NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA

Biedrība "Vidzemes mākslas izglītības attīstības centrs" piedāvā licencētas neformālās izglītības programmas – kursus pieaugušajiem:

MĀKSLAS KURSI


Zīmēšana zīmēšanas pamati, dažādu tehniku apguve. 20 stundas 10 nodarbībās. Pasniedzēja Inese Andersone.

Gleznošana eļļas tehnikas glezniecības pamati un metodes. 20 stundas 10 nodarbībās. Pasniedzēja Iveta Gudeta.

Tērpa dizains, tehnoloģijas un šūšana apģērbu dizaina veidošanas pamati, modelēšana, piegriešana, šūšana. 30 stundas 12 nodarbībās. Pasniedzēja Māra Nadziņa.

Kaligrāfija iepazīšanās ar kaligrāfijas veidiem, pielietošanu. Rakstības ar tušu un spalvu apguve. 20 stundas 10 nodarbībās. Pasniedzēja Iveta Gudeta.

Keramika – māla trauku veidošana, dekorēšana, apdedzināšana. 30 stundas 12 nodarbībās. Pasniedzēja Zane Melnace-Priedniece.

Foto pamati – profesionālas fotografēšanas pamatu apguve. 20 stundas 10 nodarbībās. Pasniedzējs Zigmunds Kazanovskis.

Porcelāna apgleznošana – porcelāna trauku apgleznošana, apdedzināšana. 24 stundas 12 nodarbībās. Pasniedzēja Kristīne Zemļicka-Brālēna.

Tekstilmozaīka – daudzveidīgas tehstilmozaīkas šūšanas tehnikas, patchworka, quilta, aplikāciju un mašīnizšūšanas apguve. 30 stundas 12 nodarbībās. Pasniedzēja Māra Nadziņa.

Kursi notiks reizi nedēļā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā, Purva ielā 12. Cilvēku skaits vienā grupā 6–8. Kursu apmeklētāji slēdz līgumu, mācību maksa mēnesī EUR 50,00. Kursu noslēgumā saņem pieaugušo neformālās izglītības apliecību.

Pieteikšanās elektroniski: inese.andersone@valmiera.edu.lv. Tālr. uzziņām 26181088