NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA

Biedrība Vidzemes mākslas izglītības attīstības centrs

piedāvā MĀKSLAS KURSUS

2022.g.novembris – 2023.g.janvāris

Piedāvājam dažādas programmas pieaugušajiem – 24 stundas 12 nodarbībās:

  • Zīmēšana – zīmēšanas pamati, dažādu tehniku apguve. Ceturtdienas 18.30. Pasniedzēja Inese Andersone.

  • Gleznošana – eļļas tehnikas glezniecības pamati un metodes. Sestdienas 9.00. Pasniedzēja Iveta Gudeta.

  • Kaligrāfija – iepazīšanās ar kaligrāfijas veidiem, pielietošanu. Rakstības ar tušu un spalvu apguve. Oceturtdienas 18.00. Pasniedzēja Iveta Gudeta.

  • Keramika - māla trauku veidošana, dekorēšana, apdedzināšana. Trešdienas 18.00. Pasniedzēja Zane Melnace-Priedniece.

  • Datorgrafika – programmas Corel Draw apguve. Piektdienas18.00. Pasniedzēja Signe Krumholce.

  • Fotomācība – profesionālas fotografēšanas pamatu apguve. Piektdienas 18.00. Pasniedzējs Zigmunds Kazanovskis.

Kursi notiks reizi nedēļā 2 st. Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā, Purva ielā 12. Cilvēku skaits vienā grupā 6 - 8. Kursu apmeklētāji slēdz līgumu, mācību maksa mēnesī EUR 50,00 .

Pieteikšanās elektroniski: inese.andersone@valmiera.edu.lv. Tālr. uzziņām 26181088