UZŅEMŠANA pēc pamatskolas absolvēšanas

Nāc REDZĒT, DOMĀT un RADĪT

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā!

  • 16. augusts - 27. augusts - PAPILDU UZŅEMŠANA (Apģērbu dizaina un Grafikas dizaina izglītības programmās)

Dokumentu iesniegšana:

-Iesniegums
-
Apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālu. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, papildus pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;
-
Medicīnisko izziņu par izglītojamā veselības stāvokli (forma 27/u);
-
Izglītojamā pases vai personas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
-
3 (trīs) fotogrāfijas (3x4 izmērs) (tiks izmantotas – izglītojamā Apliecībai, Sekmju grāmatiņai, Personu lietai);
-
Apliecības par profesionālās ievirzes izglītības apguvi kopiju, uzrādot oriģinālu (ja attiecināms).

Kontaktinformācija

T.: 64207372
E-pasts:
uznemsana_vdmv@valmiera.edu.lv
Ar uzņemšanas noteikumiem iepazīties vari šeit!

Dokumentu pieņemšanas laiki klātienē, Purva ielā 12, Valmierā

Pirmdiena 10:00 - 16:00
Otrdiena 10:00 - 16:00
Trešdiena 10:00 - 16:00
Ceturtdiena 13:00 - 19:00
Piektdiena 10:00 - 16:00

PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

INTERJERA DIZAINS (modulārā izglītības programma)

Interjera dizaina izglītības programmā Tu iemācīsies izstrādāt interjera dizaina koncepcijas risinājumus, telpiskās vizualizācijas un interjera projekta rasējumus. Tāpat apgūsi prasmi sagatavot dekoratīvās apdares materiālus, mēbeļu aprīkojumus un iekārtu piedāvājumus.


Papildus vispārizglītojošiem priekšmetiem, mācību laikā Tu apgūsi šādus specialitātes priekšmetus - Zīmēšanu, Gleznošanu, Kompozīciju, Dizaina procesus, Tehnisko rasējumu izstrādi, Interjera projektēšanu vienai telpai, privātai telpu grupai un publiskai telpu grupai, Maketēšanu un modelēšanu materiālā, Grafikas dizaina paņēmienu lietošanu vides dizainā, 3D modelēšanu un vizualizāciju izstrādi u.c. mācību priekšmetus.

Iegūstamā kvalifikācija - Interjera dizainera asistents

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

APĢĒRBU DIZAINS (modulārā programma)

Apģērbu dizaina izglītības programmā Tu, apzinot lietotāju vajadzības, izpētot analogus, materiālus un tehniskos risinājumus, iemācīsies sagatavot funkcionālu un ilgtspējīgu apģērbu dizaina projektu. Programmas apguves laikā pētīsi modes aktualitātes, iemācīsies strādāt. modes kalendāra ietvaros. Tāpat gatavosi 2D un 3D skices, izgatavosi un testēsi maketus.


Papildus vispārizglītojošiem priekšmetiem, mācību laikā Tu apgūsi šādus specialitātes priekšmetus - Zīmēšanu, Kompozīciju, Gleznošanu, Dizaina procesus, Apģērbu dizaina produktu ideju izstrādi, Apģērbu dizaina produktu skicēšanu, Apģērbu dizaina produktu konstruēšanu un modelēšanu, Apģērbu dizaina produktu izstrādi, Apģērbu dizaina produktu konteksta izstrādi, Apģērbu kolekciju izstrādi un ražošanu, Modes mārketingu un zīmolvadību un citus mācību priekšmetus.


Iegūstamā kvalifikācija - Apģērbu dizainera asistents

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

GRAFIKAS DIZAINS/reklāmas dizains (modulārā programma)

Grafikas dizaina izglītības programmā Tu vispirms apgūsi prasmi analizēt grafikas dizaina darba uzdevuma veikšanai nepieciešamo informāciju, izpētīt projekta mērķauditoriju, izpētīt klienta un konkurentu piedāvātos produktus. Tālāk sekos grafikas dizaina projekta koncepcijas un skiču izveidošana. Līdztekus budžetu, laika grafiku sagatavošanai, Tu apgūsi grafikas dizaina projekta izstrādi, savukārt pēc tam - projekta testēšanu.

Papildus vispārizglītojošiem priekšmetiem, mācību laikā Tu apgūsi šādus specialitātes priekšmetus - Zīmēšanu, Kompozīciju, Gleznošanu, Dizaina procesus, Grafikas datorprogrammu lietošanu komunikācijas dizainā, Tipografiku, Foto un video tehnoloģiju lietošanu komunikācijas dizainā, Tēlu un vides skicēšanu, Ilustrāciju veidošanu, Informācijas un datu vizualizēšanu, Iepakojuma grafikas dizaina veidošanu, Lietotņu, tīmekļa vietņu prototipēšanu un citus mācību priekšmetus.

Iegūstamā kvalifikācija - Grafikas dizainera asistents


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

AUDIOVIZUĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS DIZAINS/multimediju dizains (modulārā programma)

Audiovizuālās komunikācijas dizaina izglītības programmā Tu iemācīsies veidot animāciju, videomateriālus un videografiku audiovizuālā dizaina projektiem. Šeit Tu iegūsi prasmi veidot audiovizuāla dizaina instalācijas un prasmi radīt digitālu 3D vides saturu. Lai to visu paveiktu, pirms tam apgūsi auditorijas vajadzību un paradumu izpēti, izgatavosi un testēsi prototipus.

Papildus vispārizglītojošiem priekšmetiem, mācību laikā Tu apgūsi šādus specialitātes priekšmetus - Zīmēšanu, Kompozīciju, Gleznošanu, Dizaina procesus, Grafikas datorprogrammu lietošanu komunikācijas dizainā, Tipografiku, Foto un video tehnoloģiju lietošanu komunikācijas dizainā, Skaņu dizaina veidošanu, Lietotņu, tīmekļa vietņu prototipēšanu, 3D modelēšanu, vizualizēšanu un animēšanu, Interkatīvās vides projektu veidošanu, Komunikācijas dizaina konteksta izpēti, Tēlu un vides skicēšanu un citus mācību priekšmetus.

Iegūstamā kvalifikācija - Audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image