VDMV_Uzņemšanas_rezultāti.pdf

PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (mācību ilgums - 4 gadi)

INTERJERA DIZAINS

Interjera dizaina izglītības programmā Tu iemācīsies izstrādāt interjera dizaina koncepcijas risinājumus, telpiskās vizualizācijas un interjera projekta rasējumus. Tāpat apgūsi prasmi sagatavot dekoratīvās apdares materiālus, mēbeļu aprīkojumus un iekārtu piedāvājumus.

Papildus vispārizglītojošiem priekšmetiem, mācību laikā Tu apgūsi šādus specialitātes priekšmetus - Zīmēšanu, Gleznošanu, Kompozīciju, Dizaina procesus, Tehnisko rasējumu izstrādi, Interjera projektēšanu vienai telpai, privātai telpu grupai un publiskai telpu grupai, Maketēšanu un modelēšanu materiālā, Grafikas dizaina paņēmienu lietošanu vides dizainā, 3D modelēšanu un vizualizāciju izstrādi u.c. mācību priekšmetus.

Iegūstamā kvalifikācija - Interjera dizainera asistents

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

GRAFIKAS DIZAINS

Grafikas dizaina izglītības programmā Tu vispirms apgūsi prasmi analizēt grafikas dizaina darba uzdevuma veikšanai nepieciešamo informāciju, izpētīt projekta mērķauditoriju, izpētīt klienta un konkurentu piedāvātos produktus. Tālāk sekos grafikas dizaina projekta koncepcijas un skiču izveidošana. Līdztekus budžetu, laika grafiku sagatavošanai, Tu apgūsi grafikas dizaina projekta izstrādi, savukārt pēc tam - projekta testēšanu.


Papildus vispārizglītojošiem priekšmetiem, mācību laikā Tu apgūsi šādus specialitātes priekšmetus - Zīmēšanu, Kompozīciju, Gleznošanu, Dizaina procesus, Grafikas datorprogrammu lietošanu komunikācijas dizainā, Tipografiku, Foto un video tehnoloģiju lietošanu komunikācijas dizainā, Tēlu un vides skicēšanu, Ilustrāciju veidošanu, Informācijas un datu vizualizēšanu, Iepakojuma grafikas dizaina veidošanu, Lietotņu, tīmekļa vietņu prototipēšanu un citus mācību priekšmetus.
Iegūstamā kvalifikācija - Grafikas dizainera asistents

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

AUDIOVIZUĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS DIZAINS

Audiovizuālās komunikācijas dizaina izglītības programmā Tu iemācīsies veidot animāciju, videomateriālus un videografiku audiovizuālā dizaina projektiem. Šeit Tu iegūsi prasmi veidot audiovizuāla dizaina instalācijas un prasmi radīt digitālu 3D vides saturu. Lai to visu paveiktu, pirms tam apgūsi auditorijas vajadzību un paradumu izpēti, izgatavosi un testēsi prototipus.


Papildus vispārizglītojošiem priekšmetiem, mācību laikā Tu apgūsi šādus specialitātes priekšmetus - Zīmēšanu, Kompozīciju, Gleznošanu, Dizaina procesus, Grafikas datorprogrammu lietošanu komunikācijas dizainā, Tipografiku, Foto un video tehnoloģiju lietošanu komunikācijas dizainā, Skaņu dizaina veidošanu, Lietotņu, tīmekļa vietņu prototipēšanu, 3D modelēšanu, vizualizēšanu un animēšanu, Interkatīvās vides projektu veidošanu, Komunikācijas dizaina konteksta izpēti, Tēlu un vides skicēšanu un citus mācību priekšmetus.

Iegūstamā kvalifikācija - Audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents

APĢĒRBU DIZAINS

Apģērbu dizaina izglītības programmā Tu, apzinot lietotāju vajadzības, izpētot analogus, materiālus un tehniskos risinājumus, iemācīsies sagatavot funkcionālu un ilgtspējīgu apģērbu dizaina projektu. Programmas apguves laikā pētīsi modes aktualitātes, iemācīsies strādāt. modes kalendāra ietvaros. Tāpat gatavosi 2D un 3D skices, izgatavosi un testēsi maketus.

Papildus vispārizglītojošiem priekšmetiem, mācību laikā Tu apgūsi šādus specialitātes priekšmetus - Zīmēšanu, Kompozīciju, Gleznošanu, Dizaina procesus, Apģērbu dizaina produktu ideju izstrādi, Apģērbu dizaina produktu skicēšanu, Apģērbu dizaina produktu konstruēšanu un modelēšanu, Apģērbu dizaina produktu izstrādi, Apģērbu dizaina produktu konteksta izstrādi, Apģērbu kolekciju izstrādi un ražošanu, Modes mārketingu un zīmolvadību un citus mācību priekšmetus.

Iegūstamā kvalifikācija - Apģērbu dizainera asistents

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA - VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA (mācību ilgums - 7 gadi)

Šo izglītības programmu iespējams apgūt paralēli pamatskolai (1. klasē uzņem izglītojamos no 8 līdz 9 gadu vecumam).

Mācību laikā apgūsi šādus mācību priekšmetus:

 • Zīmēšanu

 • Gleznošanu

 • Kompozīciju

 • Veidošanu

 • Mākslas valodas pamatus

 • Darbu materiālā

 • Datorgrafiku

 • Dizaina pamatus

 • Animāciju

 • Foto pamatus

 • Arhitektūras pamatus

 • Keramiku

 • Metāla apstrādi

 • Porcelāna apgleznošanu

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

INETEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (mācību ilgums - 1 gads)

 • Vizuāli plastiskās mākslas pirmsskolas pulciņš /no 5 gadu vecuma/

 • Vizuāli plastiskās mākslas pulciņš /1.-2. klase/

 • Vizuāli plastiskās mākslas pulciņš /3.-4. klase/

 • Vizuāli plastiskās mākslas pulciņš /5.-6. klase/

 • Zīmēšanas/gleznošanas pulciņš /7.-9.klase/

 • Zīmēšanas/gleznošanas pulciņš /10.- 12. klase/

 • Kolāžas pulciņš /7.-9. klase/


 • Animācijas pulciņš /2.-5. klase/

 • Veidošanas pulciņš /1.-5. klase/

 • Grafikas pulciņš /5.-7. klase/

 • Dizaina pulciņš /5.-7. klase/

 • Modes un stila aksesuāru pulciņš /7.-9.klase/

 • Datorgrafikas pulciņš /7.-9. klase/

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS IZGLĪTOJAMO DARBI 2021./2022. M.G.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image