UZŅEMŠANA VALMIERAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLĀ

15.06.2022. - 01.07.2022.

Nāc mācīties REDZĒT, DOMĀT UN RADĪT!

No 15. jūnija līdz 1. jūlijam Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā (VDMV) norisināsies jaunu audzēkņu uzņemšana profesionālās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās.

Jaunajā – 2022./2023. mācību gadā vidusskolā audzēkņi tiks uzņemti 4 modulārajās izglītības programmās – Interjera (iegūstamā kvalifikācija – interjera dizainera asistents), Grafikas (iegūstamā kvalifikācija – grafikas dizainera asistents), Apģērba (iegūstamā kvalifikācija – apģērbu dizainera asistents) un Audiovizuālās komunikācijas (iegūstamā kvalifikācija – audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents) dizaina programmās. Mācību ilgums – 4 gadi.

Profesionālās vidējās izglītības programmās papildu vispārizglītojošiem mācību priekšmetiem jaunieši apgūst tādus mācību priekšmetus kā zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, dizaina procesus, mākslas vēsturi un daudz citus profesionālos mācību priekšmetus. Liela daļa no mācību laika tiek veltīta praktiskām nodarbībām. Daļa no tām, sadarbībā ar Valmieras Attīstības aģentūru, tiek īstenotas koprades darbnīcā DARE, kurā pieejamas modernas iekārtas un instrumenti, lai veiktu 3D skenēšanu, 3D printēšanu, izmantotu sietspiedi, lāzergriezēju, frēzi u.c. instrumentus savu radošo ieceru īstenošanai. Tāpat jauniešiem tiek nodrošināta iespēja daļu no mācību satura apgūt vai prakses iziet Erasmus + projektu ietvaros.

Līdztekus mācībām un kvalifikācijas iegūšanai dizaina un mākslas nozarē, audzēkņi var saņemt ikmēneša stipendiju līdz 150 eur apmērā, darboties studentu pašpārvaldē un Eko padomē, dzīvot labiekārtotā dienesta viesnīcā, kā arī regulāri apmeklēt dažādas mākslinieku meistarklases. Skola nodrošina papildu atbalstu audzēkņiem projektā “Pumpurs”.

Pieredze liecina, ka ik gadu VDMV uzsāk mācības no daudzām Vidzemes reģiona pilsētām. Tā, piemēram, pērn līdztekus valmieriešiem, mācības skolā uzsāka jaunieši no Burtniekiem, Alojas, Priekuļiem, Cēsīm, Smiltenes, Rūjienas, Valkas un citām pilsētām.

2022./2023. mācību gadā Mākslas skolā jaunus audzēkņus uzņems izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla”. Šo programmu iespējams apgūt paralēli pamatskolai (1. klasē uzņem izglītojamos no 8 līdz 9 gadu vecumam). Mācību ilgums – 7 gadi. Nodarbības notiek vairākas reizes nedēļā no plkst.15.30.

Apgūstot šo izglītības programmu, bērnos tiek attīstīta radošā un dizaina domāšana, radošās spējas un iniciatīva. Tai pat laikā, noritot nemitīgai tehnoloģiju attīstībai, skolā pieejamas dažādas tehnoloģiskās iespējas audzēkņu spēju daudzpusīgai attīstībai. Skola nodrošina bērnu dalību konkursos un viņu realizēto darbu apskati dažādās izstādēs.

Jauni audzēkņi tiks uzņemti arī šādās interešu izglītības programmās – Vizuāli plastiskā mākslā (no 5 g.v., 1.-2. kl., 3.-5.kl.), Zīmēšana un gleznošana (6.-9.kl. un 10.-12.kl.), Kolāža (7.-9.kl.), Animācija (2.-5.kl.), Veidošana (1.-5.kl.), Datorgrafika (7.-9.kl.). Nākamajā mācību gadā VDMV iecerējusi īstenot jaunu interešu izglītības programmu – Modes un stila aksesuāru veidošana, kuras laikā izglītojamie apgūs modes un stila aktualitātes tērpu un interjera dizainā. Stundu laikā tiks izmēģinātas dažādas batikas un rokdarbu tehnikas, no dažādiem materiāliem tiks veidoti aksesuāri mājai un sev. Visi interešu izglītības pulciņi notiek vienu reizi nedēļā (2 stundas).

Jautājumu gadījumā aicinām pietiekties konsultācijām pie pedagogiem vai vienoties par individuālu tikšanos ar skolas vadību.

Uzņemšanas komisijas kontakti

+371 64207372
uznemsana_vdmv@valmiera.edu.lv

Aicinām iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem!

Kāpēc izvēlēties mācīties Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā?

IESPĒJAS

 • Vienlaikus iegūt vidējo izglītību un profesiju kādā no 4 skolas piedāvātajām izglītības programmām:

 1. Interjera dizains

 2. Grafikas dizains

 3. Audiovizuālās komunikācijas dizains

 4. Apģērbu dizains

 • Mācīties atbalstošā un pielāgotā vidē;

 • Saņemt atbalstu savām idejām, iniciatīvām un aktivitātēm;

 • t mācību un prakses pieredzi ārvalstīs Erasmus + projektu ietvaros;

 • Piedalīties dažādās meistarklasēs;

 • Saņemt ikmēneša stipendiju līdz 150 eur;

 • Skolotāju vadībā sagatavosies dalībai konkursos un olimpiādēs;

 • Darboties studentu pašpārvaldē un Eko padomē;

 • Dzīvot labiekārtotā dienesta viesnīcā;

 • Turpināt studijas augstākās izglītības iestādēs Latvijā vai ārpuse tās vai uzsākt darbu savā profesijā.

PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (mācību ilgums - 4 gadi)

INTERJERA DIZAINS

Interjera dizaina izglītības programmā Tu iemācīsies izstrādāt interjera dizaina koncepcijas risinājumus, telpiskās vizualizācijas un interjera projekta rasējumus. Tāpat apgūsi prasmi sagatavot dekoratīvās apdares materiālus, mēbeļu aprīkojumus un iekārtu piedāvājumus.

Papildus vispārizglītojošiem priekšmetiem, mācību laikā Tu apgūsi šādus specialitātes priekšmetus - Zīmēšanu, Gleznošanu, Kompozīciju, Dizaina procesus, Tehnisko rasējumu izstrādi, Interjera projektēšanu vienai telpai, privātai telpu grupai un publiskai telpu grupai, Maketēšanu un modelēšanu materiālā, Grafikas dizaina paņēmienu lietošanu vides dizainā, 3D modelēšanu un vizualizāciju izstrādi u.c. mācību priekšmetus.

Iegūstamā kvalifikācija - Interjera dizainera asistents

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

GRAFIKAS DIZAINS

Grafikas dizaina izglītības programmā Tu vispirms apgūsi prasmi analizēt grafikas dizaina darba uzdevuma veikšanai nepieciešamo informāciju, izpētīt projekta mērķauditoriju, izpētīt klienta un konkurentu piedāvātos produktus. Tālāk sekos grafikas dizaina projekta koncepcijas un skiču izveidošana. Līdztekus budžetu, laika grafiku sagatavošanai, Tu apgūsi grafikas dizaina projekta izstrādi, savukārt pēc tam - projekta testēšanu.


Papildus vispārizglītojošiem priekšmetiem, mācību laikā Tu apgūsi šādus specialitātes priekšmetus - Zīmēšanu, Kompozīciju, Gleznošanu, Dizaina procesus, Grafikas datorprogrammu lietošanu komunikācijas dizainā, Tipografiku, Foto un video tehnoloģiju lietošanu komunikācijas dizainā, Tēlu un vides skicēšanu, Ilustrāciju veidošanu, Informācijas un datu vizualizēšanu, Iepakojuma grafikas dizaina veidošanu, Lietotņu, tīmekļa vietņu prototipēšanu un citus mācību priekšmetus.
Iegūstamā kvalifikācija - Grafikas dizainera asistents

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

AUDIOVIZUĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS DIZAINS

Audiovizuālās komunikācijas dizaina izglītības programmā Tu iemācīsies veidot animāciju, videomateriālus un videografiku audiovizuālā dizaina projektiem. Šeit Tu iegūsi prasmi veidot audiovizuāla dizaina instalācijas un prasmi radīt digitālu 3D vides saturu. Lai to visu paveiktu, pirms tam apgūsi auditorijas vajadzību un paradumu izpēti, izgatavosi un testēsi prototipus.


Papildus vispārizglītojošiem priekšmetiem, mācību laikā Tu apgūsi šādus specialitātes priekšmetus - Zīmēšanu, Kompozīciju, Gleznošanu, Dizaina procesus, Grafikas datorprogrammu lietošanu komunikācijas dizainā, Tipografiku, Foto un video tehnoloģiju lietošanu komunikācijas dizainā, Skaņu dizaina veidošanu, Lietotņu, tīmekļa vietņu prototipēšanu, 3D modelēšanu, vizualizēšanu un animēšanu, Interkatīvās vides projektu veidošanu, Komunikācijas dizaina konteksta izpēti, Tēlu un vides skicēšanu un citus mācību priekšmetus.

Iegūstamā kvalifikācija - Audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents

APĢĒRBU DIZAINS

Apģērbu dizaina izglītības programmā Tu, apzinot lietotāju vajadzības, izpētot analogus, materiālus un tehniskos risinājumus, iemācīsies sagatavot funkcionālu un ilgtspējīgu apģērbu dizaina projektu. Programmas apguves laikā pētīsi modes aktualitātes, iemācīsies strādāt. modes kalendāra ietvaros. Tāpat gatavosi 2D un 3D skices, izgatavosi un testēsi maketus.

Papildus vispārizglītojošiem priekšmetiem, mācību laikā Tu apgūsi šādus specialitātes priekšmetus - Zīmēšanu, Kompozīciju, Gleznošanu, Dizaina procesus, Apģērbu dizaina produktu ideju izstrādi, Apģērbu dizaina produktu skicēšanu, Apģērbu dizaina produktu konstruēšanu un modelēšanu, Apģērbu dizaina produktu izstrādi, Apģērbu dizaina produktu konteksta izstrādi, Apģērbu kolekciju izstrādi un ražošanu, Modes mārketingu un zīmolvadību un citus mācību priekšmetus.

Iegūstamā kvalifikācija - Apģērbu dizainera asistents

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA - VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA (mācību ilgums - 7 gadi)

Šo izglītības programmu iespējams apgūt paralēli pamatskolai (1. klasē uzņem izglītojamos no 8 līdz 9 gadu vecumam).

Mācību laikā apgūsi šādus mācību priekšmetus:

 • Zīmēšanu

 • Gleznošanu

 • Kompozīciju

 • Veidošanu

 • Mākslas valodas pamatus

 • Darbu materiālā

 • Datorgrafiku

 • Dizaina pamatus

 • Animāciju

 • Foto pamatus

 • Arhitektūras pamatus

 • Keramiku

 • Metāla apstrādi

 • Porcelāna apgleznošanu

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

INETEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (mācību ilgums - 1 gads)

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS IZGLĪTOJAMO DARBI 2021./2022. M.G.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image