UZŅEMŠANA profesionālās ievirzes izglītības programmās "Vizuāli plastiskā māksla" - 14. augusts līdz 31. augusts

Dokumentu iesniegšana:

Kontaktinformācija

T.: 64207372
E-pasts: uznemsana_vdmv@valmiera.edu.lv
Ar uzņemšanas noteikumiem iepazīties vari šeit!
Iesniegums par uzņemšanu izglītības iestādē pieejams šeit.

Dokumentu pieņemšanas laiki klātienē, Purva ielā 12, Valmierā

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA - VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA (mācību ilgums - 7 gadi)


Šo izglītības programmu iespējams apgūt paralēli pamatskolai (1. klasē uzņem izglītojamos no 8 līdz 9 gadu vecumam). 

Mācību laikā apgūsi šādus mācību priekšmetus:

Maksa mēnesī noteikta 15.00 euro. No vecāku līdzfinansējuma maksas atbrīvo (saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.113) :

1. Uz mācību gadu:
bērnus un jauniešus ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras pilsētā;
atsevišķos gadījumos, kuri tiek izskatīti skolas administrācijas sēdē un ir saskaņoto ar pašvaldību.

2. Uz laiku, kad ir piešķirts konkrētais statuss:
trūcīgās ģimenes statusa ģimeņu bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras pilsētā.

3. Uz konkrētu laiku:
ja audzēknis nav apmeklējis nodarbības pilnu mēnesi un iesniedzis ārsta izziņu vai vecāku rakstisku iesniegumu par attiecīgo laika posmu.

Atbrīvojumi no līdzfinansējuma maksas vecākiem stājas spēkā ar mēnesi, kurā vecāki skolas administrācijai iesnieguši iesniegumu un apliecinošus dokumentus
par attiecīgo faktu, uz kura pamata iespējams saņemt atbrīvojumu.