PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (mācību ilgums - 4 gadi)

INTERJERA DIZAINS 

Interjera dizaina izglītības programmā Tu iemācīsies veidot privātu un publisku telpu interjera projektus. izstrādāt funkcionālus un mākslinieciskus interjera dizaina ideju risinājumus, veidot maketus un digitālas telpiskās vizualizācijas. Iemācīsies izstrādāt interjera projekta rasējumus, sagatavot dekoratīvo materiālu, mēbeļu, aprīkojuma, iekārtu piedāvājumu. Piedalīsies interjera dizaina projekta īstenošanā.


Iegūstamā kvalifikācija - Interjera dizainera asistents

Vispārziglītojošie mācību priekšmeti:

Profesionālie mācību priekšmeti:


APĢĒRBU DIZAINS 

Tu darbosies modes dizaina jomā, izstrādājot jaunus apģērba dizaina modeļus vai etalonus. Zīmēsi, skicēsi, ievērojot modes tendences un stilus. Izpratīsi proporcijas, apjomus. Pārzināsi konstruēšanu un modelēšanu. Pratīsi pielietot  materiālus un tehnoloģijas. Piedalīsies apģērbu dizaina projektu īstenošanā - funkcionālu un ilgtspējīgu produktu izgatavošanā un rezultātu prezentēšanā. 


Iegūstamā kvalifikācija - Apģērbu dizainera asistents


Vispārziglītojošie mācību priekšmeti:

Profesionālie mācību priekšmeti:

GRAFIKAS DIZAINS 

Grafikas dizaina izglītības programmā Tu apgūsi prasmi izstrādāt dizainu drukāto un digitālo mediju komunikācijai dažādos kanālos. Plānosi un veidosi zīmola identitāti, iekļaujot logo, vizītkartes, bukletus un citus vizuālās reklāmas materiālus. Veidosi plakātus, iepakojuma dizainu, grāmatu noformējumu un vides reklāmas projektus. 


Iegūstamā kvalifikācija - Grafikas dizainera asistents


Vispārziglītojošie mācību priekšmeti:


Profesionālie mācību priekšmeti:


AUDIOVIZUĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS DIZAINS

Audiovizuālās komunikācijas dizaina izglītības programmā Tu iemācīsies veidot interneta lapas, mobilās aplikācijas, datorspēļu, projekciju, sociālo tīklu materiālu dizainus. Izstrādāsi animācijas un modelēsi 3D objektus. Apgūsi foto un video tehnoloģijas un skaņu dizaina veidošanu, lai to pielietotu reklāmās un izklaides nozares projektos.


Iegūstamā kvalifikācija - Audiovizuālās komunikācijas  dizainera asistents


Sequence 01.mp4

Vispārziglītojošie mācību priekšmeti:

Profesionālie mācību priekšmeti: