AKTUALITĀTES 2022.-2023.

25.08.2023. / JAUNĀ MĀCĪBU GADA SVINĪGĀ ATKLĀŠANA VDMV

Sasveicināšanās, iepazīšanās, atkal satikšanās, fotografēšanās kopā vienam ar otru un pedagogiem notiks:

Lai visiem Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas izglītojamiem un pedagogiem radošs, skaists un panākumiem bagāts jaunais mācību gads!

14.08.2023. / JAUNO AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA MĀKSLAS SKOLĀ UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS KURSOS


No 14. līdz 31. augustam Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā notiek dokumentu pieņemšana mācībām profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības programmās. 


Profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” (īstenošanas ilgums - 7 gadi) 1. klasē uzņem bērnus no 8 līdz 9 gadu vecumam. Programmu iespējams apgūt paralēli pamatskolai, jo nodarbības mākslas skolā sākas pēcpusdienās no plkst. 15.20. 

Mācoties profesionālās ievirzes izglītības programmā, bērniem tiek attīstīta radošā un dizaina domāšana, jaunrades spējas un iniciatīva. Jaunie talanti var izkopt meistarību zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, veidošanā, kā arī fotogrāfijā, animācijā, metāla apstrādē, porcelāna apgleznošanā u.c. 

Izglītības iestāde nodrošina arī bērnu dalību konkursos un viņu radīto darbu eksponēšanu dažādās mākslas izstādēs.


Plašāka informācija par profesionālās ievirzes izglītības programmu: https://www.vdmv.lv/uznemsana/mākslas-skola 


Savukārt, izvēloties kādu no interešu izglītības programmām, bērni un jaunieši saņems brīnišķīgu iespēju profesionālu pedagogu vadībā atklāt daudzveidīgo mākslas pasauli un izbaudīt radīšanas prieku. Šogad interešu izglītības programmu piedāvājums ir ļoti plašs – vizuālās mākslas un dizaina darbnīcas, tekstilšķiedras un zīda apgleznošanas darbnīcas, veidošanas, grafikas, zīmēšanas un gleznošanas darbnīcas, kā arī animācijas veidošanas un vides dizaina darbnīcas.   

Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā, 2 mācību stundas.


Plašāka informācija par interešu izglītības programmām: https://www.vdmv.lv/uznemsana/mākslas-pulciņi  


Dokumentu pieņemšana Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā, Purva ielā 12, Valmierā:


Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola ir vieta, kur katram iespējams atrast un attīstīt savu individualitāti un talantus. Nāc pie mums redzēt, domāt, radīt!

11.07.2023. / VDMV MĀCĪBU GADA IZSKAŅĀ - ALTERNATĪVĀ MĀCĪBU NEDĒĻA

Tā kā mēs esam profesionālā vidējā mācību iestāde, tad mācību process norisinās līdz jūnija beigām. Lai arī periodu, kad visi vērtējumi jau ir izlikti , pavadītu lietderīgi, šogad plānojām alternatīvo mācību nedēļu. Tās gaitā, sadarbībā ar pedagogiem, Dari veidojām vairākus tematiskos blokus: 

Problēmu un vides apzināšana un risinājumu piedāvājums Skolas dzīvē. Šajā laikā jaunieši aktualizēja ikdienas un vides problēmas un piedāvāja savu redzējumu kā tās risināt. Sagatavoja prezentācijas un prezentēja skolas direktoram, vairākiem pedagogiem. Atbildēja uz jautājumiem, izprata vienas vai otras lietas risinājumu ceļu. Starp šiem jautājumiem bija, piemēram, sporta laukuma izveide pie skolas, atpūtas telpu iekārtošana, savstarpējā komunikācija, stipendiju apjoma palielināšana un daudzas citas. Prieks, ka jauniešiem ir vīzija un piedāvājumi no savas puses, jo tas ir svarīgi būt sadzirdētiem. Visas prezentācijas tika nodotas skolas direktoram, lai atbilstoši izvērtētu un iespēju robežās realizētu.

Otra lielā joma- izzinošas ekskursijas un pārgājieni. Interjera dizaina 2.kurss devās izzinošā pārgājienā Valmierā, kur dizaina procesu pedagoga un vēstures pedagoga vadībā tika iepazīstināti ar Valmierā atrodamajiem arhitektūras un vēstures pieminekļiem kā SEB bankas ēka, Apgabaltiesas ēka un citas. 

Savukārt 1.un daļa no 2.kursa citu nodaļu izglītojamiem otrdien apmeklēja Cēsu ievērojamākos vēstures, mākslas un kultūras objektus- Cēsu viduslaiku pili, Cēsu koncertzāli Pasaules latviešu mākslas centru un Laikmetīgās mākslas telpu. Šajā ekskursijā daudz vērtīga uzzināja ne vien jaunieši, bet arī pedagogi, kuri pavadīja 35 jauniešu grupu.

Trešā joma, kurā jaunieši darbojās- skolas klašu telpu sakārtošana un iekārtošana izlaidumam. Šoreiz jaunieši dalījās vairākās komandās, kas katra uzņēmās atbildību par noteiktām telpām, savukārt daļa darbojās pie skolas zāles un foajē iekārtošanas vidusskolas izlaidumam. Savukārt 2.kursa interjera nodaļas meitenes devās pie skolotāja Zigmunda uz fotostudiju, lai apgūtu foto pamatus un iepazītos ar darbu fotostudijā.

Izsaku pateicību pilnīgi visiem iesaistītajiem pedagogiem šīs alternatīvās mācību nedēļas norises plānošanā, atbalstā un norisē. Saku paldies arī jauniešiem, kuri neskatoties uz  vasaras sajūtām, tomēr bija pietiekami aktīvi, izturīgi un saprotoši. 

Noslēgumā novēlu visiem jauku vasaru un uzkrāt spēkus jaunajam mācību gadam.

Informāciju sagatavoja:

VDMV direktora vietniece audzināšanas darbā
Inese Andersone

04.07.2023. / 2023./2024. M.G. UZŅEMŠANAS REZULTĀTI VALMIERAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLĀ

Informējam, ka mācību līguma slēgšana notiks septembrī. Savukārt augustā ar izglītojamiem sazināsies audzinātājs un informēs par mācību uzsākšanu VDMV.

Uz tikšanos septembrī!

IZRAKSTS.pdf

04.07.2023. / VDMV IZLAIDUMS 2023

30. jūnijā uz Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas 4. kursu izlaidumu pulcējās kopumā 27 absolventi, tostarp  6 Interjera dizaina, 8 Reklāmas dizaina, 6 Apģērbu dizaina un 7 Multimediju dizaina nodaļu absolventi un viņu audzinātājas Madara Bula un Iveta Puriņa.

Par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem  Ministru prezidenta Pateicības  rakstu  saņēma Interjera dizaina nodaļas absolvente Daniela Supe, bet Simtgades stipendiju Reklāmas dizaina nodaļas absolvente Samanta Pavļika.

Viesus ar 4.kursa izglītojamo darbiem un nedarbiem iepazīstināja audzēkņu veidota īsfilma.

Muzikālās pauzes aizpildīja Atis Ieviņš.

Par skaisto mirkļu iemūžināšanu fotogrāfijās rūpējās Uģis Brālēns.

Informāciju sagatavoja:
audzinātāja Iveta Puriņa

30.06.2023. / VDMV IZGLĪTOJAMO DARBI TAUTAS LIETIŠĶĀS MĀKSLAS IZSTĀDĒ "MĒS"

Esam pagodināti, ka arī mūsu izglītojamo trīs video darbi, kas tapuši valsts konkursa “Audiovizuāls darbs. Iepazīstam meistarus” ietvaros, iekļauti Tautas lietišķās mākslas izstāde "Mēs" ekspozīcijā.

No 1. jūlija līdz 30. jūlijam izstādē būs skatāmi arī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas 3. kursa reklāmas dizaina programmas izglītojamās Meldras Zālamanes veidotā video vizītkarte “Ieaužot dabu” (pedagogs – Uģis Brālēns), 2. kursa audiovizuālās komunikācijas dizaina programmas izglītojamās Elizabetes Ances Spožumas veidotā meistara vizītkarte “Vērot” (pedagogs – Pēteris Rozītis) un 2. kursa audiovizuālās komunikācijas dizaina programmas izglītojamas Ances Evelīnas Buliņas meistara vizītkarte “Tekstūrā tīts” (pedagogs – Pēteris Rozītis).

Izstādē vienkopus būs aplūkojami audēju, rokdarbnieku, pinēju, rotkaļu, kokgriezēju un keramiķu darbi. Tomēr tautas mākslas bagātības un daudzveidības atrādīšana nav vienīgais izstādes mērķis – izstāde uzrunās skatītājus ne tikai ar priekšmetu daudzveidību un augsto izpildījuma līmeni, bet to papildinās izzinoša un praktiska informācija, kā arī videomateriāli, kas stāstīs gan par amata prasmēm, meistariem un dažām praktiskām pamācībām.

Plašāka informācija: https://www.dziesmusvetki.lv/lv/programma/svetku-nedela/tautas-lietiskas-makslas-izstade/

Informāciju sagatavoja:

VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

27.06.2023. / VDMV AUDZĒKŅU DARBU IZSTĀDES APLŪKOJAMAS ARĪ VASARĀ

Klāt vasara! Daudz laika tiek pavadīts dabā – pastaigājoties vai aktīvi sportojot, dziedot vai dejojot kādā mūzikas festivālā, peldoties vai vienkārši laiski gulšņājot pludmalē. Tomēr reizi pa reizei, iespējams, rodas vēlme doties baudīt kādu kultūras vai mākslas pasākumu.     

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas un profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēkņi arī vasaras sezonā piedāvā doties uz vairākām izstādēm un aplūkot pagājušā mācību gadā tapušos darbus. 

Visu vasaru varat apmeklēt šādas izstādes:


Vēl līdz 30. jūnijam ir iespējams apskatīt arī VDMV organizētā konkursa “Laiks plānot” laureātu darbu izstādi Swedbank Valmieras filiālē. Konkursa mērķis bija radīt digitālu kolāžu, akcentējot laika plānošanas aktualitāti, personisko pieredzi un izaicinājumus.

Savukārt līdz 10. jūlijam Vidzemes slimnīcā, 1. stāva vestibilā ir skatāma foto izstāde "Kas kaitēja man dzīvot", kas atspoguļo Latvijas dabas skaistumu un mūsu kultūrvēsturisko mantojumu. (5.klase, 4.kurss, skolotāji Lāsma Lopatko un Uģis Brālēns)


Sekojiet līdzi katras iestādes darba laikiem un dodieties aplūkot VDMV audzēkņu radītos darbus! Lai skaistiem iespaidiem bagāta vasara!     


Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

26.06.2023. / VALMIERAS MĀKSLAS SKOLAS NOSLĒGUMA DARBI AIZSTĀVĒTI

25., 26. un 29. maijā Valmieras mākslas skolā noritēja 7. klašu izglītojamo Noslēguma darbu aizstāvēšana.

Šogad, gūstot iedvesmu no latviešu gleznotāja Niklāva Strunkes gleznas “Cilvēks, kas ieiet istabā”, audzēkņi izstrādāja savu darbu ar nosaukumu “Cilvēks, kas ieiet…”. Pētot, analizējot, izdzīvojot un reizumis arī pārdzīvojot, ikviens no 27 absolventiem mācību procesa laikā, izvēloties kādu no šiem mācību priekšmetiem – zīmēšana, gleznošana, datorgrafika,  radīja savu…savu patvērumu, savu prieka, iedvesmas un mīlestības avotu, savu vietu, kurā izsāpēt un spēt piecelties un tālāk iet.

Noslēguma darbu vadītājām – skolotājām Indrai Cālītei, Silvijai Melnūdrei un Lailai Bentai bija izdevies spēt saskatīt katra jaunieša īpašo rokrakstu, to pilnveidot. Skolotājām klātesot, jauniešos tika atraisīta drosme ne tikai pārliecinoši izteikties ar dažādiem mākslinieciskajiem izteiksmes līdzekļiem, bet arī kļūt pārliecinātākiem savos uzskatos un vērtībās.

Mācību priekšmetā “Zīmēšana” pie skolotājas Silvijas Melnūdres noslēguma darbus izstrādāja šādi izglītojamie ar šādiem darba nosaukumiem:

Patrīcija Dīmane – “Maģiskais mežs”

Es vēlējos savā darbā attēlot domu spēku – iespēju cilvēkam mainīt savu ikdienas, rutīnas pasauli, kurā tas atrodas, pret kaut ko jaunu, aizraujošu un maģisku.(..)

Katrīna Tāluda – Dzērve – “Lifts uz nākotni”

Darbā attēlotas manas istabas dažādos laikos – agra bērnība, tagadne, krāsas, emocijas un cerība.. (..)

Ilze Gmizo

Andrejs Kolupajevs – “Flores et margaritas”

Darba ideja saistīta ar manu bērnību, dabu un mūsu (cilvēces) sākotni. (..)

Una Krūmiņa – “Izvēle”

Apstājoties pie kārdinošu, smaržīgu un skaistu kārumu letes, nereti var apjukt – viss izskatās tik ļoti garšīgi un no tā visa ir jāizvēlas…(..)

Daniels Lāns

Monta Ļesņikova – “Miejiedarbība”

Koki, upes, augi, zeme… visa flora, fauna un tās iemītnieki – tai skaitā arī cilvēki, viss kosmoss un atmosfēra ir saistīti, tie ietekmē viens otru. (..)

Elīza Megija Mezīte – “Logs uz dvēseli”

Šī acis raugās uz pasauli, dabu, pilsētu, cilvēkiem un spēj ieskatīties dvēselē. (..)

Ksenija Šinkuna – “Meditācija”

Katram cilvēkam ir kāds smags dzīves posms. Dažreiz cilvēki ar to netiek galā un no tā rodas turpmākās problēmas: ar pašcieņu, veselību, garīgām problēmām. (..)

09.06.2023. / "VESELĪGIE" TRAUKI MAZAJIEM VIDZEMES SLIMNĪCAS PACIENTIEM

Valmieras mākslas skolas izglītojamie stundu “Porcelāna apgleznošana” laikā sadarbībā ar Vidzemes slimnīcu radīja traukus, no kuriem turpmāk ārstniecības iestādes mazākie pacienti ieturēs veselīgas maltītes. Darba uzdevums bija uz porcelāna bļodiņām atainot ar veselīgu uzturu saistītas lietas.

Pirms darba uzsākšanas, Vidzemes slimnīcas uztura speciāliste Agnija Irkle izglītojamiem novadīja lekciju par veselīga uztura pamatprincipiem. Turpinot projektu, stundu laikā kopā ar skolotāju Kristīni Zemļicku Brālēnu, tika izveidotas divas dažādas skices un, pamatojoties uz tām, katrs izglītojamais apgleznoja divus traukus.

Ikviena trauka aizmugurē ir atrodams arī radītā gleznojuma autora vārds.

Savukārt sadarbībā ar 1. kursa Audiovizuālās komunikācijas dizaina programmas izglītojamiem un skolotāju Lāsmu Lopatko tika organizēta apgleznoto bļodiņu fotosesija.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

02.06.2023. / NĀC MĀCĪTIES REDZĒT, DOMĀT UN RADĪT VALMIERAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLĀ

No 26. jūnija līdz 30. jūnijam Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā (VDMV) norisināsies jaunu audzēkņu uzņemšana profesionālās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes.

Jaunajā – 2023./2024. mācību gadā vidusskolā audzēkņi tiks uzņemti 4 modulārajās izglītības programmās – Interjera (iegūstamā kvalifikācija – interjera dizainera asistents), Grafikas (iegūstamā kvalifikācija – grafikas dizainera asistents), Apģērba (iegūstamā kvalifikācija – apģērbu dizainera asistents) un Audiovizuālās komunikācijas (iegūstamā kvalifikācija – audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents)  dizaina programmās. Mācību ilgums – 4 gadi.

Profesionālās vidējās izglītības programmās papildu vispārizglītojošiem mācību priekšmetiem jaunieši apgūst tādus mācību priekšmetus kā zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, dizaina procesus, mākslas vēsturi un daudz citus profesionālos mācību priekšmetus. Liela daļa no mācību laika tiek veltīta praktiskām nodarbībām. Daļa no tām, sadarbībā ar Valmieras Attīstības aģentūru, tiek īstenotas koprades darbnīcā DARE, kurā pieejamas modernas iekārtas un instrumenti,  lai veiktu 3D skenēšanu, 3D printēšanu, izmantotu sietspiedi, lāzergriezēju, frēzi u.c. instrumentus savu radošo ieceru īstenošanai. Tāpat jauniešiem tiek nodrošināta iespēja daļu no mācību satura apgūt vai prakses iziet Erasmus + projektu ietvaros.

Līdztekus mācībām un kvalifikācijas iegūšanai dizaina un mākslas nozarē, audzēkņi var saņemt ikmēneša stipendiju līdz 150 eur apmērā, darboties studentu pašpārvaldē un Eko padomē, dzīvot labiekārtotā dienesta viesnīcā, kā arī regulāri apmeklēt dažādas mākslinieku meistarklases. Skola nodrošina papildu atbalstu audzēkņiem projektā “Pumpurs”.

Pieredze liecina, ka ik gadu VDMV uzsāk mācības no daudzām Vidzemes reģiona pilsētām. Tā, piemēram, pērn līdztekus valmieriešiem, mācības skolā uzsāka jaunieši no Burtniekiem, Alojas, Priekuļiem, Cēsīm, Smiltenes, Rūjienas, Valkas un citām pilsētām.  

2023./2024. mācību gadā Mākslas skolā jaunus audzēkņus uzņems izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla”. Šo programmu iespējams apgūt paralēli pamatskolai (1. klasē uzņem izglītojamos no 8 līdz 9 gadu vecumam). Mācību ilgums – 7 gadi. Nodarbības notiek vairākas reizes nedēļā no plkst.15.30.

Apgūstot šo izglītības programmu, bērnos tiek attīstīta radošā un dizaina domāšana, radošās spējas un iniciatīva. Tai pat laikā, noritot nemitīgai tehnoloģiju attīstībai, skolā pieejamas dažādas tehnoloģiskās iespējas audzēkņu spēju daudzpusīgai attīstībai. Skola nodrošina bērnu dalību konkursos un viņu realizēto darbu apskati dažādās izstādēs.  

Jautājumu gadījumā aicinām pietiekties konsultācijām pie pedagogiem vai vienoties par individuālu tikšanos ar skolas vadību.

Tālrunis saziņai - 64207372

Informāciju sagatavoja:
direktora vietniece Sanita Bukava

Plašāku informāciju par uzņemšu iespējams iegūt šeit: https://www.vdmv.lv/uznemsana 

Dokumentu pieņemšana Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā, Purva ielā 12, Valmierā

30.05.2023. / KERAMIKAS KONKURSĀ 3.VIETA ROTAI RUGĀJAI

Noslēdzies Smiltenes Mākslas skolas un SIA “Raunas māls” organizētais keramikas konkurss "Ko tie tur ar tiem māliem!", kas tika veltīts novadniekam, keramiķim Jēkabam Drandam. Konkursa uzdevums bija, iedvesmojoties no mākslinieka daiļrades, darināt māla šķīvjus pavasara tematikā.

Konkursā no mūsu izglītības iestādes piedalījās septiņas audzēknes -  Ausma Fišfelde, Estere Baumane, Marta Krastiņa, Alise Gaišprāte, Līva Rēzija Vanaga, Rota Rugāja un Līva Eiduka. 

Savā vecuma grupā (12-14 gadi) ar darbu “Pirmie vēstneši – saule, smarža, prieks” 3.vietu ieguva 5.klases audzēkne Rota Rugāja. Sveicam Rotu un viņas skolotāju Elīzu Jaunzemi!  

Šobrīd visi keramikas šķīvji izkārtoti izstādē un aplūkojami Raunas ceplī. 

Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

30.05.2023. / NOSLĒDZIES KONKURSS “LAIKS PLĀNOT”

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola pavasara pusē izsludināja konkursu “Laiks plānot”, kurā aicināja bērnus un jauniešus pievērst uzmanību šai mūžam aktuālajai tēmai, kā arī apzināties savu laika plānošanas pieredzi un pārsteidzošā, priecīgā vai asprātīgā veidā radīt digitālu kolāžu ar savu personisko vēstījumu.

Konkursā piedalījās gan profesionālo izglītības iestāžu, gan vispārizglītojošo skolu izglītojamie - kopumā saņēmām darbus no septiņām izglītība iestādēm. Žūrija darbus vērtēja trīs vecuma grupās, kā arī tika piešķirtas vairākas specbalvas no konkursa organizatoriem un sponsoriem. Godalgas un balvas jau ir ceļā pie konkursa laureātiem. Sveicam! 

Liels paldies visiem konkursantiem, viņu skolotājiem, un, protams, arī mūsu sponsoriem “Swedbank” Valmieras filiālei un maiznīcai “Liepkalni” par sagādātajām balvām!

Konkursa labākos darbus plānots izstādīt kultūrvietās gan Valmierā, gan Valmieras novadā, kā arī  piedāvāt tos kā ceļojošo izstādi konkursa dalībnieku izglītības iestādēs. Par aktuālo izstādes atrašanās vietu informācija būs pieejama VDMV mājas lapā un sociālajos tīklos. 

Konkursa rezultātu tabula apskatāma ŠEIT

Konkursa darbu galerija apskatāma ŠEIT

Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

26.05.2023. / BŪS MUMS RAIBA VASARIŅA

Vasarsvētkos, 28. maijā plkst. 18.00 Valmierā, Dzirnavu ezeriņa promenādē skanēs koncertprogramma “Brazīlijas mūzikas ritmos”, kurā uzstāsies mūziķi no Lietuvas, Nīderlandes un Brazīlijas ar džeza mūziku Latīņamerikas ritmos.

Svētku sveicienam pievienosies arī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas profesionālās ievirzes izglītības programmas 3.klašu audzēkņi. Koncerta laikā būs skatāma zīmēšanas, gleznošanas un keramikas darbu izstāde “Būs mums raiba vasariņa”. Paldies audzēkņiem un skolotājām Silvijai Melnūdrei un Dacei Brizauskai par košo sveicienu valmieriešiem un pilsētas viesiem Vasarsvētkos!

Ieeja pasākumā ir bez maksas. Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā koncerts notiks Valmieras Kultūras centrā.

Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

23.05.2023. / NOSLĒGUŠIES VDMV PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS KURSI

Noslēgušies Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas īstenotie pieaugušo neformālās izglītības kursi “Sieviešu blūzes šūšana”. 

32 mācību stundu laikā kursu pedagoģe Gunita Upeniece sniedza zināšanas un profesionālās prasmes blūzes modelēšanā un izgatavošanā.

Kursu dalībnieces vairāku nedēļu garumā apguva šādas prasmes - izveidot pamatkonstrukcijas pēc individuāliem mēriem, piemērot vīļu veidus un šūšanas secību,  sadiegt un laikot, pareizi veikt mitro termisko apstrādi,  detaļu dublēšanu ar pareizi izvēlētu līmaudumu. 

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

15.05.2023. / GLEZNOJAM PICASSO MANIERĒ

Jāņa Rozentāla skolas atbalsta fonds sadarbībā ar Spānijas vēstniecību Latvijā šī gada sākumā izsludināja mākslas konkursu “Picasso”, kurā jauniešiem tika dots uzdevums radīt darbus mākslinieka Pablo Picasso manierē. 

Šim izaicinājumam ļāvās arī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņi, un 4 izteiksmīgākie autoru darbi tika nosūtīti konkursam: 

Diemžēl šoreiz godalgotas vietas mūsu audzēkņi neieguva, toties labu un interesantu pieredzi gan, jo konkursa ietvaros tika rīkotas arī meistarklases pie Alises Mediņas un attālināta lekcija ar Malagas Picasso muzeja direktoru José Lebrero Stals.

Konkursa rīkotāji saka lielu paldies visiem dalībniekiem un pedagogiem, kuri iesaistījās šajā nelielajā avantūrā - "Picasso".

Visi konkursa darbi ir apskatāmi:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=620633670097596&set=pcb.620644550096508 

Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

19.05.2023. / SVEICAM "LIDICE 2023" GODA RAKSTA IEGUVĒJU ZANI RĒZIJU RUDZĪTI!

Jau 51. reizi Čehijā noticis starptautiskais bērnu mākslas darbu konkurss „Lidice”. Šī gada tēma bija DEJA, kas ir gan kā neatņemama kultūras sastāvdaļa, gan cilvēku saziņas un jūtu izpausmes līdzeklis.

Februārī uz Čehiju no VDMV devās 18 profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēkņu darbi:  Matilde Brālēna “Outside the frames”, Zane Rēzija Rudzīte “You can’t leave me to die”, Katrīna Dzērve Tāluda “Dream of dancing”, Līva Rēzija Vanaga “Dance underneath the Moonlight“, Marta Miķelsone „Black Swans Ballet”, Annija Stirna “Monochrome Ballet”, Justīne Dumpe “Dance Festival”, Evija Zariņa “Dance with Love”, Nikola Krustiņa “Dance of Sun”, Emīlija Oja “Snow Dance”, Vika Skrastiņa “National Dance”, Arīna Abramoviča “Dance in My Life”, Elīza Veinberga “Memories of Dance Life”, Jēkabs Melecis “Freestyle Street Dance”, Maija Frunza “Dance of Coloures”,  Karalina Cuprijanoviča “The Ballerina”, Anna Baranova “The Dancer”, Anete Zāģele “My Folk Dance”. Ar audzēkņiem strādāja skolotājas Silvija Melnūdre, Lāsma Lopatko un Velta Rone.

Kopumā “Lidice 2023” konkursam tika iesūtīti 16416 darbi no 83 pasaules valstīm, tostarp no Latvijas - 538 darbi.  Starptautiskā vērtēšanas komisija  Latvijai piešķīrusi 11 medaļas “Lidices roze” un 39 Goda rakstus. 

Zanes Rēzijas iegūtais Goda raksts ir apliecinājums viņas radošumam, talantam un, iespējams, arī veiksmei. Priecājamies, ka viņas darbs ir uzrunājis un piesaistījis žūrijas uzmanību!

Paldies visiem audzēkņiem un pedagogiem par atsaucību, radošumu, neatlaidību un dalību konkursā „Lidice – 2023! 

Informācijai:

1. jūnijā galerijā “Lidice” Čehijas Republikā paredzēta konkursā nominēto darbu izstādes atklāšana. Savukārt apbalvojumi laureātiem visā pasaulē tiks nogādāti sadarbībā ar Čehijas vēstniecībām šī gada rudens-ziemas sezonā.

Apskatīt visus laureātu darbus un iegūt plašāku informāciju par konkursu “Lidice” iespējams interneta vietnē - https://www.mdvv-lidice.cz/en/current/awards/ 

Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

17.05.2023. / SKOLĀ ATZĪMĒ LATVIJAS UN EIROPAS SVĒTKUS

8.maijā skolā notika pasākums, kurš bija veltīts Latvijas Neatkarības deklarācijas pieņemšanai 4. maijā un Eiropas dienai, kuru atzīmē 9. maijā.

Svinību zālē bija iespēja iepazīties ar kursu veidotajām kolāžām par Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tās sniedza bagātīgu informāciju par interesantām personībām, pazīstamiem tūrisma objektiem, valstu tradicionāliem ēdieniem un interesantiem izgudrojumiem.

Pasākums sastāvēja no divām daļām. Pirmā daļa bija veltīta Eiropas dienai un tajā notika viktorīna „Es mīlu tevi Eiropas Savienība!” Viktorīnas sagatavošanā un novadīšanā lielu darbu ieguldīja Marta Madara Martinsone (1.kurss audiovizuāli), Tīna Grase, Linda Tetere, Amanda Penka (1.kurss interjers), Stella Zviedre, Karlīna Pipara (1.kurss apģērbs). Meitenes bija sagatavojušas jautājumus par dažādām tēmām, kuras saistītas ar Eiropas Savienības dalībvalstīm. Kopumā bija seši jautājumu bloki, uz kuriem bija jāatbild 1.,2. un 3. kursu komandām. Pēdējais uzdevums pēc pareizi atbildēta jautājuma , deva iespēju griezt Laimes ratu, tā vai nu iegūstot vai pazaudējot punktus. Šis uzdevums tad arī uzvarētājos izvirzīja 3. multimediju kursu. 2.vietu ieguva 3.kursa Reklāmas, Interjera, Apģērba nodaļu apvienotā komanda, bet 3.vietu ieguva 2.kurss Apģērba un Interjera apvienotā erudītu grupa.

Tomēr ieguvēji bija visi – gan komandu dalībnieki, gan līdzjutēji, jo tika uzzināts daudz kas jauns par Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm.

Otrajā daļā uzstājās viesmākslinieki no Rīgas, projekta Latvijas Skolas soma ietvaros – Arta un Mikus Abaroniņi. Arī mūziķiem bija sagatavota ļoti sirsnīga koncertprogramma, kura sastāvēja no populārām latviešu komponistu dziesmām, kurām aktīvi līdzi dziedāja visi zālē klātesošie. Bija arī neliela viktorīna ar jautājumiem par Latvijas vēsturi, kas, savukārt, mums visiem lika justies patriotiski, pieminot Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienu- 4.maiju.

Informāciju sagatavoja:
Māra Gavare

16.05.2023. / ŽETONVAKARS VDMV

21. aprīlī uz skolas Žetona vakaru pulcējās skolotāji, audzēkņi un viņu draugi.

Par mājīgu atmosfēru rūpējās 3.kurss skolēnu pašpārvaldes dalībnieces Vendijas virsvadībā. 

Žetonu dizainu ar VDMV logo izstrādāja 2019.gadā mūsu skolas absolvente Megija Saleniece. Bet šogad  žetonus no sudraba darināja rotkalis Juris Leitāns.

VDMV šogad absolvēs 27 izglītojamie, no četrām profesionālās vidējās izglītības dizaina nodaļām- Apģērba dizains, Interjera dizains, (audzinātāja Madara Bula) Multimediju dizains un Reklāmas dizains (audzinātāja Iveta Puriņa).

Par jautru iepazīstināšanu ar četros gados veiktajiem darbiem un nedarbiem gādāja multimediju dizaina specialitātes audzēkņi Alises Z. vadībā. Tapa humorpilna īsfilma par skolas dzīvi 4.kursu skatījumā, kurā aktieri un sižeta autori un filmētāji bija paši topošie absolventi. Ar aplausiem uzņemot šo pirmizrādi, skolotāji to atzina par labu esam.

Arī pedagogi tika pie minēšanas uzdevuma, kurā pēc bērnu dienu fotogrāfijām bija jāatmin audzēknis, kurš saņem žetonu. Izrādījās, ka tas nemaz nav tik viegls uzdevums. Bet pēc veiksmīgi atminētās fotogrāfijas, nu jau pieaugušais 4.kursa beidzējs, kuru šogad ir divdesmit septiņi. 

Noslēgumā žetonvakara dalībnieki baudīja cienastu, saviesīgas sarunas pie galdiem un mūziku.

Informāciju sagatavoja:

4.kursa audzinātāja Iveta Puriņa.

15.05.2023. / SAŅEMTAS DIVAS NOMINĀCIJAS GLEZNOŠANAS KONKURSĀ "NE-PATIESĪBAS"

9.maijā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā notika Latvijas profesionālās vidējās izglītības iestāžu gleznošanas konkursa “Ne-Patiesības” noslēguma pasākums – labāko darbu apbalvošana un izstādes atklāšana.

Konkursam bija iesniegti 34 gleznojumi no 11 izglītības iestādēm. Žūrija darbus vērtēja septiņās nominācijās, kā arī apbalvoja vienu laureātu, pasniedzot īpašu dāvanu no konkursa atbalstītāja Europe Direct Austrumlatgalē - lidojumu uz Briseli.

VDMV audzēkņu darbi tika nominēti divās kategorijās: 

Sveicam un lepojamies ar mūsu audzēkņu sasniegumiem!

Konkursa darbu izstāde “Ne-Patiesības” veselu gadu ceļos pa konkursā iesaistītajām izglītības iestādēm, savukārt labāko gleznojumu fotogrāfijas un apraksti tiks iekļauti Europe Direct Austrumlatgalē 2024. gada galda kalendāra “Ne-Patiesības” vizuālā noformējuma veidošanā.

Papildus svinīgajam pasākumam Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā norisinājās arī pieredzes apmaiņas seminārs pedagogiem ,,Gleznošana modulārajās dizaina izglītības programmās” un  Daugavpils Rotko centra vadītāja Māra Čačkas lekcija ,,Jaunākās tendences, iespējas glezniecībā”, kurā piedalījās arī VDMV pedagogi.

Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

04.05.2023. / DATORGRAFIKAS DARBU IZSTĀDE VALMIERAS KULTŪRAS CENTRĀ

Maijs mums visiem ir īpašs mēnesis: ar skaisto un reibinošo ziedoni, ar krāsām, kas atkal atgriezušās dabā, ar Mātes dienu, Ģimenes dienu, Vasarasvētkiem, un, protams, arī ar 4. maiju - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu. 

Tikpat raibs un krāsains kā maija mēnesis, ir arī VDMV audzēkņu datorgrafikas darbu izstāde, kas šobrīd skatāma Valmieras kultūras centra 1.stāva vestibilā. Izstādes darbi ir koši it visā - jauniešu stāstos un pasules uztverē, krāsā, jaudā, dinamikā. Šī izstāde ir arī daļa no Valmieras pilsētas kultūras projekta "Jaunieši Valmierai", jo tieši viņi ir turpinājums mūsu valstij un arī mūsu pilsētai - Valmierai. 

Paldies par izstādes tapšanu darba autoriem - 7.klašu un 2.kursu audzēkņiem, kā arī skolotājām Lailai Bentai un Rūtai Kristenai Bukavai! 

Apmeklētājiem izstāde skatāma līdz pat 31. maijam.

Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte


03.05.2023. / VDMV PEDAGOGI APGŪST DIZAINA ZĪMĒJUMA PAMATUS

28. aprīlī Mālpils Mūzikas un mākslas skolā notika profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Dizaina zīmējuma pamati”, uz kuru devās arī liela daļa VDMV profesionālās ievirzes izglītības programmas pedagogu.

Seminārā klātesošie tika iepazīstināti ar mācību priekšmetu “Zīmēšana” un “Dizaina pamati”  jauno mācību saturu, ko prezentēja Latvijas Nacionālā kultūras centra mākslas eksperte Ilze Kupča, savukārt  MIKC “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” pedagogi Guntars Gabranovs un  Vineta Priste-Kārkla dalījās savā pedagoģiskajā pieredzē, savā izglītības iestādē mācot akadēmiskā zīmējuma pamatus un dizaina zīmējumu. 

Līdz ar vairākus gadus plānoto profesionālās ievirzes izglītības reformu, mainīsies akcenti profesionālās ievirzes izglītības mācību priekšmetu programmās, lielāku akcentu liekot tieši uz datorprasmēm, dizaina pamatiem un dizaina domāšanu. Lai arī reforma tiks īstenota tikai ar 2024/2025 mācību gadu, šādi semināri ļauj pedagogiem labāk saprast jaunās tendences un sagatavoties mācību priekšmetu programmu īstenošanai.

Semināru organizēja Mālpils Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar MIKC “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” un  Latvijas Nacionālo kultūras centru.

Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

03.05.2023. / NO JELGAVAS AR MEDAĻĀM UN ATZINĪBAS RAKSTIEM

Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskola lepojas ar saviem audzēkņiem, kuri pagājušajā nedēļā atbraukuši no Jelgavas ar medaļām un atzinības rakstiem par veiksmīgu piedalīšanos IV Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot” par tēmu “Pilsētas ainava”. 

Kopumā VDMV saņēma 3 medaļas (divas 1.vietas un vienu 3.vietu) un 5 atzinības. 

Konkursā tika vērtēti 1224 darbi no 107 skolām no Latvijas, Lietuvas un Polijas četrās darbu tehnikās un četrās vecumu grupās. 

Konkursa žūrija: Arūnas Vaitkus un Ingrīda Vaitkiene (Lietuva), Marija Kaupere, Uldis Zuters, Edgars Ameriks, Anda Buškevica (Latvija).

Paldies mūsu skolas audzēkņiem -  Jēkabam Melecim, Oskaram Mincim, Ritvaram Laperam, Kristānai Dubrovskai, Brigitai Peļņai, Agnesei Zvaigznei, Katei Keisija Hazovai un Kaivai Elīzai Ozolai. Patiess prieks arī par Ritvara Lapera iegūto specbalvu no Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja. 

Paldies atbalstošajām skolotājām Lailai Bentai un Lāsmai Lopatko.

Paldies organizatoriem par konkursa noslēguma pasākumu – godalgoto darbu izstādi un laureātu apbalvošanu 27. aprīlī Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.

Visu konkursa laureātu darbu izstāde līdz 18.maijam apskatāma Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, bet daļa no VDMV audzēkņu datorgrafikas darbiem šobrīd skatāma arī Valmieras Kultūras centrā visu maija mēnesi.

Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte


28.04.2023. / VDMV ABSOLVENTU "CEPINĀŠANA"

Šajā mācību gadā mūsu skolā ir viesojušies pārstāvji no vairākām Latvijas augstskolām – no Latvijas Kultūras akadēmijas, no Vidzemes augstskolas, no Tehniskās universitātes Cēsu filiāles.

Šoreiz pasākums bija neparastāks – stāstījums par augstskolām no studentu skatupunkta. Turklāt studentes bija “mūsējās” – VDMV absolventes.

VDMV jauniešiem bija iespēja e-klasē atsūtīt jautājumus, kā arī “cepināt” ar jautājumiem pasākuma laikā.

Pasākumā piedalījās Roberta Solovjova, VDMV 2020.gada absolvente, kura pārstāvēja Latvijas Kultūras koledžu un Līva Jevdokimova, 2022. gada absolvente, kura pašlaik mācās Latvijas Kultūras akadēmijas Drāmas un teksta studiju 1. kursā.

Sākumā meitenes prezentēja savas augstskolas, to informāciju, ko nevar izlasīt augstskolu mājaslapās. 


Informāciju sagatavoja:

VDMV karjeras konsultante Ineta Ivāne

28.04.2023. / VDMV 1. KURSU IZGLĪTOJAMIE VIESOJAS URDĀ UN RAAC DAIBĒ

21.aprīlī VDMV 1.kursa audzēkņi apmeklēja RAAC DAIBE un mācību centra URDA organizēto nodarbību “Es un mani atkritumi” kopā ar klašu audzinātājām Gunitu Upenieci un Inesi Andersoni. Plkst.12:30 izbraucām no skolas, lai jau ap vieniem būtu norunātajā tikšanās vietā, kur mūs laipni sagaidīja URDA komanda- Ieva Freimane- Mihailova un Evija Tiltiņa ar palīgiem.  VDMV izglītojamo skaits pārsniedza 40, tāpēc dalījāmies divās grupās, kur katrai grupai bija savs maršruts. Interjera un Apģērba dizaina nodaļu audzēkņi sāka ar poligona apskati DAIBES autobusā, bet Grafikas un Audivizuālās komunikācijas dizaina nodaļas izglītojamie devās uz Meža mājiņu, kurā mācījās par atkritumu šķirošanu, veica eksperimentus. Jauniešiem ļoti iepatikās arī digitālās viedbrilles, kurās varēja “lidot virs poligona”, skatoties kas tik viss nenotiek atkritumu apsaimniekošanas procesā un cik liels ir šis poligona atkritumu kalns. Pēc šīm aktivitātēm grupas mainījās. Noslēgumā katra grupa no lego klucīšiem radīja savu nākotnes atkritumu apsaimniekošanas modeli.

Domāju, ka pēc šī izglītojošā brauciena uz poligonu daudzi mainīs savu attieksmi pret atkritumu ražošanu, šķirošanu. Kā arī sapratīs, cik svarīga ir mūsu visu iesaiste labākas un ilgtspējīgākas nākotnes radīšanā.

Informāciju sagatavoja:

Inese Andersone

21.04.2023. / INFORMĀCIJA VDMV IZGLĪTOJAMIEM UN VECĀKIEM PAR LIZDA ORGANIZĒTO PEDAGOGU STREIKU

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) organizētajā pedagogu streikā, kas paredzēts no 24.04.2023. līdz 26.04.2023., no Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas piedalīsies 23 skolotāji.

 

Pamatojoties uz Streiku likumu, šajā laikā streikojošie skolotāji mācību stundas nevadīs un tās netiks arī aizvietotas. Informējam, ka mācību process šajās dienās VDMV izglītojamiem daļēji tikts nodrošināts, bet ar izmainītu stundu sarakstu.

Izmaiņas stundu sarakstā tiks ievietotas www.e-klase.lv sadaļā “Iestādes jaunumi”.

Lūdzu regulāri sekojiet publicētajām stundu izmaiņām!

 

Streika mērķis: Panākt, lai amatpersonas pilda panāktās streika vienošanās un veic grozījumus

normatīvajos aktos par:

1. pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku (01.09.2023.-31.12.2025.), novirzot tam nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;

2. pedagogu darba slodzes sabalansēšanu visām pedagogu grupām no 2023. gada.

 

Tāpat vēršam uzmanību, ka joprojām notiek LIZDA tikšanās un sarunas ar izglītības ministri par streika vienošanās prasību izpildi.

 

VDMV administrācija

17.04.2023. / VALSTS KONKURSĀ VDMV IZGLĪTOJAMIE IEGŪST 3. VIETU UN SPECIĀLBALVU

13. un 14. aprīlī astoņi Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas (VDMV) 2. un 3. kursu izglītojamie -  Ance Evelīna Buliņa, Megija Dimiņa, Elizabete Ance Spožuma,  Una Salmiņa, Meldra Zālamane, Roberts Beitiņš, Patriks Adrians Svensons un Rūdolfs Kristofers Piziks viesojās Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, lai piedalītos valsts konkursa otrajā kārtā kategorijā “Viktorīna.”

“Viktorīnā” skolu pārstāvēja divas VDMV jauniešu komandas – “Apbedītāji” un “Cinefīļi”. Atbildot uz jautājumiem par mākslinieciskajiem izteiksmes līdzekļiem, kino veidošanu, video filmēšanu un montāžu, audio ierakstiem un to apstrādi un dokumentālās intervijas veikšanas principiem, “Apbedītāji” palika 4. vietā, nekvalificējoties tālāk “Viktorīnas” pusfinālam.

Žūrijai izvērtējot konkursa 1. kārtā iesniegtos audiovizuālos darbus, VDMV 2. kursa izglītojamo Elizabetes Ances Spožumas un Unas Salmiņas (pedagogi – Pēteris Rozītis, Rūta Kristena Bukava) veidotā meistara vizītkarte “Vērot” ieguva 3. vietu. Savukārt 2. kursa izglītojamo Ances Evelīnas Buliņas un Megijas Dimiņas (pedagogi – Pēteris Rozītis, Rūta Kristena Bukava) veidotā meistara vizītkarte “Tekstūrā tīts” – Speciālbalvu.

Plānots, ka konkursam veidotās filmiņas piedalīsies XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku tautas lietišķās mākslas izstādē “MĒS”.

Ik gadu Latvijas Nacionālais kultūras centrs organizē valsts konkursu Latvijas profesionālās vidējās izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem. Par šī gada tēmu tika izvirzīta “Audiovizuāls darbs”, apakštēma: “Iepazīstam meistarus”. Konkursa mērķi - attīstīt audzēkņu profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru mākslā un dizainā, apzināt profesionālās vidējās mākslas un dizaina izglītības sistēmas tālākās attīstības vajadzības un iespējas, sekmējot radošu mācību procesu, veicināt audzēkņu interesi par mākslu un dizainu.

Pateicamies pedagogiem - Pēterim Rozītim, Uģim Brālēnam un Rūtai Kristenai Bukavai par jauniešu sagatavošanu abām konkursa kārtām!

Informāciju sagatavoja:

VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

17.04.2023. / ĒNU DIENA VDMV

2023. gada 4. aprīlis mūsu skolā bija pavisam neparasta diena – pirmo reizi skolas vēsturē pilnīgi visu kursu audzēkņi piedalījās Junior Achievement Latvia organizētajā Ēnu dienā.

Ēnu devēji bija pārsteidzoši atsaucīgi. Vairāk kā 30 uzņēmumi atvēra savas durvis ēnotājiem. Kā skaitliski lielākie ēnu devēji jāpiemin Valmieras Pašvaldības policija, Vidzemes augstskola, SIA “Vidzemes slimnīca”, Valmieras Drāmas teātris, ReTV, SIA “Dizaina centrs,” Valmieras Attīstības aģentūra - “Dare” un Biznesa inkubators, Valmieras novada Būvvalde, kafejnīca “Tērbata”, Valmieras Dzīvnieku patversme u.c.

Vairāki uzņēmumi sagatavoja īpašas programmas ēnotājiem, lai jauniešiem būtu ne tikai noderīgi, bet arī interesanti pavadīta diena. Tā piemēram,  ViA Virtuālās realitātes laboratorijā bija iespēja ar virtuālās realitātes brillēm testēt jaunu, vēl nepabeigtu spēli. Valmieras Pašvaldības policisti, stāstot par zivju inspektora profesiju, izvizināja 1. kursa meitenes pa Burtnieku ezeru. VDT izrāžu direktors interesentus veda ekskursijā pa abām teātra ēkām, ļaujot ielūkoties dažādu profesiju aizkulisēs, u.t.t.

Bet nu – pašu ēnotāju atziņas un secinājumi.


Dodoties ēnot, jaunieši līdzi ņēma apliecinājumus, kuros Ēnu devēji varēja ierakstīt savas atsauksmes un rekomendācijas. Lūk, dažas no tām –

Pēc Ēnu dienas audzēkņi tika lūgti sniegt atgriezenisko saiti, 5 baļļu sistēmā izvērtējot šī ārpusskolas pasākuma lietderīgumu un ilgtspējību. Un lūk, rezultāti –

Lielākā daļa – 49,3% respondentu atzina, ka Ēnu diena ir ļoti vērtīga pieredze, novērtējot ar visaugstāko vērtējumu - 5 ballēm.

38.5%  - ka vērtīga pieredze - 4 balles .

10,5% jaunieši uzskatīja, ka vidēji vērtīga pieredze - 3 balles, bet 1,7% no respondentiem Ēnu dienu atzina par nevērtīgu pieredzi.

Pēc ēnotāju aptaujas izskatās, ka šo pasākumu veidosim par tradīciju arī turpmākajos gados.

                                                                                                     Ineta Īvāna, karjeras konsultante

14.04.2023. / LEPOJAMIES AR IEGŪTAJĀM GODALGOTAJĀM VIETĀM UN ATZINĪBĀM STARPTAUTISKAJĀ KONKURSĀ!

Ir noslēdzies Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola rīkotais IV Starptautiskais Vizuālās mākslas konkurss "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot". Konkursa tēma šogad - "Pilsētas ainava", ar mērķi rosināt interesi par pilsētas ainavu kā mākslas žanru. 

Konkursam tika iesūtīti 1224 darbi no 107 skolām no Latvijas, Lietuvas un Polijas. Lepojamies ar VDMV audzēkņu sasniegumiem!

Kategorijā “Grafika, 10 – 12 gadi”: 

Jēkabs Melecis – ATZINĪBA (skolotāja – Lāsma Lopatko)


Kategorijā “Datorgrafika, 13 – 15 gadi”: 

Oskars Mincis - 1.VIETA, Ritvars Lapers - 3.VIETA un Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja simpātijas balva, Kristāna Dubrovska - ATZINĪBA, Brigita Peļņa – ATZINĪBA (skolotāja – Laila Benta)


Kategorijā “Datorgrafika, 16 – 18 gadi”: 

Agnese Zvaigzne - 1.VIETA, Kate Keisija Hazova - ATZINĪBA, Kaiva Elīza Ozola – ATZINĪBA (skolotāja – Laila Benta)


Konkursam iesūtītie, godalgotie un vēl citi audzēkņu radošie darbi būs apskatāmi visu maija mēnesi Valmieras Kultūras centra pirmā stāva vestibilā. 

Paldies pedagogiem par audzēkņu izglītošanu, iedvesmošanu un iepazīstināšanu ar latviešu gleznotāja Ģederta Eliasa atstāto mākslas mantojumu! 

Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

12.04.2023. / ATZINĪBA STARPTAUTISKAJĀ KONKURSĀ "SKAŅU PALETE"

Ir noslēdzies 4. Starptautiskais bērnu un jauniešu šķiedrmākslas darbu konkurss ”Skaņu palete”, ko organizēja Mārupes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Mārupes novada domes Izglītības un kultūras nodaļu. 

Šī gada konkursa tēma bija “Zemūdens pasaules skaņas”. Tā ir pasaule, kas apbur ar savu krāsu bagātību, formu daudzveidību, faktūrām. 

VDMV 5.- 6. klašu pulciņa “Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņi skolotājas Silvijas Melnūdres vadībā radīja katrs savu unikālo un neatkārtojamo zemūdens pasauli ar tai raksturīgajiem iemītniekiem. Zemūdens pasaule atver fantāzijai neiedomājamas iespējas, tādēļ darbi izdevās ļoti koši un izteiksmīgi, katrs ar savu individuālo piesitienu. 

Sveicam pulciņa dalībnieci Madaru Tamu ar konkursā iegūto ATZINĪBU! 

Paldies skolotājai Silvijai Melnūdrei par motivāciju un atbalstu konkursa darbu tapšanā!

                                             Informāciju sagatavoja:

izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

Disko_VDMV video.mp4

12.04.2023. / ATZINĪBA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES VALSTS KONKURSĀ “APĢĒRBS IR VĒSTĪJUMS”

Konkurss norisinājās no š.g. 24. janvāra līdz 17. aprīlim. Šajā konkursā bija nepieciešams izveidot savu apģērbu kolekciju, kas pauž konkrētu vēstījumu. Dalībniekiem bija jāiesniedz apģērbu kolekcija, kolekcijas prezentācija un viziītkarte. Kopumā konkursā iesniegti 340 radoši projekti.

Atzinību ieguva kolekcija “Disko”, kuru iesniedza Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas 5. klases izglītojamie - Agate Bērziņa, Dārta Mētriņa, Paula Megija Zepa, Karlīna Virse, pavadibā ar pedagoģēm – Veltu Roni un Lāsmu Lopatko. 

Audzēknes iedvesmojās no disko bumbas un dziesmas “I say disco you say party”. Ar šo kolekciju viņas vēlās vēstīt - “Dzīvi var dzīvot tikpat krāsaini un spīdīgi, kā diskobumba. Tas ir krāšņi un interesanti”. Radītā kolekcija bija tikpat krāšņa kā disko bumba un veidota no dažādiem materiāliem (t-krekli, siets, filcs, lentītes, audums, diegs, auklas, marķieri. Lentītes un auklas, kas iesietas un iepītas sietā).

Sakām ļoti lielu paldies konkursantiem - apģērbu kolekcijas radītājiem un viņu pavadošajiem skolotājiem par ieguldīto laiku, darbu un uzdrīkstēšanos atklāti paust savu radošo pusi un radītā darba vēstījumu!


Informāciju sagatavoja:

 Valmieras tehnikuma praktikante Ance Mellēna

04.04.2023. / VDMV TEMATISKAIS PASĀKUMS SPĀŅU NAKTS 31. MARTĀ

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēkņiem 3.-7.klasēm marta mēneša noslēgumā notika vērienīgs pasākums  Spāņu nakts, laikā no plkst. 18:00-23:00, kurš bija veltīts Spānijas kultūrvēsturiskā mantojuma un tautas kultūras iepazīšanai.

Līdz šim VDMV jau bija notikuši 3 šādi Tematisko nakšu pasākumi:

2019. gadā – “Tumša nakte, zaļa zāle”-Latvijas kultūra un mantojums

2018. gadā- “Japānas nakts”

2017. gadā “Ēģiptes nakts”

Katrā no šiem pasākumiem skolēni ieradās tērpos, kas atbilda tēmai- ēģiptiešu togās, japāņu kimono un latviešu tautas tērpos. Šogad visi meklējām sarkanmelnus brunčus vai melnas īsbikses, jo mums taču katram ir priekšstats kā ir jāizskatās īstam spānietim.

Par spāņisko deju noskaņu rūpējās deju grupa “Estrellas” un skolotāja Evija Kokorīte, kuras vadīja deju nodarbību visiem dalībniekiem, nenogurstoši ierādot dejas soļus, žestus un to, kā pacelt plīvojošus brunčus. Savukārt ar spāņu valodu mūs iepazīstināja viesskolotāja Ilva Šinta no Cēsīm. Bet mākslas plašo mantojumu skolēni iepazina caur radošajām darbnīcām:  Salvadora Dalī portreti ar ūsām- skolotājas Ineta Perova un Madara Bula, Kolāžas darbnīcā pie skolotājas Elīzas Jaunzemes, mozaīku Antonio Gaudi iespaidos pie skolotājas Silvijas Melnūdres. Spāniijas kultūrā nozīmīga vieta ir arī arābu matojumam un to bērni iepazina skolotāja Veltas Rones vadītajā arābu ornamentu darbnīcā. Kā vienu no izcilākajiem spāņu māksliniekiem pazīstam spāņu vecmeistara Fransisko Goijas grafikas no sērijas “Kaprīzes”, kuru uz skolas sienām gleznoja un zīmēja skolotājas Indras Cālītes vadībā 7.klase un pārējie Spāņu nakts dalībnieki. Ļoti interesanta bija arī skolotājas Kitijas Vāpas vadītā animācijas darbnīca, kurā spāņu gleznu varoņi kustējās bērnu pašu radītā animācijā. Filmiņas būs skatāmas vdmv.lv mājaslapā, kad būs samontētas. Un, protams, arī dažādi spāņu tērpu papildinājumi tapa darbnīcās pie skolotājas Ineses Jurjānes -Jercumas, Ineses Andersones un Santas Zariņas, bet vēdekļi pie skolotājas Daces Brizauskas. Milzīgi lies paldies- visiem izturīgajiem skolotājiem

Pasāķuma “grand finale” bija kopīgas divas dejas skolas zālē deju kopas Estrellas vadībā.

Skolas pasākuma norisē kā neaizvietojami palīgi piedalījās arī brīvprātīgie no vidusskolēnu vidus, kuriem sakām lielo paldies: no 1.kursa- Elīzai, Alfrēdam, Ksenijai, Elīnai , Evelīnai, Katei, Līgai, Santai, Sanijai, Lindai, Tīnai, Martai, mo 2.kursa- Izabellai, Elīzai, no 3.kursa- Rēzijai, no 4.kursa- Andrai, Annai, Alisei, Gitai un Kristīnei.

Vai būs nākošā tematiskā nakts? Iespējams, ka mūsu radošais gars izvēlēsies kādu pasaules zemi, kuru tuvāk vēlēsimies papētīt un iepazīt. Jo mūsu pasaules kultūras krājumi ir tik plaši!

Informāciju sagatavoja: 

Inese Andersone

27.03.2023. / GATAVOJOTIES VALSTS KONKURSAM, TAPUŠI VIDEO SIŽETI - MEISTARA VIZĪTKARTES

Šā mācību gada 2. semestrī 2. un 3. kursu izglītojamie mācību procesa ietvaros gatavoja darbus valsts konkursam Latvijas profesionālās vidējās izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 2022./2023. mācību gadā.

Šā gada konkursa tēma bija audiovizuāls darbs “Iepazīstam meistarus”. Lai attīstītu audzēkņu profesionālās prasmes, uzstāšanās kultūru mākslā un dizainā, izglītojamie pie pedagogiem Pētera Rozīša, Uģa Brālēna un Rūtas Kristenas Bukavas izstrādāja video sižetus – meistara vizītkartes, intervējot un filmējot kādu no amatniekiem vai lietišķās mākslas meistariem, kurš praktizē amatu vai izgatavo amatniecības darinājumus. Līdztekus video, izglītojamie veidoja reklāmas plakātu video sižetam.

Skolas līmenī izvērtējot visus darbus, tika lemts, ka uz konkursa 1. kārto tiks izvirzīti trīs konkursam gatavotie audiovizuālie darbi.

Līdztekus šo iesniegto darbu vērtēšanai, 13. un 14. aprīlī jaunieši dosies uz Rīgas Mākslas un mediju tehnikumu, kur piedalīsies konkursa 2. kārtā – viktorīnā.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

A_grupa_VDMV_Ance_Evelina_Bulina_Megija_Dimina.mp4

“Tekstūrā tīts”. Video un plakāta autores - 2. kursa audiovizuālās komunikācijas dizaina izglītojamās Ance Evelīna Buliņa un Megija Dimiņa (pedagogi – Pēteris Rozītis, Rūta Kristena Bukava).

B_grupa_VDMV_Meldra_Zālamane_Roberts_Beitins.mp4

“Ieaužot dabu”.  Video un plakāta autori – 3. kursa reklāmas dizaina izglītojamie Meldra Zālamane un Roberts Beitiņš (pedagogi – Uģis Brālēns, Rūta Kristena Bukava).

A_grupa_VDMV_Elizabete_Ance_Spozuma_Una_Salmina.mp4

“Vērot”.  Video un plakāta autores – 2. kursa audiovizuālās komunikācijas dizaina izglītojamās Elizabete Ance Spožuma un Una Salmiņa (pedagogi – Pēteris Rozītis, Rūta Kristena Bukava).

27.03.2023. / IEPRIEKŠUZŅEMŠANA VALMIERAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLĀ

No 3. aprīļa līdz 14. aprīlim Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā norisināsies iepriekšuzņemšana. 

VDMV uzņemšana norisinās divās kārtās. Pirmā – iepriekšuzņemšana, kas sniegs zināmas priekšrocības vienādu rezultātu gadījumā, kā arī izpildītais un iesniegtais mājasdarbs būs jau nopelnītā pirmā atzīme 2023./2024. mācību gadā mācību priekšmetā “Kompozīcija”. Otrā uzņemšanas kārta norisināsies no 26. jūnija līdz 30. jūnijam, kad notiks dokumentu iesniegšana, pēc kuras konkursa kārtībā tiks izvērtēti pieteikumi un attiecīgi uzņemti izglītojamie izglītības programmās.

Arī šogad VDMV piedāvā pēc pamatskolas absolvēšanas apgūt četras vidējās profesionālās izglītības programmas – Interjera dizains (iegūstamā kvalifikācija – interjera dizainera asistents), Grafikas dizains (iegūstamā kvalifikācija - grafikas dizainera asistents, Audiovizuālās komunikācijas dizains (iegūstamā kvalifikācija – audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents)  un Apģērbu dizains (iegūstamā kvalifikācija – apģērbu dizainera asistents). Mācību ilgums skolā ir 4 gadi.

Papildu vispārizglītojošiem mācību priekšmetiem, izglītojamie apgūst tādus mācību priekšmetus kā zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, dizaina procesus un daudz citus profesionālos mācību priekšmetus. Liela daļa no mācību laika tiek veltīta praktiskām nodarbībām. Daļa no tām tiek īstenotas Valmieras koprades darbnīcā DARE, kurā pieejamas modernas iekārtas un instrumenti,  lai veiktu 3D skenēšanu, 3D printēšanu, izmantotu sietspiedi, lāzergriezēju, frēzi u.c. instrumentus savu radošo ieceru īstenošanai.

Līdztekus vidējās izglītības un kvalifikācijas iegūšanai dizaina un mākslas nozarē, VDMV audzēkņiem ir iespēja mācīties vai iziet prakses Erasmus + projektu ietvaros, saņemt ikmēneša stipendiju līdz 150 eur apmērā, darboties studentu pašpārvaldē un Eko padomē, dzīvot labiekārtotā dienesta viesnīcā, kā arī regulāri apmeklēt dažādas mākslinieku meistarklases.

Pieredze liecina, ka ik gadu VDMV uzsāk mācības no daudzām Vidzemes reģiona pilsētām. Tā, piemēram, pagājušo gadu līdztekus valmieriešiem, mācības skolā uzsāka jaunieši no Burtniekiem, Alojas, Priekuļiem, Cēsīm, Smiltenes, Rūjienas, Valkas un citām pilsētām. 

VDMV ir akreditēta pašvaldības mākslas un dizaina izglītības iestāde, kas īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmas. Skolas programmas un metodikas ir tradīcijās balstītas un mijas ar mūsdienu jauninājumiem un tehnoloģijām. VDMV vērtības ir izcilība, profesionālisms, tolerance, radoša pašiniciatīva un iekļaujoša vide.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

Ar uzņemšanas noteikumiem vari iepazīties šeit.

Vairāk par iepriekšuzņemšanas kārtību un izglītības programmām uzzini šeit.

24.03.2023. / VDMV IZSLUDINA KONKURSU BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM "LAIKS PLĀNOT"

Lai sekmētu bērnu un jauniešu izpratni par savu darbību un uzvedības pakāpeniskumu, mērķtiecīgumu un efektivitāti,  Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību izsludina mākslas konkursu “Laiks plānot”.

Konkursa mērķis ir ar mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem radīt stāstu par savu laika plānošanu dienas, mēneša vai ilgākā laika periodā.

Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem ir jāizveido priecīgs, asprātīgs, pārsteidzošs 2D darbs digitālajā kolāžā. Darba izveidē ļauts pielietot savus grafiskos zīmējumus, zīmējumus uz grafiskās planšetes un foto, un sakārtot to kompozīcijā, balstoties uz kompozīcijas režģa principiem.

Konkursā aicināti piedalīties bērni un jaunieši no 10 līdz 20 gadiem, kuri mācās profesionālās ievirzes, vidējās profesionālās vai vispārizglītojošās izglītības iestādēs.

Konkursam darbi jāiesniedz līdz 15. maijam, tā rezultāti tiks paziņoti 26. maijā.

Sagatavojot darbus iesniegšanai, jāņem vērā nolikumā noteiktās prasības.

Papildinformācija par konkursu:


Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

23.03.2023. / VDMV IZGLĪTOJAMIE IZSTRĀDĀ VAIDAVAS TRIATLONA LOGO PIEDĀVĀJUMUS

3. Reklāmas dizaina programmas izglītojamais Aksels Suksis uzvar Latvijas Triatlona federācijas logo izstrādes konkursā. Viņa izstrādātais logo turpmāk būs redzams Vaidavas triatlona reklāmas un mārketinga materiālos.

Atbalstot Latvijas Triatlona federācijas ieceri, 2023. gada Vaidavas triatlonam izveidot jaunu logo, 3. kursa Reklāmas dizaina programmas septiņi izglītojamie kopā ar pedagoģi Kristīni Zemļicku – Brālēnu mācību ietvaros izstrādāja logo piedāvājumus.

Pētot, analizējot, skicējot, maketējot tapa septiņi dažādi piedāvājumi. Gan izpētes procesu, gan gala produktu izglītojamie prezentēja klātesošajiem 23. martā – Latvijas Triatlona federācijas prezidentam Aigaram Strausam, Valmieras novada pašvaldības Sporta pārvaldes vadītājam Rihardam Zaltem, laikraksta “Liesma” žurnālistam Guntim Vīksnam un Evai Sniķerei. 

Prezentāciju laikā LTF prezidents Aigars Strauss atzina, ka ir patīkami pārsteigts par izglītojamo dažādo skatījumu. Tāpat izglītojamie norādīja, ka uzdevums nav bijis viegls, bet interesants un gana izaicinošs.

Konkursa mērķis bija izvēlēties Vaidavas triatlona logo, kuru paredzēts izmantot poligrāfiskajos izdevumos, pasākumu vizuālajā noformējumā, uz veidlapām, apliecībās, atzinībās, diplomos, vizītkartēs, reprezentācijas materiālos, suvenīros, publicitātes materiālos.

Visus izglītojamo izstrādātos logo vari apskatīt šeit.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

Konkursa uzvarētāja izstrādātais logo

21.03.2023. / ATVĒRTO DURVJU DIENĀS LIELA INTERESE PAR VDMV

16. un 17. martā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā norisinājās Atvērto durvju dienas. Līdztekus informācijas iegūšanai par skolas piedāvātajām izglītības programmām, skolēniem un viņu vecākiem bija iespēja apmeklēt mācību stundas, tajās līdzdarboties, kā arī iepazīties ar skolu tuvāk organizētu ekskursiju laikā.

Atvērto durvju dienā bija ieradušies ap 60 interesentu, kas interesējās par VDMV piedāvātajām profesionālās vidējās izglītības programmām. Vislielāko atsaucību guva Interjera dizaina un Apģērbu dizaina programmas.

Iespēju iepazīt skolu izmantoja gan Valmieras novada iedzīvotāji, gan iedzīvotāji no tuvākām un tālākām vietām, kā piemēram, Cēsīm, Smiltenes, Alūksnes, Rūjienas, Matīšiem, Siguldas, Jūrmalas, Rencēniem, Rubenes, Ērģemes, Valkas, Stalbes.

Skolas apmeklētāji atzinīgi novērtēja skolas vidi, atmosfēru un skolas materiāltehnisko nodrošinājumu.

Izsakām lielu pateicību skolotājiem un izglītojamiem par aktīvu dalību un interesi Atvērto durvju organizēšanā un īstenošanā!

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

20.03.2023. / VDMV IZGLĪTOJAMIE MĀCĀS SASKATĪT CILVĒCĪGO 

Ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “”Latvijas skolas soma” satura radīšana” atbalstu SIA “Liepāja Music” ir tapis izglītojošs video stāsts par spilgtu 20.gs. 80. gadu kultūras personību- dzejnieku Klāvu Elsbergu.

“Elsbergs- divos naktī”.

Kā nedaudz vairāk kā 30 minūtēs lai atspoguļo radoša cilvēka mūžu? Kā to izdarīt, lai mūsdienu- 21.gadsimta- jaunietis to ne tikai izprastu, bet pieņemtu kā sev kaut ko tuvu?

Kā?

Atbilde: tieši un atklāti, “bez Elsberga tekstu rediģēšanas, ļaujot jauniešiem domāt. Pieskaroties dzejnieka laikmetam un velkot paralēles ar mūsdienām, kad radošai personībai arī nākas cīnīties ar savu iekšējo būtību, lai “nepārdotos par grašiem”, paliekot tīram, neielaižot sevī dubļus,”- tā filmas režijas autors Mārtiņš Kalita. “Konflikts un balansa meklējums starp radošās pasaules mērķiem un kvalitātēm, sadzīvi, ikdienas problēmām, izdzīvošanu ir bijis aktuāls jau Elsberga dzīves laikā. Vai šodien ir savādāk?”

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas 3.kursu jauniešiem tika piedāvāts noskatīties filmu “Elsbergs- divos naktī” un atbildēt sev pašiem: vai viņi- šodienas jaunie- spēj saklausīt to laiku jaunā cilvēka – Klāva -  dzejā un vēstulēs ietverto mūsdienās tik ļoti deficīto silto cilvēcību. Filmā jauniešiem saprotamā veidā- repa un popmūzikas valodā- atklājas dzejnieka saasinātā laika uztvere gan laikmeta, gan cilvēka mūža neatgriezeniskuma dramatismā un traģismā. K.E.: “Dzīvīte, dzīvīte, kam tu man devi tādu divvientulību ar sevi?”

Pāragri un neizskaidrojami aprāvies Klāva mūžs. Daudz jautājumu. Jautājums arī Klāva pirmajā publikācijā- dzejolī “Mācēšana”(1978):

Kā tie vecie tā māk?

Ja man būtu viņu sudrabs,

Es sistu papēžus pret zemi kā zaldāts.

Ja man būtu viņu raupjums,

Es saplēstu egli smalkās skaidās.

Ja man būtu viņu ievu ziedi,

Es noglāstītu meiteni līdz pašai sirdij.

Ja man būtu viņu grūtums…

Kā viņi māk tā valdīties?

Informāciju sagatavoja:
skolotāja Inta Kurvīte

Pasūtītāja izvēlētais logo.
Darba autore - Ance Miķelsone

15.03.2023. / VDMV IZGLĪTOJAMIE IZSTRĀDĀ LOGO PIEDĀVĀJUMUS PII "KĀRLIENA"

Mācību procesa ietvaros 2. kursu Grafikas dizaina un Audiovizuālās komunikācijas dizaina izglītojamie sadarbībā ar skolotāju Lailu Bentu mācību stundu laikā strādāja pie Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” logo izstrādes.

Uzdevuma pasūtītāja nosacījumi bija, lai logo būtu vienkāršs, saprotams un logo būtu ietvertas šādas krāsas – dzeltena, silti pelēka, pavasara zaļa un silti oranža.

Izglītojamie, izstrādājot savus logo piedāvājumus, sniedza arī pamatojumu par konkrētā logo izmantotajiem burtveidoliem, tajos iekļautajiem simboliem.

Izvērtējot visus izsniegtos logo, pasūtītājs par sev piemērotāko atzina 2. Audiovizuālās komunikācijas dizaina programmas izglītojamās Ances Miķelsones veidoto logo.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

14.03.2023. / VDMV IZGLĪTOJAMO CIEMOŠANĀS EIROPAS PARLAMENTĀ STRASBŪRĀ

Jau pagājušajā mācību gadā skola iesaistījās Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas organizētajos pasākumos un ieguva Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas nosaukumu. Aktivitāšu nebija visai daudz, bet darbošanās turpinājās arī šajā mācību gadā. Tā kā aktivitātēs iesaistījās 1. kursu  audzēknes ,kuru zināšanas par Eiropas Savienību nebija visai  plašas, sākām ar informācijas vākšanu par Eiropas Savienību, tās institūcijām un darbību. Tālākajos plānos ir doma ar iegūto informāciju iepazīstināt arī pārējo kursu audzēkņus, sagatavot Eiropas dienu pasākumu 9.maijā, kā arī vēl citas ieceres.

 Negaidīti tika saņemta ziņa, ka vēl ar divu Valmieras skolu ( Valmieras Valts ģimnāzija un Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija) pārstāvjiem mums ir tas gods pārstāvēt Latviju  Eiropas Parlamentā Strasbūrā. Mūsu uzdevums bija sagatavoties debatēm par pārtikas produktu patēriņa samazināšanu.  Šo uzdevumu veiksmīgi veica 1.kursu audzēknes  Marta Madara Martinsone , Karlīna Pipara, Stella Anastasija Zviedre, Danija Tīna Grase, Amanda Anda Penka un Linda Tetere.  Meitenēm bija unikāla iespēja pabūt EP galvenajā ēkā Strasbūrā, tikties ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu jauniešiem un pārliecināties par savām angļu valodas prasmēm un zināšanām par šī  brīža aktuālajām problēmām pārtikas produktu jautājumos. Ar  uzdevumu viņas godam tika galā un ieguva labu pieredzi komunikācijas jomā.

 Brauciena laikā bija iespēja iepazīties arī  ar vairākām pilsētām Polijā un Vācijā. Tā Polijā iepazināmies ar Vroclavas skaistajām baznīcām un  unikālo rūķīšu kolekciju vecpilsētā. Vācijā pabijām Nirbergas pilī –cietoksni un varējām aplūkot unikālu ieroču un viduslaiku bruņu kolekciju, bet Drēzdenē bijām slavenajā Cvingera  galerijā , kur bija iespēja aplūkot unikālo Rafaela gleznu Siksta madonna, kā arī daudz citu slavenu renesanses un citu periodu gleznotāju darbus. Apbrīnojām arī slaveno Strasbūras katedrāli un vecpilsētu.

Iespaidu daudz un tas dod pacēlumu jaunām aktivitātēm ,kuras saistītas ar norisēm Eiropā.

                                             Informāciju sagatavoja:

                                            vēstures skolotāja Māra Gavare

13.03.2023. / VALSTS KONKURSA "APĢĒRBS IR VĒSTĪJUMS" FINĀLS LIEPĀJĀ

9. un 10. martā Liepājā norisinājās profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla" audzēkņu Valsts konkursa "Apģērbs ir vēstījums" noslēgums. 

Valsts konkursa uzdevumi šogad bija dot iespēju audzēkņiem uzzināt par aktualitātēm modes industrijā, iepazīt apģērbu dizainera darbu, kā arī izveidot savu apģērbu kolekciju, izmantojot T kreklus un paužot konkrētu vēstījumu.


Konkursa darbu pirmā atlase notika skolā janvāra sākumā, kad žūrija, izvērtējot visu audzēkņu veikumu, lēma tālāk virzīt četras apģērbu kolekcijas: 

Vizītkarte. Video.

Vizītkarte. Video

Vizītkarte. Video

Vizītkarte. Planšete


Neskatoties uz to, ka šajā reizē VDMV audzēkņu darbi netika izvirzīti Valsts konkursa finālam, sakām ļoti lielu paldies visiem mūsu izglītības iestādes konkursantiem - apģērbu kolekciju radītājiem un viņu skolotājiem par ieguldīto laiku, darbu un uzdrīkstēšanos atklāti paust savu vēstījumu! 


Uz Valsts konkursa noslēguma pasākumiem – fināla darbu izstādi, modes skati un  profesionālās pilnveides semināru “Aktuālais modes nozarē un izglītībā. Modes industrijas redzamā un neredzamā daļa” devās arī  VDMV profesionālās ievirzes izglītības skolotāji.  

Izstādē Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā (LMMDV) bija apskatāma neliela daļa no Latvijas mākslas skolās tapušajiem radošajiem projektiem par tēmu "Apģērbs ir vēstījums", savukārt koncertzālē "Lielais dzintars" modes skatē tika demonstrētas 45 labākās apģērbu kolekcijas. Modeļu lomās šajā pasākumā iejutās LMMDV profesionālās ievirzes programmas audzēkņi sadarbībā ar vidusskolas topošajiem modes dizaineriem un stilistiem. 

Konkursa darbus vērtēja nozares profesionāļi – modes dizaineri Laima Jurča (zīmols "Laima Jurča""), Indra Komarova (zīmols "Talanted"), Artis Štamgūts ("Status by Shtamguts"), kostīmu mākslinieces Kristīne Jurjāne, Māra Binde (Latvijas Mākslas akadēmija) un radošais duets "Mareunrol’s". Vērtējuma kritēriji bija tērpu kolekcijas konceptuālā un mākslinieciskā iecere, izpildījums materiālā, radošā darba ieceres un gala rezultāta atspoguļojums vizītkartē, planšetē vai video formātā.


Valsts konkursa noslēguma pasākumu rīkotājs - Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu.


Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

13.03.2023. VDMV INFORMĒ UZŅĒMĒJUS PAR SADARBĪBAS IESPĒJĀM

Pērnās nedēļas nogalē, 10. martā Valmieras tehnikumā norisinājās Valmieras attīstības aģentūras organizēts pasākums “Pēcpusdiena ar mēru”. Pasākuma mērķis bija apzināt 3 Valmieras izglītības iestāžu – Valmieras tehnikuma, Vidzemes augstskolas un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas iespējas darbaspēka sagatavošanas un iespējamās sadarbības jautājumos.

VDMV pārstāvji klātesošos uzņēmējus un domes pārstāvjus informēja gan par iepriekš realizētiem sadarbības projektiem, kas notikuši sadarbībā ar novada uzņēmējiem, gan ieskicēja nākotnes vīzijas turpmākai sadarbībai gan ar uzņēmējiem, gan novada izglītības iestādēm, īpaši izceļot skolā realizētās 4 vidējās profesionālās izglītības programmu specifiku.

Līdzšinēja pieredze liecina, ka abpusēji izdevīga sadarbība skolai ar uzņēmējiem var notikt gan kvalifikācijas darbu ietvaros, gan nodrošinot prakses vietas skolas izglītojamiem. Tāpat mācību procesa ietvaros iespējams realizēt uzņēmēju dotus uzdevumus, izmantojot gan skolas izglītojamo zināšanas un prasmes, gan skolā pieejamo materiāltehnisko nodrošinājumu.

Prezentācijas laikā VDMV pārstāvji norādīja, ka vēlas saviem izglītojamiem nodrošināt mūsdienīgu mācību procesu, pilnveidojot metodisko darbu un pedagogu profesionālās kompetences. Arī uzņēmēju pieredze, labās prakses piemēri var skolai noderēt kā iedvesmojošs un izglītojošs materiāls, lai vēl vairāk uzlabotu izglītības procesu, to vadītu un organizētu. Un, lai VDMV absolvents būtu piemērots darbinieks uzņēmējiem, varētu realizēt savu potenciālu kā pašnodarbinātais vai izvēlētos tālākas dizaina un mākslas studijas augstskolās.

Tikai kopā darot, konsultējot, izglītojot, daloties pieredzē VDMV var – Redzēt! Domāt! Radīt!

Skolas prezentācija pieejama šeit: https://ieej.lv/VyPXT

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece
Sanita Bukava

13.03.2023.  EKO SKOLU ZIEMAS FORUMS 2023

Ekoskolu Ziemas forums 2023, kas norisinājās no 24. līdz 26. februārim Valmieras 2. vidusskolā, bija vērtīga un neaizmirstama pieredze. Šo 3 dienu laikā apmeklējām nodarbības, iepazināmies ar komandas biedriem un strādājām pie idejas, kuru prezentējām hakatona noslēdzošajā dienā. Ieguvām jaunas zināšanas saistībā ar zaļo dzīves veidu, ilgtspēju un ekoskolu darbību.


Hakatonā aktīvi strādājām pie tēmas: “Kā panākt, lai cilvēki privāto automobiļu vietā izvēlas videi draudzīgākus pārvietošanās veidus”. Kopā ar komandu “Vienkārši zaļš” nonācām pie idejas - “Ieripo zaļākā pilsētā”, kuru prezentējām žūrijai un klātesošajiem foruma dalībniekiem. Kā risinājumu šai problēmai piedāvājam izglītības programmu jebkura vecuma cilvēkiem “Ieripo zaļākā pilsētā”, kas aktualizē velosipēdu kā videi draudzīgāku un veselīgāku pārvietošanās metodi. Programmas ietvaros tiek nodrošinātas plaša spektra apmācības gan teorētiski, gan praktiski, kā arī atbalsta iespējas velosipēda iegādei. Idejas galvenās īpašības ir pieejamība, proti, bezmaksas apmācības, finansiālais atbalsts, atbilstoša pilsētvides izveide, kas notiks pakāpeniski līdz ar interesentu daudzuma pieaugumu. Pasākuma noslēgumā ieguvām nomināciju “Labākā nākotnes vīzija”.


Foruma laikā produktīvi pavadījām laiku, izveidojām saliedētu komandu, ieguvām daudz jaunu zināšanu, kuras vēlētos pielietot arī mūsu skolā. Jūtamies neizsakāmi pateicīgas par šo iespēju piedalīties šajā vērienīgajā pasākumā, kurā vienuviet bija sapulcējušies skolēni no visas Latvijas, kuriem rūp vide, klimata pārmaiņas un mūsu planētas nākotne.

Informāciju sagatavoja:
VDMV Ekoskolas koordinatore Kitija Vāpa

03.03.2023. / ATVĒRTO DURVJU DIENAS TOPOŠAJIEM VIDUSSKOLĒNIEM 16., 17.MARTĀ

Ik gadu pavasarī Atvērto durvju dienas ir nozīmīgs notikums ikvienam jaunietim, kuram jāizvēlas savas turpmākas karjeras kāpnes, pa kurām pakāpties augstāk. 

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (VDMV) 16. un 17. martā aicina topošos vidusskolēnus izmēģināt, kā tas īsti ir - mācīties profesionālajā vidusskolā un papildus vispārizglītojošajiem priekšmetiem apgūt dizaina un mākslas jomas moduļus. 

Visi interesenti ir aicināti klātienē gūt iespaidus un iepazīt savu iespējamo nākotnes mācību vidi, dodoties ekskursijā pa skolu, kā arī vērojot vai piedaloties reālās mācību stundās kopā ar VDMV audzēkņiem.

Atvērto durvju dienās darbosies arī informācijas centrs, kurā būs iespējams uzzināt par uzņemšanas nosacījumiem, izglītības programmu saturu, kā arī noskaidrot atbildes uz citiem interesējošiem jautājumiem.

Starpuzņemšana arī vairs nav aiz kalniem - šogad tā notiks laika posmā no 3. līdz 16. aprīlim. Atvērto durvju dienas ir lieliska iespēja ikvienam jaunietim iejusties topošā mākslinieka vai dizainera lomā kādā no četriem profesionālajiem virzieniem:


Piesakies Atvērto durvju dienām VDMV un izstāsti par šo iespēju arī draugiem! Reģistrācijas anketa


Gaidām Tevi Valmierā, Purva ielā 12! Google Maps

Informāciju sagatavoja
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

07.03.2023.  VDMV MĀCĪBU UZŅĒMUMI PIEDALĀS LATVIJAS MĒROGA PASĀKUMĀ - CITS BAZĀRS PAVASARIS 2023

Sestdien, 4. martā, notika gada lielākais “Junior Achievement Latvia” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīkotais skolēnu mācību uzņēmumu Latvijas mēroga pasākums CITS BAZĀRS PAVASARIS 2023, kas norisinājās tirdzniecības centrā “Domina Shopping (Rīgā), kur piedalījās ar pašu radītiem produktiem 270 skolēnu mācību uzņēmumi no visas Latvijas.

No Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas JA Latvia žūrija bija apstiprinājusi dalību 2 Skolēnu mācību uzņēmumu komandām šajā pasākumā:

1. SMU “Flow” - no 4 Int Daniela Supe, Daniela Sindija Vaite, kuras pārdeva sveces ar īpašu dizainu un noformējumu (3 konkrētus sveces aromātu veidus –

mierpilno lavandu, saldo apelsīnu, sildošo kanēli).


2. SMU “Wear it out” - no 3.kursa Evelīna Vikija Priedīte, Dārta Kancēviča, kuras

pārdeva ilgstspējīgus produktus: apģērbus no otrreiz pārstrādāta tekstila auduma; paššūtas somas no otrreizējiem apģērbiem un audumiem; bižutērijas aksesuārus (auskarus, kaklarotas, gredzenus), kas veidoti no pārstrādāta stikla.


CITS BAZĀRS norises laikā, jaunos uzņēmējus (SMU) vērtēja pieredzējusi profesionāļu, uzņēmēju un akadēmisko spēku komandas, kuras izvīrzīja nomināciju sarakstā  “Ilgtspējīgs SMU produkts/pakalpojums” - SMU”Wear it out” un savukārts “Labākais SMU produkta zīmols”- tika virzīta SMU “Flow”.

Pasākuma laikā vienam no SMU komandas bija jāuzstājas ar “Speech” (1 min) uz skatuvītes, kur jāizstāsta par savu Skolēnu mācību uzņēmuma vīziju un par savu produktu/iem.

Skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus CITS BAZĀRS notiek Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros, un to rīko Latvijas lielākā izglītības organizācija Junior Achievement Latvia (JA Latvia) sadarbībā ar ilggadējo atbalstītāju Swedbank

Informāciju sagatavoja:
Evita Eglīte

07.02.2023. / VDMV SKOLĒNU UZŅĒMUMI PIEDALĀS REĢIONĀLAJĀ PASĀKUMĀ - CITS BAZĀRS T/C VALLETA

Sestdien, 18.februārī noritēja JALatvia  SMU reģionālais pasākums CITS BAZĀRS TC Valleta (Valmiera), kuru organizēja Valmieras Tehnikums. Tajā piedalījās 82 jauniešu veidoti skolēnu mācību uzņēmumi no Madonas, Limbažiem, Lizuma, Cēsīm, Rīgas, Salacgrīvas , t.sk., arī no Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas 2 Skolēnu mācību uzņēmumu komandas:

Tās tiek veidotas no maziem vaska gabaliņiem, kas izskatās kā smalkas pārsliņas. Šīs vaska skaidiņas piepilda nelielus stikla trauciņus, kuros paslēpjas dekoratīvi papildelementi, ilustrējot  3 konkrētus sveces aromātu veidus – mierpilno lavandu, saldo apelsīnu, sildošo kanēli.

 

·        apģērbus, kas papildināts ar autentisku dizainu no otrreiz pārstrādāta tekstila auduma.

·        paššūtus maisus/somas dažādos izmēros no otrreizējiem apģērbiem un audumiem;

·        bižutērijas aksesuārus (auskarus, kaklarotas, gredzenus), kas veidoti no pārstrādāta stikla un papildināti ar saplīsušu rotiņu detaļām.

SMU komandas vērtēja izveidotās žūrijas, kur nominācijā kā “Labākais SMU stends” ieguva SMU "Wear it out".

Šīs SMU komandas arī piedalīsies  JA Latvia Skolēnu mācību uzņēmumu Latvijas mēroga pasākumā CITS BAZĀRS PAVASARIS 2023, TC Domina Shopping, Rīgā (04.03.2023.), kur būs 270 SMU konkurence. Lai izdodas!

Informāciju sagatavoja:
Evita Eglīte


07.03.2023. KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA 1. DAĻU VEIKSMĪGI NOKĀRTOJUŠI ARĪ REKLĀMAS DIZAINA PROGRAMMAS IZGLĪTOJAMIE

2. martā savus kvalifikācijas darbu projektus aizstāvēja Reklāmas dizaina programmas astoņi 4. kursa izglītojamie.

Šogad visu kvalifikācijas darbu vienojošā tēma ir vizuālā identitāte.

Sadarbībā ar pasūtītājiem un savu darbu vadītājām - Rūtu Kristenu Bukavu un Agnesi Ievu Tīroni, izglītojamie prezentēja līdz šim izdveidotos 3 vizuālās identitātes risinājumus tetovētājai Baibai Šomasei, Māra Štromberga apgērbu zīmolam, Bērzes Brūzim, Ingas Gardumiem, uzņēmumiem Veneficus un Ozola spēks, Daugmales Jāņa bišu medum un rokgrupai Fools on Parade.

Informāciju sagatavoja:

VDMV direktora vietniece

Sanita Bukava

28.02.2023. / AIZVADĪTA KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA 1. DAĻA

23. februārī sekmīgi aizvadīta Kvalifikācijas eksāmenu 1. daļa interjera dizaina un apģērbu dizaina programmas 4. kursu izglītojamiem.

Šogad katrā izglītības programmā eksāmenu kārtoja 6 izglītojamie.

Šajā mācību gadā interjera dizaina risinājumi tiek izstrādāti kafejnīcai Matīšos, sporta klubam "TuffStuff", pansijai "Rauna", Valmieras tirgus paviljonam, Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību telpām un Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļai.

Savukārt apģērbu kolekcijas radītas gan ikdienā valkājamiem apģērbiem, kā piemēram, "KIIETA" mēteļi un "BOSS LADIE`S" žaketes, gan, iedvesmojoties no savas personīgās pieredzes, veidotas kolekcijas, kas risina dažādas problēmas, kā piemēram, kolekcijas "SHIZO", "NE-Pārliecība". Tāpat ir audzēkņi, kuri nemainīgi uzticīgi palikuši "zero-waste" principam, veidojot savas kolekcijas.

Informāciju sagatavoja:

VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

28.02.2023. / NE TIKAI MĀCĀMIES, BET ARĪ SPORTOJAM


Ar vairāk nekā tūkstoš dalībniekiem, un sacenšoties 106 skolām, iepriekšējās nedēļas nogalē Ērgļos, Gaiziņkalnā aizvadīts Latvijas skolu Ziemas festivāls. Visas dienas garumā skolēni bez profesionālām iemaņām piedalījās dažādos ziemas sporta veidos.

Ziemas festivālā piedalījās arī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēknis Renārs Perovs. Renārs startēja frīstaila slēpošanā junioru grupā. Sīvā cīņā līderu grupā Renārs izcīnīja godpilno 3.vietu. 

Apsveicam Renāru ar sasniegto rezultātu!

Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

28.02.2023. / TIEKAMIES AR LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS PĀRSTĀVJIEM 

28. februārī skolā viesojās pārstāvji no Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) – Komunikāciju departamenta vadītāja Aija Lūse, Sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Melbārde un programmas “Radošās industrijas” students Rūdolfs Kivlenieks. 

Nodarbība bija visai neparasta – saruna par mākslīgo intelektu, plusiem un mīnusiem, par vietnēm, kas atvieglo studenta mācību procesu, kā arī par digitālo mārketingu. Nodarbības laikā tika dots radošs uzdevums – izveidot digitālu reklāmu (“runājošu galvu”) kādam skolas pasākumam vai problēmas pieteikumam. Jauniešu komandas šo uzdevumu risināja asprātīgi, izdomāto tekstu liekot runāt gan pazīstamam politiķim, dziedātājam, gan arī pašam nodarbības vadītājam - studentam Rūdolfam. (Šīs komandas prezentācija arī ieguva visskaļākos aplausus un balvu. )

Studijas LKA tika raksturotas divos vārdos -  “ĻOTI DZĪVAS”. LKA studiju interesentiem piedāvā iespēju uzzināt par studiju procesu nepastarpināti no pirmavota – no pašiem studentiem. Akcijā “Instagram tērzētava” ikvienam ir iespēja sazināties ar dažādu LKA bakalaura un maģistra programmu, apakšprogrammu un specializāciju studentiem, kuri sniegs atbildes uz visdažādākajiem ar studiju norisi saistītiem jautājumiem un dalīsies savā studiju pieredzē. 

Seko līdzi akcijai LKA Instagram platformā: https://www.instagram.com/lkakademija/ (@lkakademija), highlight “Tērzētava”.

Informāciju sagatavoja:
VDMV  karjeras konsultante Ineta Īvāna

24.02.2023./ AICINĀM PIEAUGUŠOS PIETEIKTIES ŠŪŠANAS KURSIEM 

Turpinot pagājušā gadā veiksmīgi uzsākto pieaugušo apmācību, sākot no šā gada 7. marta Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola sāks realizēt pieaugušo neformālās izglītības šūšanas kursus.

Pieredzējušas un zinošas pasniedzējas uzraudzībā viena mēneša laikā kursu dalībnieki apgūs prasmi uzšūt konkrētu tērpu.

Plānoto kursu norise:

Nodarbības notiks divas reizes nedēļā, otrdienās un trešdienās no plkst. 17:00 līdz 19:40.

Maksa par vienu kursu (32 stundas) – 98,00 eur (ar PVN)

Interesentus aicinām pieteikties, rakstot uz e-pastu: sanita.bukava@valmiera.edu.lv vai zvanot – 26445736.

Informāciju sagatavoja:
Sanita Bukava
VDMV direktora vietniece

24.02.2023. / SADARBĪBĀ AR IZGLĪTOJAMIEM VDMV PEDAGOĢES TAPUSĪ INSTALĀCIJA BŪS SKATĀMA 1. VALMIERAS STARPTAUTISKAJĀ MULTIMEDIJU FESTIVĀLĀ

No 27. februāra līdz 5. martam festivāls aicina iepazīt mākslas satura un formu daudzveidību mijiedarbībā ar tehnoloģijām gan Valmieras pilsētvidē un labi pazīstamās kultūrvietās, gan vietās, kurās līdz šim kultūras pasākumi nav notikuši.
Pirmajā festivāla gadā interesentiem tiks piedāvāta bagātīga un daudzveidīga multimediju mākslas programma, ko veidos gan jaundarbi, gan jau izrādīti multimediāli mākslas darbi, kas festivāla nedēļas laikā būs apskatāmi Valmierā.
Pieci jauni mākslas objekti, ko veidojuši Latvijā zināmi jauno mediju mākslinieki – Sabīne Šnē, Eltons Kūns, Miķelis Mūrnieks, Santa France un Ieva Vīksne sadarbībā ar arhitekti Dinu Suhanovu, – būs apskatāmi ar paplašinātās realitātes tehnoloģijas piedāvātajām iespējām.
Festivāla ietvaros sadarbībā ar Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņiem būs skatāma mākslinieces Karīnas Vītiņas vadībā tapusi multimediāla instalācija Noturēties virs ūdens.

Multimediāla instalācija “Noturēties virs ūdens” rosina pārdomas par mentālās veselības problēmām un akcentē sabiedrībā pastāvošo stigmu. Ar mentālās veselības problēmām – izdegšanas sindromu, sociofobiju, histēriju, depresiju, trauksmi u.c. – mūsdienās saskaras liela daļa sabiedrības locekļu. Tās slēptā un atklātā veidā izpaužas daudzu cilvēku ikdienas dzīvē, saskarsmē ar sabiedrību un vidi. 

Autoru grupas veidotie audiovizuālie mākslas darbi reflektē par cilvēka spēju pārvarēt grūtības – burtiski un metaforiski “noturēties virs ūdens”. Tie parāda emocijas un pieredzi, ko izjūt cilvēki ar kādu no mentālās veselības traucējumiem. Baseins simbolizē sabiedrību un indivīda spēju pārvarēt emocionālo spriedzi, atrodoties sabiedrībā. 

Darbu veidošanā izmantotas mūsdienu tehnoloģiskās iespējas – mākslīgais intelekts, 3D modelēšana, pēcapstrādes un video efektu programmas. Skaņas dizains tapis, ierakstot apkārtējās vides un priekšmetu skaņas, kā arī sarunu fragmentus. 

22.02.2023. / VDMV IZGLĪTOJAMĀ DEBATĒ AR LATVIJAS VALSTS PREZIDENTU

“Cilvēks nevar būt bez vērtībām. Cits jautājums - kādas ir tās vērtības. Un par to jau liecina cilvēka rīcība." Tā klātesošos - skolēnus, skolotājus, direktorus -, kas bija sapulcējušies uz debašu cikla "#Satversmei100: vērtības nākotnei " noslēguma pasākumu Rīgas pils Svētku zālē, uzrunāja Valsts prezidents Egils Levits.

Šī gada 15. februārī Rīgas pilī notika Satversmes debašu cikla “#Satversmei100: vērtības nākotnei” svinīgs noslēguma pasākums, uz kuru tika aicināti jaunieši, viņu skolotāji un skolu direktori no 28 Latvijas skolām. Pasākumā piedalījās arī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas Grafikas dizaina programmas 2. kursa izglītojamā Aiva Enija Erneste un viņas audzinātāja Lāsma Lopatko.

Pirms gada, lai rosinātu izzināt un izprast Satversmi, Valsts prezidents Egils Levits aicināja jauniešus piedalīties debatēs par nozīmīgām Satversmes vērtībām. Aiva Enija Erneste nolēma pieņemt izaicinājumu un piedalīties debatēs “#Satversmei100: vērtības nākotnei”. Lai piedalītos debatēs, vajadzēja  izpētīt Satversmi un atrast tajā sev nozīmīgu vērtību dilemmas, aprakstīt piemērus, kur tās saskatāmas šodienas dzīvē.

Gada garumā notika debates arī reģionos – Vidzemē, Latgalē, Zemgalē, Kurzemē un Sēlijā.

Cikla noslēgums norisinājās 2023. gada 15. februārī Rīgas pilī, kas kopš 1922. gada ir Latvijas Valsts prezidenta rezidence. 

Pasākums noritēja radošā gaisotnē darba grupās, kuru uzdevums bija no 29 vērtībām aktualizēt 12 nozīmīgākās. Aktivitātes tika veidotas tā, lai katram klātesošajam būtu piederības sajūta Latvijas valstij, sadarbība notika uz personīgās pieredzes pamata, ne vien izzinot, bet arī izjūtot, reflektējot un sasaistot reālos notikumus, kuri atspoguļojās mūsu valsts pamatvērtībās. Katras darba grupas dalībnieks diskusijā par vērtību hierarhiju ar Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu pilnveidoja savas prezentēšanas prasmes.

Informāciju sagatavoja:
VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

21.02.2023. / SKOLĒNU MĀCĪBU UZŅĒMUMU DALĪBA TIRDZIŅĀ "CITS BAZĀRS"

Sestdien, 18.februārī noritēja JALatvia  SMU reģionālais pasākums CITS BAZĀRS TC Valleta (Valmiera), kuru organizēja Valmieras Tehnikums. Tajā piedalījās 82 jauniešu veidoti skolēnu mācību uzņēmumi no Madonas, Limbažiem, Lizuma, Cēsīm, Rīgas, Salacgrīvas , t.sk., arī no Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas 2 Skolēnu mācību uzņēmumu komandas:

Tās tiek veidotas no maziem vaska gabaliņiem, kas izskatās kā smalkas pārsliņas. Šīs vaska skaidiņas piepilda nelielus stikla trauciņus, kuros paslēpjas dekoratīvi papildelementi, ilustrējot  3 konkrētus sveces aromātu veidus – mierpilno lavandu, saldo apelsīnu, sildošo kanēli.

 

·        apģērbus, kas papildināts ar autentisku dizainu no otrreiz pārstrādāta tekstila auduma.

·        paššūtus maisus/somas dažādos izmēros no otrreizējiem apģērbiem un audumiem;

·        bižutērijas aksesuārus (auskarus, kaklarotas, gredzenus), kas veidoti no pārstrādāta stikla un papildināti ar saplīsušu rotiņu detaļām.

SMU komandas vērtēja izveidotās žūrijas, kur nominācijā kā “Labākais SMU stends” ieguva SMU "Wear it out".

Šīs SMU komandas arī piedalīsies  JA Latvia Skolēnu mācību uzņēmumu Latvijas mēroga pasākumā CITS BAZĀRS PAVASARIS 2023, TC Domina Shopping, Rīgā (04.03.2023.), kur būs 270 SMU konkurence. Lai izdodas!

Informāciju sagatavoja:
Evita Eglīte

21.02.2023. / AUDZĒKŅU DARBU IZSTĀDES FEBRUĀRĪ UN MARTĀ

Šobrīd, kad ārā vēl ziema un vairāk laika mēs pavadām iekštelpās, VDMV profesionālās ievirzes izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" audzēkņi piedāvā ikvienam interesentam doties nelielā izbraukumā pa Valmieras novadu (un arī nedaudz tālāk...), lai nesteidzīgā gaisotnē aplūkotu mācību stundās tapušos radošos darbiņus un baudītu atšķirīgas  noskaņas dažādās kultūras iestādēs. 

Līdz 19.martam varat paspēt apmeklēt šādas izstādes:

Matīšu Tautas namā - "Ko es redzēju mežā" un "Amforas ceļojums" (4.klases, skolotājas Laila Benta un Inese Jurjāne-Jercuma).

Ēveles Tautas namā - "Daba Ziemeļvalstīs" un "Daba Latvijā" (3.klases, skolotājas Silvija Melnūdre, Dace Brizauska. 4.kurss, skolotājs Uģis Brālēns).

Valmieras pagasta kultūras namā - "Skaisti dzīvot Latvijā" (5.klases, skolotāja Lāsma Lopatko).

Smiltenes Kultūras centrā - "Tādi mēs esam..."  (7.klases, skolotājas Silvija Melnūdre, Indra Cālīte, Laila Benta, skolotājs Mārtiņš Skuja)

Tāpat arī VDMV telpās, gaiteņos un K2 galerijā katrs apmeklētājs atradīs tur izstādītos bērnu un jauniešu darbiņus, pie kuriem uzkavēties, priecēt acis un dvēseli.    


Informāciju sagatavoja
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

20.02.2023. / TIEKAMIES AR VIDZEMES AUGSTSKOLAS STUDENTĒM

14.februārī, Valentīndienā – iepazinām Vidzemes augstskolu!

Pie mums viesojās divas studentes – Ieva un Laura,  pārstāvot katra savu studiju virzienu – Mediju studijas un žurnālistiku un Komunikāciju zinības un sabiedriskās attiecības.

ViA bakalaura studijas galvenokārt ir  profesionālas. Tas nozīmē mācību prakses, ERASMUS apmaiņas braucienus, kā arī dalību projektā EUDRES. Kā informēja studentes - ViA ir sadarbība un iespēja studentiem doties mācību un prakses apmaiņas braucienos uz 130 augstskolām 48 valstīs. Savukārt EUDRES ir sadarbības programma , kurā drīkst piedalīties ES “mazās augstskolas”. Tās ir dažādas īsa laika studentu apmaiņas programmas starp 9 ES valstīm.

Studentes uzsvēra ViA priekšrocības – mazas studiju grupas, procentuāli augsta iespēja mācīties par valsts budžeta līdzekļiem, individuāla pieeja katram studentam, daudz praktisku nodarbību, daudz un dažādi ārpusstudiju pasākumi. Arī Improvizācijas teātris, kurš mūsu skolā viesosies 27. aprīlī.

Studenti tiek nodrošināti ar vietu modernā studentu kopmītnē.

Ēnu dienā, kas notiks 5. aprīlī, mūsu skolas interesenti varēs doties uz ViA ēnot pasniedzējus un studentus. Tāpat varam doties 3 stundu klātienes ekskursijā uz ViA – iepazīt vidi, multimediju laboratoriju, kopmītnes. Ja ir interese piedalīties šādā ekskursijā, lūdzu pieteikties pie Ineses Andersones vai Inetas Īvānas. Noorganizēsim!

Starp citu, ViA piedāvā ātro testu, kas palīdz noorientēties, kuru no 17 studiju programmām izvēlēties. 

www.karjerastests.lv

Informāciju sagatavoja:
VDMV  karjeras konsultante Ineta Īvāna

20.02.2023. / IZGLĪTOJAMO IESPĒJA CEĻOT UN GŪT JAUNAS ATZIŅAS

No 22. - 29. janvārim bijām FISOM organizācijas rīkotajā 8 dienu ceļojumā pa Eiropu. Kopā ar 70 citiem jauniešiem, divstāvu autobusā apciemojām un iepazinām Eiropas iespaidīgākās pilsētas - Hamburgu, Amsterdamu, Briseli, Versaļu, Parīzi, Barselonu, Milānu un Budapeštu.

Ceļojuma laikā apmeklējām vērienīgus apskates objektus kā Eifeļa torni un grandiozo Luvru Parīzē, Van Goga muzeju Amsterdamā, Versaļas pili, iepazinām Milānas un Budapeštas arhitektūru, kā arī izbaudījām siltumu Barselonā, kur mūs sildīja saule un Vidusjūras gaiss uzjundīja patīkamas emocijas. Šīs astoņas dienas mums deva gan neatņemamas atmiņas, gan arī patiešām noderīgu pieredzi. Tas lika mums saprast, cik patiesībā svarīgas ir ērtības mūsu dzīve. Nemitīgi atrodoties ceļā, iemācĪjāmies novertēt vismazākās dzīves detaļas, kas ikdienā nemaz nešķiet ievērības cienīgas - silta maltīte, laiks, ko pavadām vannasistabā, lai sagatavotos dienai, kā arī to noslēgtu, mājas siltums un ērta gulta. Šīs visas lietas ikdienā šķiet pašsaprotamas, tās vienmēr ir pieejamas, taču, kad esi nostādīts situācijā, kad tev tās tiek atņemtas, tu apzinies, ka ērtības patiešām ir privilēģija. Par laimi, cilvēks spēj ātri pielāgoties grūtībām un saprast, ka nemaz nevajag daudz, lai būtu labi. Šo astoņu dienu laikā iemācījāmies dzīvot bez jebkādām ērtībām. Varam teikt, ka bez tām var iztikt, jo, mūsuprāt, tieši ērtību trūkums padarīja šo pieredzi daudz vērtīgāku.


FISOM abreviatūra nozīmē ‘’freedom is a state of mind’’ jeb brīvība ir stāvoklis, kurā ir tavs prāts. Ceļojuma laikā ieguvām jaunu brīvības definīciju, kas būs klātesoša arī mūsu tālākajās gaitās. Iesakām ikvienam kaut reizi doties šadā piedzīvojumā, pārkāpt pāri savam ego un komforta zonai.


Una un Elizabete Ance

Audiovizuālās komunikācijas dizaina 2. kurss

27.01.2023. / UZZINĀM VAIRĀK PAR STUDIJĀM RTU CĒSU FILIĀLĒ

24. janvārī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā viesojās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Cēsu studiju un zinātnes centra direktora vietniece Rita Bībere. 

Lektore nodarbību sāka, sadalot 3. - 4.kursa jauniešus septiņās grupās. Katra grupa saņēma melnu maisu ar dažāda izmēra un formu koka klučiem. Jauniešiem 15 minūšu laikā bija jāuzbūvē iespējami augstāks un stabilāks tornis - tāds kā nākamo arhitektu uzdevums, ar ko visi itin veiksmīgi tika galā. 

Tālāk tika demonstrēta animācijas filmiņa, kas jauniešiem palīdzēja detalizētāk iepazīties ar Cēsu filiāles studiju programmām, uzņemšanas noteikumiem, budžeta vietu skaitu un citu svarīgu informāciju. 

RTU Cēsu filiāles piedāvājums ir saistošs ar nelielu studējošo skaitu, bet daudzām budžeta vietām un tuvu lokāciju.


Informāciju sagatavoja:
Ineta Īvāna, VDMV pedagogs - karjeras konsultante

10.01.2023. / PORTRETS. EMOCIJAS

Visu, ko nevaram izteikt vārdos, var izlasīt mūsu sejās. Tās spēj paust daudz un dažādas emocijas - no mulsuma, izbrīna un skumjām līdz dzirkstošam saviļņojumam, bērnišķīgam priekam un patiesai laimei. Emocijas mūsu sejās ir tikpat daudzveidīgas un bagātīgas kā pašas sejas… 

Kādas emocijas saskatījuši Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņi? To vari uzzināt izstādē “Portrets. Emocijas” Valmieras Kultūras centrā no 9. līdz 31. janvārim.

Darbu autori: profesionālās ievirzes izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" 1. un 7. klases audzēkņi, kā arī interešu izglītības 1.- 2. kases audzēkņi.

Paldies pedagogiem - Indrai Cālītei, Veltai Ronei, Lāsmai Lopatko, Kitijai Vāpai, Mārtiņam Skujam. 

Informāciju sagatavoja
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

27.12.2022. / PASNIEGTAS PATEICĪBAS IZGLĪTOJAMIEM PAR AUGSTIEM SASNIEGUMIEM MĀCĪBĀS 1. SEMESTRĪ

23. decembrī tika sumināti 9 Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas izglītojamie, kuri ar godprātīgu mācību darbu šā mācību gada 1. semestrī guvuši augstus sasniegumus mācībās. Pateicības tika iesniegtas profesionālās vidējās izglītības programmu izglītojamiem, kuru vidējais semestra vērtējums bija "9" un augstāk.

Sekmīgākie izglītojamiem saņēma arī dāvanu kartes no autoskolas "Einšteins" 500 eur un 100 eur vērtībā.

Paldies par ieguldīto darbu!

22.12.2022. / STARP AKTĪVĀKAJIEM NOVADA JAUNIEŠIEM ARĪ MŪSĒJIE

15. decembrī pirmo reizi tika sumināti aktīvākie Valmieras novada jaunieši, tostarp arī trīs mūsu skolas izglītojamie – 2. grafikas dizaina kursa izglītojamā Enija Aiva Erneste un 2. audivizuālās komunikācijas dizaina kursa izglītojamās Una Salmiņa un Elizabete Ance Spožuma. Jaunatnes gada balvu saņēmējas ieguva balvu kategorijas “Brīvprātīgais darbs Valmieras novadā” apakškategorijā - “Dimanta jaunietis” – par ieguldījumu sabiedrībā un izaugsmē.

Informāciju sagatavoja:
direktora vietniece Sanita Bukava

LAI MIERPILNS ZIEMASSVĒTKU LAIKS UN RADOŠĀM IDEJĀM BAGĀTS JAUNAIS 2023.GADS!

20.12.2022. / IZNĀCIS PIRMAIS SKOLAS AVĪZES NUMURS

Šodien, 20.decembrī dienas gaismu ieraudzījis mācību gada pirmais VDMV Skolas Avīzes numurs. Tā veidotāji - vidusskolas audzēkņu radošā komanda un skolotāja Laila Benta ļoti cer, ka katrs lasītājs avīzē atradīs sev ko interesantu un noderīgu. 


Pirmajā izdevumā ir iespējams noklausīties sarunu ar audzēkņu pašpārvaldes prezidenti Andru Rozenbergu, izlasīt interviju ar kreklu ražošanas jauno biznesmeni Rejoni, atskatīties fotogrāfijās uz pirmā semestra vērienīgākajiem ārpusstundu pasākumiem, kā arī rubrikā “Traļi vaļi” atrast dažādas izklaides iespējas.


Lasiet, dalieties ar komentāriem, piesakieties par brīvprātīgajiem “avīzes klubiņā”, rakstot uz e-pastu: laila.benta@valmiera.edu.lv. 


Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

19.12.2022. / "VDMV MARKA" VEIKSMĪGI AIZVADĪTA

Šā gada 17. decembrī tika aizvadīts jau 10. Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas izglītojamo dizaina lietu tirdziņš “VDMV Marka”.

Tirdziņš pulcēja ap 30 dalībnieku, tostarp kā vidusskolas, tā Mākslas skolas audzēkņus, kā arī skolas pedagogus. Tirdziņā bija iespēja iegādāties dažnedažādas audzēkņu un pedagogu radītas lietas, kā piemēram, praktiski pielietojamas - skiču blokus no pašu radīta papīra, krāsojamās grāmatas, sedziņas, čības, traukus, tāpat arī lietas skaistām sajūtām un mirkļiem – auskarus,  pērļu kroņus un piespraudes, sveces un svečturus, eglīšu rotājumus un apsveikuma kartītes un daudz ko citu.

Komandā vai individuāli, izlolojot ideju, rūpīgi strādājot pie produkta izveides, esam mūsu jauniešiem ļāvuši noticēt savām spējām! 

Informāciju sagatavoja
Direktora vietniece Sanita Bukava

09.12.2022. / IESPĒJA SAŅEMT IZMAKSU KOMPENSĀCIJU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANAI

No 2021. gada Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (VDMV) ir noslēgusi ar Izglītības un kvalitātes valsts dienestu deleģēšanas līgumu par tiesībām novērtēt profesionālo kompetenci. Tas paredz, ka VDMV ir tiesības novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci, kas atbilst trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Ikvienam interesentam, kurš savas zināšanas un prasmes dizaina un mākslas jomā ir  apguvis ārpus formālās izglītības sistēmas, ir iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju, nokārtojot profesionālo kvalifikācijas eksāmenu, tādejādi paaugstinot savu konkurētspēju darba tirgū.

Pamatojoties uz līgumu, VDMV nodrošina profesionālās kompetences novērtēšanu šādās profesionālās kvalifikācijās:

Patreiz, sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, kura īsteno ESF projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide, strādājošiem un pašnodarbinātiem iedzīvotājiem vecumā no 25 gadiem", ir iespēja nokārtot kvalifikācijas eksāmenu un iegūt kvalifikāciju, saņemot 90-100% izmaksu kompensāciju.

Kārtība, kādā novērtē personas (pretendents) profesionālo kompetenci:

Papildu informācija:


Kontaktinformācija:

Direktora vietniece Sanita Bukava

T.: 64207362 

E-pasts: sanita.bukava@valmiera.edu.lv

06.12.2022. / VDMV IZGLĪTOJAMIE IEPAZĪST IGAUŅU MĀKSLU

29. novembrī 2. audiovizuālās komunikācijas dizaina, 2. grafikas dizaina un 3. multimediju dizaina kursa izglītojamie kopā ar pedagoģēm Karīnu Vītiņu un Lāsmu Lopatko devās mācību ekskursijā uz Tartu, Igaunija.  

Tās ietvaros izglītojamie apmeklēja iespaidīgo 356 metru garo pelēko stikla milzi - “Eesti Rahva Muuseum” jeb Igaunijas tautas muzeju. Kultūrvēsturiskajā muzejā bija skatāma sadzīve un kultūra kā dzīvesveids, ņemot vērā laika, telpisko un sociālo daudzveidību. Muzeja ekspozīcijā uzsvars likts uz igauņu kultūru, papildinot to ar citu somugru, it īpaši tuvējo Baltijas jūras somu, mazo tautu kultūru.

Tāpat mācību ekskursijas ietvaros izglītojamie apmeklēja Tartu mākslas skolu (Tartu Kunstikool). Tartu mākslas skolas vēsture ir cieši saistīta ar Tartu Nacionālo mākslas institūtu un līdz ar to ar ietekmīgo mākslas skolu Pallas, kas padomju varas sākumā tika pārdēvēta par Konrāda Megi (Konrad Mägi) Augstāko Valsts mākslas skolu. 1944. gadā skola ieguva nosaukumu Tartu Nacionālais mākslas institūts. Ciemojoties Tartu mākslas skolā, izglītojamie smēlās iedvesmu saviem projektiem un testēja GameJam 3D nodaļas izstrādātās spēles; iepazinās ar igauņu mākslu un iespējām mācīties Igaunijā.

Informāciju sagatavoja:
Direktora vietniece Sanita Bukava

05.12.2022. / LAI PILĪ VALDA PRIEKS!

Tuvojoties gada visgaišākajiem svētkiem - Ziemassvētkiem, ir tapusi skaistiem sapņiem un cerībām apvīta izstāde “Balle ledus pilī”, kas no šodienas skatāma Valmieras Kultūras centrā.  Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” 4. un 5. klašu audzēkņi ir uzbūruši svētku noskaņu un ļoti vēlas dalīties tajā ar izstādes apmeklētājiem. Audzēkņu darbos vērojams gan viegls, bērnišķīgs rotaļīgums, gan reizē arī nopietns stāsts par katras meitenes sapni tikt ielūgtai uz svētku balli visgreznākajā pilī. 

Paldies skolotājām Veltai Ronei, Inetai Perovai un Elīzai Jaunzemei par jauno mākslinieku iedvesmošanu radīt svētku sajūtu sev un citiem, kā arī par idejām un ieguldīto darbu izstādes tapšanā. 


Izstāde līdz 2023.gada 8.janvārim aplūkojama Valmieras Kultūras centra 1.stāva vestibilā. Uz tikšanos ballē! 


Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

05.12.2022. /  17. DECEMBRĪ NORISINĀSIES IKGADĒJAIS TIRDZIŅŠ "VDMV MARKA"

Šā gada 17. decembrī no plkst. 10:00 – 13:00 Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā (VDMV) norisināsies ikgadējais Ziemassvētku tirdziņš “VDMV Marka”. Viss, kas būs nopērkams, būs audzēkņu prātos lolots un radīts.

Tirdziņš tematiski būs veltīts Ziemassvētkiem. Kā Mākslas skolas, tā vidusskolas audzēkņi tirgos pašu gatavotus produktus – suvenīrus, rotaslietas, Ziemassvētku kartiņas, zīmējumus, glezniņas, rotaļlietas un daudz citu lietu, kas noderēs ikdienai un svētkiem.

Šogad skolas izglītojamo radītu produktu tirdziņš notiek jau 10. reizi.

Jauniešu darbi tapuši Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) ietvaros, kurus pārstāv Junior Achievement un skola.. Patreiz skolā darbojas 8 SMU, kurus vada skolotājs – konsultants. Piedaloties šajā tirdziņā, skolēni apgūst pirmos soļus biznesā, sākot no tirgus izpētes un biznesa plāna rakstīšanas, beidzot ar produktu radīšanu, pārdošanu un mārketingu.

 

Informāciju sagatavoja:
Direktora vietniece Sanita Bukava

05.12.2022. / AK, EGLĪTES!

Svētku nekad nevar būt par daudz... Un eglītes Ziemassvētku laikā arī - jo vairāk, jo labāk! 3.klašu audzēkņi kopā ar skolotāju Daci Brizausku ir radījuši veselu eglīšu galeriju - citu par citu skaistāku un īpašāku.  


Visu decembri izstāde valmieriešiem un pilsētas viesiem skatāma Valmieras Svētā Sīmaņa baznīcas torņa izstāžu zālē.  


Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

01.12.2022. / NIKLĀVS STRUNKE - KOŠS GAN DZĪVĒ, GAN MĀKSLĀ 

1.decembra pievakarē ar stāstījumu “Niklāvs Strunke. No Vaidavas līdz Romai” Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā viesojās Vaidavas bibliotēkas vadītāja Inguna Dukure. 

Uz sarunu par izcilo latviešu gleznotāju un grafiķi Niklāvu Strunki (1894 — 1966) tikās 3., 6., 7. klašu audzēkņi un citi interesenti, kuri vēlējās uzzinātu vairāk par mākslinieka dzīves gājumu.

Niklāva Strunkes ceļš mākslā pagājušā gadsimta pirmajā pusē saistīts ar Latviju un mūsu novadu.  Nereti savus ar mākslu saistītos rakstus Strunke parakstījis ar pseidonīmu Palmēnu Klāvs, jo viņa dzimtas mājas bija Vaidavā “Palmēnos”. Tomēr, kā apliecinājis pats mākslinieks, turpmākajās dzīves gaitās par viņa otro dzimteni kļuva Itālija, bet par mūža mīlestību - Roma. Niklāvs Strunke - mākslinieks, kurš pārliecinoši un spilgti apliecinājis sevi arī Eiropas mākslinieciskā avangarda pasaulē – košs gan dzīvē, gan mākslā. 

Liels paldies Vaidavas bibliotēkas vadītājai Ingunai Dukurei par  izglītojošo un aizraujošo stāstījumu, bet skolotājai Dacei Brizauskai par pasākuma organizešanu!

Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

21.11.2022. / VDMV AUDZĒKŅU SMU UZŅĒMUMS SAŅEM GODA RAKSTU NOMINĀCIJĀ "GADA MĀCĪBU UZŅĒMUMS"

17. novembrī līdztekus uzņēmēju godināšanai pasākumā “Valmieras novada gada balva uzņēmējdarbībā”, arī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas (VDMV) skolēnu radītais uzņēmums (SMU) saņēma Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Jāņa Baika pasniegtu goda rakstu nominācijā “Gada mācību uzņēmums”.

Uzņēmumu SMU “KRISTINE`S ANGELS” veidojušas un tajā aktīvi darbojas 2 VDMV audzēknes – 4. kursa apģērbu dizaina programmas izglītojamā Kristīne Leitāne un 2. kursa audiovizuālās komunikācijas dizaina izglītojamā Elīza Ģēvele (SMU konsultante – skolotāja Evita Eglīte). Jaunās uzņēmējas izstrādājušas īpaša dizaina galda klājuma dekorus un dizaina lietas bērniem.

Pirmo reizi Valmieras novada vēsturē tika pasniegta “Valmieras novada gada balva uzņēmējdarbībā”, kas notika 2022.gada 17.novembrī Rūjienā.  Balvas mērķis bija izcelt, uzteikt un godināt Valmieras novada uzņēmumus, jaunuzņēmumus un mācību uzņēmumus, kas ar savu darbu devuši nozīmīgu ieguldījumu Valmieras novada attīstībā un uzrādījuši labus uzņēmējdarbības rezultātus.

Informāciju sagatavoja:
Direktora vietniece Sanita Bukava

"Izturi, dvēselīt,

Izturi!

Vēl šodien

Tavas debesis raudās.

Rīt tajās

Šūposies saulīte

Līgotnēs gaiši gaišās.

Bet varbūt rīt

Tu smaidīsi,

Eņģeļu gaismas

Apmirdzēta.

  

Šobrīd skolā ir klusi, neierasti klusi. Gaisma, kas nāca līdz ar Tevi, manāma tagad tikai sveču liesmiņās.

Mūsu 2. kursa Apģērbu dizaina audzēkne Kristīne Stafecka ir aizgājusi aizsaulē. Tik tikko sākusi centīgi virzīties uz savu mērķi, vēl nepaguvusi iepazīt daudzos dzīves priekus… Bet viss, ko esi devusi mums, savai ģimenei, draugiem, nekur nezudīs. Tas paliks. Un turpinās mirdzēt.

Kristīn, lai Tev viegli un gaiši!

VDMV kolektīvs un audzēkņi

14.11.2023./ZIEMEĻVALSTU DABA 3.KLAŠU AUDZĒKŅU DARBOS 

Novembrī ik gadu tiek atzīmēta Ziemeļvalstu literatūras nedēļa. Šogad no 14. līdz 20. novembrim Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā notiek  dažādi pasākumi, kas veltīti Ziemeļvalstu autoriem. 

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas 3.klašu audzēkņi kopā ar skolotājām Daci Brizausku un Silviju Melnūdri šoreiz uzbūruši burvīgu ainavu izstādi, kas atbilst Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ši gada tēmai "Daba Ziemeļvalstīs". 

Izstāde skatāma visu novembra mēnesi.

Informāciju sagatavoja:
izglītības metodiķe Mairita Šperliņa-Priedīte

NOSLĒGUŠIES PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSI PIEAUGUŠAJIEM “APĢĒRBU DIZAINA PRODUKTU KONSTRUĒŠANA UN MODELĒŠANA”

Šā gada 9. novembrī noslēdzās strādājošo pieaugušo profesionālās pilnveides programma “Apģērbu dizaina produktu konstruēšana un modelēšana”. Projekts tika realizēts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Apliecības par profesionālās modulārās izglītības programmas “Apģērbu dizains” moduļa apguvi saņēma 10 dalībnieces, kuras bija gan ar, gan bez priekšzināš