UZŅEMŠANA pēc pamatskolas beigšanas

Nāc REDZĒT, DOMĀT un RADĪT
Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā!

JAUNU AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS • 8. marts - 9. aprīlis - Starpuzņemšana Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā!

Tiešsaistes anketas aizpildīšana un radošo darbu attēlu nosūtīšana.

 • 16. aprīlis - Starpuzņemšanas rezultātu paziņošana (elektroniski)

 • 14. jūnijs - 30. jūnijs - Uzņemšana

Dokumentu iesniegšana:

 1. Iesniegums

 2. Apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālu. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, papildus pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;

 3. Medicīnisko izziņu par izglītojamā veselības stāvokli (forma 27/u);

 4. Izglītojamā pases vai personas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

 5. 3 (trīs) fotogrāfijas (3x4 izmērs) (tiks izmantotas – izglītojamā Apliecībai, Sekmju grāmatiņai, Personu lietai);

 6. Apliecības par profesionālās ievirzes izglītības apguvi kopiju, uzrādot oriģinālu (ja attiecināms).

 • 9. jūlijs - Uzņemšanas rezultātu paziņošana (elektroniski)


Kontaktinformācija

T.: 64207372

E-pasts: uznemsana_vdmv@valmiera.edu.lv

Ar uzņemšanas noteikumiem iepazīties vari šeit!

PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (PĒC PAMATSKOLAS ABSOLVĒŠANAS)

VDMV_Interjera_dizains_2021_v3.mp4
VDMV_Apgerba_dizains_2021_v3.mp4
VDMV_Reklamas_dizains_2021_v3.mp4
VDMV_Multimediju_dizains_2021_v3.mp4
 • INTERJERA DIZAINS. Interjera un vides dizains. Interjeru projektēšana. Vizuāli, funkcionāli tehnoloģiski pamatoti interjeru projekti. Telpu apsekošana, skices, plāni, vizualizācijas, maketi. Datorprogrammu iespējas. Interjera detaļas. Krāsas, materiāli. Tehnoloģiskie risinājumi. Izpratne par vides veidošanu.

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.
Iegūstamā kvalifikācija - Interjera dizainera asistents. • APĢĒRBU DIZAINS. Modes dizains. Jauni apģērba dizaina modeļi. Modes tendences un stili. Ķermeņa proporcijas, apjomi. Skices, piegrieztnes. Materiāli un šūšanas tehnoloģijas. Vizuāli, funkcionāli un tehnoloģiski pamatoti apģērbu dizaina modeļi. Darba projektēšana, plānošana, realizācija.

Iegūstamā kvalifikācija - Apģērbu dizaina speciālists.
 • REKLĀMAS DIZAINS. Grafiskais dizains. Vizuālā reklāma. Vizuālu koncepciju radīšana. Kompozīcija, grafiskā valoda. Tēla vizuālā identitāte. Dažādu datorprogrammu iespējas. Logotipu dizains, grafiskās identitātes izstrāde, plakātu dizains, iesaiņojuma dizains. Drukātie u.c. mediji. Darbs komandā.

Iegūstamā kvalifikācija - Vizuālās reklāmas dizaina speciālists. • MULTIMEDIJU DIZAINS. Interaktīva reklāma, animācija, mājaslapu dizains. Teksta, attēlu, 2D un 3D grafikas, animācijas, video un skaņas integrēšana. Darbs ar digitālo foto un video kameru, 3D programmām, skeneri, printeri. Inovācijas, radošums, spēja komunicēt ar dažādu izteiksmes līdzekļu palīdzību.

Iegūstamā kvalifikācija - Multimediju dizaina speciālists.