejotās rindas, “ komentē Laura. Kristīne Bērziņa rada jaunus grafiskās identitātes risinājumus Gaujas stāvo krastu sajūtu parkam. Kristīne atzīst: “mans uzdevums bija izveidot jaunu grafisko identitāti Sajūtu parkam, tajā ietilpst logotips, grafiskie elementi, kuri tiek pielietoti dažādos reprezentējošos materiālos. Logotipa iedvesma ir maņas, tādēļ, tas veido cilvēka sejiņu. Lai attēlotu košo vidi un kustību, ir izveidotas ilustrācijas, kuras dublē”. Evija Merga kvalifikācijas darba ietvaros veido navigācijas norādes Sajūtu parka takām.

Dizaina projektu izstrādi audzēknēm vada Reklāmas dizaina nodaļas pedagogi Karīna Vītiņa un Krista Jūlija Kreišmane.

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola izsaka pateicību visiem sadarbības partneriem, pedagogiem un audzēkņiem, kas iegulda savu laiku un darbu ideju radīšanā. Gaidīsim šo dizaina ideju realizāciju materiālā.

Uzņemšana VDMV profesionālās vidējās izglītības programmās (Interjera dizains, Apģērbu dizains, Reklāmas dizains, Multimediju dizains) no 15.06.2020.–15.07.2020.

Sagatavoja. Laine Uzulēna, Kultūras projektu vadītāja VDMV


MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMS 1.–7.KLASĒM un 1.-3.vsk.KLASĒM

29.maijā noslēdzās mācību gads profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņiem. Šogad mazliet citādāk kā citus gadus – neklātienē.

Pēdējā mācību nedēļā tika vērtēti 7.klašu audzēkņu Nobeiguma darbi mācību priekšmetos "Mākslas valodas pamati" un "Kompozīcija". Darbi tika veidoti tematos – "Mana telpa" ("Kompozīcijā") un "Iedvesmotāji" ("Mākslas valodas pamatos"). Video skatāms viens no darbiem, 7.a klases audzēkņu – Paulas Rozītes un Dārtas Gartmanes Nobeiguma darbs mācību priekšmetā "Mākslas valodas pamati" (skolotāja Indra Cālīte). Savukārt prezentācijā redzams audzēknes Annas Melderas Nobeiguma darbs "Kompozīcijā" (skolotāja Velta Rone).

Šogad profesionālo ievirzi kopumā absolvē 32 audzēkņi.

7.klašu audzēkņu izlaidums 3.jūnijā no plkst.16.00 (audzēkņi un viņu vecāki dalīti grupās un laikos, ņemot vērā nepieciešamos drošības pasākumus).

A_Meldera_Nobeiguma_darbs_Kompozicija_2020.pdf