3. APRĪLIS - 14. APRĪLIS

PRIEKŠUZŅEMŠANA VDMV VIDĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

No 3. aprīļa līdz 14. aprīlim Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā norisināsies iepriekšuzņemšana. 

VDMV uzņemšana norisinās divās kārtās. Pirmā – iepriekšuzņemšana, kas sniegs zināmas priekšrocības vienādu rezultātu gadījumā, kā arī izpildītais un iesniegtais mājasdarbs būs jau nopelnītā pirmā atzīme 2023./2024. mācību gadā mācību priekšmetā “Kompozīcija”. Otrā uzņemšanas kārta norisināsies no 26. jūnija līdz 30. jūnijam, kad notiks dokumentu iesniegšana, pēc kuras konkursa kārtībā tiks izvērtēti pieteikumi un attiecīgi uzņemti izglītojamie izglītības programmās.

Arī šogad VDMV piedāvā pēc pamatskolas absolvēšanas apgūt četras vidējās profesionālās izglītības programmas – Interjera dizains (iegūstamā kvalifikācija – interjera dizainera asistents), Grafikas dizains (iegūstamā kvalifikācija - grafikas dizainera asistents, Audiovizuālās komunikācijas dizains (iegūstamā kvalifikācija – audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents)  un Apģērbu dizains (iegūstamā kvalifikācija – apģērbu dizainera asistents). Mācību ilgums skolā ir 4 gadi.

Papildu vispārizglītojošiem mācību priekšmetiem, izglītojamie apgūst tādus mācību priekšmetus kā zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, dizaina procesus un daudz citus profesionālos mācību priekšmetus. Liela daļa no mācību laika tiek veltīta praktiskām nodarbībām. Daļa no tām tiek īstenotas Valmieras koprades darbnīcā DARE, kurā pieejamas modernas iekārtas un instrumenti,  lai veiktu 3D skenēšanu, 3D printēšanu, izmantotu sietspiedi, lāzergriezēju, frēzi u.c. instrumentus savu radošo ieceru īstenošanai.

Līdztekus vidējās izglītības un kvalifikācijas iegūšanai dizaina un mākslas nozarē, VDMV audzēkņiem ir iespēja mācīties vai iziet prakses Erasmus + projektu ietvaros, saņemt ikmēneša stipendiju līdz 150 eur apmērā, darboties studentu pašpārvaldē un Eko padomē, dzīvot labiekārtotā dienesta viesnīcā, kā arī regulāri apmeklēt dažādas mākslinieku meistarklases.

Pieredze liecina, ka ik gadu VDMV uzsāk mācības no daudzām Vidzemes reģiona pilsētām. Tā, piemēram, pagājušo gadu līdztekus valmieriešiem, mācības skolā uzsāka jaunieši no Burtniekiem, Alojas, Priekuļiem, Cēsīm, Smiltenes, Rūjienas, Valkas un citām pilsētām. 

VDMV ir akreditēta pašvaldības mākslas un dizaina izglītības iestāde, kas īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmas. Skolas programmas un metodikas ir tradīcijās balstītas un mijas ar mūsdienu jauninājumiem un tehnoloģijām. VDMV vērtības ir izcilība, profesionālisms, tolerance, radoša pašiniciatīva un iekļaujoša vide.

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi pieejami šeit.

Papildu informācija:

T.:  64207362
E-pasts: vdmv@valmiera.edu.lv

PRIEKŠUZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI


MĀJASDARBS

Grafisks darbs uz balta papīra ar melnām vai pelēkām līnijām vai/un laukumiem– divas A4 lapas. Izpildījums uz stingra A4 papīra (neder plānais burzīgais printera papīrs) ar grafīta zīmuļiem, rapidogrāfiem, marķieriem, flomasteriem, melnu pildspalvu. Var strādāt ar vienu no instrumentiem, var kombinēt, ja tas nepieciešams iecerei.  

Darba saturs: Uz pirmās lapas, kā parādīts attēlā, jāuzzīmē divi abstrakti zīmējumi,  kas ar līniju/laukumu palīdzību attēlo doto tēmu.  Būtu jāizveidojas spilgtam  kontrastam (lielai atšķirībai) starp abām kompozīcijām. Uz otrās lapas jāzīmē viena kompozīcija, kurā abi kontrastējošie jēdzieni satiekas, sajaucas, saskaras, saplūst u.t.t. vienotā kompozīcijā. Var lietot tos pašus izteiksmes līdzekļus, ko lietojāt pirmajā darbā, var radīt pavisam citas kontrastējošās līnijas/formas. Galvenais, ka joprojām kompozīcijā “piedalās” klusums un troksnis. 

Darbi jāfotogrāfē un jāsūta attēli. Šos darbus noteikti saglabājiet, jo vēlāk tie būs jārāda klātienē.

KĀPĒC MĀCĪTIES VALMIERAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLĀ?

PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (mācību ilgums - 4 gadi)

INTERJERA DIZAINS

Interjera dizaina izglītības programmā Tu iemācīsies veidot privātu un publisku telpu interjera projektus. izstrādāt funkcionālus un mākslinieciskus interjera dizaina ideju risinājumus, veidot maketus un digitālas telpiskās vizualizācijas. Iemācīsies izstrādāt interjera projekta rasējumus, sagatavot dekoratīvo materiālu, mēbeļu, aprīkojuma, iekārtu piedāvājumu. Piedalīsies interjera dizaina projekta īstenošanā.


Iegūstamā kvalifikācija - Interjera dizainera asistents

Vispārziglītojošie mācību priekšmeti:


Profesionālie mācību priekšmeti:

GRAFIKAS DIZAINS

Grafikas dizaina izglītības programmā Tu apgūsi prasmi izstrādāt dizainu drukāto un digitālo mediju komunikācijai dažādos kanālos. Plānosi un veidosi zīmola identitāti, iekļaujot logo, vizītkartes, bukletus un citus vizuālās reklāmas materiālus. Veidosi plakātus, iepakojuma dizainu, grāmatu noformējumu un vides reklāmas projektus. 


Iegūstamā kvalifikācija - Grafikas dizainera asistents

Vispārziglītojošie mācību priekšmeti:


Profesionālie mācību priekšmeti:

AUDIOVIZUĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS DIZAINS

Audiovizuālās komunikācijas dizaina izglītības programmā Tu iemācīsies veidot interneta lapas, mobilās aplikācijas, datorspēļu, projekciju, sociālo tīklu materiālu dizainus. Izstrādāsi animācijas un modelēsi 3D objektus. Apgūsi foto un video tehnoloģijas un skaņu dizaina veidošanu, lai to pielietotu reklāmās un izklaides nozares projektos.


Iegūstamā kvalifikācija - Audiovizuālās komunikācijas  dizainera asistents
Sequence 01.mp4

Vispārziglītojošie mācību priekšmeti:


Profesionālie mācību priekšmeti:

APĢĒRBU DIZAINS

Tu darbosies modes dizaina jomā, izstrādājot jaunus apģērba dizaina modeļus vai etalonus. Zīmēsi, skicēsi, ievērojot modes tendences un stilus. Izpratīsi proporcijas, apjomus. Pārzināsi konstruēšanu un modelēšanu. Pratīsi pielietot  materiālus un tehnoloģijas. Piedalīsies apģērbu dizaina projektu īstenošanā - funkcionālu un ilgtspējīgu produktu izgatavošanā un rezultātu prezentēšanā. 


Iegūstamā kvalifikācija - Apģērbu dizainera asistents

Vispārziglītojošie mācību priekšmeti:


Profesionālie mācību priekšmeti: